1. Name Surname

: Vildan ENİSOĞLU ATALAY

2. Date of Birth

: 08.08.1980

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: vildan.enisoglu@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate
Graduate
Doctorate

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Ofis Çalışanlarında Ergonomi, Taner Akbulut, 2015.
 2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çerçevesinde Mutfak / Lokanta / İçecek Hizmetleri, Mehmet Erşen, 2015.
 3. Monoamin Oksidaz B (MAO B) Katalizleme Tepkimesine Aktif Bölgenin Etkisi, Hazal Engin, 2015.
 4. Turna yemişi, Çilek ve Zerdeçal Meyvesinin Antioksidan Bileşiklerin Aktivasyonunun Hesaplamalı Kimya Yöntemleri İle Belirlenmesi, Elçim Ayşakar, 2019.
 5. Bitkisel Kaynaklı Bazı Maddelerin Antioksidan Aktivitelerinin Deneysel ve Hesaplamalı Bir Yaklaşım ile Belirlenmesi, Yeşim Ayık, 2021.
 6. İmalat Sanayisinde Kullanılan Kimyasalların İş Sağlığı Üzerine Etkileri, Süha Er, 2017.
 7. ÇELİK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BOYALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, SERHAT EMESKİ, 2020.
 8. Fındık Meyvesinin Antioksidan Aktivitesinin Hesaplamalı Kimya Yöntemleri İle Tespit Edilmesi, İbrahim Barış Ölüç, 2020.
 9. ÇELİK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BOYALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, SERHAT EMESKİ, 2019.
 10. Fındık Meyvesinin Antioksidan Aktivitesinin Hesaplamalı Kimya Yöntemleri İle Tespit Edilmesi, İBRAHİM BARIŞ ÖLÜÇ, 2020.
 11. ÇELİK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BOYALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, SERHAT EMESKİ, 2020.
 12. Gaucher, Dermatomyositis Ve Duchenne Musküler Distro Hastalıklarının Tedavilerinde Kenetlenme Yöntemi İle Mevcut İlaçlarının Yeniden Konumlandırılması ve Bitki Aktiflerinden Yeni Aday İlaç Moleküllerinin Tespit Edilmesi, SUDENUR TURAN, 2020.
 13. Charcot-Marie-Tooth Hastalığının Tedavisi için Yeni İlaç Moleküllerinin Araştırılması, GİZEM TUNA, 2020.
 14. PAR1 ve PAR4 Genleri İle Antikoagülan İlaç Etkileşimlerinin Kenetlenme Yöntemi İncelenmesi ve Olası Daha Aktif İlaç Moleküllerinin Tasarımını Yapılması, CEREN KAYA, 2019.
 15. DMD TEDAVİSİNDE ALTERNATİF İLAÇ MOLEKÜLLERİNİN TESPİT EDİLMESİ, Sude Nur TURAN, 2020.
 16. Charcot-Marie-Tooth Hastalığı’nın Tedavisi İçin Yeni İlaç Moleküllerinin Araştırılması, Gizem Tuna, 2020.
 17. ALZHEİMER ve DEMANS HASTALIĞI İÇİN BİTKİ EKSTRAKTLARINDAN YENİ İLAÇ MOLEKÜLÜ ELDESİ, SENA VARDARLI, 2021.
 18. MAO(Monoaminoksidaz ) enziminin ilaç inhibitörleriyle Depresyon ve Parkinson hastalığı için bitki kaynaklı yeni ilaç molekülü türevlendirilmesi, TUĞÇE ULUKÖYLÜ, 2021.
 19. İstanbul Endemik Bitkilerinin Analizi ve Demans/Parkinson Üzerine Etkilerinin Hesaplamalı Kimya Yöntemleri ile İncelenmesi, ARZU DALYANCI, 2021.
 20. İstanbul Endemik Bitkilerinin Analizi ve Depresyon/Alzheimer Üzerine Etkilerinin Hesaplamalı Kimya Yöntemleri ile İncelenmesi, Elif Kızılpınar, 2021.
 21. TRİAZOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN ASİTLİK SABİTLERİNİN HESAPLAMALI KİMYA YÖNTEMLERİ İLE TESPİT EDİLMESİ, HAYRULLAH YILDIZ, 2021.
 22. SIK2 UBA Domeyninin Yapısal ve Fonksiyonel Rolünün İncelenmesi, Korkut Furkan Şahin, 2022.
 23. Bagimlilik tedavisinde Bitki aktiflerinin Hesaplamali Kimya yontemleri ile incelenmesi, Samire Yusifovo, 2021.
 24. TİP 2 DİYABET HASTALIĞI TEDAVİSİ İÇİN İN SİLİKO YENİ İLAÇ MOLEKÜLLERİ TASARIM, ENES ZURNACI, 2022.
 25. Bağımlılık Tedavisinde Bitki Aktiflerinin Hesaplamalı Kimya Yöntemleri ile İncelenmesi, Samira YUSİFOVA, 2021.
 26. Depresyon tedavisinde duygu kimyasallarının in silico dizaynı ile yeniden türevlendirilmesi, KADRİYE BALDIK, 2022.
 27. Moleküler kenetleme yöntemi ile HİV-1 proteaz için yeni aday inhibitörlerinin tasarlanması, Ayisha İsbandiyarova, 2022.
 28. SARS-CoV-2 Proteaza ve h-ACE’ye karşı yeni aday moleküllerin kenetlen-me çalışmaları yoluyla belirlenmesi, Punar Aliyeva, 2022.
 29. Kalıtsal Huntington hastalığı için aday ilaç moleküllerinin in-siliko olarak dizayn edilmesi, Narmin Mammadova, 2022.
 30. Göğüs Kanserinin Tedavisinde Hesaplamalı İlaç Dizaynı, Remziye Azra KARTOP, 2022.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Cebecioglu R. E., Akagunduz D., Bermek H., Atalay V. E., Catal T., Decolorization mechanisms of reactive yellow 145 and ponceau S in microbial fuel cells during simultaneous electricity production, Main Group Chemistry, (2022), (), 1-13, .
 2. Atalay V. E., Savaş B., Development of potential inhibitors of cell division protein kinase 2 by ligand based drug design, Main Group Chemistry, (2021), (), 1-10, .
 3. Köprülü T. K., Ökten S., Atalay V. E., Tekin Ş., Çakmak O., Biological activity and molecular docking studies of some new quinolines as potent anticancer agents, Medical Oncology, (2021), 38(84), 1-11, .
 4. Atalay V. E., Ölüç İ. B., Antioxidant activity of the hazelnut plant determination by computational chemistry methods, Main Group Chemistry, (2021), 4(19), 273-282, .
 5. Cakir K., Erdem S. S., Atalay V. E., ONIOM calculations on serotonin degradation by monoamine oxidase B: insight into the oxidation mechanism and covalent reversible inhibition, Organic & Biomolecular Chemistry, (2020), 14(), 9239-9252, .
 6. Ozkok F., Sahin Y. M., Atalay V. E., Asgarova K., Onul N., Catal T., Sensitive detection of iron (II) sulfate with a novel reagent using spectrophotometry, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, (2020), 240(), 118631, .
 7. Atalay V. E., Ayık Y., Antioxidative activity analyses of some pyridazine derivatives using computational methods., Chemical Papers, (2019), 73(), 3105-3113, .
 8. Atalay V. E., Ayık Y., Antioxidative activity analyses of some pyridazine derivatives using computational methods, Chemical Papers, (2019), (), 1-9, https://doi.org/10.1007/s11696-019-00850-6.
 9. Sen P., Yıldız S. Z., Atalay V. E., Kanmazalp S. D., Dege N., SYNTHESIS, MOLECULAR STRUCTURE AND SPECTROSCOPIC AND COMPUTATIONAL STUDIES ON 4-(2-(2-(2-FORMYLPHENOXY)ETHOXY)ETHOXY)PHTHALONITRILE AS A FUNCTIONALIZED PHTHALONITRILE, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, (2019), 38(1), 691-703, https://doi.org/10.20450/mjcce.2019.1495.
 10. ATALAY V. E., A comparative computational investigation on the proton and hydride transfer mechanisms of monoamine oxidase using model molecules, Computational Biology and Chemistry, (2018), 47(), 181-191, .
 11. Catal T., Kul A., Atalay V. E., Bermek H., Ozilhan S., Tarhan N., Efficacy of microbial fuel cells for sensing of cocaine metabolites in urine-based wastewater, Journal of Power Sources, (2018), 414(), 1-7, https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.12.078.
 12. Catal T., Yavaser S., Enisoglu-Atalay V., Bermek H., Ozilhan S., Monitoring of neomycin sulfate antibiotic in microbial fuel cells_, Bioresource Technology, (2018), 268(), 116 - 120, https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.07.122.
 13. Atalay V. E., Ölüç İ. B., M. Karahan, Modeling of BSA–Metal Ion-Acrylic Acid Complex by Theoretical Methods: Semi-Empirical PM6 and Docking Study, ACTA PHYSICA POLONICA A, (2018), 134(6), 1200-1203, https://doi.org/10.12693/aphyspola.134.1200.
 14. Enisoglu-Atalay V., Atasever-Arslan B., Yaman B., Cebecioglu R., Kul A., Ozilhan S., Ozen F., Catal T., Chemical and molecular characterization of metabolites from Flavobacterium sp, PLOS ONE, (2018), (), e0205817, .
 15. Enisoglu-Atalay V., Atasever-Arslan B., Yaman B., Cebecioglu R., Kul A., Ozilhan S., Ozen F., Catal T., Chemical and molecular characterization of metabolites from Flavobacterium sp., PLOS ONE, (2018), 13(10), 205817, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205817.
 16. Derin Y., Yılmaz R. F., Baydilek İ. H., Atalay V. E., Özdemir A., Tutar A., Synthesis, electrochemical/photophysical properties and computational investigation of 3,5-dialkyl BODIPY fluorophores,, Inorganica Chimica Acta, (2018), (), 130-135, https://doi.org/10.1016/j.ica.2018.06.006.

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Ozkok F., Sahin Y. M., Atalay V. E., Asgarova K., Onul N., Catal T., Dataset on Catal's reagent: Sensitive detection of iron (II) sulfate using spectrophotometry, Data in Brief, (2020), (), 106149, .
 2. , Psoriazis Genetik Faktörler, Tetikleyici Faktörler, Tedavi Seçenekleri veKomorbiditeleri, ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, (2019), 6(2), 11 - 20, .
 3. Ozdemir M., Enisoglu-Atalay V., Bermek H., Ozilhan S., Tarhan N., Catal T., Removal of a cannabis metabolite from human urine in microbial fuel cells generating electricity, Bioresource Technology Reports, (2019), 5(), 121-126, https://doi.org/10.1016/j.biteb.2019.01.003.
 4. ATALAY V. E., Ocak H., Bazı Fenolik Bileşiklerin Yoğunluk Fonksiyonu Yöntemi ile Antioksidan Aktivitelerinin Tayin Edilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019), 23(), 139-146, https://doi.org/10.19113/sdufenbed.439631.
 5. ATALAY V. E., Determination of the pKa values of some pyridine derivatives by computational methods, Bulgarian Chemical Communications, (2018), (), 16-19, .
 6. AKKOYUN H. T., Bengu A. S., Ulucan A., Akkoyun M. B., Ekin S., Temel Y., Çiftçi M., Yeşil Çaydaki Antioksidan Moleküllerin Özelliklerinin Kuantum Kimyasal Yöntemler İle İncelenmesi, Igdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2018), 8(4), 55-65, https://doi.org/10.21597/jist.412070.
 7. Atalay V. E., Oluc I. B., Karahan M., A Docking Study: Modeling of BSA-Metal ion-polycomplexes of Poly (Methyl Vinyl Ether-co-Maleic Anhydride), Journal of Chemistry and Chemical Sciences, (2018), 8(6), 955-963, https://doi.org/10.29055/jccs/667.
 8. ATALAY V. E., Determination of the pKa Values of Some 1,2,4-triazole Derivatives by the Quantum Chemical Methods, J.Chem.Soc.Pak, (2018), 40(6), 1125-1130, .
 9. Atalay V. E., Oluc I. B., Karahan M., A Docking Study: Modeling of BSA-Metal Ion-Polycomplexes of Poly(Methyl Vinyl Ether-Co-Maleic Anhydride, Journal Of Chemistry And Chemical Sciences, (2018), 8(6), 1-6, https://doi.org/10.29055/jccs/667.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Şahin K. F., Atalay V. E., Özcan F., , 1st Balkans Clinical Neuroscience Symposium, (11.09.2021), BOSNA HERSEK
 2. ATALAY V. E., KARAHAN M., , ICINSE 2019, (26.10.2019),
 3. ATALAY V. E., Ölüç İ. B., , ICINSE 2019, (26.10.2019),
 4. ÖZDEMİR M., TARHAN K. N., ÖZİLHAN S., ÇATAL T., ATALAY V. E., bermek h., , “4th International Congress on Biomaterials & Biosensors (BIOMATSEN 2019), (12.05.2019),
 5. ÖZDEMİR M., TARHAN K. N., ÇATAL T., ATALAY V. E., N O., , 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, BIOMATSEN, Mugla, (01.01.2019),
 6. SEVİMOĞLU T., ATALAY V. E., , IVEK BIO, (26.11.2018),
 7. ATALAY V. E., , International Conference on Innovative Engineering Applications, (20.09.2018),
 8. Atalay V. E., Ayık Y., Ocak H., , International Conference on Innovative Engineering Applications, (20.09.2018), Sivas-Türkiye
 9. ATALAY V. E., , 2nd International Conference on Innovations in Natural Science and Engineeri, (07.09.2018),
 10. ATALAY V. E., , International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM'18), (19.06.2018),
 11. Atalay V. E., Ayık Y., , International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, (19.06.2018), Elazığ-Türkiye
 12. ÖZİLHAN S., ÇATAL T., ATALAY V. E., bermek h., , The 17th International Conference on Electroanalysis (ESEAC 2018), (04.06.2018),
 13. ATALAY V. E., , International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), (03.01.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. YÜCEL P. D. S., ATALAY A. P. D. V. E., AYIK R. A. Y., ANTIOXIDANTS, (2022), ISBN: 978-625-8377-34-7.
 2. YÜCEL P. D. S., ATALAY A. P. D. V. E., AYIK R. A. Y., COMPUTATIONAL CHEMISTRY FOR ANTIOXIDANTS, (2022), ISBN: ISBN: 978-625-8377-34-7.
 3. KOKŞA P. D. S. Y. A. P. D. E. S. K. A. P. D. V. E. A. A. P. D. A. T. A. P. D. T. S. R. A. Y. A. D. B. Ç. M. N. M. M. B. M., THE ROLE OF ANTIOXIDANTS AND OXIDATIVE STRESS IN NEURODEGENERATIVE DISEASES AND AGING, (2022), ISBN: 978-625-8377-34-7.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. ATALAY V. E., AYIK Y., Yeni CDK2 İnhibitörlerinin Keşfedilmesi İçin Bazı Piridazin Türevi Bileşiklerin SAR Analizi ve Kenetlenme Çalışması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2022), 26(2), 268-274, .
 2. ATALAY V. E., AYIK Y., SAR Analysis and Molecular Modeling Study of Some Pyridazine Derivatives for Discovery of New CDK2 Inhibitors, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2022), 26(2), 268-274, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Turan S. N., Atalay V. E., Sevimoğlu T., , 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemistry Sciences, (19.03.2020), Ankara - Türkiye
 2. Ayık Y., Yücel S., Atalay V. E., , 31. Ulusal Kimya Kongresi, (10.09.2019), İstanbul-Türkiye
 3. ÇATAL T., TARHAN K. N., ÖZDEMİR M., ÖZİLHAN S., ATALAY V. E., Yavaşer H. B. S., , 2. ASTROBİYOLOJİ KONFERANSI ODTÜ, (17.11.2018),
 4. Atalay V. E., Ayık Y., , III. Yaşam Bilimleri Kongresi, (23.02.2018), Kayseri-Türkiye

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

 1. GÜREL A., ATALAY V. E., PROF.DR. AHMET TUTAR, Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, İstanbul Bölgesi Bazı Endemik Bitki Aktiflerinin Antioksidan Özelliklerinin Araştırlması, (Researcher), (Expire date :15.06.2022),
 2. ÇATAL T., ATALAY V. E., Kalkınma Ajansı destekli ulusal Ar-Ge projeleri, İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi Kurulması, (Researcher), (Expire date :25.06.2018), TR10/16/YNY/0167
 3. ATALAY V. E., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, ZONGULDAK BARTIN DEFNESİNİN KEMOTİP BELİRLEME ÇALIŞMASI, Danışman, (Tamamlanma Tarihi :11.10.2020),

9. Administrative Duties

 1. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute - Fen Bilimleri Enstitüsü (2021-Continues)
 2. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department - Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölüm Başkan Yardımcısı (2020-Continues)
 3. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center - BİYOTEKMER Müdür Yardımcısı (2018-Continues)
 4. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center - PROMER Müdür Yardımcısı (2017-Continues)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2022-Continues)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-Continues)
 7. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu (2018-2019)
 8. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu (2018-2019)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu (2021-Continues)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2019-2020)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2015-2018)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2012-2021)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Öğrenci İletişim Komisyonu (2021-Continues)
 14. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu (2020-Continues)
 15. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu (2020-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Genel Kimya II (Undergraduate) - Group 1 3 0 77
Organik Kimya (Undergraduate) - Group 1 3 0 67
Organik Kimyada İlaç Dizaynı (Undergraduate) - Group 2 3 0 46
Biyomateryaller (Undergraduate) - Group 1 3 0 40
Mezuniyet Tezi (Undergraduate) - Group 1 0 0 11
Fall Biyoistatistik (Undergraduate) - Group 1 3 0 57
Kuramsal Organik Kimya (Undergraduate) - Group 1 3 0 24
Proje (Undergraduate) - Group 1 0 0 9
Genel Kimya I (Undergraduate) - Group 1 3 0 89
2019-2020 Spring  
Fall Temel Kimya I (Undergraduate) - Group 1 2 2 106
Genel Kimya I (Undergraduate) - Group 1 3 0 73
Fizik I (Undergraduate) - Group 1 3 0 99

Created: 08.10.2022