1. Name Surname

: Türker Tekin ERGÜZEL

2. Date of Birth

: 19.01.1978

3. Title

: Prof. Dr.

Contact Information

: turker.erguzel@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
BSc Computer & Control Education Marmara University 1999
MSc Computer & Control Education Marmara University 2002
PhD Computer & Control Education Marmara University 2009

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Professor Computer Science & Engineering Uskudar University 2023
Associate Professor Computer Science & Engineering Uskudar University 2018
Assistant Professor Computer Engineering Üsküdar University 2011

6. Supervised Theses

6.1. Master's Theses

 1. Covıd-19 döneminde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin çevrimiçi eğitime karşı motivasyonları ve tutumlarının akademik beklentiler ve başarı üzerindeki etkisi, Cansu Özbay, 2023.
 2. The use of machine and deep learning algorithms in the diagnosis of bipolar and unipolar depression: a meta-synthesis study, NİLÜFER ÇIRA, 2023.
 3. Connectivity of the causality dimension of variability in neuroscience - modeling of learning algorithms of artificial intelligence, Neşe Çetin, 2023.
 4. Comparison of hospital information management systems and implementation policies, Nurol Gençyılmaz, 2023.
 5. Genç yetişkinlerde teknoloji kullanımının yeme davranışı ve obezite üzerine ilişkisinin değerlendirilmesi, Elif Özcan, 2023.
 6. Biomarkers of Schizophrenia, Cansu SEvinçli Bayram, 2023.
 7. The effect of white noise on attention and regulation, BÜŞRA ÖZKAN AYDEMİR, 2022.
 8. Analysis of differences before and after tms in depression, Rahime Tuncel, 2021.
 9. Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımı ile Uyku Kalitesi ve Özyeterlilik Arasındaki İlişki, Yahya Kaplan, 2021.
 10. Sağlık Bilimlerimde Yapay Zeka Uygulamaları, Betül Karakaş, 2021.
 11. The analysis of QEEG data of depression patients who responded positively and did not responded positively to TMS treatment, Masum Aydın, 2020.
 12. STROOP ETKİSİNDE SEÇİCİ DİKKAT VE DİKKAT EKSİKLİĞİ, Şükrü Ilgay Yarımoğlu, 2020.
 13. İş Kazalarının Ciddi Yaralanmalı ve Ölümlü Kaza Yaklaşım Yöntemi ile Ana-lizi ve Değerlendirilmesinin Önemi, Fatih İlek, 2020.
 14. Sinirbilimde Derin Öğrenme Uygulamaları, Nasra Bashir, 2020.
 15. Depresyon Hastalarında Teta, Delta, Beta ve Alfa Frekans Bantlarında TMU Tedavisi Sonrası Kordans Değeri Değişimi, Rehime Dönmez, 2020.
 16. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Ailelerinin İlaç Kullanı-mına Karşı Tutumları, Ezgi Kaleli, 2020.
 17. Genç Yetişkinlerin Psikolojik İyileşmesini Destekleyen Konuşma - Yapay Zeka Uygulaması, Seçil Örgünal, 2020.
 18. Opioid kullanım bozukluğu ve sağlıklı kontrol gruplarının sınıflandırılmasında qeeg tabanlı biyobelirteç ile makine öğrenme yöntemleri kullanılarak retrospektif olarak sınıflandırılması, Eda Nur Çapkan, 2019.
 19. Farklı eğitim düzeylerindeki bireylerde güvenlik kültürü bilinci farklılıkları, Filiz Karakurt, 2019.
 20. Obsesif kompulsif bozukluk ve trikotilomani bozukluklarının uygun biyobelirteç kullanılarak makine öğrenme yöntemleri ile sınıflandırılması, Ayşe Karakuş, 2019.
 21. Küçük ölçekli üst yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin incelenmesi, Fatma Mahtav, 2019.
 22. 10'dan az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliğine yönelik algı düzeylerinin incelenmesi (Sakarya İli ), FATİH ALTUNTAŞ, 2018.
 23. İtfaiye çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği kültürünü etkileyen faktörler, Ali Yazıcı, 2018.
 24. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde görsel ve sözel eğitimin etkinliğinin karşılaştırılması, Hasan Hışır, 2018.
 25. Lojistik depolarında iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, Halil İbrahim Zelka, 2018.
 26. The development of mobile software to transfer the declaration of non-conformity into occupational health and safety automation systems where internet is inaccessible, Hayati Özen, 2017.
 27. İki Serbestlik Dereceli Hareket Kontrolü İçin Zihinsel Görev Sınıflandırma Tabanlı Beyin-Bilgisayar Arayüzü Tasarımı, Çağlar Uyulan, 2016.

6.2. Doctorate Theses

 1. A research on the effect of internal marketing practices on organizational commitment and job satisfaction, BURCU DÜNDAR ERTEMİZ, 2023.
 2. Bulanık Mantık Modeline Temellendirilmiş İntihar Riski Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi, Fatma Ayhan, 2019.

7. Publications

7.1. Papers published in internationally refereed journals (Scopus Indexed)

 1. Atak E. S., Yıldız D., Kocatürk R. R., Temizyürek A., Özcan Ö. Ö., Ergüzel T. T., Karahan M., Tarhan N., ‎Therapeutic Targets of Probiotics in Parkinson Disease: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials, basic and clinical neuroscience, (2024), (), 1-20, .
 2. Uyulan Ç., Artuklu Ö., Çiftçi E., Farhad S., Ergüzel T., Metin B., Tarhan N., The deep learning method differentiates patients with bipolar disorder from controls with high accuracy using EEG data, Clinical EEG and Neuroscience, (2024), (), 1-9, .
 3. Farhad S., Uyulan Ç., Metin S., Metin B., Ergüzel T., Tarhan N., Application of Hybrid Deep Learning Architectures for Identification of Individuals with Obsessive Compulsive Disorder based on EEG data, Clinical EEG and Neuroscience, (2024), (), , .
 4. Metin B., Farhad S., Erguzel T., Çiftçi E., Tarhan N., Combined use of gray matter volume and neuropsychological test performance for classification of individuals with bipolar I disorder via artificial neural network method, Journal of Neural Transmission, (2023), (), online, .
 5. Uyulan C., Erguzel T. T., Turk O., Farhad S., Metin B., Tarhan N., A Class Activation Map-Based Interpretable Transfer Learning Model for Automated Detection of ADHD from fMRI Data, Clinical EEG and Neuroscience, (2023), (), 151-159, .
 6. Karagöz İ., Kocatürk R. R., Özcan Ö. Ö., Ergüzel T. T., Karahan M., Tarhan N., CYP1A2 and ADORA2A Genotypes Association with Acute Caffeine Intake on Physiological Effects and Performance: A Systematic Review, Baltic Journal of Health and Physical Activity, (2022), (), 1-37, .
 7. Sağıroğlu A., Karagöz İ., Özcan Ö. Ö., Ergüzel T., Karahan M., Tarhan N., Evaluation Of The Glioblastoma Multiforme Treatment With Hyperthermia Using The Finite Element Method, Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, (2022), (), 1-23, .
 8. Tekin H. O., Almisned F., Erguzel T. T., Abuzaid M. M., Elshami W., Ene A., Issa S. A. M., Zakaly H. M., Utilization of artificial Intelligence approach for prediction of DLP values for abdominal CT scans: A high accuracy estimation for risk assessment, Frontiers in Public Health, (2022), (), 1-9, .
 9. Kocatürk R. R., Temizyürek A., Özcan Ö. Ö., Ergüzel T. T., Karahan M., Konuk M., Tarhan N., Effect of nutritional supports on malnutrition, cognition, function and biomarkers of Alzheimer’s disease: a systematic review, International Journal of Neuroscience, (2022), (), 1-20, .
 10. Adamson M., Hadipour L., Erguzel T., Uyulan C., Kazemi R., Philips A., Seenivasan S., Shah S., Tarhan N., Deep Learning Approaches to evaluate Sex Differences in Response to Neuromodulation in Major Depressive Disorder, Neuromodulation, (2022), (), 23, .
 11. Adamson M., Seenivasan S., Hadipour A., Kazemi R., Uyulan Ç., Ergüzel T., Tarhan N., Çerezci Ö., Sex Differences in rTMS Treatment Response: A Deep Learning-Based EEG Investigation, Brain and Behavior, (2022), (), 1-8, .
 12. Salihoğlu Y. S., Erdemir R. U., Püren B. A., Özdemir S., Uyulan C., Erguzel T. T., Tekin H. O., Diagnostic performance of machine learning models based on 18F-FDG PET/CT radiomic features in classification of solitary pulmonary nodules, Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, (2022), (), 1-6, .
 13. Adamson M., Hadipour A., Tekin T., Uyulan C., Kazemi R., Phillips A., Seenivasan S., Eshghi E., Tarhan N., A deep learning approach to evaluating sex differences in antidepressant response to neuromodulation using EEG in major depressive disorder, Brain Stimultaion, (2022), (), 1674, .
 14. Hesham A., M.H.Zakaly , Shams A., M.Issade , M.Rashad , H.O.Tekin , H.A.Saudi , V.H.Gillette , T.T.Erguzel , A.G.Mostafaa , New approach to removal of hazardous Bypass Cement Dust (BCD) from the environment: 20Na2O-20BaCl2-(60-x)B2O3-(x)BCD glass system and Optical, mechanical, structural and nuclear radiation shielding competences, Journal of Hazardous Materials, (2021), 1(1), 1, .
 15. Uyulan C., Sella S. D., Erguzel T., Lynn E., Adamson M., Knott V., Blier P., Zelka M., Tarhan N., Depression Diagnosis Modeling with Advanced Computational Methods: Frequency Domain eMVAR and Deep Learning, Clinical EEG and Neuroscience, (2021), (), 1, .
 16. Gaballah M., Issa S. A. M., Saddeek Y. B., Elsaman R., Susoy G., Ergüzel T. T., Al-Harbi T. S., H. O. Tekin, Mechanical and nuclear radiation shielding properties of different boro-tellurite glasses: A comprehensive investigation on large Bi2O3 concentration, Physica Scripta, (2020), (), 1, .
 17. Elsaman R., Issa S., Tekin H. O., A. Showahy, M. Elekr, Ergüzel T. T., Saddeek Y., (59.5–x) P2O5–30Na2O–10Al2O3–0.5CoO–xNd2O3 glassy system: an experimental investigation on structural and gamma-ray shielding properties, Applied Physics A, (2020), (), 1, .
 18. Uyulan Ç., Ergüzel T. T., Ünübol H., Sayar G. H., Çebi M., Asad M., Tarhan N., Major Depressive Disorder Classification Based on Different Convolutional Neural Network Models: Deep Learning Approach, Clinical EEG and Neuroscience, (2020), (), 1-9, .
 19. Tekin , (Tekin H., 1 H. O., Singh 2. ]. ;., (Singh V., Altunsoy V. P. 3. ]. ;., (Altunsoy E., 2 E. E., Karahan 4. ]. ;., (Karahan M., Sayyed M. 5. ]. ;., (Sayyed M., M. , Erguzel I. 6. ]. ;., (Erguzel T., Kasikci T. T. 7. ]. ;., (Kasikci E., Konuk E. S. 8. ]. ;., (Konuk M., Muhsin)[ , Gamma Shielding Properties of Erbium Zinc Tellurite Glass System Using Monte Carlo Method-printed version, JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, (2020), 48(2), 1252-1261, .
 20. Erguzel T. T., Uyulan C., Unsalver B., Evrensel A., Cebi M., Noyan C. O., Metin B., Eryilmaz G., Sayar G. H., Tarhan N., Entropy: A Promising EEG Biomarker Dichotomizing Subjects With Opioid Use Disorder and Healthy Controls, Clinical EEG and Neuroscience, (2020), (), 1-10, https://doi.org/10.1177/1550059420905724.
 21. Saddeek Y. B., Issa S. A. M., Alharbi T., Tekin H. O., Kilicoglu O., Erguzel T. T., Aly K., Ahmad M., Improvement of radiation shielding properties of some tellurovanadate based glasses, Physica Scripta, (2020), (), 1-52, https://doi.org/10.1088/1402-4896/ab541d.
 22. Metin S. Z., Altuglu T. B., Metin B., Erguzel T. T., Yigit S., Arıkan M. K., Tarhan K. N., Use of EEG for Predicting Treatment Response to Transcranial Magnetic Stimulation in Obsessive Compulsive Disorder, Clinical EEG and Neuroscience, (2019), (), 1, https://doi.org/10.1177/1550059419879569.
 23. Issa S. A. M., H. O. Tekin, T. T. Erguzel, G. Susoy, The effective contribution of PbO on nuclear shielding properties of xPbO-(100 − x)P2O5 glass system: a broad range investigation, Applied Physics A, (2019), 125(640), 1-25, https://doi.org/10.1007/s00339-019-2941-x.
 24. Mahmoud I., Shams A.M. Issa, Saddeek Y. B., Tekin H., Kilicoglu O., T. Alharbi, Sayyed M., Erguzel T., Elsaman R., Gamma, neutron shielding and mechanical parameters for vanadium lead vanadate glasses, Ceramics International, (2019), (), 1-30, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.04.105.
 25. O. Agar, E. Kavaz, Altunsoy E., O. Kilicoglu, Tekin H., Sayyed M., Erguzel T., Tarhan N., Er2O3 effects on photon and neutron shielding properties of TeO2-Li2O–ZnO-Nb2O5 glass system, Results in Physics, (2019), (), 1-37, https://doi.org/10.1016/j.rinp.2019.102277.
 26. Tekin H., E. Kavaz, Altunsoy E., O. Kilicoglu, O. Agar, Erguzel T., Sayyed M., An extensive investigation on gamma-ray and neutron attenuation parameters of cobalt oxide and nickel oxide substituted bioactive glasses, Ceramics International, (2019), (), 1-16, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.02.036.
 27. Sutcubasi B., Metin S. Z., Erguzel T. T., Metin B., Tas C., Arikan M. K., Tarhan N., Anatomical Connectivity Changes in Bipolar Disorder and Schizophrenia Investigated Using Whole Brain Tract-Based Spatial Statistics and Machine Learning Approaches, Neural Computing and Applications, (2018), 1(1), 1-10, https://doi.org/10.1007/s00521-018-03992-y.
 28. Uyulan C., Ergüzel T. T., Tarhan N., Entropy-Based Feature Extraction Technique in Conjunction With Wavelet Packet Transform For Multi Mental Task Classification, Biomedical Engineering - Biomedizinische Technik, (2018), (), 1-10, https://doi.org/10.1515/bmt-2018-0105.
 29. Erguzel T. T., Noyan C. O., Eryilmaz G., Ünsalver B. Ö., Cebi M., Tas C., Dilbaz N., Tarhan N., Binomial Logistic Regression and Artificial Neural Network Methods to Classify Opioid Dependent Subjects and Control Group Using Quantitative EEG Power Measures, Clinical EEG and Neuroscience, (2018), 1(1), 1-8, https://doi.org/10.1177/1550059418824450.
 30. Tekin H. O., Singh V. P., Altunsoy E. E., Karahan M., M. I. Sayyed, Erguzel T. T., Kasikci E. S., Konuk M., Gamma Shielding Properties Of Erbium Zinc Tellurite Glass System Using Monte Carlo Method, Journal of Testing and Evaluation, (2018), 48(2), 1-11, https://doi.org/10.1520/jte20180123.
 31. Tekin H. O., Sayyed M. I., Kilicoglu O., Karahan M., Erguzel T. T., Kara U., Konuk M., Calculation of Gamma-ray Attenuation Properties of Some Antioxidants using Monte Carlo Simulation Method, Biomedical Physics & Engineering Express, (2018), 4(5), 1-9, https://doi.org/10.1088/2057-1976/aad297.
 32. Tekin H. O., Karahan M., Erguzel T. T., Manici T., Konuk M., Radiation shielding parameters of some antioxidants using Monte Carlo method, Journal of biological physics, (2018), 44(4), 579-590, https://doi.org/10.1007/s10867-018-9507-6.
 33. Metin S. Z., Erguzel T. T., Ertan G., Salcini C., Kocarslan B., Cebi M., Metin B., Tanridag O., Tarhan N., The Use of Quantitative EEG for Differentiating Frontotemporal Dementia From Late-Onset Bipolar Disorder, Clinical EEG and Neuroscience, (2018), 49(3), 171-176, https://doi.org/10.1177/1550059417750914.
 34. TEKİN H. O., KARAHAN M., KILIÇOĞLU Ö., ERGÜZEL T. T., M.I. Sayyed A. Mesbahi, U. Kara, Investigation of Water Equivalance and Shielding Properties of Different Solid Phantoms using MCNPX Code, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, (2018), 13(2), 551-562, .
 35. TEKİN H. O., ALTUNSOY E. E., ERGÜZEL T. T., Sayyed M., Singh V., T. Manici, O. Agar, An Investigation on Shielding Properties of Different Granite Samples using MCNPX code, Digest Journal of nanomaterials and Biostructures, (2018), 13(1), 381-389, .
 36. ALTUNSOY E. E., TEKİN H. O., TARHAN K. N., ERGÜZEL T. T., Manici T., Comparison of Multiple Linear Regression Analysis and Artificial Neural Network Approaches in the Estimation of Monte Carlo Mean Glandular Dose Calculations of Mammography, Digest Journal of nanomaterials and Biostructures, (2018), 13(1), x, .
 37. Tekin H., U. Kara, T. Manici, Altunsoy E., Erguzel T., A Prediction Study on Bremsstrahlung Photon Flux of Tungsten as a Radiological Anode Material by using MCNPX and ANN Modeling, Acta Physica Polonica A, (2017), 132(3), 433 - 435, https://doi.org/10.12693/aphyspola.132.433.
 38. Uyulan C., Erguzel T. T., Analysis of Time Frequency EEG Feature Extraction Methods for Mental Task Classification, International Journal of Computational Intelligence Systems, (2016), 10(1), 1280-1288, https://doi.org/10.2991/ijcis.10.1.87.
 39. Erguzel T. T., Sayar G. H., Tarhan N., Artificial intelligence approach to classify unipolar and bipolar depressive disorders, Neural Computing and Applications, (2016), 27(6), 1607 - 1616, https://doi.org/10.1007/s00521-015-1959-z.
 40. Tas C., Mogulkoc H., Eryilmaz G., Gogcegoz-Gul I., Erguzel T. T., Metin B., Tarhan N. K., Discriminating schizophrenia and schizo-obsessive disorder: a structural MRI study combining VBM and machine learning methods, Neural Computing and Applications, (2016), 29(2), 377-387, https://doi.org/10.1007/s00521-016-2451-0.
 41. Erguzel T. T., Tas C., Cebi M., A wrapper-based approach for feature selection and classification of major depressive disorder–bipolar disorders, Computers in Biology and Medicine, (2015), 64(1), 127 - 137, https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2015.06.021.
 42. Erguzel T. T., Sayar G. H., Tan O., Tarhan N., A hybrid artificial intelligence method to classify trichotillomania and obsessive compulsive disorder, Neurocomputing, (2015), 161(1), 220 - 228, https://doi.org/10.1016/j.neucom.2015.02.039.
 43. Erguzel T. T., Gultekin S., Tarhan N., Sayar G. H., Bayram A., Neural Network Based Response Prediction of rTMS in Major Depressive Disorder Using QEEG Cordance, Psychiatry Investigation, (2015), 12(1), 61, https://doi.org/10.4306/pi.2015.12.1.61.
 44. Erguzel T. T., Ozekes S., Tan O., Gultekin S., Feature Selection and Classification of Electroencephalographic Signals, Clinical EEG and Neuroscience, (2014), 46(4), 321 - 326, https://doi.org/10.1177/1550059414523764.
 45. Erguzel T. T., Ozekes S., Gultekin S., Tarhan N., Ant Colony Optimization Based Feature Selection Method for QEEG Data Classification, Psychiatry Investigation, (2014), 11(3), 243, https://doi.org/10.4306/pi.2014.11.3.243.
 46. Erguzel T. T., Akbay E., Process Control Using Genetic Algorithm And Ant Colony Optimization Algorithm, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, (2014), 26(1), 501 - 516, https://doi.org/10.3233/IFS-131003.
 47. Ozekes S., Erguzel T., Sayar G. H., Tarhan N., Analysis of Brain Functional Changes in High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Treatment-Resistant Depression, Clinical EEG and Neuroscience, (2013), 45(4), 257 - 261, https://doi.org/10.1177/1550059413515656.

7.2. Papers published in other internationally peer-reviewed journals

 1. YİLDİZ M. B., SARİKAYA S., TEMİRÇİN Ş., DENER B. G., KOCATÜRK R. R., Night Eating Syndrome and Sleep Quality among Turkish University Students in COVID‑19 Pandemic, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2021), 8(2), 135-141, .
 2. Küçüksümbül F., Üstün B., Ergüzel T. T., The Development of A Fuzzy Logic Model-Based Suicide Risk Assessment Tool, The Journal Of Neurobehavioral Sciences, (2020), (), 17-24, .
 3. Uyulan Ç., Ergüzel T., Tarhan N., Elektroensefalografi Tabanlı Sinyallerin Analizinde Derin Öğrenme Algoritmalarının Kullanılması / Using Deep Learning Algorithms in The Analysis of Electroencephalography-Based Signals, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2019), (), 1-5, https://doi.org/10.5455/jnbs.1553607558.
 4. Tekin H., Erguzel T., Karahan M., Konuk M., Tarhan N., Radiation attenuatoin properties of human brain regions according to elemental composition in radiological energy range: A monte carlo simulation, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2018), 5(1), 8-12, https://doi.org/10.5455/jnbs.1521311225.
 5. Uyulan C., Erguzel T., Comparison of Wavelet Families for Mental Task Classification, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2016), 3(2), 59, https://doi.org/10.5455/jnbs.1454666348.
 6. Erguzel T. T., A hybrid PSO PID approach for trajectory tracking application of a liquid level control process, An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA), (2015), 5(2), 63 - 73, https://doi.org/10.11121/ijocta.01.2015.00244.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Erguzel T. T., Applications and Interpretability of AI in Neuroscience, N20, (08.09.2023), Yeni Delhi
 2. Ergüzel T. T., Interpretable AI, BaCI, (04.09.2023), İstanbul
 3. Ergüzel T., Tarhan N., Deep Learning Application to Evaluate Sex Differences in Response to Neuromodulation in MDD, Society of Brain Mapping and Therapeutics, (19.03.2022), Los Angeles
 4. M. Adamson, A. Hadipour, Erguzel T. T., C. Uyulan, R. Kazemi, A. Phillips, S. Seenivasan, N. Tarhan, A DEEP LEARNING APPROACH TO EVALUATE SEX DIFFERENCES IN ANTIDEPRESSANT RESPONSE TO NEUROMODULATION USING EEG IN MAJOR DEPRESSIVE DISORDER, eINS 2021, (03.09.2021), Paris
 5. Uyulan Ç., Ergüzel T., Çiftçi E., KEsebir S., Adamson M., Tarhan N., A Deep Learning Based Comparison of Response to TMS Treatment for Gender Differences in MDD Subjects, Organization for Human Brain Mapping, (21.07.2021), Çevrimiçi
 6. Ergüzel T., Tarhan N., Predicting Health Effects of Electromagnetic Pollution Using Fuzzy Logic, SBMT, (11.07.2021), Los Angeles
 7. Ergüzel T., Tarhan N., Frequency-Domain eMVAR and Deep Learning Methods for Depression Diagnosis Modelling​, SBMT, (11.07.2021), Los Angeles
 8. Ergüzel T., Tarhan N., Deep learning approach to evaluate sex differences in response to neuromodulation in Major Depressive Disorder, SBMT, (11.07.2021), Los Angeles
 9. Adamson M., Tarhan N., Hadipour A., Uyulan Ç., Ergüzel T., Kazemi R., Phillips A., Gender Based Deep Learning Models Predicting Response to rTMS, https://ins-congress.com/, (21.05.2021), İspanya
 10. Erguzel T., Predicting Health Effects of Electromagnetic Pollution Using Fuzzy Logic, SBMT 2020, (20.03.2021), Los Angeles
 11. ERGÜZEL T. T., Computational Psychiatry and Future Perspectives, American Psychiatric Association (APA)-Online Conference, (14.04.2020), Philadelphia
 12. ERGÜZEL T. T., SAYAR F. G. H., Can Artificial Intelligence and Deep Learning Enhance Psychotherapy?, 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), (08.11.2019),
 13. KESKİN R., SAYAR F. G. H., OMAY O., ERGÜZEL T. T., VAROL C., The Effects of Interpersonal Psychotherapy Training on Subjective Happiness, Empathy, Expressing Emotions and Experiences in Close Relationships, 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), (08.11.2019),
 14. ERGÜZEL T. T., Uyulan Ç., A Comprehensive Design Methodology of a Smart Beam based on Active Vibration Control, International Conference on Mechatronics and Control Engineering (ICMCE 2019), (24.07.2019), London
 15. ERGÜZEL T. T., Neuroscience Applications, Jamia Markaz Brain Studies, Research and Advancements, (14.07.2019), Kalikut
 16. ERGÜZEL T. T., TARHAN K. N., Deep Learning Applications in Neuroscience, SBMT, (16.03.2019),
 17. ERGÜZEL T. T., TARHAN K. N., Uyulan Ç., Entropy-based wavelet packet transform method for multi-mental task classification, Society for Brain Mapping & Therapeutics - SBMT, (12.04.2018), Los Angeles
 18. ERGÜZEL T. T., TEKİN H. O., Principle Component Analysis for Dimensionality Reduction of Large Mass Spectrometry Imaging Data Sets, ICCESEN, (01.01.2017),
 19. ERGÜZEL T. T., Uyulan Ç., E A., Mobile Robot Localization Via Sensor Fusion Algorithms, IEEE Intell. Sys. Conf, (01.01.2017),
 20. ERGÜZEL T. T., TARHAN K. N., Machine Learning Approaches to Predict Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Treatment Response in Major Depressive Disorder, SAI Intelligent Systems Conference, London, (01.01.2016),
 21. TARHAN K. N., ÜNSALVER B. Ö., ERGÜZEL T. T., Engineering Approach in Neuroscience, Munich Neurophysiology Conference, Annual Meeting of ECNS,ISNIP and ISBET,, (09.09.2015),
 22. ERGÜZEL T. T., TARHAN K. N., Bayram A., Classification of Major Depressive Disorder Subjects using Pre-rTMS Electroencephalography Data with Support Vector Machine Approach, SAI, (27.06.2014), London
 23. ERGÜZEL T. T., TARHAN K. N., ÖZEKES S., Artificial Intelligence Approaches to Psychiatric Disorders, ECNS Conference, Halifax, 2014., (01.01.2014),
 24. ERGÜZEL T. T., Fuzzy Controller Parameter Optimization Using Genetic Algorithm for a Real Time Controlled System, ICCIIS, London, (01.01.2013),
 25. ERGÜZEL T. T., ÖZEKES S., Trajectory Tracking Performance Comparison of Genetic Algorithm and ACO for Fuzzy Controller Tuning on Water Level Process, International Science and Technology Conference, (01.01.2011),
 26. ERGÜZEL T. T., Modeling and Controlling of a Real Time System to Simulate Offline Experiments, International Educational Technology Conference,Sarajevo, (01.01.2010), Sarajevo
 27. ERGÜZEL T. T., E A., Fuzzy Controller Parameter Optimization using Swarm Optimization, Intelligent Manufacturing Systems, (01.01.2010), London

7.4. International books or chapters

 1. Tarhan N., Metin B., Erguzel T., Çebi M., Ulker S. V., Farhad S., In-silico Applications in of EEG, (2024), ISBN: ‎ 9781482236859.
 2. Tarhan N., Dilbaz N., Shukurov B., Ergül C., Ulak G., Özdemir Y., Ergüzel T. T., Şen F. S., Schizophrenia - Recent Advances and Patient-Centered Treatment Perspectives, (2023), ISBN: 978-1-80355-406-8.
 3. ERGÜZEL T. T., METİN B., SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., Uyulan Ç., Moore N., A Preliminary Study of Seed Based Functional Connectivity Analysis for Classification of MDD and Healthy Subjects Using Graph Metrics, (2019), ISBN: 978-1-53616-525-8.
 4. ERGÜZEL T. T., TARHAN K. N., A Review on EEG controlled BCI: Deep Learning Approach, (2019), ISBN: 978-1-53616-495-4.
 5. Ergüzel T., Tarhan N., Machine Learning Approaches to Predict Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Treatment Response in Major Depressive Disorder, (2017), ISBN: 978-3-319-56990-1.
 6. Tarhan N., Zehra K. F., Çebi M., Ekmen Ş., Ergüzel T., S O., Ünsalver B., Taş C., EEG biomarkers in depression, (2017), ISBN: 978-148223686-6.
 7. TARHAN K. N., ÜNSALVER B. Ö., TAŞ C., ÇEBİ M., ERGÜZEL T. T., Neurophotonics and Brain Mapping, (2017), ISBN: 9781482236859.

7.5. Papers published in national peer-reviewed journals

 1. Yıldırım S., Ergüzel T., Sayar G., Smart-phone Addiction, Current Addiction Research, (2020), 3(1), 25-30, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Tarhan N., ergüzel T., örobilimde Büyük Veri ve Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Yapay Zeka Uygulaması: NP Model Örneği, 2. Nörobilim ve Teknolojileri Kongresi, (20.05.2024), İstanbul-Türkiye
 2. Ergüzel T., Tarhan N., Explainable AI and its Applications to Neuroimaging Data, SBMT, (15.03.2024), Los Angeles - ABD
 3. Ergüzel T., Tarhan N., Deep Learning Approaches to Evaluate Sex Differences in Response to Neuromodulation in Major Depressive Disorder, G20, (12.10.2022), Roma
 4. Erguzel T. T., Nörogörüntüleme Verisi ile Derin Öğrenme Uygulamaları, 11. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, (08.10.2022), İstanbul
 5. , Entropy: A Promising EEG Biomarker for Classifier Model Development of Opioid Use Disorder ​, SBMT, (11.07.2021), Los Angeles
 6. Erguzel T. T., Tarhan N., Development of LSTM&CNN Based Hybrid Deep Learning Model to Classify Motor Imagery Tasks, The 4th International Conference on Current Trend In The Middle East, (18.03.2021), Malaysia
 7. Erguzel T. T., Yapay Zeka ve Sağlık Bilimleri Uygulamaları, Üsküdar Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Günleri, (13.03.2021), istanbul
 8. ERGÜZEL T. T., Medikal Veri Analizinde Yapay Zeka Uygulamaları, 3. Nörobilim Kongresi, (13.12.2019), İstanbul
 9. ERGÜZEL T. T., Psikiyatride Öngörü Modelleri, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (24.10.2019), Trabzon
 10. ERGÜZEL T. T., Sinirbilim'de Derin Öğrenme Yaklaşımları, 17.Sinirbilim Kongresi, (06.04.2019), İstanbul
 11. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., Alır B. N., Doğu Anadolu Bölgesi'nde Alkol kullanan Bireylerin Bağlanma ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 12. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., Baydil B., Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde Kumar Bağımlılığının Psikolojik Semptomlarla Olan İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 13. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., Dursun O., Anadolu Bölgesi'nde Oyun Bağımlılığının Psikolojik Semptomlarla Olan İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 14. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., Yaz B., İç Anadolu Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Bağlanma ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 15. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., ÖZKULA A., İstanbul'da Yeme Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Pozitif ve Negatif Duygudurumlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 16. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., ARIDURU B., Anadolu Bölgesi'nde Alışveriş Bağımlılığının Psikolojik Semptomlarla Olan İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 17. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., TURAL Ş., Ege Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Pozitif ve Negatif Duygudurumlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 18. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., GEYLANİ Ş., Batı Marmara Bölgesi'nde Madde Bağımlısı Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 19. ERGÜZEL T. T., Medikal Veri Analizinde Derin Öğrenme Yaklaşımları, 2. Nörobilim Kongresi, (15.12.2018), İstanbul
 20. ERGÜZEL T. T., Yapay Zeka ve Etik, 1.Bilim Forumu, (21.03.2018),
 21. ERGÜZEL T. T., Medikal Veri Analizinde İstatistiksel Yaklaşım, ELECO 2016, Bursa, (01.12.2016), Bursa
 22. ERGÜZEL T. T., Artificial Intelligence Applications in Addictive Disorders, Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, (01.01.2016), Antalya
 23. ÖZEKES S., ERGÜZEL T. T., Tekrarlı Transkranial Manyetik Uyarım Tedavi Yöntemi Sonucunun EEG Tabanlı Tahmin Edilmesi, TIPTEKNO 2014, (01.09.2014),
 24. ERGÜZEL T. T., Sıvı Seviye Kontrolü İçin Bulanık Kontrolör Parametrelerinin Karınca Koloni ve Genetik Algoritma ile Optimizasyonu, TOK 2009, İstanbul,, (01.12.2009),
 25. ERGÜZEL T. T., Karınca Koloni Optimizasyonu Algoritması ile Yörünge Takibi, UMES 2007,Kocaeli, (01.10.2007),

7.7. Other publications

Books published by national publishers

Book chapters published by national publishers

8. Projects

 1. KİLİT N., ÇEBİ C. B., İldiz M. K., Çankaroğlu H., ERGÜZEL T. T., Bayraktar M., TÜBİTAK, Automated medical reporting-improved clinical efficiency to enhance the patient experience, (Consultant), (Expire date :11.06.2025),
 2. ÇİFTÇİ E., TARHAN K. N., ERGÜZEL T. T., METİN B., Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Developing Al ecosystems improving diagnosis and care of mental diseases - DAISY, (Consultant), (Expire date :20.03.2026),
 3. ERGÜZEL T. T., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Psikiyatrik Bozukluklarda Yapay Zeka Kullanımı, (Head), (Expire date :15.06.2024),
 4. TARHAN K. N., METİN B., ERGÜZEL T. T., TÜBİTAK, Basic Clinical and Multimodal Imaging (BaCI) Conference / Tubitak - 2223C, (Researcher), (Expire date :07.09.2023),
 5. METİN B., ERGÜZEL T. T., İldiz M. K., Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Revolutionizing Healthcare with Ethical AI (MedGPT), (Consultant), (Expire date :16.07.2026),
 6. KARAHAN M., KAŞIKÇI E. S., UZBAY İ. T., KONUK M., Özcan Ö. Ö., ERGÜZEL T. T., BAP projesi, Ketiapinin Uyku deprivasyonu ile indüklenen Şizofreni benzeri hayvan modelindeki Davranışsal Etkilerinin İncelenmesi, (Researcher), (Expire date :01.06.2023),
 7. ERGÜZEL T. T., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Yapay Zeka İle Bakteri Sınıflandırması, (Head), (Expire date :09.03.2023),
 8. KARAHAN M., KONUK M., Özcan Ö. Ö., ERGÜZEL T. T., KAŞIKÇI E. S., UZBAY İ. T., BAP projesi, KETAMİN İLE İNDÜKLENEN ŞİZOFRENİ BENZERİ HAYVAN MODELİNDE KETİAPİNİN NÖRODAVRANIŞSAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, (Researcher), (Expire date :08.05.2024),
 9. NOYAN C. O., KARAHAN M., Özcan Ö. Ö., ERGÜZEL T. T., BAP projesi, KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, (Researcher), (Expire date :04.05.2024),
 10. ERGÜZEL T. T., Farhad S., METİN B., UYULAN Ç., BAP projesi, Nöropsikiyatrik Bozukluklarda Nörogörüntüleme Verisi ile Biyobelirteç Tespiti, (Head), (Expire date :06.05.2024),
 11. TARHAN K. N., YAŞAR N., ERGÜZEL T. T., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Medeniyet Coğrafyamızda Gelecek İçin Birlik Çalışması Projesi, (Researcher), (Expire date :18.08.2021),

9. Administrative Duties

 1. Yönetim / Management - Enstitü Müdürü (2018-Continues)
 2. Koordinatör / Coordinator - Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü (2021-Continues)
 3. Yönetim / Management - Senato Üyesi (2019-Continues)
 4. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (2018-Continues)
 5. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Sağlık Bilişimi (2018-Continues)
 6. Koordinatör Yardımcısı / Deputy Coordinator - Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü (2020-2021)
 7. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - YAZAMER (2018-Continues)
 8. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor) - Uluslararası Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı (2020-Continues)
 9. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-Continues)
 10. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Kalite Komisyonu Başkanı (Enstitü) (2018-Continues)
 11. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 12. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 13. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 14. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte) (2018-2019)
 15. Kurul Üyeliği / Board Member - Yayın Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 16. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Nörogörüntüleme Çalışma Grubu (2013-Continues)
 17. Koordinatör / Coordinator - Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü (2018-Continues)
 18. Koordinatör / Coordinator - Bologna Bölüm Koordinatörlüğü (2018-Continues)
 19. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2018-Continues)
 20. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Continues)
 21. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Enstitü Disiplin Komisyonu (2018-Continues)
 22. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 21-30 Öğrenci Danışmanlığı (2018-2019)
 23. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - YAPAY ZEKÂ VE UYGULAMA GELİŞTİRME KULÜBÜ (2018-Continues)
 24. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları (2018-Continues)

10. Scientific Memberships

 1. International Brain Research Consortium - Founder(2020)

11. Awards

 1. SBMT, Global Neuroscience Leaders - N20, (2023)
 2. APA, APA 2020 Virtual Conference - Course of the Month with "Computational Psychiatry & Future Perspectives" - Best of the year, (2020)
 3. Uluslararası Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Kongresi-Macaristan, https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/4547/en-iyi-arastirma-en-iyi-klinik-calisma-odulu-uskudarin, (2020)

12. Coourses recently given

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2023-2024 Spring  
Fall  
2022-2023 Spring Uygulamalı İstatistik (Master) - Group 6 2 0 192
Sağlık Bilişiminde Yapay Zeka Uygulamaları (Master) - Group 1 2 0 11
Introduction to Neuroimaging (Master) - Group 1 3 0 25
Applied Statistics (Master) - Group 1 3 0 24
Applied Statistics (Master) - Group 2 3 0 55
Statistics (Undergraduate) - Group 1 3 0 254
Emerging Technologies (Undergraduate) - Group 1 3 0 193
Theoretical and Computational Neuroscience (Undergraduate) - Group 1 3 0 152
Graduation Thesis (Undergraduate) - Group 1 0 0 62
Fall Veri Analizi ve Modelleme (Doctorate) - 1 Group 3 0 13
Uygulamalı İstatistik (Master) - Group 3 2 2 136
Computer Structures (Master) - Group 1 3 0 10
Data Analysis in Neuroscience (Master) - Group 1 3 0 23
Nörogörüntülemeye Giriş (Master) - Group 1 3 0 66
Klinik Veri Toplama ve Analizi (Master) - Group 1 2 0 12
Operating Systems (Undergraduate) - Group 1 2 0 232
Computer Architecture (Undergraduate) - Group 1 3 0 100
Graduation Project (Undergraduate) - Group 1 2 0 26
Computer Architecture (Undergraduate) - Group 1 3 0 278

Created: 15.07.2024