1. Adı Soyadı

: Türker Tekin ERGÜZEL

2. Doğum Tarihi

: 19.01.1978

3. Unvanı

: Doç. Dr.

İletişim Bilgileri

: turker.erguzel@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Kontrol Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi 1999
Yüksek Lisans Kontrol - Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi 2002
Doktora Kontrol Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi 2009

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Doçentlik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Üsküdar Üniversitesi 2018
Dr. Öğretim Üyesi Bilgisayar Mühendisliği Üsküdar Üniversitesi 2011

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. 10'dan az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliğine yönelik algı düzeylerinin incelenmesi (Sakarya İli ), FATİH ALTUNTAŞ, 2018.
 2. İtfaiye çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği kültürünü etkileyen faktörler, Ali Yazıcı, 2018.
 3. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde görsel ve sözel eğitimin etkinliğinin karşılaştırılması, Hasan Hışır, 2018.
 4. Lojistik depolarında iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, Halil İbrahim Zelka, 2018.
 5. İki Serbestlik Dereceli Hareket Kontrolü İçin Zihinsel Görev Sınıflandırma Tabanlı Beyin-Bilgisayar Arayüzü Tasarımı, Çağlar Uyulan, 2016.
 6. The development of mobile software to transfer the declaration of non-conformity into occupational health and safety automation systems where internet is inaccessible, Hayati Özen, 2017.
 7. Opioid kullanım bozukluğu ve sağlıklı kontrol gruplarının sınıflandırılmasında qeeg tabanlı biyobelirteç ile makine öğrenme yöntemleri kullanılarak retrospektif olarak sınıflandırılması, Eda Nur Çapkan, 2019.
 8. Farklı eğitim düzeylerindeki bireylerde güvenlik kültürü bilinci farklılıkları, Filiz Karakurt, 2019.
 9. Obsesif kompulsif bozukluk ve trikotilomani bozukluklarının uygun biyobelirteç kullanılarak makine öğrenme yöntemleri ile sınıflandırılması, Ayşe Karakuş, 2019.
 10. Küçük ölçekli üst yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin incelenmesi, Fatma Mahtav, 2019.
 11. Depresyon hastalarında TMU tedavisine yanıt veren ve vermeyenlerde QEEG verilerinin analizi, Masum Aydın, 2020.
 12. STROOP ETKİSİNDE SEÇİCİ DİKKAT VE DİKKAT EKSİKLİĞİ, Şükrü Ilgay Yarımoğlu, 2020.
 13. İş Kazalarının Ciddi Yaralanmalı ve Ölümlü Kaza Yaklaşım Yöntemi ile Ana-lizi ve Değerlendirilmesinin Önemi, Fatih İlek, 2020.
 14. MEB'e Bağlı Okullarda Öğretmenlerde ISG Bilinci, Barış Ceylan, 2020.
 15. İş Kazalarının Ciddi Yaralanmalı ve Ölümlü Kaza Yaklaşım Yöntemi ile Ana-lizi ve Değerlendirilmesinin Önemi, Fatih İlek, 2020.
 16. Sinirbilimde Derin Öğrenme Uygulamaları, Nasra Bashir, 2020.
 17. ÇALIŞANLARIN ÖZ LİDERLİK BECERİLERİ VE İŞ MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NÖROBİLİM BULGULARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Selda Terzi, 2020.
 18. Unipolar Tanılı Hastalarda TMU Tedavisi Cevabının Hesaplamalı Yöntemlerle Öngörülmesi, Hatice Sultan Dursun, 2020.
 19. Öğretmenin Eğitimdeki Rolü ve Bellek ve Öğrenme Temelli Eğitim, Mehmet Yağcı, 2020.
 20. Sinirbilimde Hastalık Sınıflandırmada Derin Öğrenme Yöntemleri ve Uygulamaları, Yahya Kaplan, 2020.
 21. Akıllı Öğrenme Algoritmaları ile Veri Analizi, Hidayet Doğantay, 2020.
 22. Depresyon Hastalarında Teta, Delta, Beta ve Alfa Frekans Bantlarında TMU Tedavisi Sonrası Kordans Değeri Değişimi, Rehime Dönmez, 2020.
 23. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Ailelerinin İlaç Kullanı-mına Karşı Tutumları, Ezgi Kaleli, 2020.
 24. Genç Yetişkinlerin Psikolojik İyileşmesini Destekleyen Konuşma - Yapay Zeka Uygulaması, Seçil Örgünal, 2020.
 25. Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımı ile Uyku Kalitesi ve Özyeterlilik Arasındaki İlişki, Yahya Kaplan, 2021.
 26. Analysis of differences before and after tms in depression, Rahime Tuncel, 2021.
 27. The analysis of QEEG data of depression patients who responded positively and did not responded positively to TMS treatment, Masum Aydın, 2020.
 28. Sağlık Bilimlerimde Yapay Zeka Uygulamaları, Betül Karakaş, 2021.

6.2. Doktora Tezleri

 1. Bulanık Mantık Modeline Temellendirilmiş İntihar Riski Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi, Fatma Ayhan, 2019.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Salihoğlu Y. S., Erdemir R. U., Püren B. A., Özdemir S., Uyulan C., Erguzel T. T., Tekin H. O., Diagnostic performance of machine learning models based on 18F-FDG PET/CT radiomic features in classification of solitary pulmonary nodules, Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, (2022), (), 1-6, .
 2. Karagöz İ., Kocatürk R. R., Özcan Ö. Ö., Ergüzel T. T., Karahan M., Tarhan N., CYP1A2 and ADORA2A Genotypes Association with Acute Caffeine Intake on Physiological Effects and Performance: A Systematic Review, Baltic Journal of Health and Physical Activity, (2022), (), 1-37, .
 3. Adamson M., Hadipour A., Tekin T., Uyulan C., Kazemi R., Phillips A., Seenivasan S., Eshghi E., Tarhan N., A deep learning approach to evaluating sex differences in antidepressant response to neuromodulation using EEG in major depressive disorder, Brain Stimultaion, (2021), (), 1674, .
 4. Atak E. S., Yıldız D., Kocatürk R. R., Temizyürek A., Özcan Ö. Ö., Ergüzel T. T., Karahan M., Tarhan N., Effect of Probiotics on Parkinson's Disease Rating, Selected Gastrointestinal Measurements and Oxidative Stress Parameters in Parkinson’s Disease: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials, basic and clinical neuroscience, (2021), (), 1-20, .
 5. Adamson M., Hadipour L., Erguzel T., Uyulan C., Kazemi R., Philips A., Seenivasan S., Shah S., Tarhan N., Deep LEarning Approaches to evaluate Sex Differences in Response to NEuromodulation in Major Depressive Disorder, Imaging Systems and Technology, (2021), (), 23, .
 6. Uyulan C., Sella S. D., Erguzel T., Adamson M., Knott V., Blier P., Zelka M., Tarhan N., Depression Diagnosis Modeling with Advanced Computational Methods: Frequency Domain eMVAR and Deep Learning, Clinical EEG and Neuroscience, (2021), (), 1, .
 7. Gaballah M., Issa S. A. M., Saddeek Y. B., Elsaman R., Susoy G., Ergüzel T. T., Al-Harbi T. S., H. O. Tekin, Mechanical and nuclear radiation shielding properties of different boro-tellurite glasses: A comprehensive investigation on large Bi2O3 concentration, Physica Scripta, (2020), (), 1, .
 8. Hesham A., M.H.Zakaly , Shams A., M.Issade , M.Rashad , H.O.Tekin , H.A.Saudi , V.H.Gillette , T.T.Erguzel , A.G.Mostafaa , New approach to removal of hazardous Bypass Cement Dust (BCD) from the environment: 20Na2O-20BaCl2-(60-x)B2O3-(x)BCD glass system and Optical, mechanical, structural and nuclear radiation shielding competences, Journal of Hazardous Materials, (2020), 1(1), 1, .
 9. Elsaman R., Issa S., Tekin H. O., A. Showahy, M. Elekr, Ergüzel T. T., Saddeek Y., (59.5–x) P2O5–30Na2O–10Al2O3–0.5CoO–xNd2O3 glassy system: an experimental investigation on structural and gamma-ray shielding properties, Applied Physics A, (2020), (), 1, .
 10. Uyulan Ç., Ergüzel T. T., Ünübol H., Sayar G. H., Çebi M., Asad M., Tarhan N., Major Depressive Disorder Classification Based on Different Convolutional Neural Network Models: Deep Learning Approach, Clinical EEG and Neuroscience, (2020), (), 1-9, .
 11. Tekin , (Tekin H., 1 H. O., Singh 2. ]. ;., (Singh V., Altunsoy V. P. 3. ]. ;., (Altunsoy E., 2 E. E., Karahan 4. ]. ;., (Karahan M., Sayyed M. 5. ]. ;., (Sayyed M., M. , Erguzel I. 6. ]. ;., (Erguzel T., Kasikci T. T. 7. ]. ;., (Kasikci E., Konuk E. S. 8. ]. ;., (Konuk M., Muhsin)[ , Gamma Shielding Properties of Erbium Zinc Tellurite Glass System Using Monte Carlo Method-printed version, JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, (2020), 48(2), 1252-1261, .
 12. Erguzel T. T., Uyulan C., Unsalver B., Evrensel A., Cebi M., Noyan C. O., Metin B., Eryilmaz G., Sayar G. H., Tarhan N., Entropy: A Promising EEG Biomarker Dichotomizing Subjects With Opioid Use Disorder and Healthy Controls, Clinical EEG and Neuroscience, (2020), (), 1-10, https://doi.org/10.1177/1550059420905724.
 13. Saddeek Y. B., Issa S. A. M., Alharbi T., Tekin H. O., Kilicoglu O., Erguzel T. T., Aly K., Ahmad M., Improvement of radiation shielding properties of some tellurovanadate based glasses, Physica Scripta, (2020), (), 1-52, https://doi.org/10.1088/1402-4896/ab541d.
 14. Metin S. Z., Altuglu T. B., Metin B., Erguzel T. T., Yigit S., Arıkan M. K., Tarhan K. N., Use of EEG for Predicting Treatment Response to Transcranial Magnetic Stimulation in Obsessive Compulsive Disorder, Clinical EEG and Neuroscience, (2019), (), 1, https://doi.org/10.1177/1550059419879569.
 15. Issa S. A. M., H. O. Tekin, T. T. Erguzel, G. Susoy, The effective contribution of PbO on nuclear shielding properties of xPbO-(100 − x)P2O5 glass system: a broad range investigation, Applied Physics A, (2019), 125(640), 1-25, https://doi.org/10.1007/s00339-019-2941-x.
 16. Mahmoud I., Shams A.M. Issa, Saddeek Y. B., Tekin H., Kilicoglu O., T. Alharbi, Sayyed M., Erguzel T., Elsaman R., Gamma, neutron shielding and mechanical parameters for vanadium lead vanadate glasses, Ceramics International, (2019), (), 1-30, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.04.105.
 17. O. Agar, E. Kavaz, Altunsoy E., O. Kilicoglu, Tekin H., Sayyed M., Erguzel T., Tarhan N., Er2O3 effects on photon and neutron shielding properties of TeO2-Li2O–ZnO-Nb2O5 glass system, Results in Physics, (2019), (), 1-37, https://doi.org/10.1016/j.rinp.2019.102277.
 18. Tekin H., E. Kavaz, Altunsoy E., O. Kilicoglu, O. Agar, Erguzel T., Sayyed M., An extensive investigation on gamma-ray and neutron attenuation parameters of cobalt oxide and nickel oxide substituted bioactive glasses, Ceramics International, (2019), (), 1-16, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.02.036.
 19. Sutcubasi B., Metin S. Z., Erguzel T. T., Metin B., Tas C., Arikan M. K., Tarhan N., Anatomical Connectivity Changes in Bipolar Disorder and Schizophrenia Investigated Using Whole Brain Tract-Based Spatial Statistics and Machine Learning Approaches, Neural Computing and Applications, (2018), 1(1), 1-10, https://doi.org/10.1007/s00521-018-03992-y.
 20. Uyulan C., Ergüzel T. T., Tarhan N., Entropy-Based Feature Extraction Technique in Conjunction With Wavelet Packet Transform For Multi Mental Task Classification, Biomedical Engineering - Biomedizinische Technik, (2018), (), 1-10, https://doi.org/10.1515/bmt-2018-0105.
 21. Erguzel T. T., Noyan C. O., Eryilmaz G., Ünsalver B. Ö., Cebi M., Tas C., Dilbaz N., Tarhan N., Binomial Logistic Regression and Artificial Neural Network Methods to Classify Opioid Dependent Subjects and Control Group Using Quantitative EEG Power Measures, Clinical EEG and Neuroscience, (2018), 1(1), 1-8, https://doi.org/10.1177/1550059418824450.
 22. Tekin H. O., Singh V. P., Altunsoy E. E., Karahan M., M. I. Sayyed, Erguzel T. T., Kasikci E. S., Konuk M., Gamma Shielding Properties Of Erbium Zinc Tellurite Glass System Using Monte Carlo Method, Journal of Testing and Evaluation, (2018), 48(2), 1-11, https://doi.org/10.1520/jte20180123.
 23. Tekin H. O., Sayyed M. I., Kilicoglu O., Karahan M., Erguzel T. T., Kara U., Konuk M., Calculation of Gamma-ray Attenuation Properties of Some Antioxidants using Monte Carlo Simulation Method, Biomedical Physics & Engineering Express, (2018), 4(5), 1-9, https://doi.org/10.1088/2057-1976/aad297.
 24. Tekin H. O., Karahan M., Erguzel T. T., Manici T., Konuk M., Radiation shielding parameters of some antioxidants using Monte Carlo method, Journal of biological physics, (2018), 44(4), 579-590, https://doi.org/10.1007/s10867-018-9507-6.
 25. Metin S. Z., Erguzel T. T., Ertan G., Salcini C., Kocarslan B., Cebi M., Metin B., Tanridag O., Tarhan N., The Use of Quantitative EEG for Differentiating Frontotemporal Dementia From Late-Onset Bipolar Disorder, Clinical EEG and Neuroscience, (2018), 49(3), 171-176, https://doi.org/10.1177/1550059417750914.
 26. TEKİN H. O., KARAHAN M., KILIÇOĞLU Ö., ERGÜZEL T. T., M.I. Sayyed A. Mesbahi, U. Kara, Investigation of Water Equivalance and Shielding Properties of Different Solid Phantoms using MCNPX Code, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, (2018), 13(2), 551-562, .
 27. TEKİN H. O., ALTUNSOY E. E., ERGÜZEL T. T., Sayyed M., Singh V., T. Manici, O. Agar, An Investigation on Shielding Properties of Different Granite Samples using MCNPX code, Digest Journal of nanomaterials and Biostructures, (2018), 13(1), 381-389, .
 28. ALTUNSOY E. E., TEKİN H. O., TARHAN K. N., ERGÜZEL T. T., Manici T., Comparison of Multiple Linear Regression Analysis and Artificial Neural Network Approaches in the Estimation of Monte Carlo Mean Glandular Dose Calculations of Mammography, Digest Journal of nanomaterials and Biostructures, (2018), 13(1), x, .
 29. Tekin H., U. Kara, T. Manici, Altunsoy E., Erguzel T., A Prediction Study on Bremsstrahlung Photon Flux of Tungsten as a Radiological Anode Material by using MCNPX and ANN Modeling, Acta Physica Polonica A, (2017), 132(3), 433 - 435, https://doi.org/10.12693/aphyspola.132.433.
 30. Uyulan C., Erguzel T. T., Analysis of Time Frequency EEG Feature Extraction Methods for Mental Task Classification, International Journal of Computational Intelligence Systems, (2016), 10(1), 1280-1288, https://doi.org/10.2991/ijcis.10.1.87.
 31. Erguzel T. T., Sayar G. H., Tarhan N., Artificial intelligence approach to classify unipolar and bipolar depressive disorders, Neural Computing and Applications, (2016), 27(6), 1607 - 1616, https://doi.org/10.1007/s00521-015-1959-z.
 32. Tas C., Mogulkoc H., Eryilmaz G., Gogcegoz-Gul I., Erguzel T. T., Metin B., Tarhan N. K., Discriminating schizophrenia and schizo-obsessive disorder: a structural MRI study combining VBM and machine learning methods, Neural Computing and Applications, (2016), 29(2), 377-387, https://doi.org/10.1007/s00521-016-2451-0.
 33. Erguzel T. T., Tas C., Cebi M., A wrapper-based approach for feature selection and classification of major depressive disorder–bipolar disorders, Computers in Biology and Medicine, (2015), 64(1), 127 - 137, https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2015.06.021.
 34. Erguzel T. T., Ozekes S., Sayar G. H., Tan O., Tarhan N., A hybrid artificial intelligence method to classify trichotillomania and obsessive compulsive disorder, Neurocomputing, (2015), 161(1), 220 - 228, https://doi.org/10.1016/j.neucom.2015.02.039.
 35. Erguzel T. T., Ozekes S., Gultekin S., Tarhan N., Sayar G. H., Bayram A., Neural Network Based Response Prediction of rTMS in Major Depressive Disorder Using QEEG Cordance, Psychiatry Investigation, (2015), 12(1), 61, https://doi.org/10.4306/pi.2015.12.1.61.
 36. Erguzel T. T., Ozekes S., Tan O., Gultekin S., Feature Selection and Classification of Electroencephalographic Signals, Clinical EEG and Neuroscience, (2014), 46(4), 321 - 326, https://doi.org/10.1177/1550059414523764.
 37. Erguzel T. T., Ozekes S., Gultekin S., Tarhan N., Ant Colony Optimization Based Feature Selection Method for QEEG Data Classification, Psychiatry Investigation, (2014), 11(3), 243, https://doi.org/10.4306/pi.2014.11.3.243.
 38. Erguzel T. T., Akbay E., Process Control Using Genetic Algorithm And Ant Colony Optimization Algorithm, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, (2014), 26(1), 501 - 516, https://doi.org/10.3233/IFS-131003.
 39. Ozekes S., Erguzel T., Sayar G. H., Tarhan N., Analysis of Brain Functional Changes in High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Treatment-Resistant Depression, Clinical EEG and Neuroscience, (2013), 45(4), 257 - 261, https://doi.org/10.1177/1550059413515656.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Küçüksümbül F., Üstün B., Ergüzel T. T., The Development of A Fuzzy Logic Model-Based Suicide Risk Assessment Tool, The Journal Of Neurobehavioral Sciences, (2020), (), 17-24, .
 2. Uyulan Ç., Ergüzel T., Tarhan N., Elektroensefalografi Tabanlı Sinyallerin Analizinde Derin Öğrenme Algoritmalarının Kullanılması / Using Deep Learning Algorithms in The Analysis of Electroencephalography-Based Signals, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2019), (), 1-5, https://doi.org/10.5455/jnbs.1553607558.
 3. Tekin H., Erguzel T., Karahan M., Konuk M., Tarhan N., Radiation attenuatoin properties of human brain regions according to elemental composition in radiological energy range: A monte carlo simulation, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2018), 5(1), 8-12, https://doi.org/10.5455/jnbs.1521311225.
 4. Uyulan C., Erguzel T., Comparison of Wavelet Families for Mental Task Classification, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2016), 3(2), 59, https://doi.org/10.5455/jnbs.1454666348.
 5. Erguzel T. T., A hybrid PSO PID approach for trajectory tracking application of a liquid level control process, An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA), (2015), 5(2), 63 - 73, https://doi.org/10.11121/ijocta.01.2015.00244.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. Ergüzel T., Tarhan N., , Society of Brain Mapping and Therapeutics, (19.03.2022), Los Angeles
 2. M. Adamson, A. Hadipour, Erguzel T. T., C. Uyulan, R. Kazemi, A. Phillips, S. Seenivasan, N. Tarhan, , eINS 2021, (03.09.2021), Paris
 3. Uyulan Ç., Ergüzel T., Çiftçi E., KEsebir S., Adamson M., Tarhan N., , Organization for Human Brain Mapping, (21.07.2021), Çevrimiçi
 4. Ergüzel T., Tarhan N., , SBMT, (11.07.2021), Los Angeles
 5. Ergüzel T., Tarhan N., , SBMT, (11.07.2021), Los Angeles
 6. Ergüzel T., Tarhan N., , SBMT, (11.07.2021), Los Angeles
 7. Adamson M., Tarhan N., Hadipour A., Uyulan Ç., Ergüzel T., Kazemi R., Phillips A., , https://ins-congress.com/, (21.05.2021), İspanya
 8. Erguzel T., , SBMT 2020, (20.03.2021), Los Angeles
 9. ERGÜZEL T. T., , American Psychiatric Association (APA)-Online Conference, (14.04.2020), Philadelphia
 10. ERGÜZEL T. T., SAYAR F. G. H., , 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), (08.11.2019),
 11. KESKİN R., SAYAR F. G. H., OMAY O., ERGÜZEL T. T., VAROL C., , 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), (08.11.2019),
 12. ERGÜZEL T. T., Uyulan Ç., , International Conference on Mechatronics and Control Engineering (ICMCE 2019), (24.07.2019), London
 13. ERGÜZEL T. T., , Jamia Markaz Brain Studies, Research and Advancements, (14.07.2019), Kalikut
 14. ERGÜZEL T. T., TARHAN K. N., , SBMT, (16.03.2019),
 15. ERGÜZEL T. T., TARHAN K. N., uyulan ç., , Society for Brain Mapping & Therapeutics - SBMT, (12.04.2018), Los Angeles
 16. ERGÜZEL T. T., TEKİN H. O., , ICCESEN, (01.01.2017),
 17. ERGÜZEL T. T., Uyulan Ç., E A., , IEEE Intell. Sys. Conf, (01.01.2017),
 18. ERGÜZEL T. T., TARHAN K. N., , SAI Intelligent Systems Conference, London, (01.01.2016),
 19. TARHAN K. N., ÜNSALVER B. Ö., ERGÜZEL T. T., , Munich Neurophysiology Conference, Annual Meeting of ECNS,ISNIP and ISBET,, (09.09.2015),
 20. ERGÜZEL T. T., TARHAN K. N., Bayram A., , SAI, (27.06.2014), London
 21. ERGÜZEL T. T., TARHAN K. N., ÖZEKES S., , ECNS Conference, Halifax, 2014., (01.01.2014),
 22. ERGÜZEL T. T., , ICCIIS, London, (01.01.2013),
 23. ERGÜZEL T. T., ÖZEKES S., , International Science and Technology Conference, (01.01.2011),
 24. ERGÜZEL T. T., , International Educational Technology Conference,Sarajevo, (01.01.2010), Sarajevo
 25. ERGÜZEL T. T., E A., , Intelligent Manufacturing Systems, (01.01.2010), London

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. ERGÜZEL T. T., METİN B., SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., Uyulan Ç., Moore N., A Preliminary Study of Seed Based Functional Connectivity Analysis for Classification of MDD and Healthy Subjects Using Graph Metrics, (2019), ISBN: 978-1-53616-525-8.
 2. ERGÜZEL T. T., TARHAN K. N., A Review on EEG controlled BCI: Deep Learning Approach, (2019), ISBN: 978-1-53616-495-4.
 3. Ergüzel T., Tarhan N., Machine Learning Approaches to Predict Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Treatment Response in Major Depressive Disorder, (2017), ISBN: 978-3-319-56990-1.
 4. Tarhan N., Zehra K. F., Çebi M., Ekmen Ş., Ergüzel T., S O., Ünsalver B., Taş C., EEG biomarkers in depression, (2017), ISBN: 978-148223686-6.
 5. TARHAN K. N., ÜNSALVER B. Ö., TAŞ C., ÇEBİ M., ERGÜZEL T. T., Neurophotonics and Brain Mapping, (2017), ISBN: 9781482236859.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. YİLDİZ M. B., SARİKAYA S., TEMİRÇİN Ş., DENER B. G., KOCATÜRK R. R., Night Eating Syndrome and Sleep Quality among Turkish University Students in COVID‑19 Pandemic, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2021), 8(2), 135-141, .
 2. Yıldırım S., Ergüzel T., Sayar G., Smart-phone Addiction, Current Addiction Research, (2020), 3(1), 25-30, .

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Ergüzel T., Tarhan N., , G20, (31.10.2021), Roma
 2. , , SBMT, (11.07.2021), Los Angeles
 3. Erguzel T. T., Tarhan N., , The 4th International Conference on Current Trend In The Middle East, (18.03.2021), Malaysia
 4. Erguzel T. T., , Üsküdar Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Günleri, (13.03.2021), istanbul
 5. ERGÜZEL T. T., , 3. Nörobilim Kongresi, (13.12.2019), İstanbul
 6. ERGÜZEL T. T., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (24.10.2019), Trabzon
 7. ERGÜZEL T. T., , 17.Sinirbilim Kongresi, (06.04.2019), İstanbul
 8. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., Alır B. N., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 9. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., Baydil B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 10. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., Dursun O., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 11. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., Yaz B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 12. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., ÖZKULA A., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 13. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., ARIDURU B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 14. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., TURAL Ş., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 15. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., GEYLANİ Ş., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 16. ERGÜZEL T. T., , 2. Nörobilim Kongresi, (15.12.2018), İstanbul
 17. ERGÜZEL T. T., , 1.Bilim Forumu, (21.03.2018),
 18. ERGÜZEL T. T., , ELECO 2016, Bursa, (01.12.2016), Bursa
 19. ERGÜZEL T. T., , Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, (01.01.2016), Antalya
 20. ÖZEKES S., ERGÜZEL T. T., , TIPTEKNO 2014, (01.09.2014),
 21. ERGÜZEL T. T., , TOK 2009, İstanbul,, (01.12.2009),
 22. ERGÜZEL T. T., , UMES 2007,Kocaeli, (01.10.2007),

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

 1. METİN B., ERGÜZEL T. T., Farhad S., TARHAN K. N., BAP projesi, Nöropsikiyatrik Bozukluklarda Nörogörüntüleme Verisi ile Biyobelirteç Tespiti, (Araştırmacı), (Tamamlanma Tarihi :04.05.2024),
 2. KARAHAN M., KONUK M., Özcan Ö. Ö., ERGÜZEL T. T., KAŞIKÇI E. S., UZBAY İ. T., BAP projesi, KETAMİN İLE İNDÜKLENEN ŞİZOFRENİ BENZERİ HAYVAN MODELİNDE KETİAPİNİN NÖRODAVRANIŞSAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, (Araştırmacı), (Tamamlanma Tarihi :08.05.2024),
 3. NOYAN C. O., ERGÜZEL T. T., KARAHAN M., Özcan Ö. Ö., METİN B., DİLBAZ H. N., BAP projesi, KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, (Araştırmacı), (Tamamlanma Tarihi :09.05.2024),
 4. TARHAN K. N., YAŞAR N., ERGÜZEL T. T., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Medeniyet Coğrafyamızda Gelecek İçin Birlik Çalışması Projesi, (Araştırmacı), (Tamamlanma Tarihi :18.08.2021),

9. İdari Görevler

 1. Yönetim / Management - Enstitü Müdürü (2018-Devam Ediyor)
 2. Yönetim / Management - Senato Üyesi (2019-Devam Ediyor)
 3. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (2018-Devam Ediyor)
 4. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Sağlık Bilişimi (2018-Devam Ediyor)
 5. Koordinatör Yardımcısı / Deputy Coordinator - Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü (2020-2021)
 6. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - YAZAMER (2018-Devam Ediyor)
 7. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor) - Uluslararası Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı (2020-Devam Ediyor)
 8. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-Devam Ediyor)
 9. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Kurulu Üyeliği (2018-Devam Ediyor)
 10. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Kalite Komisyonu Başkanı (Enstitü) (2018-Devam Ediyor)
 11. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte) (2018-2019)
 12. Kurul Üyeliği / Board Member - Yayın Kurulu Üyeliği (2018-Devam Ediyor)
 13. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-Devam Ediyor)
 14. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-Devam Ediyor)
 15. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Nörogörüntüleme Çalışma Grubu (2013-Devam Ediyor)
 16. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Devam Ediyor)
 17. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2018-Devam Ediyor)
 18. Koordinatör / Coordinator - Bologna Bölüm Koordinatörlüğü (2018-Devam Ediyor)
 19. Koordinatör / Coordinator - Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü (2018-Devam Ediyor)
 20. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Enstitü Disiplin Komisyonu (2018-Devam Ediyor)
 21. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 21-30 Öğrenci Danışmanlığı (2018-2019)
 22. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - YAPAY ZEKÂ VE UYGULAMA GELİŞTİRME KULÜBÜ (2018-Devam Ediyor)
 23. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları (2018-Devam Ediyor)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 1. Uluslararası Beyin Araştırmaları Konsorsiyumu(2020)

11.Ödüller

 1. APA, APA 2020 Virtual Conference - Course of the Month with "Computational Psychiatry & Future Perspectives", (2020)
 2. Uluslararası Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Kongresi-Macaristan, https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/4547/en-iyi-arastirma-en-iyi-klinik-calisma-odulu-uskudarin, (2020)

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2020-2021 Bahar İleri Nörogörüntüleme Teknikleri (Doktora) - 1 Grup 3 0 6
İş Güvenliğinde Yapay Zeka Uygulamaları (Doktora) - 1 Grup 3 0 2
Uygulamalı İstatistik (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 143
Sağlık Bilişiminde Yapay Zeka Uygulamaları (Yüksek Lisans) - 1 Grup 2 0 5
Patalojik Temelli Yaklaşımlar (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 44
Teorik ve Hesaplamalı Nörobilim (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 87
Makine Öğrenmesi (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 15
Computer Architecture (Yaz Okulu) (Lisans) - 1 Grup 3 0 1
Emerging Technologies (Lisans) - 1 Grup 3 0 130
Graduation Thesis (Lisans) - 1 Grup 0 0 2
Uygulamalı İstatistik (Yaz Okulu) (Lisans) - 1 Grup 2 2 19
Basic Linear Algebra (Lisans) - 1 Grup 2 0 283
Statistics (Lisans) - 1 Grup 3 0 151
Güz Veri Analizi ve Modelleme (Doktora) - 1 Grup 3 0 6
Klinik Veri Toplama ve Analizi (Yüksek Lisans) - 1 Grup 2 0 4
Sağlık Bilişimi Uygulamaları (Yüksek Lisans) - 1 Grup 2 0 4
Uygulamalı İstatistik (Yüksek Lisans) - 2 Grup 2 2 95
Computer Architecture (Lisans) - 1 Grup 3 0 155
Operating Systems (Lisans) - 1 Grup 2 0 74
Graduation Project (Lisans) - 1 Grup 2 0 2
Artificial Intelligence (Lisans) - 1 Grup 3 0 60
2019-2020 Bahar Nöroanatomi (Doktora) - 1 Grup 3 0 7
İleri Biyoistatistik (Doktora) - 1 Grup 3 0 2
Teorik ve Hesaplamalı Nörobilim (Doktora) - 1 Grup 3 0 5
Uygulamalı Proje Yönetimi I (Doktora) - 1 Grup 2 0 11
Uygulamalı Proje Yönetimi II (Doktora) - 1 Grup 2 0 6
Uygulamalı Proje Yönetimi III (Doktora) - 1 Grup 3 0 6
Uygulamalı İstatistik (Yüksek Lisans) - 1 Grup 2 2 130
Application Security (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 12
Teorik ve Hesaplamalı Nörobilim (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 103
Basic Linear Algebra (Lisans) - 2 Grup 2 0 168
Statistics (Lisans) - 1 Grup 3 0 66
Graduation Thesis (Lisans) - 1 Grup 0 0 2
Graduation Thesis (Lisans) - 1 Grup 0 0 2
University Culture II (Lisans) - 1 Grup 0 2 161
Güz Veri Analizi ve Modelleme (Doktora) - 1 Grup 3 0 8
Uygulamalı İstatistik (Yüksek Lisans) - 5 Grup 2 2 93
Algorithms and Optimization Methods (Lisans) - 1 Grup 3 0 32
Computer Architecture (Lisans) - 1 Grup 3 0 88
Operating Systems (Lisans) - 1 Grup 2 0 6

Oluşturulma Tarihi: 16.05.2022