1. Name Surname

: Tuğçe SOYLAMIŞ

2. Date of Birth

: 26.06.1990

3. Title

: Öğr. Gör.

Contact Information

: tugce.soylamis@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Biyoloji Öğretmenliği Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2013
Graduate Tıbbi Mikrobiyoloji Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016
Doctorate Tıbbi Mikrobiyoloji İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2022

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

  1. OKTAY E. Ö., TUNCAY S., KAMAN T., KARASAKAL Ö. F., ÖZCAN Ö. Ö., SOYLAMIŞ T., KARAHAN M., KONUK M., An update comprehensive review on the status of COVID-19: vaccines, drugs, variants and neurological symptoms, TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, (2021), 42(), 342-357, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

  1. SOYLAMIŞ T., Prof.Dr. E. İnci TUNCER, , II. Uluslararası Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Yeni Trendler, (03.09.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

  1. ÇELIK F. N., DENIZ E., KOCATÜRK R. R., SOYLAMIŞ T., ÖZCAN Ö. Ö., ÖZAY M. E., KARAHAN M., SARS CoV-2 Salgını için Bireysel Risk Yönetiminde Potansiyel Proflaktik ve Terapötik Stratejiler, (2022), ISBN: 978-625-8065-80-0.

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

  1. Program Başkanlığı / Head of Program - Ağız ve Diş Sağlığı (2021-Continues)
  2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 151-200 Öğrenci Danışmanlığı (2021-Continues)
  3. Program Başkanlığı / Head of Program - Eczane Hizmetleri (2019-2020)
  4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2017-Continues)
  5. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Muafiyet Komisyonu (2018-Continues)
  6. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Biyolojik Aktiviteler Grubu (2019-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Mikrobiyoloji (Undergraduate) - Group 1 2 0 84
Parazitoloji (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 2 2 1
Klinik Mikrobiyoloji I (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 2 2 1
Klinik Mikrobiyoloji II (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 2 2 1
Odyologlar İçin Temel Histoloji-Embriyoloji ve Mikrobiyoloji (Undergraduate) - Group 1 3 0 85
Temel Mikrobiyoloji (Associate) - Group 2 2 0 151
Parazitoloji (Associate) - Group 2 2 2 127
Klinik Mikrobiyoloji II (Associate) - Group 2 2 2 125
Fall Mikrobiyoloji (Undergraduate) - Group 1 2 0 99
Temel Mikrobiyoloji (Associate) - Group 2 2 0 142
Klinik Mikrobiyoloji I (Associate) - Group 2 2 2 126
Temel Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları (Associate) - Group 2 3 0 150
Genel Mikrobiyoloji (Associate) - Group 2 2 2 56
Zirai Botanik (Associate) - Group 1 3 0 31
2019-2020 Spring Mikrobiyoloji (Undergraduate) - Group 1 2 0 81
Enfeksiyon Hastalıkları (Associate) - Group 2 2 0 71
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Anatomisi (Associate) - Group 1 2 0 25
Temel Mikrobiyoloji (Associate) - Group 2 2 0 120
Parazitoloji (Associate) - Group 1 2 2 79
Klinik Mikrobiyoloji II (Associate) - Group 1 2 2 77
Yaz Stajı (Associate) - Group 1 0 0 76
Üniversite Kültürü II (Associate) - Group 1 0 2 83
Fall Enfeksiyon Hastalıkları (Undergraduate) - Group 1 2 0 67
Mikrobiyoloji (Undergraduate) - Group 1 2 0 108
Zirai Botanik (Associate) - Group 1 3 0 28
Temel Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları (Associate) - Group 2 3 0 181
Klinik Mikrobiyoloji I (Associate) - Group 2 2 2 74
Enfeksiyon Hastalıkları (Associate) - Group 1 2 0 54
Genel Mikrobiyoloji (Associate) - Group 1 2 2 31
Temel Mikrobiyoloji ve Sterilizasyon (Associate) - Group 1 3 0 60

Created: 08.10.2022