1. Name Surname

: Tuğba YILMAZ ESENCAN

2. Date of Birth

: 22.05.1979

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: tugba.yilmazesencan@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Ebelik Kocaeli Üniversitesi 2002
Graduate Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Bölümü/ Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 2009
Doctorate Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü/ Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 2018

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Aile Planlamasında Erkeklerin Tutumlarını Etkileyen Faktörler, Derya ZAN, 2020.
 2. EVLİ KADINLARIN KULLANDIKLARI AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE CİNSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ, Zehra DUMAN YILMAZ, 2020.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Bilgin Z., Esencan T. Y., Perception of physical exercise in Turkish pregnant women and affecting factors, European Journal of Physiotherapy, (2020), 22(), 1-7, .
 2. Esencan T. Y., Karabulut Ö., Yıldırım A. D., Abbasoğlu D. E., Külek H., Şimşek Ç., Ünal A. K., Küçükoğlu S., Ceylan Ş., Yavrutürk S., Kılıçcı Ç., Doğuma Hazırlık Eğitimi Alan Gebelerin Doğum Şekli, İlk Emzirme Zamanı ve Ten Tene Temas Tercihleri, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, (2017), 26(1), 31-43, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Yilmaz-Esencan T., Demir-Yıldırım A., Uzun S., An investigation of factors affecting compassion levels of midwives, European Journal of Midwifery, (2022), 6(27), 1-10, .
 2. YILDIRIM A. D., ERDEM F. N., ESENCAN T. Y., ERDEM B., Quality of the Life and Depression Levels of Pregnant Women with Suspected/Confirmed Coronavirus Disease 2019 in Turkey, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2021), 8(2), 142-149, .
 3. Bingöl F. B., Bal M. D., Esencan T. Y., ABBASOGLU D. E., Aslan B., THE EFFECTS OF LONELINESS ON MENOPAUSAL COMPLAINTS, Clinical and Experimental Health Sciences, (2019), 9(3), 265-270, https://doi.org/10.33808/clinexphealthsci.533511.
 4. Esencan T. Y., Karabulut Ö., Yıldırım A. D., Abbasoğlu D. E., Külek H., Şimşek Ç., Ünal A. K., Küçükoğlu S., Ceylan Ş., Yavrutürk S., Kılıçcı Ç., Type of Delivery, Time of Initial Breastfeeding, and Skin-to-Skin Contact of Pregnant Women Participating in Childbirth Preparation Education, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, (2018), 26(1), 31-43, https://doi.org/10.26650/fnjn.387192.
 5. Çiğdem Ş., TUĞBA Y. E., Doğum Sonu Dönemde Hemşirelik Bakımı, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, (2017), 48(4), 159-183, .
 6. ESENCAN T. Y., MERİH Y. D., ERDEK F. Ö., Hastanede Öğrencilere Verilen Oryantasyon Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, (2017), 3(1), 9-14, .
 7. ESENCAN T. Y., ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARINI VE EMZİRME TEKNİKLERİNİ İÇEREN GÖRSEL MESAJ İÇERİKLİ BROŞÜR İLE ANNELERE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, (2016), 19(4), 252-260, .
 8. Merıh Y. D., Potur D. C., Esencan T. Y., Doğum Sonu Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşireler Kanıta Dayalı Uygulamaların Neresinde?., Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, (2016), (), 8-14, https://doi.org/10.5222/shyd.2017.008.
 9. ESENCAN T. Y., Günümüze Değin Cinsellik Konusunda Yapılan Çalışmaların İrdelenmesi, Androloji Bülteni, (2015), (), 301-310, .
 10. ESENCAN T. Y., Doğumhanede Çalışan Hemşire ve Ebelerin Partograf Kullanımı ve Partografın Gerekliliğine Yönelik Görüşleri., Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2013), (), 193-205, .
 11. TUĞBA Y. E., YELİZ D. M., Kemoterapide Semptom Yönetimi, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, (2010), 41(1), 35-42, .
 12. ESENCAN T. Y., Kadınların Jinekolojik Erken Tanı Yöntemlerinin Kullanımına Yönelik Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, (2009), 40(2), 63-66, .
 13. , Kadın doğum ve çocuk kliniklerinde çalışan ebe / hemşirelerin mesleki tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi., Zeynep Kamil Tıp Bülteni, (2008), 38(2), 61 - 65, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. ESENCAN T. Y., , 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (19.07.2022), ESKİŞEHİR
 2. Esencan T. Y., Yıldırım A. D., Karademir E., Gölçek Z. K., , 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (21.05.2022), Eskişehir
 3. MAMUK R., ESENCAN T. Y., , 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (21.05.2022), Eskişehir
 4. ESENCAN T. Y., KURT S., GÖLÇEK Z. K., , 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (19.05.2022), ESKİŞEHİR
 5. ESENCAN T. Y., ÖZKAN Ş., , 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (19.05.2022), ESKİŞEHİR
 6. ESENCAN T. Y., AVCU E., , 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (19.05.2022), ESKİŞEHİR
 7. Esencan T. Y., Gölçek Z. K., , 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (19.05.2022), ESKİŞEHİR
 8. Güder A., ESENCAN T. Y., , 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (19.05.2022), ESKİŞEHİR
 9. DAŞTAN K., ESENCAN T. Y., , 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (19.05.2022), Eskişehir
 10. Güder A., Esencan T. Y., , 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (19.05.2022), ESKİŞEHİR
 11. Daştan K., Esencan T. Y., , 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (19.05.2022), Eskişehir
 12. Güder A., Esencan T. Y., , 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (19.05.2022), Eskişehir
 13. Güder A., Esencan T. Y., , 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (19.05.2022), Eskişehir
 14. ESENCAN T. Y., AKYOL S., , 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (12.05.2022), Eskişehir
 15. ESENCAN T. Y., YILDIZ M., , 1. Uluslararası 1. Ulusal Sivas Ebelik Kongresi, (09.05.2022), Sivas
 16. ESENCAN T. Y., RATHFISCH G., , 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, (17.02.2022), Bolu
 17. DAŞTAN T. Y. E. -. A. G. -. A. D. Y. -. . K., , 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, (17.02.2022), Bolu
 18. ESENCAN T. Y., AVCU E., , 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, (17.02.2022), Bolu
 19. Başkanı D. Ö. Ü. T. Y. E. Ü. Ü. S. B. F. E. B. A. E. D. Ü. Ö. G. A. D. Y. Ü. Ü. S. B. F. E. B. A. E. D. Ü. E. N. Ü. A. E. D., , 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, (17.02.2022), BOLU
 20. YILDIRIM A. D., ESENCAN T. Y., ŞAHİN N. H., PREMBERG A., , 5. Uluslararası Koru Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, (17.02.2022), Bolu
 21. Yıldırım A. D., Daştan K., Esencan T. Y., Güder A., , 5. Uluslararası Koru Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, (17.02.2022), Bolu
 22. Esencan T. Y., Yıldırım A. D., Güder A., Daştan K., , 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, (11.11.2021), Ankara-Online
 23. GÜDER A., Daştan K., YILDIRIM A. D., ESENCAN T. Y., , 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, (11.11.2021), Ankara-Online
 24. Yıldırım A. D., Esencan T. Y., Aydın F., Akıncı A., Güder A., Gündüz A., Karahan Ş., Tarhan N., Kurt S., , 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, (11.11.2021), Ankara-Online
 25. YILDIRIM A. D., DAŞTAN K., GÜDER A., , 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, (11.11.2021), İstanbul
 26. Güder A., Yıldırım A. D., Esencan T. Y., , 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, (24.09.2021), İstanbul
 27. Güder A., Daştan K., Yıldırım A. D., Esencan T. Y., , 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, (24.09.2021), İstanbul
 28. Esencan T. Y., Ateş Ç. D., Adal R., Ünal R., Çetın Ö., Tepeyurt A., Er E., Demirel E., Yıldız N., Oğuz İ., Kurt Ö., Altay Ş., , 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, (24.09.2021), İstanbul
 29. Esencan T. Y., Çetinkaya B., Başdinç D., Aydın E., Sula N., Demirtaş B., Manav E., Koç S., Pak A., Keskin İ., Başar S., , 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, (24.09.2021), İstanbul
 30. ESENCAN T. Y., , 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, (24.09.2021), İstanbul
 31. ESENCAN T. Y., Yıldırım A. D., Uzun S. N., , 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, (03.05.2021), Çanakkale
 32. ESENCAN T. Y., YILDIRIM A. D., KOÇ M., KELEŞ H., , 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, (03.05.2021), Çanakkale
 33. YILDIRIM A. D., ESENCAN T. Y., SEYREK R., ARIKAN D., DEMİR H. K., DURMUŞ Y., , 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, (03.05.2021), E-Kongre
 34. YILDIRIM A. D., ESENCAN T. Y., ÇARPAR E., BEŞER A., ÇELİK A., ÇALIK T., KELEŞ H., , 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, (03.05.2021), E- Kongre
 35. YILDIRIM A. D., ESENCAN T. Y., KOÇ M., ÖNGE D., , 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, (03.05.2021), E-Kongre
 36. ESENCAN T. Y., YILDIRIM A. D., UZUN S. N., , 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, (03.05.2021), E-Kongre
 37. TUĞBA Y. E., Fatma A. B., Buse Ş., , 2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, (22.11.2020), İstanbul
 38. T Y. E., A D. Y., , 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (20.11.2020), Istanbul
 39. A D. Y., F E., T Y. E., ERDEM B., , 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (20.11.2020), İstanbul
 40. A D. Y., T. Y. E., , 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (20.11.2020), ISTANBUL
 41. ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (20.11.2020), ISTANBUL
 42. A D. Y., T Y. E., HK D., AU A., , 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, (08.10.2020), Istanbul
 43. , , 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, (08.10.2020), İstanbul
 44. TUĞBA Y. E., , 4. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, (20.02.2020), BOLU-TURKİYE
 45. , , 4. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, (20.02.2020), BOLU
 46. Sağıroğlu E., Esencan T. Y., , 4. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, (20.02.2020), Bolu
 47. ESENCAN T. Y., , 4. Uluslararası Ebelik Kongresi, (06.11.2019),
 48. ESENCAN T. Y., , 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, (06.11.2019),
 49. ESENCAN T. Y., Yıldırım A. D., , 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, (06.11.2019),
 50. ESENCAN T. Y., , 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, (06.11.2019),
 51. ESENCAN T. Y., SAĞIROĞLU E., , 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, (06.11.2019),
 52. AYÇA 1. Y., TUĞBA Y. E., , 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, (06.11.2019), Ankara
 53. AYÇA D. Y., TUĞBA Y. E., , 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, (06.11.2019), Ankara
 54. TUĞBA Y. E., AYÇA D. Y., , 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, (06.11.2019), Ankara
 55. AHMET E., TUĞBA Y. E., KESKİN S., , 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, (06.11.2019), Ankara
 56. ESENCAN T. Y., SAĞIROĞLU E., , 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi 2019, (06.11.2019),
 57. TUĞBA Y. E., AYÇA D. Y., , 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, (27.04.2019), İstanbul
 58. RÜMEYSA S., TUĞBA Y. E., , 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, (27.04.2019), ISTANBUL
 59. ASLIHAN A., ESRA K. Ö., TUĞBA Y. E., , 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, (27.04.2019), ISTANBUL
 60. KARAMAN Ö. E., ESENCAN T. Y., ALPOĞUZ A., , 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, (25.04.2019),
 61. ESENCAN T. Y., SEYREK R., , 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, (25.04.2019),
 62. ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, (28.11.2018),
 63. ESENCAN T. Y., , 5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, (15.11.2018),
 64. ESENCAN T. Y., , 5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, (15.11.2018),
 65. ESENCAN T. Y., , 5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, (15.11.2018),
 66. ESENCAN T. Y., , 5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, (15.11.2018),
 67. ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, (07.11.2018),
 68. ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, (07.11.2018),
 69. ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, (07.11.2018),
 70. ESENCAN T. Y., RATHFISCH G., , 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, (07.11.2018),
 71. ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, (07.11.2018),
 72. ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, (04.05.2018),
 73. ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, (04.05.2018),
 74. ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, (04.05.2018),
 75. ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, (04.05.2018),
 76. ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günler, (28.04.2018),
 77. ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, (28.04.2018),
 78. YILDIRIM A. D., ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, (26.04.2018),
 79. ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, (23.03.2018),
 80. ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, (23.03.2018),
 81. ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, (23.03.2018),
 82. ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, (23.03.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. ESENCAN T. Y., GÜDER A., ÖZEL DURUMLARDA LAKTASYON VE EBELİK BAKIMI, (2022), ISBN: 978-625-8121-24-7.
 2. ESENCAN T. Y., RATHFISCH G., Emzirme ve Yoga, (2022), ISBN: 978-625-8103-33-5.
 3. ESENCAN T. Y., YILDIRIM A. D., GÜDER A., DAŞTAN K., EBELİK BAKIMINDA GÜNCEL BİLGİLER: OMUZ DİSTOSİSİNDE YENİ İKİ UYGULAMA ÖRNEĞİ, (2022), ISBN: 978-625-8324-37-2.
 4. ESENCAN T. Y., Riskli Doğum Eylemi, (2022), ISBN: 978-625-7564-29-8.
 5. ESENCAN T. Y., Laktasyon Süreci, (2021), ISBN: 9786257146395.
 6. ESENCAN T. Y., RATHFISCH G., Protecting Bodily, Mental and Spiritual Integrity with Yoga During Birth, (2021), ISBN: 9786257401616.
 7. ESENCAN T. Y., Gebelikte Fiziksel Aktivitede Ebelik Danışmanlığı, (2021), ISBN: 9786257401555.
 8. ESENCAN T. Y., MIDWIFERY AND MIDWIFERY EDUCATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, (2021), ISBN: 978-625-7601-75-7.
 9. ESENCAN T. Y., YILDIRIM A. D., GEBELİKTE 3. TRİMESTER FİZYOLOJİSİ VE YAKINMALARI, (2021), ISBN: 978-625-7450-00-3.
 10. Esencan T. Y., Avcu E., PREKONSEPSİYONEL DÖNEM VE EBELİK BAKIMI, (2021), ISBN: 978-625-8065-46-6.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. YILDIRIM A. D., ESENCAN T. Y., COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUM TABANLI EBELİK HİZMETLERİ, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, (2020), 3(3), 244-252, .
 2. Bingöl F. B., Bal M. D., Esencan T. Y., Karakoç A., Küçükoğlu S., Çİftçi R., Mutlu E., Arı Z., Evaluation of the Effect of the Physical Support to the Pregnancy on Birth Outcome, Journal of Academic Research in Nursing, (2020), (), 506-513, .
 3. ESENCAN T. Y., YILDIRIM A. D., ULUSLARARASI KILAVUZLAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA COVİD-19 SÜRECİNDE ANTENATAL, İNNATAL VE POSTNATAL EBELİK BAKIMI, STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, (2020), (), 361-372, .
 4. ESENCAN T. Y., YILDIRIM A. D., ARSLAN C., Bir Kamu Hastanesinde Ebe ve Hemşirelerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, (2019), 1(1), 9-16, .
 5. Esencan T. Y., Yıldırım A. D., Examination of Relationship between Nurses’ and Midwives’ SocialNetwork Use and Their Communication Skills in a Public Hospital, SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK DERGİSİ, (2019), 1(1), 9-16, .
 6. ESENCAN T. Y., Rathfisch G., Psikoseksüel Gelişim Kuramının Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Alanına Yansımaları, Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, (2017), 3(2), 68-82, .
 7. TUĞBA Y. E., Halil Ö., X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin Mesleki Bağlılıklarının Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, (2017), 33(3), 91-104, .
 8. Esencan T. Y., Aslan E., Gynaecology and Obstetrics Medical Errors and Patient Safety, Sağlık ve hemşirelik yönetimi dergisi, (2015), (), 152-161, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. ESENCAN T. Y., , 3. KORUYUCU HEKİMLİK GÜNLERİ, (19.03.2022), iSTANBUL
 2. Esencan T. Y., , Emzirme Haftası Paneli, (14.10.2021), Kocaeli
 3. Daştan K., Güder A., Esencan T. Y., Yıldırım A. D., , Sağlık Eğitiminde Similasyon Ulusal Kongresi, (24.05.2021), Online
 4. ESENCAN T. Y., , Ebeler Günü Sempozyumu “SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN; EBELER HER YERDE, (05.05.2021), İstanbul
 5. ESENCAN T. Y., , ANNE VE BEBEK RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMU, (04.05.2021), İstanbul
 6. ESENCAN T. Y., , 2021 ULUSAL EBELİK HAFTASINDA VE DÜNYA EBELER GÜNÜNDE “DOĞUM VE EBELİK SEMPOZYUMU”, (23.04.2021), Bartın
 7. Sağıroğlu E., Esencan T. Y., , 4. Uluslararsı Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, (20.02.2020), Bolu-İstanbul
 8. , , Ulusal Zeynep Kamil Ebelik Sempozyumu, (05.04.2019), ISTANBUL
 9. ESENCAN T. Y., , 1. Ulusal Zeynep Kamil Ebelik Sempozyumu, (05.04.2019),
 10. ESENCAN T. Y., YILDIRIM A. D., KÜREŞİR A., , 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, (26.04.2018),
 11. ESENCAN T. Y., , 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, (04.04.2018),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. ESENCAN T. Y., Perinatoloji Kitabı, (2010), ISBN: 978-605-378-138-7.

Book chapters published by national publisher

8. Projects

 1. ESENCAN T. Y., YILDIRIM A. D., ÖZEKES S., BİNGÖL N., Öğrencisi) N. G. (., Öğrencisi) A. A. (., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, EBEBUL APLİKASYON, (Head), (Expire date :24.04.2024),
 2. YILDIRIM A. D., BİNGÖL N., ÖZEKES S., ESENCAN T. Y., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, EBEBUL, (Researcher), (Expire date :24.04.2024),
 3. ESENCAN T. Y., ÇETİNKAYA B., BAŞDİNÇ D., MANAV E., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Gebelerin Doğum Şekillerine İlişkin Tercihlerini Etkileyen Faktörler, (Head), (Expire date :01.10.2021),

9. Administrative Duties

 1. Dekan Yardımcısı / Vice Dean - Sağlık Bilimleri Fakültesi (2022-Continues)
 2. Koordinatör / Coordinator - ARGEYEP (2021-Continues)
 3. Laboratuvar - Laboratuvar Sorumlusu (2021-Continues)
 4. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Ebelik ve Güncel Gelişmeler Makale Çalışma Grubu (2021-Continues)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 6. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2019-Continues)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Muafiyet Komisyonu (2020-Continues)
 8. Koordinatör / Coordinator - Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü (2020-Continues)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2020-Continues)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu (2020-Continues)
 11. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 11-20 Öğrenci Danışmanlığı (2021-Continues)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu (2021-Continues)
 13. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - MUCİZEYE İLK DOKUNUŞ KULÜBÜ (2019-Continues)
 14. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Ebelik Araştırmaları ve Yayın Grubu (2021-Continues)
 15. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Ebelikte İnovasyon ve AR-GE Çalışma Grubu (2021-Continues)
 16. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - İnsan Sağlığına Yönelik AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu (2021-Continues)
 17. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Yenidoğan, Çocuk ve Adölesan Bakımı Çalışmaları Grubu (2021-Continues)
 18. Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (2021-Continues)

10. Scientific Memberships

 1. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi Bilimsel Kurul(2022)
 2. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi Bilimsel Kurul(2021)
 3. 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi Hakem Kurulu(2021)
 4. "EBELERE ODAKLAN" TEMALI ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KURULU(2021)
 5. EBELİK EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ(2021)
 6. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE FİKİR FESTİVALİ PROJE DEĞERLENDİRME PANALİSTİ(2021)
 7. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi Bilimsel Kurul(2020)
 8. 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi Bilimsel Kurul Üyeliği(2020)

11. Awards

 1. 2. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, “DOĞUMDA UYGULANAN FUNDAL BASININ DOĞUM MEMNUNİYETİ VE DOĞUM SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ” başlıklı SS_171 numaralı sözlü Bildiri, sözel bildiri kategorisinde 3. ödülüne layık görülmüştür., (2022)
 2. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Poster 1. Ödülü, (2021)

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Ürojinekoloji (Master) - Group 1 3 0 3
Yüksek Riskli Doğum ve Doğum Sonu Bakım (Undergraduate) - Group 1 3 8 67
Sağlıklı ve Riskli Gebelikler ve Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 3 24 33
Normal ve Riskli Doğum, Doğum Sonu Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 3 24 32
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 0 65
Fall Perinatoloji Hemşireliği (Master) - Group 1 3 4 1
Sağlıklı Gebelik ve Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 3 8 72
Doğum ve Doğum Sonu Bakım (Undergraduate) - Group 1 3 8 68
Sağlıklı ve Riskli Gebelikler ve Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 3 24 33
Normal ve Riskli Doğum, Doğum Sonu Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 4 24 33
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 1 0 66
2019-2020 Spring Cinsellik ve Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması (Undergraduate) - Group 2 2 2 132
Riskli Gebelikler ve Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 3 6 66
Kadın Hastalıkları ve Bakım (Undergraduate) - Group 1 2 4 66
Yüksek Riskli Doğum ve Doğum Sonu Bakım (Undergraduate) - Group 2 3 8 132
Sağlıklı ve Riskli Gebelikler ve Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 3 24 24
Normal ve Riskli Doğum, Doğum Sonu Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 3 24 22
Fall Sağlıklı Gebelik ve Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 3 8 67
Doğum ve Doğum Sonu Bakım (Undergraduate) - Group 1 3 8 65
Sağlıklı ve Riskli Gebelikler ve Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 3 24 22
Normal ve Riskli Doğum sonu Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 3 24 24

Created: 08.10.2022