1. Name Surname

: TUĞBA AYDIN ÖZTÜRK

2. Date of Birth

:

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: tugba.aydinozturk@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 2007
Graduate Türk Müziği Istanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010
Doctorate Müzikoloji ve Müzik Teorisi Istanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Lecturer Sosyoloji Üsküdar Üniversitesi 2020

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Reality Showlarda ki Çocuk İstismarı Vakaları Üzerine Eleştirel Söylem Analizi, BÜŞRA EKER, 2020.
 2. Türkiye, Cumhuriyet Dönemi Siyasal ve Sosyal Değişimin Hat Sanatı Üzerindeki Etkileri (1923-2020), SAMİH UYLAŞ, 2020.
 3. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkeklik ve Madde Bağımlılığı İlişkisi: İstanbul Örneği, Şeyma YILDIRIM YILMAZ, 2020.
 4. Üniversite Öğrencilerinin Pandemide Gündelik Hayat Değişimlerinin İncelenmesi: Yeme- İçme Pratikleri Üzerine Bir Analiz, Beyza UZUN, 2020.
 5. Fiziksel Aktivite Sürelerinin Depresyon, Anksiyete ve Mutluluk İle İlişkisi, Nebahat Cempel, 2021.
 6. BAYKAN SEZER SOSYOLOJİSİNDE UYGARLIK FARKLILAŞMASI VE DİN OLAYI, Abdullah ÇAKAR, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Arıboğan T. A. Ö. S. Ü., Sociological and Psychopolitical Consequences of Loneliness: An Example of Istanbul, Azerbaijan Journal of Educational Studies, (2020), (690), 117-137, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. ÖZTÜRK T. A., Kültür Endüstrisinden Dijital Kapitalizme, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (2020), (79), 277- 298, .
 2. Crossley N., Ozturk T. A., Music, Social Structure and Connection: Exploring and Explaining Core-Periphery Structure in a Two-Mode Network of Music Festivals and Artists in Turkey, Miscellanea Antropologica et Sociologica, (2019), 20(2), 192- 210, .
 3. , Sosyal Sermaye, İlişkiler ve Müzik Dünyası: Yeni Medyada Ağlar, Journal of Economy Culture and Society, (2018), (58), 91 - 103, .
 4. , Sosyal Medya Döneminde Müzik Üreticisinin ve Tüketicisinin Yeniden Konumlandırılması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2015), 8(36), 794 - 805, .
 5. , Muhafazakârlık İdeolojisi Çerçevesinde Gelişen Kültür ve Sanat Politikaları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2014), 7(34), 621 - 627, .
 6. , Albüm Kapakları: Ben Buyum Demenin En Kısa Yolu mudur?, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2014), 7(31), 796 - 803, .
 7. , Nil Karaibrahimgil’in Müziği Üzerinden Özgür Kadın İmajı, Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, (2013), (6), 72 - 80, .
 8. , 1990 Yılı Sonrası Kitle İletişim Araçlarının Müzik Medya Üzerine Etkisi, Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, (2010), (2), 430 - 434, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. ÖZTÜRK T. A., , Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, (06.07.2021), Çanakkale- Türkiye
 2. ÖZTÜRK T. A., , Lale Oraloğlu Uluslararası Kültür Sanat ve Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (22.05.2021), Istanbul- Türkiye
 3. ÖZTÜRK T. A., , Methods Fair 2020: The Changing Face of Research, (30.11.2020), England/ Manchester
 4. Öztürk T. A., Kılıç H. A., , 1. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, (07.12.2019), Istanbul- Türkiye
 5. ÖZTÜRK T. A., , Royal Musical Association Annual Conference, (13.09.2019), Manchester- England
 6. ÖZTÜRK T. A., , Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu, (18.04.2019), Istanbul- Türkiye
 7. ÖZTÜRK T. A., , Methods Fair 2018: Social Science Research in the Digital Age, (29.10.2018), Manchester- England
 8. ÖZTÜRK T. A., , 3. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, (18.10.2018), Trabzon- Türkiye
 9. ÖZTÜRK T. A., , The Place I Call Research: Localising Sociological Inquiry Conference, (15.06.2018), Manchester- England
 10. ÖZTÜRK T. A., , The Place of Music Conference, (29.06.2017), Loughborough- England
 11. ÖZTÜRK T. A., , 4. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu "Müzik Nereye Gidiyor?", (07.06.2013), Kütahya- Türkiye

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. ÖZTÜRK T. A., Pandeminin Psikopolitiği/ Pandemi ve Sosyal İzolasyon Yaşlılıkta Yalnızlık, (2021), ISBN: 978-975-10-4191-3.
 2. ARIBOĞAN D. Ü., ÖZTÜRK T. A., Society in the Covid-19 Pandemic: Inequalities, Challenges and Opportunities/ Coronavirus in Turkey on Daily Life and Change of Habits in Society, (2021), ISBN: 978-605-07-0769-4.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. Öztürk T. A., Crossley N., Türkiye’de Dijital Müzikteki Yeni Ekonomik Modellerin Sosyolojik ve Kültürel Yönleri, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2021), (), 295- 332, .
 2. OZTURK T. A., Sosyolojide Müzik: Frankfurt Okulu, Adorno ve Kültür Endüstrisi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (2020), 26(45), 527-534, .
 3. Öztürk T. A., Dijital Müzik Endüstrisini Gelecekte Neler Bekliyor?, TRT BİR DÜNYA MÜZİK, (2020), (), 14-17, .
 4. Öztürk T. A., Sanat Dünyasında Kadın, The Center for Gender Studies at Koc University Blog, (2020), (), 1-5, .
 5. ÖZTÜRK T. A., Postmodernizmin Zaman Algısı: Müzikte Nostalji Modası, Medeniyet Sanat Dergisi, (2015), 1(1), 31 - 41, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. ÖZTÜRK T. A., , YEE London Arts and Culture Lecture Series, (17.01.2019), London- England
 2. ÖZTÜRK T. A., , İzmir 2. Ulusal Müzik Sempozyumu Müzikte Gelenek, Modernite, Postmodernite, (17.11.2014), Izmir- Türkiye
 3. ÖZTÜRK T. A., , İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Lisansüstü Öğrenci Konferansı, (06.07.2012), Istanbul- Türkiye

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

 1. ÖZTÜRK T. A., Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar/ Pandemide Artan Yaş Ayrımcılığının Sosyolojik ve Kültürel Boyutları, (2021), ISBN: 978-625-7565-60-8.

8. Projects

 1. ÖZTÜRK T. A., TÜBİTAK, Community Music and Belonging: Sounds from Istanbul in Manchester, (Head), (Expire date :13.09.2019),
 2. ÖZTÜRK T. A., Crossley N., TÜBİTAK, UPDATING FAME: Research of Turkey's Popular Music Industry in the light of Social Capital Theory, (Head), (Expire date :31.07.2018),

9. Administrative Duties

 1. Koordinatör / Coordinator - ARGEYEP (2021-Continues)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2021-Continues)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 4. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE GELİŞTİRME KULÜBÜ (2020-Continues)

10. Scientific Memberships

 1. International Association for the Study of Popular Music UK and Ireland(2018)

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Kültür Sosyolojisi (Master) - Group 1 3 0 17
Siyasal Antropoloji (Undergraduate) - Group 1 3 0 67
Anthropology (Undergraduate) - Group 1 3 0 138
Sosyal ve Kültürel Antropoloji (Undergraduate) - Group 1 3 0 61
Popüler Kültür ve Gençlik (Undergraduate) - Group 1 3 0 198
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 0 6 23
Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 45
Fall Gündelik Yaşam Sosyolojisi (Master) - Group 1 3 0 16
Üniversite Kültürü I (Undergraduate) - Group 1 0 2 46
Karşılaştırmalı Kültürel Çalışmalar (Undergraduate) - Group 1 3 0 74
Comparative Cultural Studies (Undergraduate) - Group 1 3 0 40
Basic Sociology (Undergraduate) - Group 1 3 0 126
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (Undergraduate) - Group 1 3 0 68
Çevre Sosyolojisi (Undergraduate) - Group 1 3 0 78
Medya Sosyolojisi (Undergraduate) - Group 1 3 0 63
Kent Sosyolojisi (Undergraduate) - Group 1 3 0 56
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 0 6 22
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 3 0 1
2019-2020 Spring Seminer (Master) - Group 1 0 0 15
Çocuk ve Müzik (Undergraduate) - Group 1 1 2 95
Sosyal ve Kültürel Antropoloji (Undergraduate) - Group 1 3 0 87
Popüler Kültür ve Gençlik (Undergraduate) - Group 1 3 0 179
Anthropology (Undergraduate) - Group 1 3 0 112
Siyasal Antropoloji (Undergraduate) - Group 1 3 0 19
Fall Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (Undergraduate) - Group 1 3 0 38
Kent Sosyolojisi (Undergraduate) - Group 1 3 0 79
Sanat Felsefesi (Undergraduate) - Group 2 3 0 102
Comparative Cultural Studies (Undergraduate) - Group 1 3 0 34

Created: 20.01.2022