1. Adı Soyadı

: Tuğba ALTINTAŞ

2. Doğum Tarihi

:

3. Unvanı

: Doç. Dr.

İletişim Bilgileri

: tugba.altintas@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İşletme İstanbul 2002
Yüksek Lisans İstatistik Ondokuz Mayıs 2006
Doktora Sayısal Yöntemler İstanbul 2012

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Doçentlik Nicel Karar Yöntemleri Üsküdar 2017
Dr. Öğretim Üyesi Sağlık Yönetimi Üsküdar 2016

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Altunalan T., Sarı Z., Doğan T. D., Hacıfazlıoğlu N. E., Akman İ., Altıntaş T., Uzer S., Akçakaya N. H., Early developmental support for preterm infants based on exploratory behaviors: A parallel randomized controlled study, Brain and Behavior, (2023), (), 1-16, .
 2. Özenoğlu A., Çevik E., Çolak H., Altıntaş T., Alakuş K., Changes in nutrition and lifestyle habits during the covid-19 pandemic in Turkey and the effects of healthy eating attitudes, Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism, (2021), (), 1-16, .

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. YILDIRIM K., ALTINTAŞ T., Semantik Diferansiyel Tekniği İle Sağlık Kurumlarında İşlevsel Analiz Uygulaması, Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, (2023), (), , .
 2. YILDIRIM K., ALTINTAŞ T., Sağlık Kurumlarında Stratejik Uyumluluk Kontrolü-İşlevsel Analiz, Eurasian Journal of Health Technology Assessment, (2023), 7(1), 48-56, .
 3. ALTINTAŞ T., KALDIK A., MONTE CARLO SİMÜLASYONU İLE YATIRIM KARARI, Health Care Academician Journal, (2023), (), 268-274, .
 4. Altintas T., Grouping OECD Countries According to Better Life Index Indicators by Multidimensional Scaling Analysis, Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies, (2022), 2(12), 18-22, .
 5. Garad K. S. H. B., Acuner D., Altıntaş T., Examination of Reasons Why Individuals Choose Hospitals over Family Medicine, International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM), (2020), 2(6), 561-570, .

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. URNEK S., Kağan G., Altıntaş T., Investigation Of The Relationship Between Disconfidence In Health Systems And Anti-Vaccine, 9. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ, (23.05.2024), İstanbul
 2. URNEK S., KAĞAN G., ALTINTAŞ T., “An Investigation of The Relationship Between Disconfidence in Health Systems and Anti-Vaccine”, 9th International Health Sciences and Management Conference, (16.05.2024), İSTANBUL
 3. Doğru Ş., Altıntaş T., Harbi İ. A., Köktürk S., Determination of Health Literacy Levels of Health Management Associate, Undergraduate and Graduate Students, 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, (16.06.2022), İstanbul
 4. ÇELİK K., ALTINTAŞ T., HARBİ İ. A., BAKTIR Y., Sağlık Yönetimi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, (17.11.2021), ANTALYA-TÜRKİYE
 5. Doğru Ş., Harbi İ. A., Altıntaş T., SAĞLIK YÖNETİMİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, 4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, (14.10.2021), İstanbul-Türkiye
 6. DOĞRU Ş., HARBİ İ. A., ALTINTAŞ T., SAĞLIK YÖNETİMİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, 4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, (14.10.2021), İSTANBUL-TÜRKİYE
 7. Özenoğlu A., Çevik E., Çolak H., Altıntaş T., COVID-19 PANDEMİSİNİN BESLENME TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM TARZI ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES, (21.06.2020), Ankara-Türkiye
 8. Özenoğlu A., Çevik E., Çolak H., Altıntaş T., COVID-19 PANDEMİSİNİN BESLENME TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM TARZI ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ, International Conference on Covid-19 Studies, (21.06.2020), Ankara - Türkiye

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Babaoğlu E., Dikici A., Altıntaş T., Bir Üniversitede Öğrenim Gören Hemşirelik Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Sözel Bildiri), V. Uluslar arası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, (20.11.2018), Antalya

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

9. İdari Görevler

 1. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - VERİMER (2019-Devam Ediyor)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2023-2024 Bahar Aktif yarıyıl dersleri, ilgili yarıyıl sonu itibariyle tabloya eklenmektedir.
Güz İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır.
2022-2023 Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 37
Uygulamalı İstatistik (Yüksek Lisans) - 2 Grup 3 0 113
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (Lisans) - 1 Grup 3 0 196
Applied Statistics (Lisans) - 1 Grup 2 2 117
Bilimsel Araştırma ve Mesleki Etik (Lisans) - 2 Grup 3 0 56
Güz Sağlık Yönetiminde Karar Modelleri (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 24
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (Lisans) - 1 Grup 3 0 312
Biyoistatistik (Lisans) - 2 Grup 2 0 204
Statistics in Psychology (Lisans) - 1 Grup 3 0 126
Ortez ve Protez için İstatistik (Lisans) - 1 Grup 2 0 20

Oluşturulma Tarihi: 15.07.2024