1. Name Surname

: Tuba SEVİMOĞLU

2. Date of Birth

:

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: tuba.sevimoglu@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Kimya Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi 2000
Graduate Endüstri Mühendisliği Florida International University - USA 2002
Doctorate Biyomühendislik Marmara Üniversitesi 2015

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Hesaplamalı Sistem Biyolojisi Yaklaşımı Kullanılarak İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Kolorektal Kanser Hastalıklarının İlişkilerinin İncelenmesi, Meryem Kevser Zelka, 2019.
 2. Serebral Palsi, Adrenolökodistrofi ve Parkinson hastalıklarının ortak genetik mekanizmalarının biyoinformatik yaklaşımı ile incelenmesi, İlknur Korkmaz, 2019.
 3. Şizofreni, bipolar bozukluk ve depresyon hastalık proteinlerinde yeniden pozisyonlama yöntemiyle aday etken moleküllerinin belirlenmesi, Başak Demir, 2019.
 4. Şizofreni, bipolar bozukluk ve depresyon hastalık proteinlerinde yeniden pozisyonlama yöntemiyle aday etken moleküllerinin belirlenmesi, Başak Demir, 2020.
 5. Vaccinium myrtillus ve Vitis labrusca Meyvelerinin Laktik Asit Fermantasyonu Sonucu Elde Edilen Ekstratının Bağırsak Dokusu Üzerine Etkisi, Bahar Gezer, 2020.
 6. Alzheimer ve MS Hastalıklarında DNA Metilasyon ve Gen Ekspresyon Verileri İncelenerek Ortak Mekanizma Belirlenmesi, Fatih Özen, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Sevimoglu T., Turanli B., Bereketoglu C., Arga K. Y., Karadag A. S., Systems biomarkers in psoriasis: Integrative evaluation of computational and experimental data at transcript and protein levels, GENE, (2018), 647(), 157 - 163, https://doi.org/10.1016/j.gene.2018.01.033.
 2. Karagoz K., Sevimoglu T., Arga K. Y., Integration of multiple biological features yields high confidence human protein interactome, Journal of Theoretical Biology, (2016), Volume 403(21), 85-96, https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2016.05.020.
 3. Sevimoglu T., Arga K. Y., Computational Systems Biology of Psoriasis: Are We Ready for the Age of Omics and Systems Biomarkers?, OMICS: A Journal of Integrative Biology, (2015), 19(11), 669-687, https://doi.org/10.1089/omi.2015.0096.
 4. Calimlioglu B., Karagoz K., Sevimoglu T., Kilic E., Gov E., Arga K. Y., Tissue-Specific Molecular Biomarker Signatures of Type 2 Diabetes: An Integrative Analysis of Transcriptomics and Protein-Protein Interaction Data, OMICS: A Journal of Integrative Biology, (2015), 19(9), 563-573, https://doi.org/10.1089/omi.2015.0088.
 5. Sevimoglu T., Arga K. Y., The role of protein interaction networks in systems biomedicine, Computational and Structural Biotechnology Journal, (2014), 11(18), 22-27, https://doi.org/10.1016/j.csbj.2014.08.008.

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. , Psoriazis Genetik Faktörler, Tetikleyici Faktörler, Tedavi Seçenekleri veKomorbiditeleri, ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, (2019), 6(2), 11 - 20, .
 2. Sevimoğlu T., Transkriptom Verisi ve Omik Araçları Kullanılarak Otoimmün Hastalıklar ile İnsan Bağırsak Mikrobiyotası Arasındaki İlişkinin Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019), (), 20-29, https://doi.org/10.19113/sdufenbed.449136.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. A G., S C., T S., O G., , Applications Of Chemistry In Nanosciences And Biomaterials Engineering, (25.06.2021), Bükreş - Romanya
 2. Sevimoğlu T., , 4th International Health Science And Life Congress, (09.04.2021), Burdur
 3. Misyağcı N. M., , 3rd International Congress on Medical Sciences and Innovation, (12.01.2021), Ankara - Türkiye
 4. Sevimoğlu T., Ün Ö. A., , 2ND INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY (EURASIANSCIENTECH 2020), (08.10.2020), Gaziantep
 5. Sevimoğlu T., Dolu F. N., , ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-III, (03.10.2020), Ankara
 6. SEVİMOĞLU T., Çimen S., , International Molecular Medicine Symposium by the Bosphorus, (17.05.2019),
 7. SEVİMOĞLU T., Gül Ö., , International Molecular Medicine by the Bosphorus, (17.05.2019),
 8. SEVİMOĞLU T., ATALAY V. E., , IVEK BIO, (26.11.2018),
 9. SEVİMOĞLU T., , EurasianScientech 2018, (23.11.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. Sevimoğlu T., Dolu F. N., LOCATION AND GENETICS OF MEMORY, (2020), ISBN: 978-625-7279-76-5.
 2. SEVİMOĞLU T., Gül Ö., Human Microbiota and Microbiota Related Diseases, (2019), ISBN: 978-605-7749-10-9.
 3. SEVİMOĞLU T., Çimen S., The Potential Use of Mirna Based Therapeutics in Alzheimers Disease and Autism, (2019), ISBN: 978-605-7749-10-9.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. SEVİMOĞLU T., BIOMARKER CANDIDATES IDENTIFIED IN BEHCET’S DISEASE USING INTEGRATIVE ANALYSIS, Konya Journal of Engineering Sciences, (2021), 9(2), 479-489, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Turan S. N., Atalay V. E., Sevimoğlu T., , 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemistry Sciences, (19.03.2020), Ankara - Türkiye

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

 1. SEVİMOĞLU T., Duran A. G., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Muşmula (Mespilus germanica) ve yerelması (Helianthus tuberosus) bitkilerinin antioksidan aktivitelerinin Rooibos (Aspalathus linearis) bitkisinin antioksidan aktivitesi ile karşılaştırılması, (Head), (Expire date :30.06.2021),
 2. SEVİMOĞLU T., Kaya D., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, BEYAZ ÇAY, BAMYA TOHUMU VE KIRAZ SAPI BITKILERININ ANTIOKSIDAN AKTIVITELERININ BELIRLENMESI, (Head), (Expire date :31.08.2020),
 3. SEVİMOĞLU T., Gür A., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, SİYAH ÇAY VE KEKİK ÇAYI BİTKİ ÖZÜTLERİNİ KULLANARAK POLİMERİK NANOFİBER SENTEZİ, (Head), (Expire date :31.08.2020),
 4. yok , SEVİMOĞLU T., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, DEMANS ve ALZHEİMER HASTALIKLARINDA MERKEZİ PROTEİN TAYİNİ VE BUNLARIN İLAÇ ETKENLERİ VE BİTKİ AKTİFLERİ İLE KENETLENMESİ, (Consultant), (Expire date :14.06.2019),

9. Administrative Duties

 1. Dekan Yardımcısı / Vice Dean - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (2019-2021)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Biyomühendislik (İngilizce) (2018-Continues)
 3. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Biyomühendislik (2018-Continues)
 4. Koordinatör Yardımcısı / Deputy Coordinator - Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü (2020-Continues)
 5. Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department - Biyomühendislik Ana Bilim Dalı Koordinatörü (2020-Continues)
 6. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Biyomühendislik Çalışma Grubu (2020-Continues)
 7. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu (2018-Continues)
 8. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 9. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 10. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2018-Continues)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-Continues)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2018-Continues)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-2019)
 14. Koordinatör / Coordinator - Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü (2018-2020)
 15. Koordinatör / Coordinator - Bologna Bölüm Koordinatörlüğü (2018-2019)
 16. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu (2018-2019)
 17. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 11-20 Öğrenci Danışmanlığı (2020-Continues)
 18. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - BİYOMÜHENDİSLİK KULÜBÜ (2019-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Seminer (Master) - Group 1 0 0 4
Biyomühendislik Temel Konuları II (Master) - Group 1 3 0 6
Bioengineering Laboratory II (Undergraduate) - Group 1 0 0 39
Bioprocess Engineering (Undergraduate) - Group 1 3 0 33
Bioinformatics I (Undergraduate) - Group 1 3 0 36
Graduation Thesis (Undergraduate) - Group 1 1 8 8
Fall Biyomühendislik Temel Konular I (Master) - Group 1 3 0 7
Heat and Mass Transfer (Undergraduate) - Group 1 3 0 38
Molecular Techniques in Bioengineering (Undergraduate) - Group 1 2 0 30
Bioengineering Laboratory-III (Undergraduate) - Group 1 2 0 23
Graduation Project (Undergraduate) - Group 1 2 2 8
2019-2020 Spring Seminer (Master) - Group 1 0 0 4
Biyomühendislik Temel Konuları II (Master) - Group 1 3 0 4
Mezuniyet Tezi (Undergraduate) - Group 1 0 0 2
Engineering Laboratory (Undergraduate) - Group 1 0 0 38
Graduation Thesis (Undergraduate) - Group 1 1 8 4
Fall Biyomühendislik Temel Konular I (Master) - Group 1 3 0 5
Bioengineering Laboratory I (Undergraduate) - Group 1 0 0 31
Process Dynamics and Control (Undergraduate) - Group 1 3 0 32

Created: 21.01.2022