1. Adı Soyadı

: Tuba SEVİMOĞLU

2. Doğum Tarihi

:

3. Unvanı

: Dr. Öğr. Üyesi

İletişim Bilgileri

: tuba.sevimoglu@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Kimya Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi 2000
Yüksek Lisans Endüstri Mühendisliği Florida International University - USA 2002
Doktora Biyomühendislik Marmara Üniversitesi 2015

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. Hesaplamalı Sistem Biyolojisi Yaklaşımı Kullanılarak İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Kolorektal Kanser Hastalıklarının İlişkilerinin İncelenmesi, Meryem Kevser Zelka, 2019.
 2. Serebral Palsi, Adrenolökodistrofi ve Parkinson hastalıklarının ortak genetik mekanizmalarının biyoinformatik yaklaşımı ile incelenmesi, İlknur Korkmaz, 2019.
 3. Şizofreni, bipolar bozukluk ve depresyon hastalık proteinlerinde yeniden pozisyonlama yöntemiyle aday etken moleküllerinin belirlenmesi, Başak Demir, 2019.
 4. Şizofreni, bipolar bozukluk ve depresyon hastalık proteinlerinde yeniden pozisyonlama yöntemiyle aday etken moleküllerinin belirlenmesi, Başak Demir, 2020.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Sevimoglu T., Turanli B., Bereketoglu C., Arga K. Y., Karadag A. S., Systems biomarkers in psoriasis: Integrative evaluation of computational and experimental data at transcript and protein levels, GENE, (2018), 647(), 157 - 163, https://doi.org/10.1016/j.gene.2018.01.033.
 2. Karagoz K., Sevimoglu T., Arga K. Y., Integration of multiple biological features yields high confidence human protein interactome, Journal of Theoretical Biology, (2016), Volume 403(21), 85-96, https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2016.05.020.
 3. Sevimoglu T., Arga K. Y., Computational Systems Biology of Psoriasis: Are We Ready for the Age of Omics and Systems Biomarkers?, OMICS: A Journal of Integrative Biology, (2015), 19(11), 669-687, https://doi.org/10.1089/omi.2015.0096.
 4. Calimlioglu B., Karagoz K., Sevimoglu T., Kilic E., Gov E., Arga K. Y., Tissue-Specific Molecular Biomarker Signatures of Type 2 Diabetes: An Integrative Analysis of Transcriptomics and Protein-Protein Interaction Data, OMICS: A Journal of Integrative Biology, (2015), 19(9), 563-573, https://doi.org/10.1089/omi.2015.0088.
 5. Sevimoglu T., Arga K. Y., The role of protein interaction networks in systems biomedicine, Computational and Structural Biotechnology Journal, (2014), 11(18), 22-27, https://doi.org/10.1016/j.csbj.2014.08.008.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. SEVİMOĞLU T., ATALAY V. E., Çetin B., Psoriazis Genetik Faktörler, Tetikleyici Faktörler, Tedavi Seçenekleri ve Komorbiditeleri, ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, (2019), 6(2), 11-22, .
 2. , Psoriazis Genetik Faktörler, Tetikleyici Faktörler, Tedavi Seçenekleri veKomorbiditeleri, ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, (2019), 6(2), 11 - 20, .
 3. Sevimoğlu T., Transkriptom Verisi ve Omik Araçları Kullanılarak Otoimmün Hastalıklar ile İnsan Bağırsak Mikrobiyotası Arasındaki İlişkinin Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019), (), 20-29, https://doi.org/10.19113/sdufenbed.449136.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. SEVİMOĞLU T., Çimen S., , International Molecular Medicine Symposium by the Bosphorus, (17.05.2019),
 2. SEVİMOĞLU T., Gül Ö., , International Molecular Medicine by the Bosphorus, (17.05.2019),
 3. SEVİMOĞLU T., ATALAY V. E., , IVEK BIO, (26.11.2018),
 4. SEVİMOĞLU T., , EurasianScientech 2018, (23.11.2018),

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. SEVİMOĞLU T., Gül Ö., Human Microbiota and Microbiota Related Diseases, (2019), ISBN: 978-605-7749-10-9.
 2. SEVİMOĞLU T., Çimen S., The Potential Use of Mirna Based Therapeutics in Alzheimers Disease and Autism, (2019), ISBN: 978-605-7749-10-9.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Turan S. N., Atalay V. E., Sevimoğlu T., , 3rd International Eurasian Confereance on Biological and Chemistry Sciences, (19.03.2020), Ankara - Türkiye

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

 1. yok , SEVİMOĞLU T., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, DEMANS ve ALZHEİMER HASTALIKLARINDA MERKEZİ PROTEİN TAYİNİ VE BUNLARIN İLAÇ ETKENLERİ VE BİTKİ AKTİFLERİ İLE KENETLENMESİ, (Danışman), (Tamamlanma Tarihi :14.06.2019),

9. İdari Görevler

 1. Dekan Yardımcısı - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (2019-Devam Ediyor)
 2. Bölüm Başkanlığı - Biyomühendislik (İngilizce) (2018-Devam Ediyor)
 3. Ana Bilim Başkanı - Biyomühendislik (2018-Devam Ediyor)
 4. Koordinatör Yardımcısı - Uzaktan Eğitim Koordinatör Yardımcılığı (2020-Devam Ediyor)
 5. Ana Bilim Dalı Koordinatörü - Biyomühendislik Ana Bilim Dalı Koordinatörü (2020-Devam Ediyor)
 6. Kurul Üyeliği - Enstitü Kurulu Üyeliği (2018-Devam Ediyor)
 7. Öğrenci Danışmanlığı - 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı (2018-2019)
 8. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü - Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu (2018-Devam Ediyor)
 9. Kurul Üyeliği - Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-Devam Ediyor)
 10. Komisyon Üyesi - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-Devam Ediyor)
 11. Koordinatör - Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü (2018-2020)
 12. Komisyon Üyesi - Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu (2018-2019)
 13. Koordinatör - Bologna Bölüm Koordinatörlüğü (2018-2019)
 14. Komisyon Üyesi - Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-2019)
 15. Komisyon Üyesi - Fakülte Etkinlik Komisyonu (2018-Devam Ediyor)
 16. Öğrenci Danışmanlığı - 11-20 Öğrenci Danışmanlığı (2020-Devam Ediyor)
 17. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı - BİYOMÜHENDİSLİK KULÜBÜ (2019-Devam Ediyor)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2019-2020 Bahar Aktif yarıyıl dersleri, ilgili yarıyıl sonu itibariyle tabloya eklenmektedir.
Güz Biyomühendislik Temel Konular I (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 5
Bioengineering Laboratory I (Lisans) - 1 Grup 0 0 31
Process Dynamics and Control (Lisans) - 1 Grup 3 0 32
2018-2019 Bahar Biyoreaktör Tasarımı (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 7
Danışmanlı Araştırmalar (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 7
Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup 1 0 5
Introduction to Bioengineering (Lisans) - 1 Grup 2 0 67
Advanced Molecular Techniques in Bioengineering (Lisans) - 1 Grup 0 0 44
Bioengineering Laboratory II (Lisans) - 1 Grup 0 0 29
Engineering Laboratory (Lisans) - 1 Grup 0 0 28
Heat and Mass Transfer (Lisans) - 1 Grup 3 0 31
Nanoneurobioscience (Lisans) - 1 Grup 3 0 22
Process Dynamics and Control (Lisans) - 1 Grup 3 0 1
Biyomühendislik Laboratuvarı II (Lisans) - 1 Grup 0 0 7
Kinetik ve Reaktör Dizaynı (Lisans) - 1 Grup 3 0 11
Isı ve Kütle Transferi (Lisans) - 1 Grup 3 0 11
Güz Biyokinetik (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 5
Biyomühendislikte Matematiksel Metotlar (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 5
Biyoinformatik (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 10
Bioengineering Laboratory I (Lisans) - 1 Grup 0 0 31
Fluid Mechanics (Lisans) - 1 Grup 3 0 29
Kinetics and Reactor Design (Lisans) - 1 Grup 3 0 27
Nanoneurobioscience (Lisans) - 1 Grup 3 0 1
Akışkanlar Mekaniği (Lisans) - 1 Grup 3 0 12
Proses Dinamiği ve Kontrol (Lisans) - 1 Grup 3 0 36

Oluşturulma Tarihi: 07.08.2020