1. Name Surname

: Sultan TARLACI

2. Date of Birth

: 25.11.1970

3. Title

: Prof. Dr.

Contact Information

: sultan.tarlaci@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1995
Graduate
Doctorate Nöroloji uzmanlığı Ege Üniversitesi 2001

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Prof. Nöroloji Üsküdar Üniversitesi 2018
Associate Professor Nöroloji Ege Sağlık hastanesi, Serbest Nörolog 2011

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Ceza infaz kurumundaki hükümlülerin bilişsel/kognitif süreçlerinin değerlendirilmesi Evalaution of cognitive processes of the provisions i̇n the criminal execution i̇nstitution, CEYDA ERGİN KOÇAK, 2019.
 2. Otizm spektrum bozukluğu ve normal gelişim gösteren erkek çocukların el-yüz simetrisinin karşılaştırılması, KUTUP KUCUR, 2019.
 3. Sağ-sol beynin meslek seçimi ile iş doyumu, tükenmişlik ve mutluluk ilişkisinin ölçümlenme çalışması, ZEYNEP AYSİM ALTAY, 2019.
 4. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda fosfatidilserinin etkisinin araştırılması, ESRA AYVALI, 2019.
 5. Çocukluk çağında görülen psikolojik sorunların oyun terapisi ile sağaltımı, SENA YILMAZ, 2019.
 6. Mülteci kamplarında kalan kişilerin depresyon,anksiyete ve başa çıkma becerilerinin incelenmesi, EVİN ÇELİK, 2019.
 7. Psikoloji ve mühendislik bölümü öğrencilerinde şiddet tutumunun karşılaştırılması, GÖKÇE YILMAZ, 2019.
 8. Anne baba tutumlarının ergenlerdeki mantık dışı inançları üzerine etkisi, BAYCAN ORKUN ÇELİK, 2020.
 9. Kişilik özellikleriyle yeme davranışı ilişkisi, TUĞÇENUR ŞAHİN, 2019.
 10. Üniversite öğrencilerinde bilişsel sosyal grup büyüklüğünün/kapasitesinin araştırması, ÇAĞLA NUR BOSTANCI, 2019.
 11. MİGREN BAŞ AĞRISINDA NÖRALTERAPİNİN ETKİSİ, LOKMAN KILIÇ, 2021.
 12. ÇOCUKLARDA PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR VE OKSİTOSİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, Merve AKÇİL, 2021.
 13. Hükümlü Uyumu Ölçeği, Semanur Binali, 2021.
 14. Ritmik Vestibüler-Oküler Uyarıların Çocuklarda Dikkat Becerileri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, AYŞE P. KETEN, 2021.
 15. Göç entegrasyon ölçeği, Elif Yıldırımtürk, 2021.
 16. Ebeveynliğe Hazır Oluş Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Hatice Kübra Yeğin, 2021.
 17. Sufi Nefes ve Murakabenin Etkisinin Kantitatif EEG ile Araştırılması, EBRU CAN, 2021.
 18. TOPLUMSAL TRAVMA DÖNEMİNDE FARKLI AHLAKİ YARGILARDA BULUNAN KİŞİLERİN TRAVMA SONRASI GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ, Tuğba Özyanık, 2021.
 19. ÇEVRİMİÇİ OYUN BAĞIMLILIĞIN İKİ ZEKA TÜRÜ: DUYGUSAL ZEKA VE RUHSAL ZEKA İLE İLİŞKİSİ VE OYNAMA MOTİVASYONU NİTELİĞİNİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ, SENA DEMİR, 2021.
 20. Alzheimer Tanısı Alan Olgularda İlk Başvurudaki Vitamin D Seviyesi ve Bilişsel Yıkım İlişkisi, DEMET BENGİ, 2020.
 21. Şükür günlüğü ve mutluluk, MERVE NUR ÖZBEY, 2020.
 22. Kas-İskelet Sisteminde Görülen Kronik Ağrı Şikayeti Olan Bireylerde Duygu Düzenleme Güçlüğü, Havva ALTINDAŞ, 2020.
 23. Vajinusmus ve ağrı eşiği, Tuğçe Sevinç, 2020.
 24. Programcılarda NEO-PR tetsi ve add-edit-delete, Betül DALKILIÇ TUNÇ, 2020.

6.2. Doctorate Theses

 1. Anksiyete Bozukluğun Zaman Algısı ve İçsel Saate Etkisinin, DRD2 rs1800497 Polimorfizmi ve Algısal Paradigmalar ile Araştırılması, HÜSEYİN OĞUZHAN ŞAN, 2021.
 2. OTIZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VE AĞIR METAL İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI, AYŞENUR BİNİCİ, 2021.
 3. Ebeveynin Erken Dönem Kötü Muamele Geçmişinin ve Duygu Düzenleme, Kübra Şahin İpek, 2020.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Eserdaga S., Sevinc T., Tarlacı S., Do women with vaginismus have a lower threshold of pain? European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, (2021), 258(), 189-192, .
 2. Sarıtaş S., Tarlacı S., A Systematic Review of Non-Pharmacological Interventions to Prevent Delirium at Intensive Care Units, Psychiatry and Behavioral Sciences, (2021), (), 141-147, .
 3. Aydogdu I., Kiylioglu N., Tarlaci S., Tanriverdi Z., Alpaydin S., Acarer A., Baysal L., Arpaci E., Yuceyar N., Secil Y., Ozdemirkiran T., Ertekin C., Diagnostic value of dysphagia limit for neurogenic dysphagia 17years of experience in 1278 adults, Clinical Neurophysiology, (2014), (), 634-643, https://doi.org/10.1016/j.clinph.2014.06.035.
 4. , Cerebral venous thrombosis in Down s syndrome, Clin Neurol Neurosurg, (2014), 103(4), 242 - 244, .
 5. Tarlacı S., What Should a Consciousness Mind Brain Theory be Like Reducing the Secret of the Rainbow to the Colours of a Prism, NeuroQuantology, (2013), 11(2), 2013, https://doi.org/10.14704/nq.2013.11.2.445.
 6. Tarlacı S., The Measurement Problem in Quantum Mechanics Well Where s the Problem, NeuroQuantology, (2012), 10(2), 85-89, https://doi.org/10.14704/nq.2012.10.2.444.
 7. Tarlacı S., Ten Years of NeuroQuantology A Long and Narrow Road, NeuroQuantology, (2012), 10(1), 34-38, https://doi.org/10.14704/nq.2012.10.1.524.
 8. , Teaching NeuroImages Primary progressive aphasia PET demonstration, Neurology, (2011), 76(24), 114 - 114, .
 9. , Differential Effects of Peripheral Vibration on Motor Evoked Potentials in Acute Stages of Stroke, Neuromodulation: Technology at the Neural Interface, (2010), 13(3), 232 - 237, .
 10. , A Historical View of the Relation Between Quantum Mechanics and the Brain A NeuroQuantologic Perspective, NeuroQuantology, (2010), 8(2), 15-25, .
 11. , Escitalopram and Venlafaxine for the Prophylaxis of Migraine Headache Without Mood Disorders, Clinical Neuropharmacology, (2009), 32(5), 254 - 258, .
 12. , Vincristine induced fatal neuropathy in non Hodgkin s lymphoma, Neurotoxicology, (2008), (), 89, .
 13. , An EMG screening method dysphagia limit for evaluation of neurogenic dysphagia in childhood above 5 years old, Int J Pediatr Otorhinolaryngol, (2007), 71(3), 403 - 407, .
 14. , Citalopram induced jaw tremor, Clin Neurol Neurosurg, (2004), 107(1), 73 - 75, .
 15. , Oropharyngeal swallowing in craniocervical dystonia, J Neurol Neurosurg Psychiatry, (2002), 73(4), 406 - 11, .
 16. , Electrophysiological evaluation of pharyngeal phase of swallowing in patients with Parkinson s disease, Mov Disord., (2002), 17(5), 942 - 49, .
 17. , The effect of head and neck postures on oropharyngeal swallowing A Clinical and Electrophysiological Study, Arch Phys Med Rehabil, (2001), 82(9), 1255 - 60, .
 18. , A transient dysfunction of the neuromuscular junction due to carbendazim intoxication, Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, (2001), 70(4), 563 - 564, .
 19. , Cricopharyngeal sphincter muscle responses to transcranial magnetic stimulation in normal subjects and in patients with dysphagia, Clin Neurophysiol, (2001), 112(1), 86 - 94, .
 20. , Dysphagia in lateral medullary infarction Wallenberg s sydrome An acute disconnection syndrome in premotor neurons related with swallowing activity, Stroke, (2001), 32(9), 2081 - 7, .
 21. , Effect of etiology and topography of lesion on body temperature at stroke onset, J Stroke Cerebrovasc Dis, (2001), 10(4), 150 - 156, .
 22. TARLACI S., Ertekin C., Voluntary and reflex influences on the initiation of swallowing reflex in man, Dysphagia, (2001), 16(1), 40 - 47, .
 23. C. Ertekin, N. Kiylioglu, S. Tarlaci, A. Keskin, I. Aydogdu, Effect of topical mucosal anesthesia on oropharyngeal swallowing, Neurogastroenterology and Motility, (2000), 12(), 567 - 572, https://doi.org/10.1046/j.1365-2982.2000.00232.x.
 24. TARLACI S., C1 E., I A., N Y., N K., S T., Uludag B., Pathophysiological mechanisms of oropharyngeal dysphagia in amyotrophic lateral sclerosis, Brain, (2000), 123(1), 125 - 140, .
 25. TARLACI S., Cumhur E., The Electromyographic Behavior of the Thyroarytenoid Muscle During Swallowing, J Clin Gastroenterol, (2000), 30(3), 274 - 280, .
 26. TARLACI S., C1 E., I A., S T., AB T., Kiylioglu N., Mechanisms of dysphagia in suprabulbar palsy with lacunar infarct, Stroke, (2000), 31(6), 1370 - 1376, .
 27. , Electrodiagnostic methods for neurogenic dysphagia, Electroenceph Clin Neurophsiol, (1998), 109(109), 331, .
 28. , Generalized tonic clonic status epilepticus causes treatment complications and predictors of mortality, J Neurol, (1998), 245(10), 640 - 646, .
 29. , Electrophysiological identification of voluntary and reflex swallows, Electroencephalogr Clin Neurophysiol, (1998), 106(), 31-56, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. TARLACI S., SULTAN T., Quantum neurobiological view to mental health problems and biological psychiatry, JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY, (2019), (25), 70 - 84, .
 2. Tarlacı S., Pregnolato M., Quantum neurophysics: From non-living matter to quantum neurobiology and psychopathology, International Journal of Psychophysiology, (2016), 103(), 161 - 173, https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2015.02.016.
 3. , MYASTHENIC CRISIS CURRET DIAGNOSIS AND TREATMENT, Nobel Med, (2010), 3(2), 4 - 11, .
 4. , TREATMENT OF THE ACUTE MIGRAINE ATTACK, Nobel Med, (2006), 2(3), 4 - 14, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Sarıtaş S., Tarlacı S., , Türkiyede Sinirbilimleri (Nörobilimler) Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Dağılımının İncelenmesi., (08.04.2021), Online

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. TARLACI S., Mağaradan Mars’a: Bir varoluş hikâyesi., (2017), ISBN: 6053112020.
 2. TARLACI S., Neuroquantology Quantum Physics in the Brain Reducing the Secret of the Rainbow to the Colours of a Prism, (2014), ISBN: 978-163117301.
 3. TARLACI S., Cancer Tumor Life Biological and Physical Aspects, (2012), ISBN: 978-1620814116.
 4. TARLACI S., NeuroStimulation Use of Non invasive Brain Stimulation in Stroke, (2012), ISBN: 978-953-51-0395-0.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. Tarlacı S., Türkiye’de Günlük COVID-19 Test Sayısı ve Yeni Vaka İlişkisinin Nedensellik Analizi, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, (2020), 26(1), 88-97, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Tarlacı S., , İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Öğrencileri Kongresi,, (07.03.2021), Online İzmir
 2. Tarlacı S., , TOG Vakfı Kongresi., (09.01.2021), İstanbul
 3. Tarlacı S., , Bilim İletişim Zirvesi, Online., (30.11.2020), İstanbul

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. TARLACI S., Tarlacı P., Nörolojik Aciller: Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş, (2019), ISBN: 9786057874368.
 2. TARLACI S., Bilinç, (2019), ISBN: 9786053116905.
 3. TARLACI S., Suç ve Beyin, (2019), ISBN: 6053113324.
 4. TARLACI S., Ölüm’Sözlük: Ölümlüler için bir yol rehberi, (2018), ISBN: 6059218108.
 5. TARLACI S., Usta ve Çırak Sohbetleri, (2018), ISBN: 6053114284.
 6. TARLACI S., 197 Gün, (2017), ISBN: 6058509153.
 7. TARLACI S., Schrödinger’in kedisi neden şizofren oldu?, (2016), ISBN: 6053111436.
 8. TARLACI S., Acil Nörolojik Hastalıklar: Güncel Tanı ve Tedavi, (2014), ISBN: 9754203326.
 9. TARLACI S., MS Nedir? Multiple Skleerozda A'dan Z'ye Beslenme Tamamlayıcı Tedaviler, (2010), ISBN: 6056020926.
 10. TARLACI S., Kuantum Beyin Bilinç-Beyin Sorununa Yeni Bilimsel Yaklaşım, (2009), ISBN: 6056020919.
 11. TARLACI S., Bilinç Antikçağdan Bilincin Yeniden Keşfine, (2009), ISBN: 6056020902.

Book chapters published by national publisher

 1. TARLACI S., Santral sinir sisteminin damarsal hastalıkları, (2001), ISBN: 9789752773479.

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Nörobilim (2019-Continues)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member - ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği (2021-Continues)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member - Uygulama ve Araştırma Merkezi (2021-Continues)
 4. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Nörogörüntüleme Çalışma Grubu (2020-Continues)
 5. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - NPNörogenetik Çalışma Grubu (2019-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

 1. Çocuk Fizyoterapistleri Derneği, Ayşe Palabıyık Keten, Aymen Balıkçı, Sultan Tarlacı, Shahram Mohseni. Ritmik vestibüler okuler uyaranların çocuklarda dikkat becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Pediatrik rehabiliatsyon kongresi. 4-7 Haziran 2021 –POSTER İKİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANDI, (2021)
 2. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sedat Simavi, Sağlık Bilimleri Ödülü, Kasım 2003, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sedat Simavi, Sağlık Bilimleri Ödülü, Kasım 2003, (2020)
 3. NeoCortex topluluğu, sinir bilimleri alanında “Hikmet Ödülü” 25 Ekim 2014, NeoCortex topluluğu, sinir bilimleri alanında “Hikmet Ödülü” 25 Ekim 2014, (2020)

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Nörofelsefe (Doctorate) - 1 Group 3 0 8
Klinik Nörobilim (Master) - Group 1 3 0 81
Nörofelsefe (Master) - Group 1 3 0 17
Nörofelsefe (Undergraduate) - Group 1 3 0 24
Fall Fonksiyonel Nöroanatomi (Doctorate) - 1 Group 3 0 5
Yeterlik Sınavına Hazırlık ve Tez Önerisi (Doctorate) - 1 Group 3 0 1
Nörofelsefe (Doctorate) - 1 Group 3 0 10
Nöroanatomi ve Gelişimsel Nörobilim (Master) - Group 1 3 0 81
Bilişsel Arkeoloji (Master) - Group 1 3 0 52
Beyinde Yapısal ve İşlevsel Süreçler (Master) - Group 1 3 0 38
2019-2020 Spring Nörofelsefe (Doctorate) - 1 Group 3 0 6
Klinik Nörobilim (Master) - Group 1 3 0 94
Beyinde Yapısal ve İşlevsel Süreçler (Master) - Group 1 3 0 15
Fall Fonksiyonel Nöroanatomi (Doctorate) - 1 Group 3 0 12
Nörofelsefe (Doctorate) - 1 Group 3 0 19
Nöroanatomi ve Gelişimsel Nörobilim (Master) - Group 1 3 0 73
Beyinde Yapısal ve İşlevsel Süreçler (Master) - Group 1 3 0 46
Davranışın Psikofizyolojik Temelleri (Undergraduate) - Group 2 3 0 153

Created: 20.01.2022