1. Name Surname

: Süleyman İRVAN

2. Date of Birth

: 02.02.1962

3. Title

: Prof. Dr.

Contact Information

: suleyman.irvan@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Gazetecilik ve Halka İlişkiler Gazi Üniversitesi 1987
Graduate Communication Arts University of West Florida 1990
Doctorate Gazetecilik Ankara Üniversitesi 1997

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Prof. Gazetecilik Akdeniz Üniversitesi 2008
Associate Professor Gazetecilik Doğu Akdeniz Üniversitesi 2002
Lecturer Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1998

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Yerel İnternet Gazeteciliği: Çorum Örneği, Meltem Dudu Çınar, 2018.
 2. Türkiye'de popüler kültürle değişen kahve kültürü, Ebru İnce, 2018.
 3. “Ev Kadınlarının Yeni Medya Kullanım Amaçları ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Yeniden Üretilmesi Üzerine Bir Araştırma", Özlem Önder, 2019.
 4. Protestoların çerçevelenmesi: Sarı yelekliler ve Türk medyası, Galip Eraydın, 2020.
 5. Dijital medya ile değişen haber tüketim tercihleri ve haber doğrulama davranışları üzerine bir araştırma, Tufan Ali Yağmur, 2019.
 6. Sağlık Sektöründe Yaşanan Şiddetin Medyaya Yansıması, Zehra Yazıcı Gülteki, 2020.
 7. Sosyal Medyada Linç Kültürü: Twitter Örneği, Zehra Rumeys Fidan, 2021.
 8. Kültür Sanat Gazeteciliğinin Gelişimi ve Günümüz Kültür Sanat Gazeteciliği, Muhammet Emre Yapraklı, 2020.
 9. Türkiye’de Popüler Kültür Bağlamında Selfie, Emir Ünlüer, 2020.
 10. PROTESTO HABERLERİNİ ÇERÇEVELEMEK: BOĞAZİÇİ PROTESTOLARI, ŞEYMA KOÇ, 2022.
 11. DİJİTAL AKTİVİZM BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYADA ADALET ARAYIŞI: TÜRKİYE’DEKİ ÖRNEKLER, Recep Çapan, 2022.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Atay A. D., İrvan S., An analysis of the representation of the ‘Solution Process’ in the Turkish press, Turkish Studies, (2020), 22(01), 98-119, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. İRVAN S., Araştırmacı Gazetecilik: Kavramsal Bir Değerlendirme, Etkileşim, (2018), 1(2), 70-95, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Kınay K., İrvan S., , 8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, (26.05.2021), İstanbul-Türkiye
 2. İRVAN S., , Teori ve Pratikte Siyasal İletişim Sempozyumu, (18.03.2019),
 3. İRVAN S., , Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, (18.03.2019),

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. , , Yeni Yüzyıl'da İletişim Kongesi, (10.06.2022), İstanbul-Türkiye
 2. İrvan S., Atabek Ü., Kara N., Aliefendioğlu H., Atay A., , Taşradan Şehire, Babıali'den İkitelli'ye, Matbaadan Dijitale Gazetecilik, (05.05.2021), Gazimağusa / KKTC (Çevrim içi)
 3. İrvan S., , Medya ve Toplum Sempozyumu: Pandemi Sarmalı, (09.04.2021), İstanbul

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

 1. İrvan S., Kıbrıs Türk Medyasında Özdenetim Uygulamaları, (2021), ISBN: 978-625-7405-39-3.
 2. Karaçor S., Erdoğan M. G., Akcan B., Reklamcılık Etiği, (2021), ISBN: 978-605-196-702-8.

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Yeni Medya ve Gazetecilik (2018-Continues)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Yeni Medya ve Gazetecilik (2018-Continues)
 3. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ) - Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük (2017-Continues)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 7. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2017-Continues)
 8. Koordinatör / Coordinator - Bologna Bölüm Koordinatörlüğü (2021-Continues)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu (2021-Continues)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Continues)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Haber ve Duyuru Komisyonu (2021-Continues)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akreditasyon Komisyonu (2021-Continues)
 14. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - GAZETECİLİK KULÜBÜ (2019-2020)
 15. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Muafiyet Komisyonu Başkanlığı (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 16. İLEDAK Üyeliği (2018-2019)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Haberin Sosyolojik Temelleri (Doctorate) - 1 Group 3 0 3
Gazetecilik ve Haber Kuramları (Master) - Group 1 3 0 29
Basında Anlatı Türleri (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 3 0 1
Mezuniyet Projesi I (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 1 4 1
İletişim ve Etik (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 3 0 1
İnternet Gazeteciliği (Undergraduate) - Group 1 2 2 102
Bilim Gazeteciliği (Undergraduate) - Group 1 3 0 42
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 20
Gazeteciliğe Giriş (Undergraduate) - Group 1 3 0 41
Suç Haberciliği ve Etik (Undergraduate) - Group 1 3 0 74
Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 52
Fall İletişim Araştırmalarında Yöntem ve Akademik Etik (Doctorate) - 1 Group 3 0 1
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik (Master) - Group 1 3 0 59
Üniversite Kültürü I (Undergraduate) - Group 1 0 2 40
İletişim ve Etik (Undergraduate) - Group 2 3 0 156
Basında Anlatı Türleri (Undergraduate) - Group 1 3 0 102
Araştırmacı Gazetecilik (Undergraduate) - Group 1 3 0 50
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 1 4 21
2019-2020 Spring Gazetecilik ve Haber Kuramları (Master) - Group 1 3 0 31
Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 125
Gazeteciliğe Giriş (Undergraduate) - Group 1 3 0 114
İnternet Gazeteciliği (Undergraduate) - Group 1 2 2 79
War Journalism (Undergraduate) - Group 1 3 0 1
Haber Merkezi Çalışmaları (Undergraduate) - Group 1 2 2 51
Vatandaş Gazeteciliği (Undergraduate) - Group 1 3 0 50
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 13
Fall Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik (Master) - Group 2 3 0 62
Araştırmacı Gazetecilik (Undergraduate) - Group 1 3 0 63
Yerel Gazetecilik (Undergraduate) - Group 1 3 0 18
İletişim ve Etik (Undergraduate) - Group 3 3 0 245

Created: 07.07.2022