1. Adı Soyadı

: Süleyman İRVAN

2. Doğum Tarihi

: 02.02.1962

3. Unvanı

: Prof. Dr.

İletişim Bilgileri

: suleyman.irvan@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Gazetecilik ve Halka İlişkiler Gazi Üniversitesi 1987
Yüksek Lisans Communication Arts University of West Florida 1990
Doktora Gazetecilik Ankara Üniversitesi 1997

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Prof. Gazetecilik Akdeniz Üniversitesi 2008
Doçentlik Gazetecilik Doğu Akdeniz Üniversitesi 2002
Dr. Öğretim Üyesi Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1998

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. Yerel İnternet Gazeteciliği: Çorum Örneği, Meltem Dudu Çınar, 2018.
 2. Türkiye'de popüler kültürle değişen kahve kültürü, Ebru İnce, 2018.
 3. “Ev Kadınlarının Yeni Medya Kullanım Amaçları ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Yeniden Üretilmesi Üzerine Bir Araştırma", Özlem Önder, 2019.
 4. Protestoların çerçevelenmesi: Sarı yelekliler ve Türk medyası, Galip Eraydın, 2020.
 5. Dijital medya ile değişen haber tüketim tercihleri ve haber doğrulama davranışları üzerine bir araştırma, Tufan Ali Yağmur, 2019.
 6. Sağlık Sektöründe Yaşanan Şiddetin Medyaya Yansıması, Zehra Yazıcı Gülteki, 2020.
 7. Sosyal Medyada Linç Kültürü: Twitter Örneği, Zehra Rumeys Fidan, 2021.
 8. Kültür Sanat Gazeteciliğinin Gelişimi ve Günümüz Kültür Sanat Gazeteciliği, Muhammet Emre Yapraklı, 2020.
 9. Türkiye’de Popüler Kültür Bağlamında Selfie, Emir Ünlüer, 2020.
 10. PROTESTO HABERLERİNİ ÇERÇEVELEMEK: BOĞAZİÇİ PROTESTOLARI, ŞEYMA KOÇ, 2022.
 11. DİJİTAL AKTİVİZM BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYADA ADALET ARAYIŞI: TÜRKİYE’DEKİ ÖRNEKLER, Recep Çapan, 2022.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Atay A. D., İrvan S., An analysis of the representation of the ‘Solution Process’ in the Turkish press, Turkish Studies, (2020), 22(01), 98-119, .

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. İRVAN S., Araştırmacı Gazetecilik: Kavramsal Bir Değerlendirme, Etkileşim, (2018), 1(2), 70-95, .

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. Kınay K., İrvan S., , 8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, (26.05.2021), İstanbul-Türkiye
 2. İRVAN S., , Teori ve Pratikte Siyasal İletişim Sempozyumu, (18.03.2019),
 3. İRVAN S., , Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, (18.03.2019),

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. , , Yeni Yüzyıl'da İletişim Kongesi, (10.06.2022), İstanbul-Türkiye
 2. İrvan S., Atabek Ü., Kara N., Aliefendioğlu H., Atay A., , Taşradan Şehire, Babıali'den İkitelli'ye, Matbaadan Dijitale Gazetecilik, (05.05.2021), Gazimağusa / KKTC (Çevrim içi)
 3. İrvan S., , Medya ve Toplum Sempozyumu: Pandemi Sarmalı, (09.04.2021), İstanbul

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

 1. İrvan S., Kıbrıs Türk Medyasında Özdenetim Uygulamaları, (2021), ISBN: 978-625-7405-39-3.
 2. Karaçor S., Erdoğan M. G., Akcan B., Reklamcılık Etiği, (2021), ISBN: 978-605-196-702-8.

8. Projeler

9. İdari Görevler

 1. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Yeni Medya ve Gazetecilik (2018-Devam Ediyor)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Yeni Medya ve Gazetecilik (2018-Devam Ediyor)
 3. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ) - Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük (2017-Devam Ediyor)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Kurulu Üyeliği (2018-Devam Ediyor)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-Devam Ediyor)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-Devam Ediyor)
 7. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2017-Devam Ediyor)
 8. Koordinatör / Coordinator - Bologna Bölüm Koordinatörlüğü (2021-Devam Ediyor)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Devam Ediyor)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu (2021-Devam Ediyor)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Devam Ediyor)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Haber ve Duyuru Komisyonu (2021-Devam Ediyor)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akreditasyon Komisyonu (2021-Devam Ediyor)
 14. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - GAZETECİLİK KULÜBÜ (2019-2020)
 15. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Muafiyet Komisyonu Başkanlığı (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Devam Ediyor)
 16. İLEDAK Üyeliği (2018-2019)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2020-2021 Bahar Haberin Sosyolojik Temelleri (Doktora) - 1 Grup 3 0 3
Gazetecilik ve Haber Kuramları (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 29
Basında Anlatı Türleri (Yaz Okulu) (Lisans) - 1 Grup 3 0 1
Mezuniyet Projesi I (Yaz Okulu) (Lisans) - 1 Grup 1 4 1
İletişim ve Etik (Yaz Okulu) (Lisans) - 1 Grup 3 0 1
İnternet Gazeteciliği (Lisans) - 1 Grup 2 2 102
Bilim Gazeteciliği (Lisans) - 1 Grup 3 0 42
Mezuniyet Projesi II (Lisans) - 1 Grup 1 4 20
Gazeteciliğe Giriş (Lisans) - 1 Grup 3 0 41
Suç Haberciliği ve Etik (Lisans) - 1 Grup 3 0 74
Üniversite Kültürü II (Lisans) - 1 Grup 0 2 52
Güz İletişim Araştırmalarında Yöntem ve Akademik Etik (Doktora) - 1 Grup 3 0 1
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 59
Üniversite Kültürü I (Lisans) - 1 Grup 0 2 40
İletişim ve Etik (Lisans) - 2 Grup 3 0 156
Basında Anlatı Türleri (Lisans) - 1 Grup 3 0 102
Araştırmacı Gazetecilik (Lisans) - 1 Grup 3 0 50
Mezuniyet Projesi I (Lisans) - 1 Grup 1 4 21
2019-2020 Bahar Gazetecilik ve Haber Kuramları (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 31
Üniversite Kültürü II (Lisans) - 1 Grup 0 2 125
Gazeteciliğe Giriş (Lisans) - 1 Grup 3 0 114
İnternet Gazeteciliği (Lisans) - 1 Grup 2 2 79
War Journalism (Lisans) - 1 Grup 3 0 1
Haber Merkezi Çalışmaları (Lisans) - 1 Grup 2 2 51
Vatandaş Gazeteciliği (Lisans) - 1 Grup 3 0 50
Mezuniyet Projesi II (Lisans) - 1 Grup 1 4 13
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik (Yüksek Lisans) - 2 Grup 3 0 62
Araştırmacı Gazetecilik (Lisans) - 1 Grup 3 0 63
Yerel Gazetecilik (Lisans) - 1 Grup 3 0 18
İletişim ve Etik (Lisans) - 3 Grup 3 0 245

Oluşturulma Tarihi: 07.07.2022