1. Adı Soyadı

: Şükrü GÜLER

2. Doğum Tarihi

:

3. Unvanı

: Dr. Öğr. Üyesi

İletişim Bilgileri

: sukru.guler@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anadolu Üniversitesi 2013
Yüksek Lisans Halkla İlişkiler Marmara Üniversitesi 2016
Doktora Reklamcılık ve Tanıtım Marmara Üniversitesi 2020

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Dr. Öğretim Üyesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Üsküdar Üniversitesi 2021

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. KABAŞ D., Güler Ş., Maradona as a Versatile Media Figure: A Study on Turkish Press, Funes. Journal of Narratives and Social Sciences, (2021), 5(), 69-89, .
 2. BİLBİL E. K., GÜLER Ş., Diital Ortamda Kurumsal İtibar Yönetimi ve Viral Uygalamalar İlişkisi, Global Media Journal TR Edition, (2017), 7(14), 379 - 402, .

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. ULUBAŞOĞLU D., GÜLER Ş., , 9.Uluslararası İletişim Günleri, (16.05.2022), İstanbul - Türkiye
 2. Güler Ş., , 8. Uluslararası İletişim Günleri, (28.05.2021), İstanbul - Türkiye
 3. Güler Ş., , 4th International Cultural Informatics, Communication & Media Studies, (20.05.2021), Türkiye
 4. GÜLER Ş., , 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, (23.10.2020), İstanbul-Türkiye
 5. GÜLER Ş., BİLBİL E. K., , 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, (22.10.2020), İstanbul-Türkiye
 6. GÜLER Ş., , 3. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, (04.11.2019),
 7. GÜLER Ş., , 6. Uluslararası İletişim Günleri, (03.05.2019),

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. GÜLER Ş., Dijital Çağda Kurumsal Reklam, (2019), ISBN: 9786052541517.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Güler Ş., Kurumsal İletişim Mecrası Olarak Kurumsal Dergiler: OPET Kilometre Dergisi’ne Yönelik Bir İnceleme, Sakarya İletişim, (2022), 2(3), 17-33, .
 2. GÜLER Ş., PANDEMİ DÖNEMİNDE KURUMSAL İLETİŞİM: MARKET ZİNCİRLERİNİN DİJİTAL ORTAMDAKİ PAYLAŞIMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, (2022), (10), 4-21, .
 3. Güler Ş., Bilbil E. K., Markaya Yönelik Tutum Oluşturan Bir Unsur Olarak Kurumsal Reklam: Banka Müşterileri Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, (2020), (14), 4-15, .
 4. GÜLER Ş., Dijital Mecralardaki Yorumların Kurumsal İtibar Açısından Değerlendirilmesi: Koton Çalışanları Örneği, Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, (2020), 1(3), 148-161, .

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

9. İdari Görevler

 1. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Web Komisyonu Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü) (2021-Devam Ediyor)
 2. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor) - Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı (2018-Devam Ediyor)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu (2021-Devam Ediyor)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu (2016-2021)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Ders Programı Hazırlama Komisyonu (2019-2021)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Sınav Programı Hazırlama Komisyonu (2019-2021)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2020-2021 Bahar Halkla İlişkiler Mecraları ve Planlaması (Lisans) - 1 Grup 1 4 64
Güz Aktif yarıyıl dersleri, ilgili yarıyıl sonu itibariyle tabloya eklenmektedir.
2019-2020 Bahar İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır.
Güz İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır.

Oluşturulma Tarihi: 07.07.2022