1. Name Surname

: Sırrı AKBABA

2. Date of Birth

: 01.09.1963

3. Title

: Prof. Dr.

Contact Information

: sirri.akbaba@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Gazi Üniversitesi 1985
Graduate Eğitimde Psikoojik Hizmetler Gazi Üniversitesi 1988
Doctorate Eğitimde Psikolojik Hizmetler Atatürk Üniversitesi 1994

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Prof. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Atatürk Üniversitesi 2005
Associate Professor Rehberlik ve Psikolojik Danışma Atatürk Üniversitesi 2000
Lecturer Rehberlik ve Psikolojik Danışma Atatürk Üniversitesi 1994

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. , Cross Gender Equivalence of Cyber Bullying and Victimization, Participatory Educational Research, (2015), 2(2), 59 - 69, .
 2. Akbaba S., A Comparison of the Burnout Levels of Teachers with Different Occupational Satisfaction Sources, Educational Sciences: Theory & Practice, (2014), 14(4), 1253-1261, .
 3. Çetin B., Eroğlu Y., Peker A., Akbaba S., Pepsoy S., Ergenlerde ilişkisel-karşılıklı bağımlı benlik kurgusu, siber zorbalık ve psikolojik uyumsuzluk arasındaki ilişkinin incelenmesi, Educational Sciences: Theory and Practice, (2012), 12(2), 646-653, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Özdoğru A. A., Akbaba S., Süleymanlı E., , 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, (07.10.2021), Muş, Türkiye
 2. Özdoğru A., Akbaba S., Sülymanlı E., , 22nd International Psychological Counseling and Guidance Congress, (07.10.2021), Muş Alparslan Üniversitesi Muş / TURKEY
 3. ÖZDOĞRU A., BAYRAM B., AKBABA S., , V. ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, (30.10.2020), ISTANBUL
 4. Özdoğru A., Akbaba S., Süleymanlı E., , VI.Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, (30.10.2020), İstanbul-Türkiye
 5. , , V. ULUSLARARASI TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER, (30.09.2020), ISTANBUL
 6. , , FSMVU-EAK2020 EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, (12.05.2020), İstanbul
 7. AKBABA S., , İCoSReSSE, (17.06.2019),
 8. AKBABA S., , İnternational Conference on New Horizons ın Education, (18.07.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. AKBABA S., Öğrenme Psikolojisi, (2019), ISBN: 978-605-364-085-l.
 2. AKBABA S., UYGULAMALI İSLAM (Harakani'nin İzinde Yunus'a Rehber Hoca Ahmet Yesevi Örneği, (2018), ISBN: 978-605-2130-79-7.
 3. AKBABA S., Ahlak ve Gelişimi, (2018), ISBN: 978-9944-919-34-0.
 4. AKBABA S., Şahin M., Okulda ve Sanal Ortamda Zorbalık ve Empati, (2018), ISBN: 978-605-320-781-8.

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Akbaba S., , 2023'e Doğru Türkiyede Din ve Değerler Eğitimi, (19.03.2021), Ankara
 2. AKBABA S., , TÜRK EĞİTİM KONGRESİ, (27.12.2018),
 3. AKBABA S., , Ulusal Rehberlik Ve Psikolojik Danışmada Güncel Konular, (26.04.2018),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

 1. ÖZDOĞRU A., SÜLEYMANLI E., AKBABA S., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Türk Kızılay Çocuk Programlarının Değerlendirilmesi, (Consultant), (Expire date :31.05.2021),
 2. AKBABA S., Özdoğru A., Süleymanlı E., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Türk Kızılayı Çocuk Programları Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Danışman, (Tamamlanma Tarihi :31.05.2021),

9. Administrative Duties

 1. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Psikoloji (2018-2019)
 2. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - ÜDEMER (2019-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Öğrenme Psikolojisi (Undergraduate) - Group 2 3 0 237
Bilişsel Psikoloji (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 3 0 14
Gelişim Psikolojisi I (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 3 0 4
Deneysel Psikoloji (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 3 0 1
Fall Gelişim Psikolojisi I (Undergraduate) - Group 3 3 0 258
2019-2020 Spring Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 149
Öğrenme Psikolojisi (Undergraduate) - Group 2 3 0 196
Alan Uygulaması (Undergraduate) - Group 1 3 0 2
Fall Gelişim Psikolojisi I (Undergraduate) - Group 2 3 0 194
Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Undergraduate) - Group 2 3 0 181

Created: 21.01.2022