1. Adı Soyadı

: Sırrı AKBABA

2. Doğum Tarihi

: 01.09.1963

3. Unvanı

: Prof. Dr.

İletişim Bilgileri

: sirri.akbaba@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Gazi Üniversitesi 1985
Yüksek Lisans Eğitimde Psikoojik Hizmetler Gazi Üniversitesi 1988
Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Atatürk Üniversitesi 1994

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Prof. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Atatürk Üniversitesi 2005
Doçentlik Rehberlik ve Psikolojik Danışma Atatürk Üniversitesi 2000
Dr. Öğretim Üyesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Atatürk Üniversitesi 1994

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. ÖZDOĞRU A., BAYRAM B., AKBABA S., , V. ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, (30.10.2020), ISTANBUL
 2. Özdoğru A., Akbaba S., Süleymanlı E., , VI.Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, (30.10.2020), İstanbul-Türkiye
 3. , , V. ULUSLARARASI TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER, (30.09.2020), ISTANBUL
 4. , , FSMVU-EAK2020 EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, (12.05.2020), İstanbul
 5. AKBABA S., , İCoSReSSE, (17.06.2019),
 6. AKBABA S., , İnternational Conference on New Horizons ın Education, (18.07.2018),

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Akbaba S., Psikolojik Danışma ve Sınıf Ortamlarında Öğrenme Psikolojisi, (2021), ISBN: 978-605-364-085-1.
 2. Akbaba S., Ahlak Gelişimi, (2021), ISBN: 978-625-7052-15-3.
 3. AKBABA S., Öğrenme Psikolojisi, (2019), ISBN: 978-605-364-085-l.
 4. AKBABA S., UYGULAMALI İSLAM (Harakani'nin İzinde Yunus'a Rehber Hoca Ahmet Yesevi Örneği, (2018), ISBN: 978-605-2130-79-7.
 5. AKBABA S., Ahlak ve Gelişimi, (2018), ISBN: 978-9944-919-34-0.
 6. AKBABA S., Şahin M., Okulda ve Sanal Ortamda Zorbalık ve Empati, (2018), ISBN: 978-605-320-781-8.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Akbaba S., , 2023'e Doğru Türkiyede Din ve Değerler Eğitimi, (19.03.2021), Ankara
 2. AKBABA S., , TÜRK EĞİTİM KONGRESİ, (27.12.2018),
 3. AKBABA S., , Ulusal Rehberlik Ve Psikolojik Danışmada Güncel Konular, (26.04.2018),

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

 1. ÖZDOĞRU A., SÜLEYMANLI E., AKBABA S., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Türk Kızılay Çocuk Programlarının Değerlendirilmesi, (Danışman), (Tamamlanma Tarihi :31.12.2020),
 2. AKBABA S., Özdoğru Y. D. D. A., Süleymalı A. P. D. E., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Türk Kızılay Çocuk Programları Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Danışman, (Tamamlanma Tarihi :31.12.2020),

9. İdari Görevler

 1. Yönetim / Management - Dekan / Dean (2018-2019)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Psikoloji (2018-2019)
 3. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - ÜDEMER (2021-Devam Ediyor)
 4. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - ÜDEMER (2021-Devam Ediyor)
 5. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - ÜDEMER (2020-Devam Ediyor)
 6. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - ÜDEMER (2020-Devam Ediyor)
 7. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - ÜDEMER (2019-Devam Ediyor)
 8. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - ÜDEMER (2018-2019)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2019-2020 Bahar Üniversite Kültürü II (Lisans) - 1 Grup 0 2 149
Öğrenme Psikolojisi (Lisans) - 2 Grup 3 0 196
Alan Uygulaması (Lisans) - 1 Grup 3 0 2
Güz Gelişim Psikolojisi I (Lisans) - 2 Grup 3 0 194
Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Lisans) - 2 Grup 3 0 181
2018-2019 Bahar İleri Gözlem ve Görüşme Teknikleri (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 10
Gelişim Psikolojisi II (Lisans) - 2 Grup 3 0 229
Öğrenme Psikolojisi (Lisans) - 1 Grup 3 0 77
Güz Psikolojiye Giriş I (Lisans) - 1 Grup 3 0 77
Öğrenme Psikolojisi (Lisans) - 2 Grup 3 0 222
Psikoterapi Yaklaşımları (Lisans) - 2 Grup 3 0 282

Oluşturulma Tarihi: 25.07.2021