1. Name Surname

: Sevgi KIZILCI

2. Date of Birth

:

3. Title

: Prof. Dr.

Contact Information

: sevgi.kizilci@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1980
Graduate Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1991
Doctorate Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1997

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Prof. İç Hastalıkları Hemşireliği Üsküdar Üniversitesi 2020
Associate Professor İç Hastalıkları Hemşireliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2013
Lecturer İç Hastalıkları Hemşireliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2000

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Fazla Kilolu ve Obez Bireylerde Sağlık İnancının İncelenmesi, Selin Saral, 2021.
 2. Sağlık Hizmetleriyle İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesinde Hemşirelerin İş Yaşam Kalitesi ve İzolasyon Önlemlerine Uyumu, Habibe Uşma, 2021.
 3. Kardiyovasküler Hastalık Tanısıyla Yatan Tip 2 Diyabetli Bireylerin Diyabet Tedavisine Uyumunun Değerlendirilmesi, Hatice Dilek Özkan, 2021.
 4. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Uyku hakkında İşlevsel Olmayan İnanç ve Tutumların İncelenmesi, Hamit Tolga Özdemir, 2021.
 5. Meslek Yüksekokulu Diyaliz Bölümü Öğrencilerinin Organ Bağışına Yönelik Tutumlarına Eğitimin Etkisinin İncelenmesi, Gönül Kil Tetik, 2021.
 6. Prediyabetli Bireylerin Sağlık İnancı ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi, Melike Kotan, 2021.
 7. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bilgi Düzeyine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, Hamza Tabaru, 2019.

6.2. Doctorate Theses

 1. Öz Bakım Modeline Dayalı Hemşirelik Uygulamalarının Hasta ve Hemşire Sonuçlarına Etkisi, Neşe Kıskaç, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Bahar Z., Kızılcı S., Beşer A., Besen D. B., Aydoğdu N. G., Ersin F., Kıssal A., Çapık C., Herbal therapies used by hypertensive patients in Turkey, African Journal of Traditional Complementary and Alternative Medicine, (2013), 10(2), 292 - 298, .
 2. Kızılcı S., Küçükgüçlü Ö., Mert H., Akpınar B., Examination of Nursing Students Attitudes Towards old People in Turkey, HealthMED Journal, (2013), 7(2), 544 - 552, .
 3. Kızılcı S., Erdoğan V., Sözen E., The influence of selected personality and workplace features on burnout among nurse academics, The Turkish Online Journal of Educational Technology, (2012), 11(4), 307 - 314, .
 4. Mert H., Kızılcı S., Uğur Ö., Küçükgüçlü Ö., Sezgin D., Locus of control in nursing students on a problem based learning program A longitudinal examination, Social Behaviour and Personality, (2012), 40(3), 517 - 526, .
 5. Avdal E. Ü., Kızılcı S., Demirel N., The effects of web based diabetes education on diabetes care results A Randomized Control Study, Computers Informatics Nursing, (2011), 29(2), 29 - 34, .
 6. Küçükgüçlü Ö., Kızılcı S., Mert H., Uğur Ö., Besen D. B., Ünsal E., Complementary and Alternative Medicine Use Among People With Diabetes in Turkey, Western Journal of Nursing Research, (2010), 34(7), 902-916, .
 7. Vardar B., Kızılcı S., Incidence of lipohypertrophy in diabetic patients and a study of influencing factors, Diabetes Research Clinic Practice, (2007), 77(), 231 - 236, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Ekici E., Sevgi K., Ezgi Ü., Melike B., Care Dependency and Diabetes Self-Care Activities in Elderly Individuals with Diabetes, Elderly Health Journal, (2020), 6(2), 131-139, .
 2. Kocatepe V., Kızılcı S., Physical Activity Level and Related Factors of Diabetic Adults According to Gender, International Journal of Caring Science, (2017), 10(3), 1478 - 1489, .
 3. Uğur Ö., Kızılcı S., Besen D., Arda H., Duran G., Self-Efficacy Levels of Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Investigation of Caregiver Burden, International Journal of Caring Sciences, (2017), 10(2), 921 - 928, .
 4. Sürücü H. A., Kızılcı S., Ergör G., Effects Of Diabetes Self-Management Education Based On The Self-Care Deficit Nursing Theory On The Self-Care Agency, Self-Care Behaviors And HbA1c Levels in Patients Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial., International Journal of Caring Sciences, (2017), 10(1), 479 - 489, .
 5. Sürücü H. A., Kızılcı S., Uğur Ö., Use of complementary and alternative medicine among patients with diabetes in Turkey Systematic review, International Journal of Basic and Clinical Studies, (2013), 2(2), 16 - 30, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Ekici E., Kızılcı S., Üner E., Belli M., , The Third İnternational Home Care Congress, (09.11.2021), on line
 2. Tabaru H., Kızılcı S., , 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (19.12.2019), Ankara-Türkiye

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. Kasar K. S., Kızılcı S., Oral Antidiyabetik İlaç Kullanım Hataları ve Etkileyen Faktörler, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2017), 6(3), 128 - 137, .
 2. Talaz D., Kızılcı S., Tip 2 Diyabet Riski ve Hastalık Sürecinde Uykunun Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, (2015), 8(3), 203 - 208, .
 3. Kızılcı S., Mert H., Küçükgüçlü Ö., Yardımcı T., Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Öz Etkililik Düzeyinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, (2015), 8(2), 95 - 100, .
 4. Kızılcı S., Sürücü H. A., Diyabet Özyönetim Eğitiminde, Grup Temelli Eğitim, Bireysel Eğitimden Üstün mü?, DEUHFED, (2014), 7(1), 46 - 51, .
 5. Kızılcı S., Akpınar B., Uğur Ö., Sezgin D., Küçükgüçlü Ö., İç hastalıkları kliniklerinde çalışan hemşirelerin refakatçiler hakkındaki görüş ve deneyimleri, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, (2013), 16(4), 241 - 249, .
 6. Korkmaz M., Kızılcı S., Posture and its effect on peripheral oxygen saturation and some hemodynamic parameters in patients with heart failure, Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, (2012), 4(2), 85 - 93, .
 7. Sözen E., Kızılcı S., Tip 2 Diyabetlilerde ayak bakım davranışlarının incelenmesi ve karşılaştırılması, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, (2012), 28(2), 41 - 53, .
 8. Arda H., Kızılcı S., Diyabetli Bireylerin Kendi Kendine İnsülin Uygulama Hatalarının İncelenmesi, Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, (2010), 2(1), 1 - 11, .
 9. Ünsal E., Kızılcı S., Diyabet ve Özbakım Eksikliği Hemşirelik Teorisinin Kavram Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, (2010), 3(3), 164 - 168, .
 10. Ünsal E., Kızılcı S., Diyabetli Bireylerin Bilgi Düzeyi Özbakım gücü ve A1c düzeyleri arasındaki ilişki, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, (2009), 2(2), 16 - 26, .
 11. Kızılcı S., Ünsal E., Demirel N., Diyabet Eğitimi Programlarına Katılım Durumu ve A1c Düzeyi, Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, (2009), 1(2), 59 - 66, .
 12. Ünsal E., Kızılcı S., Diyabet Yönetiminde İnternet Kullanımına Bir Örnek Diyabetli Birey İzlem Sitesi, Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, (2009), 1(1), 38 - 43, .
 13. Kızılcı S., Kemoterapi Alan Kanserli Hastalar ve Yakınlarının Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, (1999), 3(2), 18 - 25, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Kızılcı S., , 5. Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Eğitimi Çalıştayı, (07.03.2020), Şanlıurfa-Türkiye
 2. Kızılcı S., , Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, (07.03.2019), Ankara-Türkiye
 3. Kızılcı S., , 4. Ulusal (Uluslararası katılımlı) İç Hastalıkları Hemşireliği Eğitimi Çalıştayı, (27.04.2018), Girne-Kıbrıs

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

 1. Birol L., Kızılcı S., Deri Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, (2020), ISBN: 9786052585214.
 2. Kızılcı S., Göğüs hastalıkları Hemşireliği-Akciğer Tüberkülozu ve Bakımı, (2018), ISBN: -.

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2020-Continues)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2017-Continues)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2017-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

 1. 3rd International Home Care Congress, Third Oral Presentation Prize, (2021)

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring İç Hastalıkları Hemşireliği II (Doctorate) - 1 Group 3 0 1
Seminer (Master) - Group 1 0 1 8
İç Hastalıkları Hemşireliği II (Master) - Group 1 3 4 11
İntörnlük Uygulaması (Undergraduate) - Group 1 3 30 87
İlaç Güvenliği ve Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 0 91
Fall İç Hastalıkları Hemşireliği I (Doctorate) - 1 Group 3 0 1
Seminer (Master) - Group 1 0 1 1
İç Hastalıkları Hemşireliği-I (Master) - Group 1 3 4 7
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım II (Undergraduate) - Group 1 5 6 111
İç Hastalıkları ve Bakım (Undergraduate) - Group 1 2 4 70
2019-2020 Spring Seminer (Master) - Group 1 0 1 10
İç Hastalıkları Hemşireliği II (Master) - Group 1 3 4 12
İlaç Güvenliği ve Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 0 93
İç Hastalıkları Hemşireliği (Undergraduate) - Group 1 3 30 24
Fall Seminer (Master) - Group 1 0 1 2
İç Hastalıkları Hemşireliği-I (Master) - Group 1 3 4 13
İç Hastalıkları ve Bakım (Undergraduate) - Group 1 2 4 67
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım II (Undergraduate) - Group 1 5 6 81

Created: 20.01.2022