1. Name Surname

: Serhat ÖZEKES

2. Date of Birth

: 22.07.1978

3. Title

: Prof. Dr.

Contact Information

: serhat.ozekes@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Bilgisayar ve Kontrol Teknolojisi Marmara Üniversitesi 2000
Graduate Bilgisayar-Kontrol Eğitimi Marmara Üniversitesi 2002
Doctorate Bilgisayar-Kontrol Eğitimi Marmara Üniversitesi 2006

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Prof. Bilgisayar Mühendisliği Üsküdar Üniversitesi 2019
Associate Professor Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri Eğitimi ÜAK 2014

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. İnşaat sektöründe işveren/işveren vekili ve çalışanların acil durumlar ve müdahale yöntemleri hakkındaki bilinç düzeyi ve öneriler, MURAT UZAN, 2018.
 2. Eczane çalışanlarının sosyo-demografik özelliklerinin depresyon düzeyleri ile ilişkisinin araştırılması, CEBRAİL DOĞAN, 2018.
 3. Yetişkinlerin psikolojik yardım alma tutumlarının narsistik eğilimler ve öz yeterlilik açısından incelenmesi, SAMET AKGÜN, 2019.
 4. Acil servis ve yoğun bakım hemşirelerinde adli vakaya yaklaşımın eğitim düzeyleriyle karşılaştırılması, MERVE EYÜP, 2019.
 5. Sayısal veri ve deliller için küp tabanlı çok boyutlu asimetrik şifreleme yöntemi, BURAK BAYSAN, 2019.
 6. Elektrik panolarında yangınlara karşı fine kinney yöntemi ile risk analizi yapılması, EMRE KUŞ, 2019.
 7. Adli bilişim ve Türk ceza muhakemesi hukukunda bilgisayarda arama, YEŞİM BUCAK, 2019.

6.2. Doctorate Theses

 1. GÖRSEL UYARAN POTANSİYEL TABANLI BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ TASARIMI, Volkan Çetin, 2020.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Çetin V., Ozekes S., Varol H. S., Harmonic analysis of steady-state visual evoked potentials in brain computer interfaces, Biomedical Signal Processing and Control, (2020), 60(), 101999, .
 2. Erguzel T. T., Ozekes S., Sayar G. H., Tan O., Tarhan N., A hybrid artificial intelligence method to classify trichotillomania and obsessive compulsive disorder, Neurocomputing, (2015), 161(1), 220 - 228, https://doi.org/10.1016/j.neucom.2015.02.039.
 3. Erguzel T. T., Ozekes S., Gultekin S., Tarhan N., Sayar G. H., Bayram A., Neural Network Based Response Prediction of rTMS in Major Depressive Disorder Using QEEG Cordance, Psychiatry Investigation, (2015), 12(1), 61, https://doi.org/10.4306/pi.2015.12.1.61.
 4. Erguzel T. T., Ozekes S., Tan O., Gultekin S., Feature Selection and Classification of Electroencephalographic Signals, Clinical EEG and Neuroscience, (2014), 46(4), 321 - 326, https://doi.org/10.1177/1550059414523764.
 5. Erguzel T. T., Ozekes S., Gultekin S., Tarhan N., Ant Colony Optimization Based Feature Selection Method for QEEG Data Classification, Psychiatry Investigation, (2014), 11(3), 243, https://doi.org/10.4306/pi.2014.11.3.243.
 6. Ozekes S., Erguzel T., Sayar G. H., Tarhan N., Analysis of Brain Functional Changes in High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Treatment-Resistant Depression, Clinical EEG and Neuroscience, (2013), 45(4), 257 - 261, https://doi.org/10.1177/1550059413515656.

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. ÇETİN V., ÖZEKES S., VAROL H. S., Effects of Digital Filtering on the Classification Performance of Steady-State Visual Evoked Potential Based Brain-Computer Interfaces, Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering, (2020), (), 108-113, .
 2. Özekes S., KARAKOÇ E. N., Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Anormal Ağ Trafiğinin Tespit Edilmesi, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019), 7(1), 566-576, https://doi.org/10.29130/dubited.498358.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. ÖZEKES S., , International Conference for Engineering and Technology, (18.06.2018),
 2. ÖZEKES S., TARHAN K. N., Bayram A., , SAI Conference, London, (01.01.2014),
 3. ERGÜZEL T. T., TARHAN K. N., ÖZEKES S., , ECNS Conference, Halifax, 2014., (01.01.2014),
 4. ERGÜZEL T. T., ÖZEKES S., , International Science and Technology Conference, (01.01.2011),

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. ÖZEKES S., ERGÜZEL T. T., , TIPTEKNO 2014, (01.09.2014),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Koordinatör / Coordinator - Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü (2020-Continues)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (2020-Continues)
 3. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Bilgisayar Mühendisliği (2020-Continues)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Kurulu Üyeliği (2020-Continues)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği (2020-Continues)
 6. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Akıllı Sistemler Çalışma Grubu (2020-Continues)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member - Uygulama ve Araştırma Merkezi (2020-Continues)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2020-Continues)
 9. Koordinatör / Coordinator - Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü (2012-Continues)
 10. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - NPNörogenetik Çalışma Grubu (2019-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2019-2020 Spring Psikolojide İstatistik (Master) - Group 1 3 0 12
Psikolojide Yapay Zeka Uygulamaları (Master) - Group 1 3 0 38
Artificial Intelligence and Applications (Master) - Group 1 3 0 9
AI in Cybersecurity (Master) - Group 1 3 0 11
Yapay Zeka ve Uygulamaları (Master) - Group 1 3 0 1
Data Security (Undergraduate) - Group 1 3 0 71
Artificial Intelligence (Undergraduate) - Group 1 3 0 46
Graduation Thesis (Undergraduate) - Group 1 0 0 10
Bilgisayarlı Grafik (Undergraduate) - Group 1 3 0 3
Adli Bilişim Suçlarında Soruşturma (Undergraduate) - Group 1 2 0 83
Fall Kodlama Teorisi (Doctorate) - 1 Group 3 0 1
Bilişim Güvenliği ve Dijital Delil İncelemeleri (Doctorate) - 1 Group 3 0 1
Veri Madenciliğinde İleri Konular (Master) - Group 1 3 0 1
Siber Suç Soruşturması: Delil Toplama ve Yönetim (Master) - Group 1 3 0 8
Dijital Deliller (Master) - Group 1 3 0 2
Dijital Deliller (Master) - Group 1 3 0 6
Advance Topics in Data Mining (Master) - Group 1 3 0 2
Introduction to Cryptography (Master) - Group 1 0 0 5
Dijital Deliller (Undergraduate) - Group 1 2 0 58
Introduction to Computer Engineering (Undergraduate) - Group 1 2 2 152
Data Mining (Undergraduate) - Group 1 3 0 44
2018-2019 Spring Adli Bilişim (Master) - Group 1 3 0 4
Steganografi ve Elektronik İşaretleme (Master) - Group 1 3 0 4
Psikolojide Yapay Zeka Uygulamaları (Master) - Group 2 3 0 22
Introduction to Algorithms and Programming (Undergraduate) - Group 1 2 0 117
Bilgisayarlı Grafik (Undergraduate) - Group 1 3 0 9
Veri Güvenliği (Undergraduate) - Group 1 3 0 44
Fall Siber Suç Soruşturması: Delil Toplama ve Yönetim (Master) - Group 1 3 0 2
Dijital Deliller (Master) - Group 1 3 0 11
Veri Madenciliği (Undergraduate) - Group 1 3 0 35
Görüntü İşleme (Undergraduate) - Group 1 3 0 39
Introduction to Computer Engineering (Undergraduate) - Group 1 2 2 110

Created: 24.07.2021