1. Name Surname

: Şaziye SEÇKİN YILMAZ

2. Date of Birth

:

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: saziye.seckinyilmaz@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate
Graduate
Doctorate

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. , A Study on Dyslexia-Related Knowledge Levels of Speech Language Therapist Candidates, International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), (2020), 13(1), 54-61, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Yılmaz Ş. S., Assessing the language skills of primary school students with and without learning disabilities in the context of narration, Cypriot Journal of Educational Sciences, (2021), 16(1), 358-370, .
 2. , Assessing the language skills of primary school students with and without learning disabilities in the context of narration, Cypriot Journal of Educational Sciences, (2021), 16(1), 358 - 370, .
 3. , Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Pragmatik Dil Becerilerinin İncelenmesi, Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (DKYAD), (2020), 3(3), 336 - 356, .
 4. , Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma, Sözcük Bilgisi ve Sözel Bellek Performanslarının İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, (2020), 53(2), 1-28, .
 5. , Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözcük Okuma ve Sesbilgisel İşlemleme Becerilerinin İncelenmesi, Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, (2020), (), --, .
 6. , Disleksili Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözel Dil Becerilerinin İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, (2020), 28(4), 1680 - 1688, .
 7. , Comparison of language skills of students with and without reading difficulties, Ilkogretim Online, (2020), 19(2), 782-802, .
 8. , Türkiye’de yaşayan yetişkinlerin disleksiye ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2019), 19(3), 1102 - 1115, .
 9. YILMAZ Ş. S., ERİM A., TÜRKİYE’DE YAŞAYAN YETİŞKİNLERİN DİSLEKSİYE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2019), 19(3), 1102-1115, .
 10. , Joubert Sendromunda Genel Gelişim, Dil ve Oyun Becerilerinin Değerlendirmesi, Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, (2019), 2(1), 30 - 39, .
 11. Yılmaz Ş. S., Baydık B., Okuma Performası Düşük Olan ve Olmayan İlkokul Öğrencilerinin Okuma Akıcılıkları, İlköğretim Online, (2017), 16(4), 1652 - 1671, https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.342983.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. YILMAZ Ş. S., , 1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, (24.11.2019),
 2. YILMAZ Ş. S., Güler S., , 1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, (24.11.2019),
 3. YILMAZ Ş. S., Baydık B., , 1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi, (23.11.2019),
 4. YILMAZ Ş. S., , 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, (28.03.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. , Otizm Spektrum Bozukluğu: İletişim ve Dil, (2020), ISBN: 9786257880824.
 2. , Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları, (2020), ISBN: 9786053355298.
 3. , Öğrenme Güçlüklerinde Değerlendirme ve Müdahale, (2020), ISBN: 978-605-170-323-7.
 4. SEÇK Ş., Otizm Spektrum Bozukluğunda Dil ve İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi, (2020), ISBN: 978-625-7880-82-4.
 5. Tanrıdağ O., Konrot A., Uzun D. E., Yılmaz Ş. S., Cangi E., Oğuz Ö., Duru Y. Y., Yeşilyurt M., Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları- Ortak Kavramlar ve Uygulamaları, (2020), ISBN: 978-605-335-529-8.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. YILMAZ Ş. S., SARI K. R., Disleksili Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözel Dil Becerilerinin İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, (2020), 28(4), 1680 - 1688, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. YILMAZ Ş. S., Erim A., , 10. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, (01.05.2019),
 2. YILMAZ Ş. S., Selman B., Gürel İ. N., Yıldırım G., , 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, (29.04.2019),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. , Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Eğitimi, (2020), ISBN: 9789751155719.
 2. , Özel Eğitim II, (2019), ISBN: 978-605-7638-83-0.

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 21-30 Öğrenci Danışmanlığı (2018-2019)

10. Scientific Memberships

11. Awards

 1. 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi, Sözlü bildiri ikinciliği, (2019)

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Bilimsel Yayın Değerlendirme ve Yazma Süreçleri (Doctorate) - 1 Group 3 0 2
Gelişimsel ve Edinilmiş Dil Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Terapisi (Master) - Group 1 3 0 31
Özgül Öğrenme Bozukluğu: Disleksi ve Disgrafi (Undergraduate) - Group 1 2 0 120
Özel Eğitim II (Undergraduate) - Group 1 3 0 88
Fall Dil ve Konuşma Terapisinde Güncel Konular (Doctorate) - 1 Group 3 0 3
Tez Çalışması I (Doctorate) - 1 Group 0 0 2
Seminer (Master) - Group 1 0 0 36
Dil Bozukluklarının Sınıflandırılması ve Temelleri (Master) - Group 1 3 0 14
Özel Eğitim I (Undergraduate) - Group 1 3 0 83
Uygulamalı Davranış Analizi (Undergraduate) - Group 1 3 0 108
2019-2020 Spring Bilimsel Yayın Değerlendirme ve Yazma Süreçleri (Doctorate) - 1 Group 3 0 5
Disleksinin Değelendirilmesi ve Terapisi (Master) - Group 1 3 0 16
Özel Alan İleri Klinik Uygulama II (Master) - Group 1 0 6 33
Gelişimsel ve Edinilmiş Dil Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Terapisi (Master) - Group 1 3 0 16
Özgül Öğrenme Bozukluğu: Disleksi ve Disgrafi (Undergraduate) - Group 1 2 0 51
Fall İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği ve Mentörlük III (Doctorate) - 1 Group 0 6 5
Dil Bozukluklarının Sınıflandırılması ve Temelleri (Master) - Group 1 3 0 45
Özel Öğrenme Bozuklukları ve Disleksinin Değerlendirilmesi (Master) - Group 1 3 0 16
Uygulamalı Davranış Analizi (Undergraduate) - Group 1 3 0 46

Created: 24.09.2021