1. Name Surname

: Rüştü UÇAN

2. Date of Birth

: 04.04.1956

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: rustu.ucan@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Makina Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi 1979
Graduate makina yüksek mühendisliği yıldız teknik üniversitesi 1981
Doctorate makina mühendisliği yıldız teknik üniversitesi 1992

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Lecturer iş sağlığı ve güvenliği Üsküdar Üniversitesi 2014

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Hastanelerde yangın güvenliği ve tahliye gerekleri üzerine bir irdeleme, ABDURRAHMAN İNCE, 2016.
 2. İstanbul'daki iki özel tıbbi laboratuvar çalışanlarının biyolojik risk etmenlerine karşı algı düzeylerinin belirlenmesi , AYLA KARALTI, 2017.
 3. Afet ve acil durum yönetiminde Kaiser tehlike ve zarar görebilirlik analiziyle güvenli hastane kavramının incelenmesi , GÖKMEN CENGİZ AKDAĞ, 2019.
 4. Yapı işlerinde iskele kullanılarak yapılan ince işlerde çalışanların almış oldukları iş güvenliği eğitimlerinin tutumlarının incelenmesi, VEYSEL KARAÇAY, 2019.
 5. İnşaatta elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve elektrik ile çalışanların bilgi düzeylerin değerlendirilmesi , LİYADDİN SARİALTUN, 2018.
 6. İnşaat işçilerinin iş doyumu düzeyleri ile iş güvenliği algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, ERHAN DEMİR, 2018.
 7. Tehlikeli gazların ortamda yaratacağı riskler ve uzaklaştırma yöntemleri, MURAT UYANIK, 2015.
 8. Patlayıcı ortamlarda kullanılacak exproof elektrik cihazlarının tesisatı, tamir, bakım, onarımı ve sistemlerin verimliliği, NURİ BİNGÖL, 2015.
 9. Sınıf 1 tip patlayıcı maddelerin taşınmasında ve depolanmasında emniyet uygulamaları ve patlama etki alanlarının analizi , BURHAN IRGAT, 2019.
 10. Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak olan gaz detektörlerinin Phast 7,2 kullanılarak 3d modelleme yapılarak konumlarının belirlenmesi, RUŞEN ALİ AYDIN, 2020.
 11. Büyük endüstriyel kazaların domino etkilerini modelleme, önleme ve yönetme , CÜNEYT ÇAKIR, 2020.
 12. Büyük endüstriyel kazaların domino etkileri ve analizinin bir organize sanayi bölgesinde uygulanması , HÜLAY MUTLU, 2020.
 13. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin çalışanlardaki iş sağlığı ve güvenliği farkındalığına etkisinin incelenmesi: Yapı sektöründe bir araştırma , AYŞENUR SARAL KÜÇÜK, 2017.
 14. Statik elektriğin yaratacağı tehlikelerin tespiti ve çözümleri, ŞEBNEM TONKA, 2015.
 15. İstanbul ili anadolu yakasında hafriyat ve katı atık taşıması yapan ağır vasıta şoförlerinin çalışma koşulları ve neden oldukları trafik kazaları hakkında bir inceleme , HAKAN SEYREKOĞLU, 2017.
 16. Lojistik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulaması: Proje lojistiği , FEYZA HÜSREVOĞLU, 2019.
 17. İş kazası olarak trafik kazaları: Lojistik sektörü örnek alan irdelemesi, SELEN ÖZÇELİK, 2019.
 18. Ormancılık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği, ALİ BAHADIR KÜÇÜKARSLAN, 2017.
 19. Yükseltilebilen seyyar iş platformlarının güvenilirlik yeterliliği ve platformlar ile yüksekte emniyetli çalışma usullerinin incelenmesi , KÜRŞAD MALKOÇ, 2019.
 20. Yüksekte çalışmalarda çalışanların bilgi düzeylerinin incelenmesi, GÜVEN TAŞDEMİR, 2018.
 21. Kent içi güvenli yaşam üzerine derleme , SİNAN YAVUZYİĞİT, 2017.
 22. İkinci el plastik enjeksiyon makinelerinin modernizasyonunda, iş kazaları ve meslek hastalıklarında fayda –maliyet analizi , BÜLENT KAPUCUOĞLU, 2018.
 23. Endüstri tesislerinde kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği riskleri ve güvenli çalışma sistemleri , SERKAN AYKAŞ, 2018.
 24. Simülasyon yaklaşımını kullanarak ram (reliability, availability and maintainability) analizi yapılması örneği , ALİ ÖZKAN, 2019.
 25. Asansörlerde kullanılan emniyet ekipmanlarının yerine makine emniyet ekipmanlarının kullanılmasının gerekliliği ve ilgili risk değerlendirme iso standartların uygulanabilirliğinin karşılaştırılması , SABİT BURAK CEBECİ, 2020.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Sandıkçı M. C., Yurtsever Ö., Uçan R., AYDINLATMA, TERMAL KONFOR, KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ: TEKSTİL FABRİKALARI ÖRNEĞİ, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, (2021), 26(1), 171-186, .
 2. DEMİR E., ENSARİ M., UÇAN R., KAYHAN H., İş Doyumu ile İş Güvenliği Algısı Arasındaki İlişki: İnşaat İşçileri Örneği, International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, (2021), 33(1), 63-68, .
 3. ÖZAY M. E., YAZICI A., UÇAN R., Güvenlik Kültürü Üzerine Bir Araştırma: İtfaiyeciler, International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, (2021), 33(1), 88-94, .
 4. ÖZAY M. E., YILMAZ A., UÇAN R., Occupational Safety Culture of Accommodation Sector Employees in Balıkesir Province: NOSACQ-50 Survey, International Journal of Pure and Applied Sciences, (2020), 6(2), 86-193, .
 5. Özay M. E., Çakır O., Uçan R., Gül A., Application of RULA and NIOSH Ergonomic Risk Assessment Methods: A Case Study in Construction Industry in Turkey, International Journal of Engineering Research & Technology, (2020), 9(09), 306-312, .
 6. Kırcı K. B., Özay M. E., Uçan R., A Case Study in Ergonomics by Using REBA, RULA and NIOSH Methods: Logistics Warehouse Sector in Turkey, Hittite Journal of Science and Engineering, (2020), 7(4), 257–264, .
 7. Uçan R., Şanlıer H., Özay M. E., Investigation of Job Satisfaction and Occupational Safety Perceptions of Employees in Wastewater Treatment Plants: Study of Istanbul, International Journal of Occupational Safety and Health, (2020), 10(1), 3-10, .
 8. ÖZAY M. E., UÇAN R., KARAGÖZ Y., EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE Kİ KAPALI ALANLARDA BULUNAN TEHLİKELİ VE ZARARLI GAZLAR AÇISINDAN İŞ GÜVENLİĞ, I.ULUSLARARASI X.ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI, (2019), (), 166 - 178, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Özay M. E., Ates A. B., Uçan R., , V. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK (BILMES EN 2020), (12.12.2020), İstanbul, Türkiye
 2. uçan r., cebeci s. b., özay m. e., , 2nd. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, (07.12.2020), gaziantep- türkiye
 3. Uçan R., Cebeci S. B., Özay M. E., , 2. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, (07.10.2020), Gaziantep
 4. Uçan R., Cebeci S. B., Özay M. E., , 2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, (07.10.2020), Gaziantep-Türkiye
 5. ÖZAY M., Keskin U., UÇAN R., , 1. ULUSLARARSI HAZAR BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, (05.10.2020), Azarbeycan, Bakü
 6. Özay M. E., Keskin U., Uçan R., , 1. ULUSLARARASI HAZAR BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, (19.09.2020), Bakü, Azerbaycan
 7. UÇAN R., Şahin O., İnce A., , I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, (24.10.2019),
 8. UÇAN R., ŞAHİN O., , I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, (24.10.2019),
 9. UÇAN R., , I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, (23.10.2019),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. , İSG Kaynak Kitabı, (2021), ISBN: 978-625-7664-56-1.
 2. , İş Birlikçi Endüstriyel Robotlarda İş Güvenliği Yaklaşımı, (2021), ISBN: 978-625-7664-57-8.
 3. Şahin O., Özay M. E., Uçan R., Dökümhane Maça Üretimi Çalışmalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği, (2021), ISBN: 978-625-7664-40-0.
 4. Irgat B., Uçan R., Özay M. E., Patlayıcı Maddelerin Taşınmasında ve Depolanmasında İş Güvenliği Uygulamaları: Sınıf 1 Tip, (2021), ISBN: 978-625-7664-51-6.
 5. Özay M. E., Odacı N., Uçan R., SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNE ETKİSİ, (2020), ISBN: 978-625-7983-91-4.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. BAYRAK E., KARAN T. Y., KARAKAŞ İ., UÇAN R., BİNGÖL N., KARAHAN M., İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Olarak Uygulanan Eğitim Metodlarının Çalışan Davranışlarına Yansımasının İncelenmesi-, İSG Akademik, (2021), 3(1), 25-45, .
 2. BAYRAK E., KARAN T. Y., KARAKAŞ İ., UÇAN R., BİNGÖL N., KARAHAN M., İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Olarak Uygulanan Eğitim Metodlarının Çalışan Davranışlarına Yansımasının İncelenmesi., İSG Akademik, (2021), 3(1), 25-45, .
 3. BAYRAK E., KARAN T. Y., KARAKAŞ İ., UÇAN R., BİNGÖL N., KARAHAN M., İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Olarak Uygulanan Eğitim Metodlarının Çalışan Davranışlarına Yansımasının İncelenmesi, İSG Akademik, (2021), 3(1), 25-45, .
 4. BAYRAK E., KARAN T. Y., KARAKAŞ İ., UÇAN R., BİNGÖL N., KARAHAN M., İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Olarak Uygulanan Eğitim Metodlarının Çalışan Davranışlarına Yansımasının İncelenmesi.., İSG Akademik – OHS Academic, (2021), 3(1), 25-45, .
 5. Şahin O., İnce A., Uçan R., Sistem Odaları Yangın Söndürme Sistemlerinde Güvenlik Problemleri, Yangın ve Güvenlik, (2020), (215), -, .
 6. İnce A., Uçan R., İş Yerlerimiz Yangınla Savaşa Hazır Değil, TİGİAD - İş Güvenliği Dergisi, (2020), (45), 58-63, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. UÇAN R., Kurtoğlu O., , 4.Proses Emniyeti Sempozyumu, (26.11.2019),
 2. Uçan R., , Meslek Hastalıkları Sempozyumu - İtfaiyecilerde Psikososyal Risk Etkenleri, (22.12.2018), İstanbul-Türkiye
 3. Uçan R., , Meslek Hastalıkları Sempozyumu - İtfaiyecilerde Psikososyal Risk Etkenleri, (22.12.2018), İstanbul-Türkiye
 4. UÇAN R., , İSG Avrasya İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı, (11.06.2015),
 5. GEZEN M. C., UÇAN R., , İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yerel Sempozyumu ve Sergisi, (14.11.2014),
 6. UÇAN R., Bahçevan E., İnce A., , Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, (26.05.2014),
 7. UÇAN R., , 1.Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, (26.05.2014),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. 1 , ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZ KÜLLİYATI (2015-2021), (2022), ISBN: 978-605-9596-57-2.
 2. uçan r., gezen m. c., V. ULUSAL TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ VE PROSES GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, (2021), ISBN: 978-605-01-1452-2.
 3. UÇAN D. Ö. Ü. R., UÇAN Ö. G. A., Örneklerle İş Kazalarının İşverene Maliyeti, (2021), ISBN: 978-625-7664-59-2.

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - İş Sağlığı ve Güvenliği (2014-Continues)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - İş Sağlığı ve Güvenliği (2014-Continues)
 3. Program Başkanlığı / Head of Program - İş Sağlığı ve Güvenliği (2014-Continues)
 4. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - ÜSEM (2015-2020)
 5. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - ÜSGÜMER (2014-Continues)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member - Pandemi Kurulu Üyeliği (2021-Continues)
 7. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2019-Continues)
 8. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-2019)
 9. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Kurulu Üyeliği (2014-Continues)
 10. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 31-40 Öğrenci Danışmanlığı (2018-Continues)
 11. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte ARGEYEP Kurul Üyeliği (2022-Continues)
 12. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KULÜBÜ (2018-Continues)

10. Scientific Memberships

 1. MESKA Vakfı Başkanlığı(2018)

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (Master) - Group 1 3 0 76
Uygulamalı Alan Dersi (Undergraduate) - Group 1 2 2 31
Makine ve Teçhizat (Undergraduate) - Group 1 3 0 17
Havalandırma ve İklimlendirme (Undergraduate) - Group 1 3 0 18
İSG Uygulamaları (Undergraduate) - Group 1 3 4 13
İş Sağlığı ve Güvenliği II (Undergraduate) - Group 1 2 0 73
Güvenlik Denetleme ve Kontrol Sistemleri (Undergraduate) - Group 1 3 0 35
İş Sağlığı ve Güvenliği I (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 2 0 1
İletişimde İş Sağlığı ve Güvenliği (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 2 0 3
Güvenilirlik Mühendisliği (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 3 0 19
Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 18
Fall Güvenlik Mühendisliği Metotları (Doctorate) - 1 Group 3 0 2
Güvenilirlik Mühendisliği (Master) - Group 1 3 0 57
Üniversite Kültürü I (Undergraduate) - Group 1 0 2 21
İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş (Undergraduate) - Group 1 2 0 15
Güvenilirlik Mühendisliği (Undergraduate) - Group 1 3 0 19
İş Sağlığı ve Güvenliği I (Undergraduate) - Group 1 2 0 68
Kaynak İşlerinde İSG (Undergraduate) - Group 1 3 0 28
Makina ve Techizat (Associate) - Group 2 2 0 106
2019-2020 Spring Güvenilirlik Mühendisliği (Master) - Group 1 3 0 31
Uygulamalı Alan Dersi (Undergraduate) - Group 1 2 2 36
Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 20
Makine ve Teçhizat (Undergraduate) - Group 1 3 0 24
Tehlike Belirleme ve Risk Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 0 17
Havalandırma ve İklimlendirme (Undergraduate) - Group 1 3 0 18
İSG Uygulamaları (Undergraduate) - Group 1 3 4 31
Güvenlik Denetleme ve Kontrol Sistemleri (Undergraduate) - Group 1 3 0 36
Fall Güvenilirlik Mühendisliği (Master) - Group 4 3 0 93
İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş (Undergraduate) - Group 1 2 0 18
Güvenlik Mühendisliği (Undergraduate) - Group 1 3 0 19
Kaynak İşlerinde İSG (Undergraduate) - Group 1 3 0 35

Created: 07.07.2022