1. Name Surname

: Reşat ÖNGÖREN

2. Date of Birth

: 18.08.1963

3. Title

: Prof. Dr.

Contact Information

: resat.ongoren@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate İlahiyat Marmara 1988
Graduate Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara 1990
Doctorate Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara 1996

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Prof. İlahiyat İstanbul Üniversitesi 2007
Associate Professor İlahiyat İstanbul Üniversitesi 2001
Lecturer İlahiyat İstanbul Üniversitesi 2001

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Kaygusuz Abdal'ın Mesnevî-i Sânî ve Mesnevî-i Sâlis'inde Tasavvuf Anlayışı, Pınar Ersoy Özdoğru, 2020.
 2. RENÉ GUÉNON’UN TASAVVUFA YAKLAŞIMI ve MODERNİZM ELEŞTİRİSİ, Selvihan Günay, 2022.
 3. Yeni Nesil Liderlik Yaklaşımlarının Tasavvuf Öğretisiyle Mukâyesesi, Yeliz Merdan, 2022.
 4. EBÛ’L HASAN HARAKÂNÎ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞI, Duygu Çağlar Ayvacı, 2022.
 5. YUSUF ÖMÜRLÜ’NÜN HAYATI, ESERLERİ VE TASAVVUF MÛSİKÎSİNE KATKILARI, İbrahim Melik Uyar, 2022.
 6. SEYYİD NİZAMOĞLU’NUN VARLIK ANLAYIŞI, Çağıl Güleç Özbey, 2022.
 7. Bayramiye Şeyhi Musa b. Şeyh Tâhir Tokadî’nin Tasavvuf Anlayışı, Feyzâ Başgöze, 2022.

6.2. Doctorate Theses

 1. YAZICIZÂDE KARDEŞLERİN TASAVVUFİ GÖRÜŞLERİ VE OSMANLI'YA TESİRLERİ, Mehmet Bilal Yamak, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. , Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, (2017), ISBN: 978-975-574-766-8.
 2. , Türkiye de Tarikatlar Tarih ve Kültür, (2015), ISBN: 978-605-4829-19-4.
 3. Öngören R., Kutluer İ., Özen Ş., Kutbuddin İznikî, (2002), ISBN: 13: 9789753894067.

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. Uyar G., Sezgin O., Gündüz T., Öngören R., İlk Kaynakları Işığında Mevlana'nın Farklı Biyografileri, (2021), ISBN: 978-605-74624-9-7.
 2. ÖNGÖREN R., Osmanlılarda Tasavvuf: Anadolu'da Sûfîler, Devlet ve Ulemâ (XVI. Yüzyıl), (2016), ISBN: 9789753554343.
 3. Öngören R., Muslu R., Özköse K., Başlıca Tarikatlar, (2012), ISBN: 978-605-4692-07-1.
 4. ÖNGÖREN R., Âlimlerin Gözdesi Bir Tarikat Zeyniyye, (2012), ISBN: 9789755746456.
 5. Öngören R., Demirli E., Kara İ., Bir Rüya Yorumcusu Olarak Mutasavvıf-Âlim Kutbüddinzâde Mehmed İznikî, (2005), ISBN: 22336988.
 6. Öngören R., İpşirli M., Taşağıl A., XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı'da Tasavvuf Anlayışı, (1997), ISBN: 1234.

Book chapters published by national publisher

 1. Yıldız Ş., Küçükaşçı M. S., Görgün T., Öngören R., Dervişler ve Şehirler: Balkankar Örneği, (2022), ISBN: ISBN 978-605-82945-6-1.
 2. KUTLUAY İ., SAVUT H., ÇETİNTAŞ R., AKIN M., SOYLU A., KARAASLAN N., MEYDAN H., AYBEY S., DİLEK U. B., ÇETİN N., ORAZOV O., TÜRKOĞLU İ., ÇETİNKAYA B. A., ÖNGÖREN R., ORTAKCI H., TASAVVUFTA KEŞİFLE SÂBİT OLAN HADİSLERİN HÜKMÜ VE DEĞERİ, (2021), ISBN: 978-625-7404-50-1.
 3. , Hz. Peygamber ve Fütüvvet, (2019), ISBN: 9786059901635.
 4. Öngören R., Muslu R., Özköse K., Anadolu Tasavvuf Geleneği, (2012), ISBN: 978-605-4692-07-1.

8. Projects

 1. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., ÖNGÖREN R., Tonaga Y., Akahori M., Suzuki M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :03.10.2024),
 2. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., ÖNGÖREN R., TONAGA Y., AKAHORI M., SUZUKI M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :03.10.2024),
 3. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., ÖNGÖREN R., Tonaga Y., Akahori M., Suzuki M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :03.10.2024),
 4. ERHAN E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., ÖNGÖREN R., Tonaga Y., Akahori M., Suzuki M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :03.10.2024),
 5. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., ÖNGÖREN R., Tonaga Y., Akahori M., Suzuki M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :03.10.2024),
 6. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., ÖNGÖREN R., Tonaga Y., Akahori M., Suzuki M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :10.03.2024),

9. Administrative Duties

 1. Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department - Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Koordinatörü (2020-Continues)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2020-Continues)
 3. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2020-Continues)
 4. Koordinatör / Coordinator - Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) (2020-Continues)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2020-Continues)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2019-Continues)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-Continues)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Sınav Programı Hazırlama Komisyonu (2020-Continues)
 10. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - İş ve Çalışma Ahlakı Çalışma Grubu (2021-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Tasavvufta Bilgi ve Varlık Anlayışı (Doctorate) - 1 Group 3 0 5
Tasavvufun Temel Meseleleri (Doctorate) - 1 Group 3 0 7
Tasavvuf Tarihi (Master) - Group 1 3 0 28
Fall Tasavvufta Bilgi ve Varlık Anlayışı (Doctorate) - 1 Group 3 0 6
Tasavvufun Temel Meseleleri (Doctorate) - 1 Group 3 0 4
Tasavvuf Tarihi (Master) - Group 2 3 0 20
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi (Master) - Group 1 3 0 31
2019-2020 Spring Tasavvufta Bilgi ve Varlık Anlayışı (Doctorate) - 1 Group 3 0 11
Tasavvufun Temel Meseleleri (Doctorate) - 1 Group 3 0 7
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesinin Kaynakları (Doctorate) - 1 Group 3 0 9
Tasavvuf Tarihi (Master) - Group 1 3 0 29
Fall Tasavvufta Bilgi ve Varlık Anlayışı (Doctorate) - 1 Group 3 0 7
Tasavvufun Temel Meseleleri (Doctorate) - 1 Group 3 0 12
Tasavvuf Tarihi (Master) - Group 1 3 0 42
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi (Master) - Group 1 3 0 36

Created: 08.10.2022