1. Name Surname

: Pınar ÖZ

2. Date of Birth

: 08.08.1983

3. Title

: Doç. Dr.

Contact Information

: pinar.oz@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Moleküler Biyoloji ve Genetik Boğaziçi Üniversitesi 2006
Graduate International Max Planck Research School for Neurosciences Georg August Universitat Göttingen 2007
Doctorate International Max Planck Research School for Neurosciences Georg August Universitat Göttingen 2011

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Associate Professor Sinirbilim Üsküdar Üniversitesi 2021
Lecturer Moleküler Biyoloji ve Genetik Üsküdar Üniversitesi 2015

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Zeatin izomerlerinin erkek sıçanlarda antidepresan etkisinin incelenmesi, Deniz Oğur, 2018.
 2. Computational analysis of AcDS in ca1 and ca3 pyramidal neurons with axon carrying dendrites, Gül Öncü, 2018.
 3. Valproik Asit İle Otizm Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Empati Benzeri Davranışın Değerlendirilmesi, Süeda Tunçak, 2019.
 4. Akut Organotipik Kültür Ortamında Oluşturulan İskemi Modelinde Zeatinin Terapötik Etkilerinin İncelenmesi, Elif Mutlu, 2021.
 5. Erişkin doğumlu granül hücrelerinin nörogenezinin, dentat girüsreki nöron topluluğunun dinamik ve doğrusal yanıtlarına katkısı, Atıl Andaç Aydın, 2021.
 6. Wistar Albino Sıçanlarda Ön Uyaran Aracılı İnhibisyon Yanıtı Dağılımları Üzerine İstatiksel Bir Meta-Analiz, Beril Uçar, 2019.
 7. Omurgalılarda poliamin sentezi ve yıkımından sorumlu enzimlerin evrimsel ilişkilerinin biyoinformatik yöntemlerle incelenmesi, Gizem Şele, 2019.
 8. Omurgalılarda oreksinerjik sistem evriminin biyoinformatik yöntemlerle incelenmesi, Jamila Nasirzade, 2019.
 9. Uyku deprivasyonu ve oreksinerjik sistem aktivasyonunun yetişkin nörogenezi üzerine etkisi, Merve Yılmaz, 2020.
 10. Oksitosin ve reseptörlerinin memeli türlerinde evrimsel ilişkilerinin biyoinformatik yöntemlerle incelenmesi, Tülay Yılmaz, 2019.
 11. In vitro oksijen glükoz yoksunluğu modelinde borun nöroprotektif etkilerinin araştırılması, Beyza Ceren Otobüs, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Ceylan M. E., Yertutanol F. D. K., Dönmez A., Öz P., Ünsalver B. Ö., Evrensel A., CONNECTOME or COLLECTOME? A NEUROPHILOSOPHICAL Perspective, Integrative Psychological and Behavioral Science, (2020), (), online basım, .
 2. Öz P., Timuçin A. C., Teomete Ş., Akpunar F., Tufanç Ç., Oğur D., Uzbay T., The sex-dependent anti-depressant-like effects of zeatin in rat behavioral despair model as a candidate A2A receptor ligand, Neuroscience Letters, (2020), 734(), 135108, .
 3. UZBAY İ. T., ÖZ P., Gözaydınoğlu Ş., Genoplasticity and neuropsychiatric diseases, Current Topics in Pharmacology, (2019), 23(-), 69-82, .
 4. Öz P., Gökalp H. K., Göver T., Uzbay T., Dose-dependent and opposite effects of orexin A on prepulse inhibition response in sleep-deprived and non-sleep deprived rats., BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH, (2018), 346(July), 73-79, https://doi.org/10.1016/j.bbr.2017.12.002.
 5. Öz P., Gökalp H. K., Göver T., Uzbay T., Dose-dependent and opposite effects of orexin A on prepulse inhibition response in sleep-deprived and non-sleep-deprived rats, Behavioural Brain Research, (2017), 346(), 73-79, .
 6. Öz P., Yertutanol F. D. K., Gözler T., Özçetin A., Uzbay İ. T., Lesions of the paraventricular thalamic nucleus attenuates prepulse inhibition of the acoustic startle reflex., NEUROSCIENCE LETTERS, (2017), 642(-), 31-36, https://doi.org/10.1016/j.neulet.2017.01.056.
 7. Öz P., Yertutanol F. D. K., Gözler T., Özçetin A., Uzbay İ. T., Lesions of the paraventricular thalamic nucleus attenuates prepulse inhibition of the acoustic startle reflex, Neuroscience Letters, (2017), 642(), 31 - 36, https://doi.org/10.1016/j.neulet.2017.01.056.
 8. Öz P., Yertutanol F. D. K., Gözler T., Özçetin A., Uzbay İ. T., Lesions of the PVT nucleus attenuates prepulse inhibition of the acoustic startle reflex, Neuroscience Letters, (2017), 642(), 31-36, .
 9. , In vitro detection of oxygen and glucose deprivation-induced neurodegeneration and pharmacological neuroprotection based on hippocampal stratum pyramidale width, Neuroscience Letters, (2017), 636(), 196 - 204, .
 10. , Action potential initiation in a multi compartmental model with cooperatively gating Na channels in the axon initial segment, Journal of Computational Neuroscience, (2015), 39(1), 63 - 75, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. ÖZ P., A Semi-stochastic Numerical Model of Adult Hippocampal Neurogenesis, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019), 23(1), 184-192, https://doi.org/10.19113/sdufenbed.471807.
 2. , GIANT HEMORRHAGIC PROLACTINOMA WITH SPARSE PROLACTIN EXPRESSION PRESENTING WITH THALAMIC INFARCTION—A CASE REPORT, US Endocrinology, (2014), 10(2), 124 - 128, .
 3. , Frontal Fontanel Yerleşimli Dermoid Kist, Türk Nöroşirurji Dergisi, (2014), 25(1), 42 - 45, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Öz P., , 2. Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi, (06.11.2020), İstanbul- Türkiye

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. ÖZ P., Hapı yutuyor muyuz? Gerçek-sonrası dönemde bilimsel gerçeği aramak, Herkese Bilim, (2020), (), yok, .
 2. Destan E., Öz P., Timuçin A., Computational Modeling of Trans-Zeatin as a Novel Target of Adenosine A2A Receptor: Insights into Molecular Interactions, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2020), 7(3), 118-129, .
 3. Öz P., Plastik Beyin I : Beyin Kendini Yenileyebilir Mi?, Herkese Bilim, (2020), (), yok, .
 4. Tunçak S., Gören B., Uzbay T., Öz P., VALPROİK ASİTLE İNDÜKLENMİŞ OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU SIÇAN MODELİNDE DOĞUMSAL MALFORMASYONLAR, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (2019), 45(), 151-156, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. ÖZ P., , I. SciGether Bilim Günleri, (20.02.2021), İstanbul-Türkiye
 2. ÖZ P., Tunçak S., Gören B., , Europhysiology 2018, (14.09.2018),
 3. ÖZ P., , 16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, (20.05.2018),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

 1. ÖZ P., ARSLAN B. A., Bölüm : Hücre altı düzeyde akson ve dendrit tipleri, fonksiyonel özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi), (2019), ISBN: 978-605-9358-50-7.

8. Projects

 1. Yertutanol F. D. K., ŞENÖZ A. Ö., Çevreli B., ÖZ P., BOZKURT İ., Uysalol F., UZBAY İ. T., BAP projesi, Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, (Researcher), (Expire date :20.07.2021),
 2. Yertutanol F. D. K., YANGIN D., Çevreli B., ÖZ P., ŞENÖZ A. Ö., BOZKURT İ., UZBAY İ. T., BAP projesi, Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, (Researcher), (Expire date :20.07.2021),
 3. UZBAY İ. T., ÖZ P., TÜBİTAK, Taurinin Pozitif Pekiştirici Etkisinin Sıçanlarda Operant Kutu Testi Ile Değerlendirilmesi Ve Kafein Ile Karşılaştırılması, (Researcher), (Expire date :15.11.2020),
 4. UZBAY İ. T., Çevreli B., ÖZ P., TÜBİTAK, Taurinin Pozitif Pekiştirici Etkisinin Sıçanlarda Operant Kutu Testi ile Değerlendirilmesi ve Kafein ile Karşılaştırılması, (Researcher), (Expire date :21.06.2021),
 5. Özgün A., ÖZ P., TÜBİTAK, Yüzey Sertliğinin Nöroblastoma Farklılaşmasına Elektrofizyolojik, Biyokimyasal ve Morfolojik Etkilerinin Araştırılması, (Researcher), (Expire date :15.11.2019),
 6. Garipcan B., ÖZ P., TÜBİTAK, Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanlar Etkisiyle Nöronal Farklılaşmaya Uğramasında Rol Alan Moleküler Yolakların Araştırılması, (Researcher), (Expire date :01.05.2020),
 7. ÖZ P., UZBAY İ. T., TÜBİTAK, Uyku deprivasyonu ile oluşturulan psikoz modelinde oreksinerjik sistemin sensorimotor geçitleme yanıtı ve yetişkin nörogenezi bozukluğu üzerine etkileri, (Head), (Expire date :01.08.2019),
 8. ÖZ P., TÜBİTAK, Paraventriküler Talamik Çekirdek Aktivitesinin Psikotik Bozukluklardaki Rolünün Sıçan Modelinde Cerrahi Müdahale ve Davranış Deneyleriyle Araştırılması, (Head), (Expire date :01.08.2016), 215S126

9. Administrative Duties

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 151-200 Öğrenci Danışmanlığı (2019-Continues)
 2. Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department - Nörobilim Ana Bilim Dalı Koordinatörü (2019-Continues)
 3. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center - NPFUAM Müdür Yardımcısı (2019-Continues)
 4. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department - Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı (2018-2019)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2018-2019)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member - Yayın Kurulu Üyeliği (2017-Continues)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2015-Continues)
 8. Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission - Kalite Komisyon Yardımcısı (2020-Continues)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akreditasyon Komisyonu (2020-Continues)
 10. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Hesaplamalı Biyoloji Grubu (2019-Continues)
 11. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Poliamin ve Şizofreni Grubu (2019-Continues)
 12. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Nörogenetik Çalışma Grubu (2019-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Öğrenme ve Bellek (Doctorate) - 1 Group 3 0 12
Uygulamalı Proje Yönetimi I (Doctorate) - 1 Group 2 0 6
Uygulamalı Proje Yönetimi III (Doctorate) - 1 Group 3 0 6
İleri Moleküler Genetik (Master) - Group 1 3 0 29
Bellek Süreçleri (Master) - Group 1 3 0 79
Graduation Thesis (Undergraduate) - Group 1 1 8 2
Introduction to Bioinformatics (Undergraduate) - Group 1 2 2 89
Neurodevelopment (Undergraduate) - Group 1 3 0 24
Molecular Evolution (Undergraduate) - Group 1 3 0 38
Graduation Thesis (Undergraduate) - Group 1 0 0 9
Fall İleri Biyoinformatik (Doctorate) - 1 Group 3 0 5
Seminer (Doctorate) - 1 Group 0 0 12
Seminer (Master) - Group 1 1 0 10
Moleküler Nörobilim (Master) - Group 1 3 0 88
Genetics (Undergraduate) - Group 1 3 0 111
Neurobiology (Undergraduate) - Group 1 3 0 60
Neurochemistry (Undergraduate) - Group 1 3 0 39
Graduation Project (Undergraduate) - Group 1 0 0 12
Graduation Project (Undergraduate) - Group 1 2 2 2
2019-2020 Spring Yeterlik Sınavına Hazırlık ve Tez Önerisi (Doctorate) - 1 Group 3 0 2
Seminer (Master) - Group 1 1 0 57
Deneysel Hayvan Modelleri (Master) - Group 1 3 0 52
Introduction to Bioinformatics (Undergraduate) - Group 1 2 2 95
Neurodevelopment (Undergraduate) - Group 1 3 0 47
Animal Behavior (Undergraduate) - Group 1 3 0 70
Graduation Thesis (Undergraduate) - Group 1 0 0 10
Biyoinformatiğe Giriş (Undergraduate) - Group 1 2 2 63
University Culture II (Undergraduate) - Group 1 0 2 87
Mezuniyet Tezi (Undergraduate) - Group 1 0 0 1
Graduation Thesis (Undergraduate) - Group 1 1 8 2
Fall Öğrenme ve Bellek (Doctorate) - 1 Group 3 0 5
Uygulamalı Proje Yönetimi II (Doctorate) - 1 Group 2 0 2
Nörokimya (Doctorate) - 1 Group 3 0 10
Moleküler Nörobilim (Master) - Group 2 3 0 81
Genetics (Undergraduate) - Group 1 3 0 115
Neurobiology (Undergraduate) - Group 1 3 0 40
Neurochemistry (Undergraduate) - Group 1 3 0 21

Created: 20.01.2022