1. Name Surname

: Özgül DAĞLI

2. Date of Birth

: 31.05.1977

3. Title

: Doç. Dr.

Contact Information

: ozgul.dagli@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate İletişim Sanatları Anadolu Üniversitesi 1999
Graduate Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anadolu Üniversitesi 2002
Doctorate Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anadolu Üniversitesi 2008

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Associate Professor Reklamcılık Üsküdar Üniversitesi 2017

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. TELEVİZYON REKLAMLARINDAKİ MASKOTLARIN NÖROPAZARLAMA YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ: GALVANİK DERİ İLETKENLİĞİ VE YÜZ KODLAMA ANALİZİ, Tuğba Rahime Akboz Uluç, 2020.
 2. Farmasötik İlaç Reklamlarında Nöropazarlama Tekniklerinin Tüketici satın alma Kararlarındaki Yeri: "World Medicine" Örneği kapsamında Değerlendirme, Ilgar Mustafayev, 2021.
 3. NÖROPAZARLAMA YAKLAŞIMINDA SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN ALGILARIN REKLAM DEĞERİNE VE MARKA FARKINDALIĞINA ETKİSİ, Özgür Elmastaş, 2021.
 4. FARMASÖTİK İLAÇ REKLAMLARINDA NÖROPAZARLAMA TEKNİKLERİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARLARINDAKİ YERİ: WORLD MEDİCİNE ÖRNEĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME, Ilgar Mustafayev, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Dağlı Ö., The Role and Importance of Integrated Marketing Communications in Advertising: Perceptions and Evaluations of the Advertising Industry, Connectist, (2021), (61), 73-100, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Dağlı , Ö. , Uluç A., T. , Televizyon Reklamlarındaki Marka Maskotların Nöropazarlama Yöntemlerinden Galvanik Deri İletkenliği ve Yüz (İfade) Kodlama Analizi Aracılığıyla İncelenmesi, Intermedia International e-Journal, (2021), 8(14), 58-78, .
 2. , Personalities of Brands Using Social Media Efficiently, Online Journal of Communication and Media Technologies, (2017), 7(), 211 - 223, .
 3. , Semiotic Analysis of a Poster About Violence Against Women Violence, Online Journal of Communication and Media Technologies, (2015), (), 102 - 111, .
 4. , Televizyon Reklamlarının Çocuk Aile İlişkisi ve Boş Zaman Kavramı Ekseninde Değerlendirilmesi, Üsküdar Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2015), 1(1), 183 - 212, .
 5. , Unhate Company of Benetton and Corporate Reputation, Online Journal of Communication and Media Technologies, (2015), (), 138 - 245, .
 6. , Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Türkiye deki Yansımaları Reklam Ve Halkla İlişkiler Ajanslarına Yönelik Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2007), 7(1), 53 - 78, .
 7. , Metafor ve Reklam Reklamcı Görüş ve Değerlendirmelerine Yönelik bir Araştırma, İletişim Çalışmaları Dergisi,Yeditepe Üniversitesi, (2007), (6), 8 - 23, .
 8. , Reklamlara Yönelik Tepkilerin Ölçülmesinde Kullanılan Modeller, Kurgu Dergisi, (2002), (19), 199 - 209, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Dağlı , Özgül , , 3. International Cultural Informatics Communication and Media Studies Conference-CICMS 2020, (20.04.2020), Aydın-Turkey
 2. Dağlı , Gökdağ Ö. R., , 3. International Cultural Informatics Communication and Media Studies Conference-CICMS 2020, (20.04.2020), Aydın-Turkey
 3. DAĞLI Ö., Ünal G. T., , 8 th International Conference on Communication,Media, technology and Design (ICCMTD) 2019, (05.04.2019),
 4. ÖZPINAR Ş., DAĞLI Ö., , International Management and Social Sciences Symposium, İstanbul, (17.11.2018),
 5. ÖZPINAR Ş., DAĞLI Ö., , International Management and Social Sciences Symposium, (17.11.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. Dağlı Ö., ALIŞVERİŞÇİ PAZARLAMASI VE MARKA DENEYİMLERİ: DİJİTALLEŞEN PERAKENDE ORTAMLARINDA TÜKETİM DENEYİMLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ, (2020), ISBN: 978-625-7130-61-5.
 2. , Dijital İletişimde Güncel Konular, (2020), ISBN: 9786057786999.
 3. ÖZPINAR Ş., DAĞLI Ö., Netnografi: Tanımı ve Pazarlama İletişimi Araştırmalarında Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme, (2019), ISBN: 978-605-254-150-0.
 4. , Araştırmalar Işığında Pazarlama, Turizm Ve İletişimde Güncel Konular, (2018), ISBN: : 978-605-7928-37-5.

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

 1. Dağlı , Özgül , Dijital Pazarlama ve Reklamda Hikaye Anlatımı: Hikayelerin ve Etkileşim Ortamlarının Reklam Yaratıcılığına Yansımaları, (2020), ISBN: 978-605-7786-99-9.
 2. , Dijital Oyunlar, (2010), ISBN: 9786055500160.

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Reklam Tasarımı ve İletişimi (2018-Continues)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member - Uygulama ve Araştırma Merkezi (2021-Continues)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2019-Continues)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 7. Koordinatör / Coordinator - Bologna Bölüm Koordinatörlüğü (2019-Continues)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akreditasyon Komisyonu (2021-Continues)
 9. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - UNİ BJK KULÜBÜ (2019-Continues)
 10. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - REKLAM VE MARKA KULÜBÜ (2019-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Reklamda Yaratıcılık I (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 2 2 1
Reklamda Yaratıcılık II (Undergraduate) - Group 2 2 2 92
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 2 1 4 21
Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri (Undergraduate) - Group 1 3 0 80
Reklamcılık ve Pazarlama (Undergraduate) - Group 1 3 0 63
Reklamcılıkta Kampanya Uygulamaları (Undergraduate) - Group 1 2 2 54
Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 71
Fall Reklamda Yaratıcılık I (Undergraduate) - Group 1 2 2 95
Reklamda Seçili Konular (Undergraduate) - Group 1 2 2 57
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 1 4 18
İletişime Giriş (Undergraduate) - Group 1 3 0 59
Üniversite Kültürü I (Undergraduate) - Group 1 0 2 71
2019-2020 Spring Reklama Giriş (Undergraduate) - Group 1 3 0 95
Reklamda Yaratıcılık II (Undergraduate) - Group 1 2 2 64
Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri (Undergraduate) - Group 1 3 0 46
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 18
Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 105
Fall Pazarlama (Master) - Group 1 3 0 43
Reklam Dili (Undergraduate) - Group 1 3 0 42
Stratejik Reklam Planlaması (Undergraduate) - Group 1 3 0 38
Reklamda Seçili Konular (Undergraduate) - Group 1 2 2 28

Created: 20.01.2022