1. Name Surname

: Özge UĞURLU

2. Date of Birth

: 14.11.1979

3. Title

: Doç. Dr.

Contact Information

: ozge.ugurlu@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Halkla İlişkiler ve Tanıtım Gazi Üniversitesi 2001
Graduate Halkla İlişkiler ve Tanıtım Gazi Üniversitesi 2003
Doctorate Halkla İlişkiler ve Tanıtım Gazi Üniversitesi 2008

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Associate Professor İletişim Bilimleri Üsküdar Üniversitesi 2022
Lecturer Halkla İlişkiler ve Tanıtım Maltepe Üniversitesi 2009

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. DİJİTALLEŞMENİN YAYINEVLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Celal İnanç, 2020.
 2. Dijitalleşmenin müzik endüstrisine etkileri: Spotify örneği, BAKİ EMRE GÜNDÜZ, 2019.
 3. RTÜK Uygulamalarının Etkinliğinin Nöropazarlama Açısın-dan Değerlendirilmesi: İnternet Yayıncılığında RTÜK Uygulamaları, Onur Alper, 2021.
 4. SİYASAL PAZARLAMANIN SEÇİM SONUÇLARINA ETKİSİ: 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ, Laman Hasanova, 2021.

6.2. Doctorate Theses

 1. Oyun değer-dijital oyunlar ve kullanıcılar üzerine bir inceleme: To the moon örneği, Vedat Yiğitoğlu, 2018.
 2. Türkiye'de reklam filmlerinde hikaye anlatıcılığı kullanımı: 2017 Kristal Elma Festivali örneği, Sadık Çalışkan, 2018.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Akbaş Ö. U., “Postmodernite Tecrübesi, Tüketim Kültürü ve Satın Alma Hiyerarşisi üzerine Bir Değerlendirme, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2018), 2(2), 145-159, https://doi.org/10.30692/sisad.440142.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Akbaş Ö. U., , 18th International Symposium “Communication in the Millennium”, (26.10.2021), Erzurum
 2. , , 8. Uluslararası İletişim Günleri, Dijital Çağda Kriz Yönetimi, (30.05.2021), İstanbul- Türkiye
 3. Kuş Ö. A., Akbaş Ö. U., , 3rd International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences, (20.02.2021), Tokyo- Japonya
 4. Kuş Ö. A., Akbaş Ö. U., , Pearson Journal International Conference on Social Sciences and Humanities, (22.01.2021), Ankara
 5. , , 5. International Mardin Artuklu Scientific Researches Conference, (16.01.2021), Mardin
 6. Uğurlu Ö., , International PEGEM Conference on Education (IPCEDU), (16.09.2020), Diyarbakır Türkiye
 7. UĞURLU Ö., , 5. International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS V), (18.06.2019),
 8. UĞURLU Ö., , International Media Studies, (01.11.2018),
 9. UĞURLU Ö., , Communication in the Digital Age, (18.10.2018),
 10. UĞURLU Ö., Çalışkan S., , Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, IMASES, (19.06.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. Akbaş Ö. U., DİJİTAL OYUNLARDA SANAL KURGUSAL CİNSELLİK, KADINLIK VE BEDEN TEMSİLİ, (2022), ISBN: 978-625-7606-55-4.
 2. Akbaş Ö. U., DİJİTAL OYUNLARDA SANAL KURGUSAL CİNSELLİK, (2022), ISBN: 978-625-417-718-7.
 3. Akbaş Ö. U., Dijital Dünyada Halkla İlişkilerin Dönüşümü, Dijital Halkla İlişkilerde Hikaye Anlatıcılığı: Odeabank ‘Eşit Masallar’ Proje Değerlendirilmesi”, (2021), ISBN: 9786257316446.
 4. UĞURLU Ö., Industrial Football and Public Relations: Emotional Attractiveness, Reputation and "Come To Beşiktaş", (2019), ISBN: 978-3-631-77980-4.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. Kuş Ö. A., Akbaş Ö. U., The Impact of Sharing Accounts On Electronic Chance / Bet Gaming Platforms in Social Media On Gambling Behavior: A Research in the City of Istanbul, Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi, (2022), -(8), 229-247, .
 2. AKBAŞ Ö. U., Atalay G. E., Geleneksel Kadınlık Rollerinin Sosyal Medyada Yeniden Üretimi: Kendine Yardım Temalı YouTube Kanallarına Yönelik Çok Modlu Eleştirel Söylem Analizi, Kültür ve İletişim, (2020), 23(45), 58-86, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Akbaş Ö. U., , Yeni Yüzyıl’da İletişim Kongresi, (09.06.2022), İstanbul- Türkiye
 2. Akbaş Ö. U., , Dijital Çağda Reklam Yönetimi: Yeni Yönelimler ve Stratejiler. Galatasaray Üniversitesi, Stratejik İletişim Yönetimi Konferansları -IV (GSÜSTRAT), (15.12.2021), İstanbul
 3. UĞURLU Ö., , Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Konferansı, (11.04.2018),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. Akbaş M. G., Dijital Oyunlar ve Hikayeler God of War Oyun Çözümlemesi, (2020), ISBN: 978-625-7932-27-1.

Book chapters published by national publisher

 1. Akbaş Ö. U., “OYUNUN İÇİNDE OLMAK” DİJİTAL OYUN- KULLANICI DENEYİMİ İLİŞKİSİNİN TWITCH ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ, (2021), ISBN: 978-625-7647-48-9.
 2. Akbaş Ö. U., Kuş Ö. A., Yeni Nesil Sosyal Sorumluluk Kavramının Değerlendirilmesi: Dijital Oyun Yayıncılığı ve Bağış Kültürü, (2021), ISBN: 978-625-8468-05-2.
 3. UĞURLU Ö., Sosyal Medyada Dönüşen Marka İletişmi: Influencer Marketing (Hatırlı Pazarlama) Üzerine Bir Araştırma, (2019), ISBN: 978-605-7941-31-2.
 4. UĞURLU Ö., Enformasyon Aktarımının Üzerinde Tehdit Unsuru Olarak Reklam İletileri: "hurriyet.com.tr" Örneği, (2019), ISBN: 978-975 353-561- 8.
 5. UĞURLU Ö., Küreselleşmenin Örgütsel Boyutu ve Yönetişimin Çağrıştırdıkları, (2019), ISBN: 978-605-180-845-1.

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Halkla İlişkiler (2016-Continues)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member - Merkez Yönetim Kurul Üyeliği (2021-Continues)
 4. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Toplum ve İletişim Çalışma Grubu (2020-Continues)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2016-Continues)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2016-Continues)
 9. Koordinatör / Coordinator - Bologna Bölüm Koordinatörlüğü (2016-Continues)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akreditasyon Komisyonu (2021-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Örgütsel Davranış (Undergraduate) - Group 2 3 0 73
Mezuniyet Projesi I (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 1 4 1
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 2 1 4 15
Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 70
Halkla İlişkilere Giriş (Undergraduate) - Group 1 3 0 65
Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya (Undergraduate) - Group 1 2 2 76
Halkla İlişkiler Kampanyaları II (Undergraduate) - Group 1 1 4 75
Fall Tüketim Toplumu (Undergraduate) - Group 1 3 0 49
Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri (Undergraduate) - Group 1 2 2 80
İtibar Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 3 0 55
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 1 4 14
İletişime Giriş (Undergraduate) - Group 1 3 0 67
Üniversite Kültürü I (Undergraduate) - Group 1 0 2 68
Sağlıkta Halkla İlişkiler (Undergraduate) - Group 1 3 0 94
2019-2020 Spring Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka (Master) - Group 1 3 0 42
Halkla İlişkilere Giriş (Undergraduate) - Group 1 3 0 79
Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya (Undergraduate) - Group 1 3 0 89
Halkla İlişkiler Kampanyaları II (Undergraduate) - Group 1 1 4 78
Örgütsel Davranış (Undergraduate) - Group 1 3 0 51
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 17
Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 90
Fall Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri (Undergraduate) - Group 1 2 2 87
Halkla İlişkiler Kampanyaları I (Undergraduate) - Group 1 1 4 65
İtibar Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 3 0 69
İletişime Giriş (Undergraduate) - Group 1 3 0 84

Created: 07.07.2022