1. Name Surname

: OSMAN TOSUN

2. Date of Birth

: 02.01.1996

3. Title

: Arş. Gör.

Contact Information

: osman.tosun@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Maltepe Üniversitesi 2019
Graduate Pazarlama İletişimi Maltepe Üniversitesi
Doctorate

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

  1. Tosun O., , 9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, (16.05.2022), İstanbul-Türkiye

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

  1. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor) - Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı (2021-Continues)
  2. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
  3. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2021-Continues)
  4. Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon - Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın (2021-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring  
Fall  
2019-2020 Spring  
Fall  

Created: 09.08.2022