1. Name Surname

: ONUR COŞKUN

2. Date of Birth

: 13.02.1995

3. Title

: Arş. Gör.

Contact Information

: onur.coskun@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
BSc Yeni Medya (İngilizce) Beykent Üniversitesi 2020
MSc Yeni Medya ve İletişim Yönetimi İstanbul Üniversitesi 2021
PhD Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Üniversitesi 2023

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Research Assistant Çizgi Film ve Animasyon Üsküdar Üniversitesi 2021

6. Supervised Theses

7. Publications

7.1. Papers published in internationally refereed journals (Scopus Indexed)

7.2. Papers published in other internationally peer-reviewed journals

 1. Coşkun O., Akışkan Modernite ve Üretüketim Bağlamında İletişim Profesyonellerinin Dijital Emeği, 4. BOYUT Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi / 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies, (2023), (23), 53-72, .
 2. Çoşkun O., Arama Motorlarında Öneri Algoritması ve Filtre Balonu Etkisi: ‘Google Haberler’ Sekmesi Örneği, Etkileşim, (2022), (10), 208-234, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Coşkun O., Dijital Kontrol Toplumunda Şeffaflık ve Artı Değer İlişkisi: Yürü Be İstanbul Örneği, 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu, (16.05.2023), İstanbul-Türkiye
 2. COŞKUN O., Çıplak Üretüketici ve Dijital Proleterleşme: Emek Üzerindeki Akışkan Tahakküm, 6th Cultural Informatics, Communication & Media Studies Conference (6th CICMS), (25.10.2022), İzmir-Türkiye
 3. Coşkun O., Çevik İ. F., Dijital Emek Kavramı Ve Dijital Sanatın Dönüşümü Bağlamında NFT (Non-Fungıble Token) Üretimine Bir Bakış, 9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, (17.05.2022), İstanbul-Türkiye

7.4. International books or chapters

7.5. Papers published in national peer-reviewed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. COŞKUN O., Dijital Emek ve Üretüketim İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Çıplak Ağ İşçilerinin Dijital Emeği ve Sınıf Konumları, Yeni Medya Çalışmaları VI. Ulusal Kongre, (17.11.2023), Eskişehir-Türkiye

7.7. Other publications

Books published by national publishers

Book chapters published by national publishers

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı (2023-Continues)
 2. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor) - Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı (2024-Continues)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2022-Continues)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu (2022-Continues)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu (2022-Continues)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Haber ve Duyuru Komisyonu (2022-Continues)
 7. Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon - Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın (2022-Continues)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Uygulamalı Eğitim Alanları Komisyonu (2023-Continues)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Sınav Programı Hazırlama Komisyonu (2022-Continues)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Ders Programı Hazırlama Komisyonu (2022-Continues)

10. Scientific Memberships

 1. 9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu - Düzenleme Kurulu Üyeliği(2022)

11. Awards

12. Coourses recently given

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2023-2024 Spring  
Fall  
2022-2023 Spring  
Fall  

Created: 15.07.2024