1. Name Surname

: Nuriye PEKCAN

2. Date of Birth

: 10.12.1977

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: nuriye.pekcan@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Hemşirelik Yüksekokulu Marmara Üniversitesi 1999
Graduate Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Marmara Üniversitesi 2003
Doctorate Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Marmara Üniversitesi 2011

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Doğuma Hazırlık Sınıfında Eğitim Almanın Kadınlarda Postpartum Depresyon Riskine Etkisi, Elif Yılmaz, 2019.
 2. DOĞUM ŞEKLİNE GÖRE DOĞUMDA ANNE MEMNUNİYETİNİN DOĞUM SONU YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Duygu Cüce, 2020.
 3. YENİ DOĞAN ANNELERİNİN EMZİRME MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ, Merve Şen, 2020.
 4. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR HAKKINDAKİ BİLGİ GEREKSİNİMLERİNİN İNCELENMESİ, Kader Cengiz Altun, 2021.
 5. 18- 49 Yaş Arası Suriyeli Göçmen Kadınların Aile Planlamasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Elifnaz Ülker, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Demirdağ H., Ekici E., Aydın B., Akgün M., Pekcan N., Determination of Senior Nursing Student's Perception of İndividualized Care and Empatic Tendencies, İnternational Journal of Caring Science, (2022), 14(3), 1643-1650, .
 2. ATAMAN H., AYGUN O., PEKCAN N., MERİH Y. D., The Relationship Between the Perceived Social Support Levels and Levels of Adjustment to the Infertility Problem of Women Who Received Infertility Treatment, Izmir Democracy University Health Sciences Journal, (2021), 4(3), 285-301, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Demirdağ H., Aydın B., Ekici E., Pekcan N., Akgün M., , I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, (16.12.2021), Online
 2. Pekcan N., Yılmaz E., , 3. Uluslararası 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım, (16.09.2021), Ankara
 3. Cüce D., Pekcan N., , 3. Uluslararası 4. Ulusal Doğum Sonu Kongresi, (16.09.2021), Ankara

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. Pekcan N., Hemşirelik ve Ebelik Öğrencileri İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, (2021), ISBN: 978-625-7564-29-8.
 2. PEKCAN N., RECENT DEVELOPMENTS IN NURSİNG AND MIDWIFERY, (2018), ISBN: 978-15275-1171-2.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. Pekcan N., Yılmaz E., Doğuma Hazırlık Sınıfında Eğitim Alan ve Almayan Kadınların Doğum Sonu Depresyon Riskinin İncelenmesi, Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2021), 1(3), 226-240, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. , , HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3, (28.09.2021), İZMÜR/TÜRKİYE
 2. ÜSTÜN B., , T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I, (14.06.2021), İSTANBUl/TÜRKİYE
 3. Pekcan N., Şen M., , I. Ulusal kadın sağlığı Kongresi, (12.09.2020), İstanbul-Türkiye

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 61-70 Öğrenci Danışmanlığı (2021-Continues)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2018-2019)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Muafiyet Komisyonu (2020-Continues)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Muafiyet Komisyonu (2018-2019)
 5. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu (2021-Continues)
 6. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu (2021-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Seminer (Master) - Group 1 0 1 1
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Master) - Group 1 3 4 3
Ürojinekoloji (Master) - Group 1 3 0 3
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım V (Undergraduate) - Group 1 5 6 113
İntörnlük Uygulaması (Undergraduate) - Group 1 3 30 87
İlaç Güvenliği ve Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 0 91
Fall Seminer (Master) - Group 1 0 1 1
Perinatoloji Hemşireliği (Master) - Group 1 3 4 1
Cinsel Sağlık (Master) - Group 1 2 0 1
Sağlıklı Yaşam Süreci ve Hemşirelik (Undergraduate) - Group 1 8 6 105
Sağlıkta Kalite Standartları ve Hasta Güvenliği (Undergraduate) - Group 1 2 0 20
Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik (Undergraduate) - Group 1 3 0 87
2019-2020 Spring Seminer (Master) - Group 1 0 1 3
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Master) - Group 1 3 4 5
Ürojinekoloji (Master) - Group 1 3 0 5
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Undergraduate) - Group 1 3 30 12
İlaç Güvenliği ve Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 0 93
Cinsel Sağlık (Undergraduate) - Group 1 2 0 122
Sağlığın Değerlendirilmesi (Undergraduate) - Group 1 2 0 120
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım V (Undergraduate) - Group 1 5 6 87
Fall Seminer (Master) - Group 1 0 1 3
Perinatoloji Hemşireliği (Master) - Group 1 3 4 6
Sağlığın Değerlendirmesi (Master) - Group 1 2 0 52
Sağlıklı Yaşam Süreci ve Hemşirelik (Undergraduate) - Group 1 8 6 124
Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik (Undergraduate) - Group 1 3 0 97

Created: 27.01.2022