1. Adı Soyadı

: Nuriye PEKCAN

2. Doğum Tarihi

: 10.12.1977

3. Unvanı

: Dr. Öğr. Üyesi

İletişim Bilgileri

: nuriye.pekcan@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Marmara Üniversitesi 1999
Yüksek Lisans Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Marmara Üniversitesi 2003
Doktora Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Marmara Üniversitesi 2011

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Dr. Öğretim Üyesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Üsküdar Üniversitesi 2016

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. GESTASYONEL DİYABETLİ KADINLARIN ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ, Pelin Buldağ, 2024.
 2. SEZARYEN DOĞUM YAPAN KADINLARIN ERKEN POSTPARTUM DÖNEMDE ALDIKLARI EŞ DESTEĞİNİN DOĞUM SONU FONKSİYONEL DURUMLARINA ETKİSİ, Esra Kayhan, 2024.
 3. İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarını Kullanım Durumları ve Fertilite Uyumu ile İlişkisinin İncelenmesi, Ezgi Önal, 2024.
 4. Annelerin Çocukluk Çağı Aşılarına Karşı Tutumlarının Belirlenmesi ve Sağlık Okuryazarlık Düzeyi İle İlişkisinin İncelenmesi, Übeydullah Korkmaz, 2024.
 5. DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİ VE TABURCULUĞA HAZIR OLUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Aleyna Yoğurtçu, 2023.
 6. PRİMİPAR GEBELERİN DOĞUM ÖNCESİ BAKIM ALMA DURUMUNUN BELİRLENMESİ, Melike Türkmen, 2023.
 7. Postpartum Altıncı Haftasını Dolduran Kadınların Doğum Sonu Bakım Hizmeti Alma Durumlarının İncelenmesi, Mizgin Tekin, 2022.
 8. 45-55 Yaş Arasında Menopoz Dönemindeki Kadınların Menopoza İlişkin Tutumlarının Ve Menopoz Semptomlarının İncelenmesi, Firdevs Tek Gökçer, 2022.
 9. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR HAKKINDAKİ BİLGİ GEREKSİNİMLERİNİN İNCELENMESİ, Kader Cengiz Altun, 2021.
 10. 18- 49 Yaş Arası Suriyeli Göçmen Kadınların Aile Planlamasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Elifnaz Ülker, 2021.
 11. DOĞUM ŞEKLİNE GÖRE DOĞUMDA ANNE MEMNUNİYETİNİN DOĞUM SONU YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Duygu Cüce, 2020.
 12. YENİ DOĞAN ANNELERİNİN EMZİRME MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ, Merve Şen, 2020.
 13. Doğuma Hazırlık Sınıfında Eğitim Almanın Kadınlarda Postpartum Depresyon Riskine Etkisi, Elif Yılmaz, 2019.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Ataman H., Tuncer M., Pekcan N., Impact of the COVID-19 Pandemic on Female Sexual Function: A Cross-Sectional Study, International Journal of Caring Sciences, (2024), 17(1), 380-389, .
 2. AKGÜN M., PEKCAN N., DEMİRDAĞ H., AYDIN B., EKİCİ E., Türkiye’de Covid-19 Pandemisinde Kullanılan Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tedavi Uygulamaları: Kesitsel Bir Araştırma, TURKISH JOURNAL OF HEALTH AND SPORT (TJHS), (2023), 4(2), 47-55, .
 3. Cüce D., Pekcan N., Uymaz P., The effect of maternal satisfaction on postpartum quality of life according to delivery method., Current Pediatric Research, (2022), 26(3), 1297-1307, .
 4. Demirdağ H., Ekici E., Aydın B., Akgün M., Pekcan N., Determination of Senior Nursing Student's Perception of İndividualized Care and Empatic Tendencies, İnternational Journal of Caring Science, (2022), 14(3), 1643-1650, .
 5. ATAMAN H., AYGUN O., PEKCAN N., MERİH Y. D., The Relationship Between the Perceived Social Support Levels and Levels of Adjustment to the Infertility Problem of Women Who Received Infertility Treatment, Izmir Democracy University Health Sciences Journal, (2021), 4(3), 285-301, .

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. BULDAĞ P., Gestasyonel Diyabetli Kadınların Öz Yeterliliği ve Öz Yeterliliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, 2. Uluslararası, 3. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, (21.12.2023), Ankara
 2. YOĞURTÇU A., PEKCAN N., Doğum Yapan Kadınların Doğum Sonu Dönem Güvenlik Hisleri ve Taburculuğa Hazıroluşluk Düzeylerinin İncelenmesi, 2. Uluslararası, 3. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, (21.12.2023), Ankara
 3. Ülker E. N., Pekcan N., 18- 49 Yaş Arası Suriyeli Göçmen Kadınların Aile Planlamasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, II. Uluslararası Spor ve Sağlık Araştırmaları Kongresi, (21.11.2023), Aksaray
 4. Gökçer F. T., Pekcan N., 45- 55 YAŞ ARASINDA MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLARIN MENOPOZA İLİŞKİN TUTUMLARININ VE MENOPOZ SEMPTOMLARININ İNCELENMESİ, ISPEC - 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES, (06.07.2023), Ordu/Çevrimiçi
 5. Pekcan N., Pekcan N., Ürojinekoloji, Anormal Uterus Kanamaları ve Üremeye Yardımcı Tekniklerde Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Akış Şemalarının Geliştirilmesi̇, IGSCONG'23 3. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, (14.06.2023), Online
 6. Tekin M., Pekcan N., Postpartum Altıncı Haftasını Dolduran Kadınların Doğum Sonu Bakım Hı̇zmetı̇ Alma Durumlarının İncelenmesı̇, IGSCONG'23 3. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, (14.06.2023), Online
 7. Demirdağ H., Aydın B., Ekici E., Pekcan N., Akgün M., Hemşirelik Eğitiminde Aktif Bir Öğrenme Yöntemi: Takıma Dayalı Öğrenme, I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, (16.12.2021), Online
 8. Pekcan N., Yılmaz E., Doğuma hazırlık sınıfında eğitim alan ve eğitim almayan kadınların doğum sonu depresyon riskinin incelenmesi, 3. Uluslararası 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım, (16.09.2021), Ankara
 9. Cüce D., Pekcan N., Doğum şekline göre doğumda anne memnuniyetinin doğum sonu yaşam kalitesine etkisinin incelenmesi, 3. Uluslararası 4. Ulusal Doğum Sonu Kongresi, (16.09.2021), Ankara

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Pekcan N., Hemşirelik ve Ebelik Öğrencileri İçin kadın Sağlığı ve Hastalıkları / Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, (2022), ISBN: 978-625-7564-29-8.
 2. PEKCAN N., RECENT DEVELOPMENTS IN NURSİNG AND MIDWIFERY, (2018), ISBN: 978-15275-1171-2.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. EKİCİ E., DEMİRDAĞ H., AYDIN B., PEKCAN N., AKGÜN M., Determining the Perceptions and Attitudes of the Faculty of Health Sciences Students Towards COVID-19, Journal of Higher Education and Science, (2023), 13(2), 225-234, .
 2. Akgün M., Pekcan N., Demirdağ H., Aydın B., Ekici E., Traditional And Complementary Treatment Practices Used In The Covid-19 Pandemic In Turkey: A Cross-Sectional Study, Turkish Journal of Health and Sport, (2023), 4(2), 47-55, .
 3. Pekcan N., Yılmaz E., Doğuma Hazırlık Sınıfında Eğitim Alan ve Almayan Kadınların Doğum Sonu Depresyon Riskinin İncelenmesi, Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2021), 1(3), 226-240, .

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. , İNTERN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BAKIM ALGILARI İLE EMPATİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ, HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3, (28.09.2021), İZMÜR/TÜRKİYE
 2. ÜSTÜN B., COVİD-19 Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Öz Yeterlikleri ve Akademik Başarılarının İncelenmesi, T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I, (14.06.2021), İSTANBUl/TÜRKİYE
 3. Pekcan N., Şen M., Yenidoğan Annelerinin Emzirme Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, I. Ulusal kadın sağlığı Kongresi, (12.09.2020), İstanbul-Türkiye

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

 1. Pekcan N., EBEVEYNLİĞE HAZIRLIK (Ebeler ve Hemşireler İçin) / Gebelik Doğum Ve Doğum Sonrası Dönemlerde Aile Bireylerinin Yeri, (2023), ISBN: 978-625-427-759-7.

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

 1. PEKCAN N., Çoban M., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Jinekolojik ameliyat olan kadınların algıladıkları sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki, (Yürütücü), (Tamamlanma Tarihi :31.12.2024),

9. İdari Görevler

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 61-70 Öğrenci Danışmanlığı (2021-Devam Ediyor)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2018-2019)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2023-Devam Ediyor)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Muafiyet Komisyonu (2020-Devam Ediyor)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Muafiyet Komisyonu (2018-2019)
 6. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu (2021-Devam Ediyor)
 7. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu (2021-Devam Ediyor)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2023-2024 Bahar Aktif yarıyıl dersleri, ilgili yarıyıl sonu itibariyle tabloya eklenmektedir.
Güz İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır.
2022-2023 Bahar Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup 0 1 2
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 4 4
Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup 0 1 5
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım V (Lisans) - 1 Grup 4 8 142
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Lisans) - 1 Grup 2 30 20
Güz Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup 0 0 2
Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup 0 0 1
Perinatoloji Hemşireliği (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 4 3
Mezuniyet Projesi (Proje) (Lisans) - 1 Grup 0 2 20
Sağlıklı Yaşam Süreci ve Hemşirelik (Lisans) - 1 Grup 6 10 141
Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik (Lisans) - 1 Grup 3 0 98

Oluşturulma Tarihi: 15.07.2024