1. Name Surname

: Nuri BİNGÖL

2. Date of Birth

: 28.09.1969

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: nuri.bingol@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Bilgisayar Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi 1994
Graduate İş Sağlığı ve Güvenliği Okan Üniversitesi 2013
Doctorate İş Sağlığı ve Güvenliği İstanbul Ticaret Üniversitesi 2019

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Lecturer İş Sağlığı Ve Güvenliği Üsküdar Üniversitesi 2019

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. KAYNAKLI İMALATTAÇALIŞAN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN TEHLİKELERİN VE ALINABİLECEK ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ, Enes Yeşilyurt, 2020.
 2. Ofis Çalışmalarında Bilgisayar Kullanımının Ergonomik Açıdan İncelenmesi ve Rosa Yöntemi ile Analiz, Selin Temiz Bektaş, 2020.
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Hidroelektrik Santrallerde Eğitim Parkuru Uygulaması, Müslimhan Gür, 2020.
 4. BİR ASETİLEN ÜRETİM TESİSİNİN PATLAMA RİSKİ AÇISINDAN FONKSİYONEL GÜVENLİK ANALİZİ, Ercan ÖZKAN, 2020.
 5. BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YAŞADIĞI ZORLUKLAR, Oben Nazlı Altay, 2020.
 6. BAZI DOĞAL SOĞUTKANLARIN SENTETİK SOĞUTKANLAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI ve EMNİYETLİ KULLANIMININ İSG AÇISINDAN İNCELENMESİ, Mükremin İlhan, 2021.
 7. KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE TOZ MARUZİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Jale ARI, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. BİNGÖL N., Ekmekçi İ., THE EFFICIENCY OF THE SOFTWARE ON CONSEQUENCE MODELLING FOR CATASTROPHIC ACCIDENTS WITH EN-VIRONMENTAL EFFECTS ON A CASE-STUDY IN A PETRO-CHEMICAL STORAGE FACILITY IN ISTANBUL CITY, Fresenius Environmental Bulletin, (2019), 28(6/2019), 4816-4825, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. BİNGÖL N., M.Cüneyt GEZEN, METANOL ZEHİRLENMESİ ve SAĞALTIM YAKLAŞIMI, OHS ACADEMY, (2019), 2(2), 50-52, .
 2. BİNGÖL N., Yapı İşlerinde İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Azaltılmasında Eğitimin Yeri ve Önemi, OHS ACADEMY, (2018), 1(1), 24-49, .
 3. TÜMER E., BİNGÖL N., Kırcı K., Meslek Lisesi Mezunu Çalışanların Kazalanma Oranındaki Artışın Tespiti İçin Bir Algı Çalışması ve Değerlendirmeler, OHS ACADEMY, (2018), 1(1), 12-23, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. AKYILDIZ C., BİNGÖL N., , 7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES, (19.05.2022), Samsun-Türkiye
 2. , , First international Conference on Health, Safety, Environment Management and Sustainable Development-Tourism Industry, (20.05.2021), Tahran-İRAN
 3. BİNGÖL N., , Uluslararası 2. Patlamadan Korunma Konferansı, (05.09.2019),
 4. YÜCEL N., BİNGÖL N., AKIN E. N., YILMAZ Z. Ç. T., ŞEKER M., , 20. Uluslararası Anatomi Kongresi, (30.08.2019),

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. BAYRAK E., KARAN T. Y., KARAKAŞ İ., UÇAN R., BİNGÖL N., KARAHAN M., İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Olarak Uygulanan Eğitim Metodlarının Çalışan Davranışlarına Yansımasının İncelenmesi-, İSG Akademik, (2021), 3(1), 25-45, .
 2. BAYRAK E., KARAN T. Y., KARAKAŞ İ., UÇAN R., BİNGÖL N., KARAHAN M., İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Olarak Uygulanan Eğitim Metodlarının Çalışan Davranışlarına Yansımasının İncelenmesi., İSG Akademik, (2021), 3(1), 25-45, .
 3. BAYRAK E., KARAN T. Y., KARAKAŞ İ., UÇAN R., BİNGÖL N., KARAHAN M., İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Olarak Uygulanan Eğitim Metodlarının Çalışan Davranışlarına Yansımasının İncelenmesi, İSG Akademik, (2021), 3(1), 25-45, .
 4. BAYRAK E., KARAN T. Y., KARAKAŞ İ., UÇAN R., BİNGÖL N., KARAHAN M., İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Olarak Uygulanan Eğitim Metodlarının Çalışan Davranışlarına Yansımasının İncelenmesi.., İSG Akademik – OHS Academic, (2021), 3(1), 25-45, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Bingöl N., Gezen M. C., , V. Ulusal Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu, (24.09.2021), Kocaeli

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

 1. Yücel N., Akın E. N., Bingöl N., Çelik Z., Yılmaz M. T., Şeker M., natomi Anabilim Dalında Çalışanların Ve Çalışma Ortamlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Durum Analizi, (2020), ISBN: 978-625-7729-16-1.
 2. AKIN E. N., YÜCEL N., BĠNGÖL N., İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Biyosidal Ürün Çalışanlarında Meslek Hastalıklarının Önlenmesi, (2020), ISBN: 978-625-7729-72-7.

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Dekan Yardımcısı / Vice Dean - Sağlık Bilimleri Fakültesi (2022-Continues)
 2. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute - Fen Bilimleri Enstitüsü (2019-Continues)
 3. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Yapay Zeka Mühendisliği (2020-Continues)
 4. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - ÜSUZEM (2020-Continues)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği (2019-Continues)
 6. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2016-Continues)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Continues)
 8. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - İş sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu (2020-Continues)
 9. TSE Ayna Komite üyeliği MTC111 (2018-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Risk Yönetimi, Değerlendirme ve Uygulamaları (Master) - Group 1 3 0 11
Ayrık Yapılar (Master) - Group 1 3 0 17
Kaza Analizi (Undergraduate) - Group 1 2 0 21
Major Kazaların Bilgisayar Destekli Modellemeleri (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 2 3 0 23
Risk Değerlendirme Yöntemleri (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 2 3 0 22
Lojistikte İş Güvenliği (Undergraduate) - Group 1 2 0 31
Occupational Health and Safety II (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 3 2 0 107
Modelling in Process Safety (Undergraduate) - Group 1 3 0 33
Graduation Thesis (Undergraduate) - Group 1 1 8 1
Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 3 0 1
Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 3 0 1
İş Sağlığı ve Güvenliği II (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 2 0 2
İSG Elektrik Uygulamaları (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 3 0 19
Occupational Health and Safety I (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 2 0 3
Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 1 2 2
İş Güvenliğinde Tehlike ve Risk Değerlendirme Yöntemleri (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 2 2 2
Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği (Associate) - Group 2 2 0 114
Fall ATEX(Patlayıcı Ortamlar) ve Önlemleri (Doctorate) - 1 Group 3 0 2
İSG Elektrik Uygulamaları (Master) - Group 1 3 0 59
Yapay Zekanın Prensipleri (Master) - Group 1 3 0 7
Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği (Undergraduate) - Group 1 3 0 20
Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği (Undergraduate) - Group 1 3 0 21
Occupational Health and Safety I (Undergraduate) - Group 2 2 0 107
Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği (Associate) - Group 2 1 2 137
Bakım Onarımda Çalışan Güvenliği (Associate) - Group 2 2 0 111
İş Güvenliğinde Tehlike ve Risk Değerlendirme Yöntemleri (Associate) - Group 2 2 2 114
2019-2020 Spring Risk Yönetimi, Değerlendirme ve Uygulamaları (Master) - Group 1 3 0 11
İSG Elektrik Uygulamaları (Master) - Group 1 3 0 32
Occupational Health and Safety II (Undergraduate) - Group 3 2 0 113
Kaza Analizi (Undergraduate) - Group 1 2 0 21
Major Kazaların Bilgisayar Destekli Modellemeleri (Undergraduate) - Group 1 3 0 24
Risk Değerlendirme Yöntemleri (Undergraduate) - Group 1 3 0 43
İş Sağlığı ve Güvenliği II (Undergraduate) - Group 1 2 0 41
Lojistikte İş Güvenliği (Undergraduate) - Group 1 2 0 36
Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği (Associate) - Group 2 2 0 96
Fall İSG Elektrik Uygulamaları (Master) - Group 4 3 0 94
Modeling in Process Safety (Undergraduate) - Group 1 3 0 15
Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği (Undergraduate) - Group 1 3 0 20
Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği (Undergraduate) - Group 1 3 0 33
Occupational Health and Safety -I (Undergraduate) - Group 3 2 0 114
Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği (Associate) - Group 2 1 2 144

Created: 07.07.2022