1. Name Surname

: Nurefşan ÖZALP

2. Date of Birth

: 14.02.1995

3. Title

: Arş. Gör.

Contact Information

: nurefsan.tomac@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
BSc Sosyal Hizmet Üsküdar Üniversitesi 2017
MSc Sosyal Hizmet ABD İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa 2021
PhD Sosyal Hizmet Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Supervised Theses

7. Publications

7.1. Papers published in internationally refereed journals (Scopus Indexed)

 1. Kocak O., Aydin S., Tomac N., Younis M. Z., College Students’ Attitudes Toward the Elderly: an Exploratory Study in Turkey, Ageing International, (2020), (), 1-12, .

7.2. Papers published in other internationally peer-reviewed journals

 1. Aydin S., Kocak O., Younis M. Z., Tomac N., Assessment of Individual and Organizational Characteristics on Job Satisfaction Level: An Empirical Analysis, European Journal of Environment and Public Health, (2020), 4(2), 1-7, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Özalp N., Saydam R., Psikiyatri Hastalarında Psikososyal Uyum, Yaşam Kalitesi ve Benlik Saygısı, Ege 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, (03.06.2024), İzmir-Türkiye
 2. Özalp N., Sosyal Sermaye Bağlamında Tek Ebeveynli Aileler ve Sosyal Hizmet, International Researches Congress on Social and Education Sciences (INSAC-IRSEC'23), (18.03.2023), Konya-Türkiye
 3. , Ulusal Ve Uluslararası Hukuk Bağlamında Suriyeli Mülteci Çocuklarının Temel Haklarının Değerlendirilmesi, Suriyeli Mülteci Çocuklarla El-Ele’’ Uluslararası Göç ve Çocuk Sempozyumu, (18.11.2016), İstanbul-Türkiye
 4. , Türkiye’de Çocuk Koruma Politikalarının Tarihsel Gelişimi, 1.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, (24.10.2014), İstanbul-Türkiye

7.4. International books or chapters

 1. ÖZALP N., SAĞLIKLI VE AKTİF YAŞLANMA: BAŞARILI YAŞLANMANIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ, (2023), ISBN: 978-625-398-990-3.
 2. Özalp N. T., Yalçın G., Türkiye'de Suça Sürüklenen Gençler, (2022), ISBN: 978-625-6380-85-1.
 3. Özkan Z., Özalp N. T., Suriyeli Mülteci Çocukların Temel Haklarının Uluslararası ve Ulusal Mevzuat Bağlamında Değerlendirilmesi, (2018), ISBN: 978-1-910781-56-2.

7.5. Papers published in national peer-reviewed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. TOMAÇ N., 1. Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Sempozyumu, 1. Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Sempozyumu, (16.03.2018),

7.7. Other publications

Books published by national publishers

Book chapters published by national publishers

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Kurul Üyeliği / Board Member - Uygulama ve Araştırma Merkezi (2021-Continues)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Bologna Komisyonu (2020-Continues)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu (2023-Continues)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 11-20 Öğrenci Danışmanlığı (2020-Continues)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Ders Programı Hazırlama Komisyonu (2020-Continues)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Sınav Programı Hazırlama Komisyonu (2020-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. Coourses recently given

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2023-2024 Spring  
Fall  
2022-2023 Spring Yaşlılarla Sosyal Hizmet (Associate) - Group 2 2 0 75
Sosyal Hizmet Uygulamaları II (Associate) - Group 2 2 8 59
Fall  

Created: 15.07.2024