1. Name Surname

: Nejla POLAT

2. Date of Birth

: 01.03.1954

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: nejla.polat@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987
Graduate Gazetecilik ve Halkla İlişkiler İstanbul Üniversitesi 1989
Doctorate Gazetecilik ve Halkla İlişkiler İstanbul Üniversitesi 1997

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. POLAT N., 1946 Çok Partili Dönemin Başlangıcından 1964 TRT’nin Kurulmasına Kadar Türkiye’de Radyo Yayıncılığı, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, (2018), 10(1), 125-137, https://doi.org/10.17932/iau.iaud.m.13091352.2018.1/37.125-137.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. Polat N., Avşar Z., Dündar L. Ş., Karlı İ., Duranoğlu H. M., Yaylalı H., Künüçen H., Tekin E., Güler A. T., Özkan G., Siyasal İletişim ve Atatürk, (2021), ISBN: 978-625-7354-19-6.
 2. Yaylalı H., Polat N., Horoz T., 1927-1964 Radyo Yayıncılığına Hayat Verenler, (2021), ISBN: 9786257669719.

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

 1. POLAT N., Öztürk M., Karaca H. F., Işık Ş. A., Yurtseven A. S., Tümöz İ., Görer E., Öğrencileri E. Y. H. İ. v. T. B. 4. S., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Bir Çömlek Bir Umut, (Head), (Expire date :20.06.2021),
 2. POLAT N., İnci E., Eroğlu M., Dural D., Gülerman C., Kekeç G. N., Tunalı E., Arslan N., İkan S., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Bir El Uzat, Bir Kalbi Aydınlat, (Head), (Expire date :03.01.2020), 1

9. Administrative Duties

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2018-Continues)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2021-Continues)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Soruşturma Komisyonu (2021-Continues)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Muafiyet Komisyonu (2018-Continues)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Engelli Öğrenci Birimi (2021-Continues)
 6. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE GELİŞTİRME KULÜBÜ (2019-Continues)

10. Scientific Memberships

 1. İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD), Yönetim Kurulu Üyesi: 1998-2017 Üyelik hala devam ediyor(1990)

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Siyasal İletişim (Undergraduate) - Group 4 3 0 311
Kamuda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uygulamaları (Undergraduate) - Group 1 3 0 61
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 20
Fall Kamuoyu Araştırmaları (Undergraduate) - Group 1 3 0 45
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 1 4 20
İletişim Araştırmalarında Yöntem (Undergraduate) - Group 4 3 0 332
2019-2020 Spring Kamuda Halkla İlişkiler (Undergraduate) - Group 1 3 0 47
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 16
Siyasal İletişim (Undergraduate) - Group 4 3 0 374
Fall Kamuoyu Araştırmaları (Undergraduate) - Group 1 3 0 35
İletişim Araştırmalarında Yöntem (Undergraduate) - Group 4 3 0 361

Created: 20.01.2022