1. Name Surname

: Nazan AYDIN

2. Date of Birth

: 15.12.1966

3. Title

: Prof. Dr.

Contact Information

: nazan.aydin@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Tıp Cumhuriyet 1990
Graduate Tıp Cumhuriyet Üniversitesi 1990
Doctorate Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Atatürk Üniversitesi 1995

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Prof. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Atatürk 2013
Associate Professor Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Profesyonel Futbolcularda Depresyon Düzeyi, Anksiyete Düzeyi ve Kişilik Özelikleri İle Sporda Başarı Motivasyonu Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi, Musa Turhan, 2009.
 2. Anne stresinin primitif refleksler üzerine etkisinin incelenmesi, Nurullah Abaş, 2021.

6.2. Doctorate Theses

 1. Alzheimer Tipi Demansta Apolipoprotein E-E4 Allel Sıklığının İncelenmesi, Altuntaş NB, 2000.
 2. Yatarak Tedavi gören İki Uçlu Duygulanım Bozukluklu Hastalarda Seyir ve Tanı Değişmeleri: 5 Yıllık Retrospektif İzlem Çalışması., M. ÜLGEN TURALIOĞLU KAMBER, 2004.
 3. Panik Bozukluğunda Sosyodemografık Özellikler ve Komorbidite, Oral E, 2005.
 4. Unipolar ve Bipolar Depresif Atak Geçirmiş Hastaların Mizaç ve Karakter Yönünden Karşılaştırılması, ETEM SOYUÇOK, 2007.
 5. Epilepsi Hastalarında Kişilik Özellikleri ve İlişkili Etmenler, Esra YAZICI, 2010.
 6. Erzurum İl Merkezinde Gebeliğinin İlk Üçayında Olan Kadınlarda Depresif Bozuklukların Yaygınlığı ve İlişkili Etmenler, Akçalı P, 2011.
 7. Gebelik ve Depresyonun Bilişsel İşlevler Üzerine Olan Etkisinin Karşılaştırılması, ALİ GÖKHAN DALOĞLU, 2012.
 8. Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Depresyon Yaygınlığı ve İlişkili Faktörler: Bir İzlem Çalışması, TÜLAY SATI KIRKAN, 2014.
 9. Erzurum il Merkezinde Gebelik İnkârının 1 Yıllık Prevalansı ve Risk Faktörlerinin Araştırılması, Hatice Yücesoy, 2012.
 10. Doğum Korkusuyla Baş Etmede Sosyal Paylaşım Platformu ve Çevrimiçi Doğuma Hazırlık Eğitiminin Kullanılabilirliğini ve Etkinliğini Değerlendirme, Zeynep Alpuğan, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Öztürk N., Aydın N., Ünal I., Öztemel O., Long-Term Mental Health Effects of Exposure to Earthquake-Related Prenatal Maternal Stress, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, (2020), (), 1-14, .
 2. Tozoglu E., Aydin N., Yalcin S., Kasali K., Unintended and Unwanted Pregnancies in Women with Major Psychiatric Disorders: A Cross-Sectional Comparative Study, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, (2020), (), 1-11, .
 3. Demirci T., Aydin M. D., Caglar O., Aydin N., Ozmen S., Nalci K. A., Ahiskalioglu A., Kocak M. N., Keles S., First definition of burned choroid plexus in acidic cerebrospinal fluid‐filled brain ventricles during subarachnoid hemorrhage: Experimental study, Neuropathology, (2020), (), 251-260, .
 4. Aydın M. D., Çağlar Ö., Koçak M. N., Karadeniz E., Aydın N., Ateş İ., Özmen S., Hazardous Hyperglisemic Effect of Facial Ischemia Following Subarachnoid Hemorrhage: An Experimental Study, Archives of Neuroscience, (2020), (), -, .
 5. AYDIN N., Aydin M. D., Acikel M., Aydin M. E., Ahiskalioglu A., Atalay C., Ahiskalioglu E. O., Erdogan F., Sipal S., Predestinating Role of Cardiac Ganglia on Heart Life Expectancy in Rabbits After Brain Death Following Subarachnoid Hemorrhage: An Experimental Study, Transplantation Proceedings, (2019), (), 61-66, .
 6. Demirci T., Ozmen S., Aydin N., Aydin M. D., Caglar O., Ahiskalioglu A., Karadeniz E., Gundogdu B., Hacimuftuoglu A., Toward the First Definition of Taste Rosea in Female Breasts: Histological Analysis, International Journal of Morphology, (2019), (), 565-569, .
 7. AYDIN N., Ozcan H., Aydın M. D., Oral E., Gündoğdu C., Şipal S., Halıcı Z., Olfactory bulbectomy and raphe nucleus relationship: a new vision for well-known depression model, NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY, (2019), (), 194-200, .
 8. Kurnaz S., Yazici A. B., Nursal A. F., Aydin P. C., Atar A. O., Aydin N., Kincir Z., Pehlivan S., CNR2 rs2229579 and COMT Val158Met variants, but not CNR2 rs2501432, IL-17 rs763780 and UCP2 rs659366, contribute to susceptibility to substance use disorder in the Turkish population, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, (2019), (), 847-853, https://doi.org/10.1080/24750573.2019.1688030.
 9. Güngör B. B., Öztürk N., Atar A. Ö., Aydın N., Comparison of the groups treated with mirtazapine and selective serotonine reuptake inhibitors with respect to birth outcomes and severity of psychiatric disorder, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, (2019), Volume 29(), 1-10, https://doi.org/10.1080/24750573.2019.1673936.
 10. Ozmen S., Altinkaynak K., Aydin M. D., Ahiskalioglu A., Demirci T., Özlü C., Kanat A., Aydin N., Toward understanding the causes of blood pH irregularities and the roles of newly described binuclear neurons of carotid bodies on blood pH regulation during subarachnoid hemorrhage: Experimental study, Neuropathology, (2019), 39(), 249-327, https://doi.org/10.1111/neup.12552.
 11. Celiker M., Kanat A., Aydin M. D., Ozdemir D., Aydin N., Yolas C., Calik M., Peker H. O., First emerging objective experimental evidence of hearing impairment following subarachnoid haemorrhage; Felix culpa, phonophobia, and elucidation of the role of trigeminal ganglion, International Journal of Neuroscience, (2018), Volume 129(), 794-800, https://doi.org/10.1080/00207454.2019.1569651.
 12. Aydın N., Aytaç H. M., Yazıcı E., Yılmaz D., Aydın P. Ç., Yalçın G. Y., Kadıoğlu Y., Canbay C., Terzioğlu M., Şenol O., Çakmak C., Özer A., Rediscovery of penicillin of psychiatry: haloperidol decanoate, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, (2018), (), 1, https://doi.org/10.1080/24750573.2018.1533190.
 13. Yazıcı E., Pek T. M., Yuvacı H. U., Köse E., Cevrioglu S., Yazıcı A. B., Çilli A. S., Erol A., Aydın N., Perinatal Anxiety Screening Scale validity and reliability study in Turkish (PASS-TR validity and reliability), Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, (2018), (), 1, https://doi.org/10.1080/24750573.2018.1506247.
 14. Tanriverdi O., Aydin M. D., Onen M. R., Yilmaz I., Kilic M., Aydin N., Duman A., Ozmen S., Understanding of Dry Eye in Subarachnoid Hemorrhage: An Experimental Study on the Role of Facial Nerve Ischemia., Turk Neurosurgery, (2018), (), 1, https://doi.org/10.5137/1019-5149.jtn.22979-18.3.
 15. Pehlivan S., Uysal M. A., Aydin N., Nursal A. F., Pehlivan M., Yavuzlar H., Sever U., Kurnaz S., Yavuz F. K., Uysal S., Aydin P. C., XRCC4 rs6869366 polymorphism is associated with susceptibility to both nicotine dependence and/or schizophrenia, Archieves Clinical Psychiatry, (2018), (), 53-6, https://doi.org/10.1590/0101-60830000000157.
 16. S. Pehlivan, N. Aydin, A. F. Nursal, M. A. Uysal, M. Pehlivan, A. Tekcan, F. K. Yavuz, U. Sever, H. Yavuzlar, S. Kurnaz, S. Uysal, P. C. Aydin, Association of XRCC1 and XPD functional gene variants with nicotine dependence and/or schizophrenia: a case-control study and in silico analysis, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, (2018), (), 21-27, https://doi.org/10.1080/24750573.2018.1468614.
 17. Pehlivan S., Yazici A. B., Aydin N., Nursal A. F., Kurnaz S., Atar A. O., Sever U., Kincir Z., Pehlivan M., Aydin P. C., Possible association between DNA repair gene variants and cannabis dependence in a Turkish cohort: a pilot study., Psychiatry and Clinical Psychopharmacology., (2018), (), 402-407, https://doi.org/10.1080/24750573.2018.1468615.
 18. Karadeniz E., Kocak M. N., Ahiskalioglu A., Nalci K. A., Ozmen S., Akcay M. N., Aydin N., Aydin M. D., Hacimuftuoglu A., Exploring of the Unpredicted Effects of Olfactory Network Injuries on Mammary Gland Degeneration: A Preliminary Experimental Study, Journal of Investigative Surgery, (2018), (), 1, https://doi.org/10.1080/08941939.2018.1446107.
 19. Aydın M. D., Aydın N., Kanat A., Akca N., Ardic G., Yolas C., Altınkaynak K., Calik M., The sooth beneath the taste roseas in the urethra and first description of neuro-morpho-chemical mechanism of penile erectile posture in males: an experimental study, The International Journal of Neuroscience, (2017), (), 663-669, https://doi.org/10.1080/00207454.2017.1412961.
 20. Aydin N., Ramazanoglu L., Onen M. R., Yilmaz I., Aydin M. D., Altinkaynak K., Calik M., Kanat A., Rationalization of the Irrational Neuropathologic Basis of Hypothyroidism-Olfaction Disorders Paradox: Experimental Study, World Neurosurgery, (2017), (), 400-408, https://doi.org/10.1016/j.wneu.2017.07.180.
 21. AYDIN N., Aydın M. D., Kanat A., Kantarcı A., Ayvaz M. A., Rakıcı H., Yolaş C., Kepoğlu U., Demirci E., New Evidence for Causal Central Mechanism of Hyperglycemia in Subarachnoid Hemorrhage Secondary to Ischemic Degenerative Disruption of Circuitry Among Insular Cortex, Nodose Ganglion, and Pancreas: Experimental Study, World Neurosurgery, (2017), (), 570-577, .
 22. Ozturk C., Ozdemir N., Aydin M., Findik H., Aydin N., Kabalar M., Kazdal H., Yolas C., Baykal O., Calik M., Kanat A., How Reliable Is Pupillary Evaluation Following Subarachnoid Hemorrhage? Effect of Oculomotor Nerve Degeneration Secondary to Posterior Communicating Artery Vasospasm: First Experimental Study., Journal of Neurological Surgery Part A, (2017), (), 302-308, https://doi.org/10.1055/s-0037-1608841.
 23. Kanat A., Aydin M. D., Bayram E., Kazdal H., Aydin N., Omeroglu M., Altinkaynak K., Kabalar M. E., Yolas C., Ozturk C., Kepoglu U., Calik M., A New Determinant of Poor Outcome After Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage: Blood pH and the Disruption of Glossopharyngeal NerveeCarotid Body Network: First Experimental Study, World Neurosurgery, (2017), (), 330-338, https://doi.org/10.1016/j.wneu.2017.04.105.
 24. AYDIN N., Kotan D., Keleş S., Öndaş O., Aydın M. D., Baykal O., Gündoğdu B., An experimental study of the neurophysical mechanisms of photophobia induced by subarachnoid hemorrhage, Neuroscience Letters, (2016), (), 93-100, .
 25. Yolas C., Ozdemir N. G., Kanat A., Aydin M. D., Keles P., Kepoglu U., Aydin N., Gundogdu C., Uncovering a New Cause of Obstructive Hydrocephalus Following Subarachnoid Hemorrhage: Choroidal Artery VasospasmeRelated Ependymal Cell Degeneration and Aqueductal Stenosis—First Experimental Study, World Neurosurgery, (2016), (), 484-491, https://doi.org/10.1016/j.wneu.2016.03.049.
 26. AYDIN N., Yolaş C., Kanat A., Aydın M. D., Öztürk C., Kabalar E., Akşa N., Eren H., Gündoğdu C., Kotan D., The Important Liaison Between Onuf NucleusePudendal Nerve Ganglia Complex Degeneration and Urinary Retention in Spinal Subarachnoid Hemorrhage: An Experimental Study, World Neurosurgery, (2016), (), 208-214, .
 27. Yazici E., Kirkan T. S., aslan P. A., Aydın N., Yazici A. B., Untreated depression in the first trimester of pregnancy leads to postpartum depression: high rates from a natural follow-up study, Neuropsychiatric Disease and Treatment, (2014), (), 405–411, https://doi.org/10.2147/ndt.s77194.
 28. Ucuz I. I., Dursun O. B., Aydin N., The Effects of Vitamin D3 on Brain Development and Autism, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, (2014), (), 302-311, https://doi.org/10.5455/bcp.20141024012912.
 29. AYDIN N., Kotan D., Aydın M. D., Gündoğdu C., Aygül R., Ulvi H., Parallel Development of Choroid Plexus Degeneration and Meningeal Inflammation in Subarachnoid Hemorrhage – Experimental Study, Advances in Clinical and Experimental Medicine, (2014), (), 699–704, .
 30. AYDIN N., Oral M., Yenel A., Oral E., Tuncay T., Earthquake experience and preparedness in Turkey, Disaster Prevention and Management, (2014), (), 21-37, .
 31. Kirkan T. S., Aydin N., Yazici E., Aslan P. A., Acemoglu H., Daloglu A. G., The depression in women in pregnancy and postpartum period: A follow-up study, International Journal of Social Psychiatry, (2014), (), 343-349, https://doi.org/10.1177/0020764014543713.
 32. Aydın M. D., Aydın N., Dane Ş., Gündoğdu C., Gürsan N., Akçay F., Serarslan Y., Taste bud-like structures in penile tissues and a predictive neural mechanism of male orgasm: A preliminary hypothesis based on histological evidence, Neurology, Psychiatry and Brain Research, (2014), (), 55-62, https://doi.org/10.1016/j.npbr.2014.06.003.
 33. AYDIN N., YAZICI E., ULUS F., SELVITOP R., YAZICI A. B., Use of Movies for Group Therapy of Psychiatric Inpatients: Theory and Practice, INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP PSYCHOTHERAPY, (2014), 64(2), 254-270, .
 34. Aydin M. D., Kanat A., Turkmenoglu O. N., Yolas C., Gundogdu C., Aydın N., Changes in number of water-filled vesicles of choroid plexus in early and late phase of experimental rabbit subarachnoid hemorrhage model; the role of petrous ganglion of glossopharyngeal nerve, Acta Neurochirurgica, (2014), (), 1311–1317, https://doi.org/10.1007/s00701-014-2088-7.
 35. Aslan P. A., Aydın N., Yazıcı E., Aksoy A. N., Kirkan T. S., Daloglu G. A., Prevalence of depressive disorders and related factors in women in the first trimester of their pregnancies in Erzurum, Turkey, International Journal of Social Psychiatry, (2014), (), 809–817, https://doi.org/10.1177/0020764014524738.
 36. AYDIN N., Yazcı A. B., Yazıcı E., Tanrıverdı A., Psychiatrists’ Attitudes Toward Psychopharmacologic Treatments During Pregnancy and Lactation Periods: A Survey Study, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, (2013), (), 100-108, .
 37. Aydin N., Cetin M., Kurt E., Savas H., Acıkel C., Kilic S., Basoglu C., Turkcapar H., A report by Turkish Association for Psychopharmacology on the Psychotropic Drug Usage in Turkey and Medical, Ethical and Economical Consequences of Current Applications, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, (2013), 23(4), 390-402, https://doi.org/10.5455/bcp.20131230121254.
 38. AYDIN N., Canpolat S., Kırpınar İ., Deveci E., Aksoy H., Bayraktutan Z., Eren İ., Demir R., Selek S., Relationship of Asymmetrical Dimethylarginine, Nitric Oxide, and Sustained Attention during Attack in Patients with Major Depressive Disorder, The Scientific World Journal, (2013), (), 1-7, .
 39. AYDIN N., Inandi T., Yigit A., Hodoglugil N. N. S., Validation of the Turkish version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale among women within their first postpartum year, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, (2003), 39(6), 483-486, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Çağlar Ö., Aydın M. D., Aydın N., Ahıskalıoğlu A., Kanat A., Aslan R., Önder A., Important interaction between urethral taste bud-like structures and Onuf’s nucleus following spinal subarachnoid hemorrhage: A hypothesis for the mechanism of dysorgasmia, Revista Internacional de Andrología, (2020), (), 10, .
 2. KOÇAK M. N., AYDIN M. D., KAYA Z., KARADENİZ E., BAYRAMOĞLU A., AHISKALIOĞLU A., AYDIN N., DEMİRCİ T., Unrevealing of the Effect of Olfactory Bulb Lesion on Histomorphological Changes in Sublingual Glands: An Experimental Study, International Journal of Innovative Research and Reviews, (2019), (), 23-28, .
 3. AYDIN N., Öztürk N., ANNE RUH SAĞLIĞININ ÖNEMİ, Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, (2017), (), 29-35, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. SAYAR F. G. H., AYDIN N., OMAY O., Usubütün N. Ö. S., , 8th Biennial of Interpersonal Psychotherapy, (06.11.2019),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. AYDIN N., DISCOVERY OF TASTE ROSEA OF HEDONIA, (2015), ISBN: 978-3-659-66995-8.

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Aydın N., , 4. Bütüncül Psikoterapi Kongresi, (20.09.2020), Ankara - Türkiye
 2. AYDIN N., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (24.10.2019),
 3. AYDIN N., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (23.10.2019),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. Aydın N., Omay O., • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel, (2019), ISBN: 978-605-7597-88-5.
 2. AYDIN N., Boz S., Olgularla Depresif Bozukluklarda Bireyselleştirilmiş Tedavi, (2014), ISBN: -.
 3. AYDIN N., Kırpınar İ., Psikiyatrik Bozukluklar ve Otoimmünite, (2001), ISBN: -.

Book chapters published by national publisher

 1. Aydemir Ö., Memiş Ç. Ö., Hariri A., Kılıç F., Atay İ. M., Kuzugüdenlioğlu D., Güleç M., Çakır S., Eker Ç., Tan D., Erten E., Ateşci F. Ç., Topak O. Z., Çolak B., Cankorur V. Ş., Özbaran B., Kalyoncu T., Yazıcı E., Tunçel Ö. K., Depresyon Sağaltım Kılavuzu, (2021), ISBN: 978-605-74838-1-2.
 2. AYDIN N., Yalçın G. Y., Dönmez M., Yas ve Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi, (2019), ISBN: 978-605-7597-88-5.
 3. AYDIN N., Kadın Sağlığı Sorunlarının Psikosomatik Yansımaları, (2017), ISBN: 978-605-2323-23-6.
 4. AYDIN N., Çalışma Hayatında Kadın, (2017), ISBN: 978-975-400-410-6.
 5. AYDIN N., Van-Erciş 2011 Depremleri TPD Etkinlikleri ve Deneyimleri, (2014), ISBN: 978-605-62537-8-2.
 6. AYDIN N., Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı, (2013), ISBN: 978-605-62537-7-5.
 7. AYDIN N., OMAY O., Psikoterapi Yöntemleri: Kuramlar ve Uygulama Yönergeleri, (2011), ISBN: 9789753001694.
 8. AYDIN N., Şizofrenide Tedavi Kılavuzu, (2005), ISBN: 978-9944-5835-7-2.

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - ABRSM (2019-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

 1. Psikiyatri ve Klinik Psikofarmakoloji Dergisi, En İyi Araştırma Makalesi Ödülleri, (2019)
 2. Türk Nöroşirürji Derneği, Nörovasküler Alanında En İyi Bilimsel Çalışma Ödülü, (2018)
 3. Türk Nöroşirürji Derneği, Bilimsel Araştırma Ödülü, (2018)
 4. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İkincilik Ödülü, En iyi sözlü bildiri / Uncouplingprotein 2 gene (UCP2) -866 (G /A) variant isassociated with Nicotine dependence and/or Schizophrenia, (2018)
 5. Türkiye Psikiyatri Derneği, Poster Bildiri Birincilik Ödülü / Unipolar depresyona karşı Bipolar Depresyon: Bipolariteyi kestirmede mizaç ve karakter özellikleri öngördürücü olabilir mi?, (2008)
 6. Psikofarmakoloji Derneği, Kariyer Geliştirme Bursu, (2007)
 7. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, En İyi Çalışma Ödülü (Birinci) / Olanzapine bağlı kilo alımında peroxisome proliferator activated receptor (PPAR) γ2 Pro 12A1a polimorfizminin olası etkileri., (2007)
 8. Türkiye Psikiyatri Derneği, Araştırma (Poster Bildiri) Üçüncülük Ödülü / Şizofreni Hastalarında Aileden Algılanan Sosyal Desteğin Yetiyimi Düzeyleri İle İlişkisi, (2005)

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring  
Fall  
2019-2020 Spring  
Fall  

Created: 20.01.2022