1. Name Surname

: Muhsin KONUK

2. Date of Birth

:

3. Title

: Prof. Dr.

Contact Information

: muhsin.konuk@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Biyoloji Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 1984
Graduate Biyoloji Selçuk Üniversitesi 1988
Doctorate Biochemistry Swansea University (University of Wales-Swansea) 1994

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Prof. Moleküler Biyoloji Afyon Kocatepe Üniversitesi 2002
Associate Professor Moeküler Biyoloji Selçuk Üniversitesi 1996
Lecturer Biyoloji eğitimi Selçuk Üniversitesi 1996

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Diyete devam eden otizmli çocuklarda metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) geni C677T polimorfizminin belirlenmesi, Öznur Yılmaz, 2019.
 2. Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Difüzyon ve Ozmoz Kavramları ile ilgili Yanlış Kavramalar, Selda KILIÇ, 1999.
 3. Bazı Antibiyotiklerin Ksantin Oksidaz (E.C.1.2.3.2) Aktivitesi Üzerine Etkileri, Levend ÖZGÜR, 2001.
 4. Piridinin Allium cepa kök hücrelerinin mitotik indeks ve kromozomları üzerine etkisi, Sevim Gökbayrak, 2003.
 5. Bor’un Ökaryot hücrelerdeki Sitotoksik etkisinin standart test yöntemi ile belirlenmesi, Recep Liman, 2004.
 6. Besin maddelerinden Mycobacterium sp. İzolasyonu, Serap Dülgerbaki, 2005.
 7. Bazı antibiyotiklerin tavşanlardaki hiperurisemi üzerine etkisi, Ali Didin, 2003.
 8. Bazı fungusitlerin mutajenik etkilerinin belirlenmesi, Dilek KARAÇALI, 2006.
 9. Streptomyces yokosukanensis ATCC 25520’de ALAD enziminin biyokimyasal karakterizasyonu, Şengül ATSAN, 2006.
 10. Farklı tipteki pestisitlerin muhtemel mutajeniteleri Ames/Salmonella/Mikrozom Test yöntemiyle araştırılması, Ahmet BARIŞ, 2007.
 11. Subkronik tiner inhalasyonuna maruz kalan ratlarda DNA hasarı, protein oksidasyonu, lipid peroksidasyonu ile bazı biyokimyasal parametrelerde değişimlerle bynlara α-Lipoik asitin etkisi, Tuğba ŞAHİN, 2008.
 12. Sub-kronik tiner bağımlısı ratlarda karaciğer ve akciğer dokularında bazı biyokimyasal parametrelerdeki değişim ve bunlara α-Lipoik asitin etkisinin araştırılması, Şerife Yılmaz, 2009.
 13. 6-13 YAŞ ARALIĞINDA EŞİKALTI OTİZM BELİRTİLERİNİN GÖRÜLME SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI, Aysun AKAR, 2020.
 14. ÖZ ŞEFKATİN, NEGATİF DUYGUSAL DENEYİMLER KARŞISINDA BİREYLERİN TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Didem Hubuloğlu, 2020.
 15. Henüz belli değil, Halil ibrahim Korkulmuş, 2021.
 16. N/A, Ülkü Talay, 2021.
 17. N/A, Rümeysa Can, 2021.
 18. N/A, Shaimma Alsukkar, 2021.
 19. N/A, Vida Amiri, 2021.
 20. N/A, GHADA WAJEEH MOHAMMAD Abdallah, 2021.
 21. N/A, Hasan Eyubov, 2021.
 22. N/A, Tahmina Karimzade, 2021.
 23. Adli kokunun yoğunlaştırılıp kullanılması, kayyüme Özkan, 2021.

6.2. Doctorate Theses

 1. Hücre solunumunun öğretimine değişik öğretim tekniklerinin etkisi, Hakan Kurt, 2005.
 2. Bazı halofilik ve halotolerant mikroorganizmaların fenantren, piren ve naftalen parçalayabilme yeteneklerinin araştırılması, S Feyza Erdoğmuş, 2012.
 3. Bazı pestisitlerin mutajenite ve genotoksisitelerinin belirlenmesi, Dilek Akyıl, 2012.
 4. N/A, Nimet Sağlam, 2018.
 5. N/A, irem Görgülü, 2020.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Kölemek H., Bulduk İ., Ergün Y., Korcan S. E., Liman R., Çoban F. K., STUDIES ON TOXICITY OF NOSCAPINE LOADED HYDROXYAPATITE NANOPARTICLES, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, (2021), (), 1-7, .
 2. J. Tintner, F. Leibrecht, C. Pfeifer, M. Konuk, E. Srebotnik, J. Woitsch, Pitch oil production – An intangible cultural heritage in Central Europe, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, (2021), (), 1-7, .
 3. OKTAY E. Ö., TUNCAY S., KAMAN T., KARASAKAL Ö. F., ÖZCAN Ö. Ö., SOYLAMIŞ T., KARAHAN M., KONUK M., An update comprehensive review on the status of COVID-19: vaccines, drugs, variants and neurological symptoms, TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, (2021), 42(), 342-357, .
 4. Kahraman T., Korcan S. E., Liman R., Ciğerci İ. H., Acikbas Y., Konuk M., Akkuş G. U., Synthesis, Characterization, and Optimization of Green Silver Nanoparticles Using Neopestalotiopsis clavispora and Evaluation of Its Antibacterial, Antibiofilm, and Genotoxic Effects, The EuroBiotech Journal, (2021), 5(3), 109-122, .
 5. Şahbaz İ., Kaşıkçı E. S., Çevreli B., Öztaş A., Şahin K. F., Gözler T., Konuk M., Antioxidant effect of hesperidin on cataract rat pups, Fresenius Environmental Bulletin, (2021), (), 9222-9227, .
 6. Korcan S. E., Kahraman T., Acikbas Y., Liman R., Cigerci I. H., Konuk M., Ocak I., Cyto–genotoxicity, antibacterial, and antibiofilm properties of green synthesized silver nanoparticles using Penicillium toxicarium, Microscopy Research & Technique, (2021), (), 1-14, .
 7. Şahin K. F., Kaşıkçı E. S., Çevreli B., Zengin G., Gözler T., Konuk M., Anti-oxidative effects of Gypsophila perfoliata on D-Galactose induced aging in rat, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences (E-SCI), (2020), (), 1657-1664, .
 8. Tekin , (Tekin H., 1 H. O., Singh 2. ]. ;., (Singh V., Altunsoy V. P. 3. ]. ;., (Altunsoy E., 2 E. E., Karahan 4. ]. ;., (Karahan M., Sayyed M. 5. ]. ;., (Sayyed M., M. , Erguzel I. 6. ]. ;., (Erguzel T., Kasikci T. T. 7. ]. ;., (Kasikci E., Konuk E. S. 8. ]. ;., (Konuk M., Muhsin)[ , Gamma Shielding Properties of Erbium Zinc Tellurite Glass System Using Monte Carlo Method-printed version, JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, (2020), 48(2), 1252-1261, .
 9. KAMAN T., OKTAY E. Ö., ULUCAN K., KONUK M., KARASAKAL Ö. F., In silico approach to the analysis of SNPs in the human APAF1 gene, TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, (2019), (), 1-17, .
 10. Hussain G., Huang J., Rasul A., Anwar H., Imran A., Maqbool J., Razzaq A., Aziz N., Makhdoom E. u. H., Konuk M., Sun T., Putative Roles of Plant-Derived Tannins in Neurodegenerative and Neuropsychiatry Disorders: An Updated Review, Molecules, (2019), 24(12), 1-16, https://doi.org/10.3390/molecules24122213.
 11. Khallef M., Benouareth D. E., Konuk M., Liman R., Bouchelaghem S., Hazzem S., Kerdouci K., The effect of silver nanoparticles on the mutagenic and the genotoxic properties of the urban wastewater liquid sludges, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, (2019), 26(), 18403-18410, https://doi.org/10.1007/s11356-019-05225-8.
 12. Kölemek H., Bulduk İ., Ergün Y., Konuk M., Korcan S. E., Liman R., Çoban F. K., Synthesis of Morphine Loaded HydroxyapatiteNanoparticles(HAPs) and Determination of Genotoxic Effect for Using Pain Management, Journal of Pharmaceutical Research International (Past name: British Journal of Pharmaceutical Research, PastISSN: 2231-2919), (2019), 25(6), 1-13, https://doi.org/10.9734/jpri/2018/v25i630116.
 13. KONUK M., Erdoğmuş S. F., Eren Y., Özkara A., Akyıl D., Determination of Potential Cytotoxic and Mutagenic Effects of Aluminum Acetate, Journal of Applied Biological Sciences, (2018), 12(2), 41-44, .
 14. KONUK M., Özkara A., Akyıl D., Erdoğmuş S. F., Eren Y., Mutagenic and cytotoxic activity of Alloxydim sodium with Allium and Ames tests, RESEARCH JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, (2018), 14(7), 7-13, .
 15. Tekin H. O., Singh V. P., Altunsoy E. E., Karahan M., M. I. Sayyed, Erguzel T. T., Kasikci E. S., Konuk M., Gamma Shielding Properties Of Erbium Zinc Tellurite Glass System Using Monte Carlo Method, Journal of Testing and Evaluation, (2018), 48(2), 1-11, https://doi.org/10.1520/jte20180123.
 16. Tekin H. O., Sayyed M. I., Kilicoglu O., Karahan M., Erguzel T. T., Kara U., Konuk M., Calculation of Gamma-ray Attenuation Properties of Some Antioxidants using Monte Carlo Simulation Method, Biomedical Physics & Engineering Express, (2018), 4(5), 1-9, https://doi.org/10.1088/2057-1976/aad297.
 17. Tekin H. O., Karahan M., Erguzel T. T., Manici T., Konuk M., Radiation shielding parameters of some antioxidants using Monte Carlo method, Journal of biological physics, (2018), 44(4), 579-590, https://doi.org/10.1007/s10867-018-9507-6.
 18. Ocak İ., Konuk M., Diversity and Ecology of Myxomycetes from Kutahya and Konya (Turkey) with Four New Records, MYCOBIOLOGY, (2018), 46(3), 215-223, https://doi.org/10.1080/12298093.2018.1497793.
 19. KONUK M., SÜLEYMAN A., MUSTAFA K., On the Bayat (Turkey) rugs, motif stories, used dyeing plants and their ethnobotanical properties, Our Nature, (2017), 15(1-2), 19 - 25, .
 20. Khallef M., Cenkci S., Akyil D., Özkara A., Konuk M., Benouareth D. e., Ames and random amplified polymorphic DNA tests for the validation of the mutagenic and/or genotoxic potential of the drinking water disinfection by-products chloroform and bromoform, Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, (2017), 53(2), 154-159, https://doi.org/10.1080/10934529.2017.1383134.
 21. Akyil D., Konuk M., Eren Y., Liman R., Sağlam E., Mutagenic and genotoxic effects of Anilofos with micronucleus, chromosome aberrations, sister chromatid exchanges and Ames test, Cytotechnology, (2017), 69(6), 865 - 874, https://doi.org/10.1007/s10616-017-0099-y.
 22. KONUK M., Arı S., Kargıoğlu M., Yıldırım H., An Ethnobotanical approach to animal diseases and biological control in Antalya: Southern Turkey, INDIAN JOURNAL OF TRADITIONAL KNOWLEDGE, (2017), 17(1), 59-70, .
 23. Akyıl D., Eren Y., Konuk M., Dere H., Serteser A., Genotoxic evaluation of Halfenprox using the human peripheral lymphocyte micronucleus assay and the Ames test, Drug and Chemical Toxicolog, (2017), 40(2), 191- 195, https://doi.org/10.1080/01480545.2016.1193865.
 24. KONUK M., Arı S., Konuk M., Temel M., An ethnobotanical approach to MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus) in Western Anatolia: A case of Afyonkarahisar, Indian J Traditional Knowledge, (2017), 16(1), 35-43, .
 25. Durhan E., Korcan S. E., Altindis M., Konuk M., Fitness and competitive growth comparison of methicillin resistant and methicillin susceptible Staphylococcus aureus colonie, Microbial Pathogenesis, (2016), 7(106), 69-75, https://doi.org/10.1016/j.micpath.2016.06.009.
 26. Akyıl D., Eren Y., Konuk M., Tepekozcan A., Sağlam E., Determination of Mutagenicity and Genotoxicity of Indium Tin Oxide Nanoparticle Using the Ames test and Micronucleus Assay, Toxicology and Industrial Health, (2015), 32(9), 1720-1728, https://doi.org/10.1177/0748233715579804.
 27. KONUK M., Erdoğmuş S., Korcan S., Güven K., Mutlu B., Aromatic hydrocarbon utilization ability of Chromohalobacter sp. SF, Ekoloji, (2015), 24(94), 10- 16, .
 28. KONUK M., Khallef M., Liman R., Konuk M., Ciğerci İ., Benouareth D., Tabet M., Abda A., Genotoxicity of drinking water disinfection by-products (bromoform and chloroform) by using both Allium anaphase-telophase and comet tests, Cytotechnology, (2015), 67(2), 207-213, .
 29. Y. Eren, A. Özata, M. Konuk, D. Akyil, R. Liman, Document A mutagenicity and cytotoxicity study on Limonium effusum aqueous extracts by Allium, Ames and MTT tests, Cytology and Genetics, (2015), (), 49 (2):125- 133, https://doi.org/10.3103/s0095452715020024.
 30. Tabet M., Abda A., Benouareth D. E., Liman R., Konuk M., Khallef M., Taher A., Mutagenic and Genotoxic Effects of Guelma's Urban Wastewater, Environmental Monitoring and Assessment, (2015), (), M.K., https://doi.org/10.1007/s10661-015-4281-4.
 31. Y. Eren, A. Özata, M. Konuk, D. Akyil, R. Liman, A mutagenicity and cytotoxicity study on Limonium effusum aqueous extracts by Allium, CYTOLOGY AND GENETICS, (2015), (), 49(2):125-133, https://doi.org/10.3103/s0095452715020024.
 32. KONUK M., Arı S., Temel M., Kargıoğlu M., Ethnobotanical survey of plants used inAfyonkarahisar-Turkey, JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY AND ETHNOMEDICINE, (2015), (), 11:84 (1-15 sayfa), .
 33. KONUK M., Erdoğmuş S. F., Eren Y., Akyıl D., Özkara A., Konuk M., Sağlam E., Evaluation of in vitro genotoxic effects of benfurocarb in human peripheral blood lymphocytes, Fresenius Environmental Bulletin, (2014), 24(3), 796-799, .
 34. KONUK M., Micronucleus assay in human lymphocytes after exposure to alloxydim sodium herbicide in vitro, Cytotechnology, (2014), (67), 1059-1066, .
 35. KONUK M., Eren Y., Erdoğmuş S. F., Akyıl D., Ozkara A., Konuk M., Sağlam E., Cytotoxic and genotoxic effects of dioxacarb by human peripheral blood lymphocytes CAs and Allium test, CYTOTECHNOLOGY, (2014), (67), 1023-1030, .
 36. Akyıl D., Konuk M., Detection of genotoxicity and mutagenicity of chlorthiophos using micronucleus, chromosome aberration, sister chromatid exchange, and Ames tests, ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, (2014), 30(8), 937- 945, https://doi.org/10.1002/tox.21968.
 37. KONUK M., Arı S., Kargıoğlu M., Teme M., Traditional Tar Production from the Anatolian Black Pine [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pallasiana] and its usages in Afyonkarahisar, Central Western Turke, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, (2014), (), 10(29): 1-9, .
 38. KONUK M., Ulucan K., Akcay A., Kırac D., Taskın N., Ergec D., Akcay T., Guney A., Heath K. E., Campos-Barros A., Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism is associated with nonsyndromic cleft lip with or without palate in a Turkish population, SYLWAN, (2014), (), 158(6), .
 39. KONUK M., Kamel E., Moussa S., Abonorag M., Occurrence and possible fate of organochlorine pesticide residues at Manzala Lake in Egypt as a model study, Environmental Monitoring and Assessment, (2014), (), M.K., .
 40. KONUK M., Ciğerci İ., Cenkci S., Kargıoğlu M., Genotoxicity of Thermopsis turcica on Allium cepa L. roots revealed by alkaline Comet and Random Amplified Polymorphic DNA assays, Cytotechnology, (2014), (), M.K., .
 41. Abda A., Benouareth D. E., Tabet M., Liman R., Konuk M., Khallef M., Taher A., Mutagenicity and genotoxicity of drinking water in Guelma region, Environmental Monitoring and Assessment, (2014), (), M.K., https://doi.org/10.1007/s10661-014-4223-6.
 42. KONUK M., Khallef M., Liman R., Ciğerci İ., Benouareth D., Tabet M., Abda A., Genotoxicity of drinking water disinfection by-products (bromoform and chloroform) by using both Allium and comet tests, CYTOTECHNOLOGY, (2013), 67(2), 207–213, .
 43. Ulucan K., Bayyurt G. M., Konuk M., Güney A. I., Effect of alpha-actinin-3 gene on trained and untrained Turkish middleschool children’s sprinting performance: a pilot study, Biological Rhythm Researc, (2013), 45(), 509-514, https://doi.org/10.1080/09291016.2013.867628.
 44. KONUK M., Korcan S., Aksoy O., Erdoğmuş S., Ciğerci İ., Evaluation of antibacterial, antioxidant and DNA protective capacity of Chenopodium album’s ethanolic leaf extract, Chemosphere,, (2013), (), 90(2):374-379, .
 45. KONUK M., Erdoğmuş S., Mutlu B., Korcan S., Güven K., Aromatic Hydrocarbons Degradation by Halophilic Archaea Isolated from Çamaltı Saltern, Turkey, WATER AIR AND SOIL POLLUTION, (2013), (), 224:1449,, .
 46. Erismis U. C., Ciğerci İ. H., Konuk M., Evaluation of DNA Damage in Eurasian Marsh Frogs (Pelophylax ridibundus) by Comet Assay for Determination of Possible Pollution in the Different Lakes in Central Anatolia, BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, (2013), (), M.K., https://doi.org/10.1007/s00128-013-0991-x.
 47. KONUK M., Avaz S., Korcan S., Kargıoğlu M., Serteser A., Erol İ., Antibmicrobial activities in root extracts of Limonium spp. growing in Afyonkarahisar, Turkey, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, (2013), (), 34:561-568, .
 48. KONUK M., Ciğerci İ. H., Liman R., Özgül E., Genotoxicity of Indium Tin Oxide by Allium and Comet tests, CYTOTECHNOLOGY, (2013), (), M.K., .
 49. KONUK M., Yeni D., Fidan A. F., Ciğerci İ. H., Avdatek F., Gündoğan M., The effect of α-lipoic acid on sperm quality, reproductive tract measures in thinner induced rats, ANDROLOGIA, (2012), (), 44(Suppl. 1): 74-80, .
 50. KONUK M., Liman R., Eren Y., Akyıl D., Determination of mutagenic potencies of aqueous extracts of Thermopsis turcica by Ames test, TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, (2012), (), 36(1):85-92, .
 51. KONUK M., Kargıoğlu M., Serteser A., Kıvrak E., İçağa Y., Relationships between epipelic diatoms, aquatic macrophytes, and water quality in Akarçay stream, Afyonkarahisar-Turkey, Oceanological and Hydrobiological Studies, (2012), (), 41(1): 74-84, .
 52. KONUK M., Akyıl D., Oktay S., Liman R., Eren Y., Genotoxic and mutagenic effects of aqueous extract from aerial parts of Achillea teretifolia, TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, (2012), (), 36(4):441-448, .
 53. KONUK M., Şahin T., Ciğerci İ., Fidan A., Korcan S., Effects of α-Lipoic Acid on DNA Damage, Protein Oxidation, Lipid Peroxidation and Some Biochemical Parameters at Sub chronic Thinner addicted Rats, TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, (2012), (), 36:702-710, .
 54. DOĞAN C. S., TARHAN K. N., ULUCAN K., KONUK M., Kapıcı S., Importance of SLC6A4 promoter Short and Long Allelle in predisposition and in determining the optimal drug dosage in patients with major depression, EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, (2011), 27(), 1686, .
 55. KONUK M., Karaçalı M. . ., Bulut S., Solak K., Seasonal variations in fatty acid composition of different tissues of mirror carp, Cyprinus carpio, in Örenler Dam Lake, Afyonkarahisar-Turkey, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=*Journal%20Of%20Environmental%20Biology, (2011), (), 14(5):1007-1017, .
 56. Cemek M., Büyükokuroğlu M. E., Hazman Ö., Bulut S., Konuk M., Birdane Y., Antioxidant enzyme and element status in heroin addiction or heroin withdrawal in rats: Effect of melatonin and vitamin E plus Se,, BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, (2011), (), 139(1):41-54, https://doi.org/10.1007/s12011-010-8634-0.
 57. Cemek M., Büyükokuroğlu M. E., Hazman Ö., Konuk M., Bulut S., Birdane Y. O., The roles of melatonin and vitamin E plus selenium in prevention of oxidative stress induced by naloxone-precipitated withdrawal in heroinaddicted rats, Biological Trace Element Research, (2011), (), 142:55-66, https://doi.org/10.1007/s12011-010-8744-8.
 58. Liman R., Ciğerci İ. H., Akyıl D., Eren Y., Konuk M., Determination of Genotoxicity of Fenaminosulf by Allium and Comet tests, PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY, (2011), (), 99(1):61-64,, https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2010.10.006.
 59. KONUK M., Bulut S., Gök V., Akkaya L., Organochlorine pesticide (OCP) residues in cow, buffalo, and sheep milk from Afyonkarahisar region, Turkey, ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, (2011), (), 181(1-4):555-562, .
 60. Özkara A., Akyıl D., Erdoğmuş S. F., Konuk M., Evaluation of germination, root growth and cytological effects of wastewater of sugar factory (Afyonkarahisar) using Hordeum vulgare bioassays, ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, (2011), (), 183 (1-4):517-524, https://doi.org/10.1007/s10661-011-1936-7.
 61. Korcan S. E., Mutlu M. B., Ciğerci İ. H., Güven K., Konuk M., Kutlu H. M., δ-Aminolevulinic acid dehydratase of Haloarcula argentinensis isolated from Tuz Lake in Turkey, ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, (2010), (), 169(1-4):229-236, https://doi.org/10.1007/s10661-009-1164-6.
 62. KONUK M., Ocak İ., Çelik A., Özel M., Korcan E., Antifungal activity and chemical composition of Essential oil of Origanum hypericifolium, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, (2010), (), M.K., .
 63. Kargıoğlu M., Cenkci S., Serteser A., Konuk M., Vural G., Traditional uses of wild plants in the middle Aegean region of Turkey, HUMAN ECOLOGY, (2010), (), 38(3):429-450, https://doi.org/10.1007/s10745-010-9318-2.
 64. KONUK M., Bulut S., Uysal K., Mert R., Cemek M., Seasonal variation in the fatty acid composition and ω3/ω6 ratio odf the pike (Esox lucius) muscle living in Karamık Lake, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, (2010), (), 19(10):22272231, .
 65. Liman R., Akyıl D., Eren Y., Konuk M., Testing of the Mutagenicity and Genotoxicity of metolcarb by using both Ames/Salmonella and Allium Test, CHEMOSPHERE, (2010), (), 80(9): 10651061, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.05.011.
 66. KONUK M., Bulut , Akkaya L., Gök V., Organochlorine Pesticide Residues in Butter and Kaymak in Afyonkarahisar-Turkey, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=*INDIAN%20JOURNAL%20OF%20ANIMAL%20SCIENCES, (2010), (), 9(22):2797-2801, .
 67. KONUK M., Kargıoğlu M., Şenkul Ç., Serteser A., An assessment on bioclimatic requirements of endemic Quercus vulcanica (Boiss. & Heldr. ex) Kotschy communities living in different pytogeographic regions of Turkey, POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, (2009), (), 57(1):197-200, .
 68. KONUK M., Yıldız M., Ciğerci İ., Fidan A. F., Terzi H., Determination of Genotoxic Effects of Copper Sulphate and Cobalt Chloride in Allium cepa Root Cells by Chromosome Aberration and Comet Assays, CHEMOSPHERE, (2009), (), 75(7):934-938, .
 69. KONUK M., Serteser A., Kargıoğlu M., Şengül Ç., An assessment on bioclimatic requirements of endemic Quercus aucheri Jaub. & Spach. Communities spreading south-west Anatolia, ASIAN JOURNAL OF PLANT SCIENCES, (2009), (), 8(1):35-41, .
 70. KONUK M., Korcan S., Ciğerci İ., Dilek M., Kargıoğlu M., Cenkci S., Antimicrobial activity of an endemic species, Thermopsis turcica, Turkey, KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE, (2009), (), 36(1A):101-112, .
 71. Cigerci I. H., Fidan A. F., Konuk M., Yuksel H., Kucukkurt I., Eryavuz A., Sozbilir N. B., The Protective Potential of Yucca schidigera (Sarsaponin 30®) against Nitrite-Induced Oxidative Stress in Rats, JOURNAL OF NATURAL MEDICINES, (2009), (), 63(3):311-317, https://doi.org/10.1007/s11418-009-0338-4.
 72. KONUK M., Onrat S. T., Seyman H., Incidence of neural tube defects in Afyonkarahisar, western Turkey, GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, (2009), (), 8(1):154-161, .
 73. KONUK M., Cenkci S., Yıldız M., Ciğerci İ., Bozdağ A., Toxic chemicals-induced genotoxicity detected by random amplified polymorphic DNA (RAPD) in bean, Phaseolus vulgaris L., seedlings, CHEMOSPHERE, (2009), (), 76(7):900-906, .
 74. KONUK M., Erişmiş U., Arıkan H., Guarino F., Age structure and growth in Caucasian frog Pelodytes caucasius (Boulenger, 1986) from Turkey, Russian Journal of Herpetology, (2009), (), 16(1):19-26, .
 75. KONUK M., Kargıoğlu M., Serteser A., Şenkul Ç., Bioclimatic characteristic of endemic Quercus macranthera subsp. syspirensis and Quercus petraea subsp. pinnatiloba communities in Turkey, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, (2009), (), M.K., .
 76. M. Konuk, I. H. Ciğerci, Ş. Aksan, S. E. Korcan, Isolation and biochemical characterization of δ-aminolevulinic acid dehydratase from Streptomyces yokosukanensis ATCC 25520, APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY, (2008), (), 44(4): 390394, https://doi.org/10.1134/s0003683808040030.
 77. KONUK M., Yağız D., Afyon A., Kök M., Minor element and heavy metal content of edible wild mushrooms; native to Bolu, North-West Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, (2008), (), 17(2):249-252, .
 78. KONUK M., Akyıl D., Liman R., Özkara A., Examination of the Mutagenic Effects of Some Pesticides, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, (2008), (), 17(4):439-442, .
 79. KONUK M., Barış A., Liman R., Akyıl D., A study on mutagenicity of different types of pesticides by using of Ames/Salmonella/microsome test system, Fresenius Environmental Bulletin (FRESEN ENVIRON BULL), (2008), (), 17(4):463-466, .
 80. Kargıoğlu M., Cenkci S., Serteser A., Evliyaoğlu N., Konuk M., Kök M. Ş., Bağcı Y., An Ethnobotanical Survey of Interior-West Anatolia, Turkey, M Kargıoğlu, HUMAN ECOLOGY, (2008), (), 36(5):763-777, https://doi.org/10.1007/s10745-008-9198-x.
 81. KONUK M., Cenkci S., Kargıoğlu M., Dayan S., In vitro propagation of an endangered plant species, Thermopsis turcica (Fabaceae), BIOLOGIA, (2008), (), 653(5):652-657, .
 82. KONUK M., Serteser A., Kargıoğlu M., İçağa Y., Vegetation as an indicator of soil properties and water quality in the Akarçay stream (Turkey), JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, (2008), (), 42:764-770, .
 83. KONUK M., Cemek M., Kağa S., Şimşek N., Büyükokuroğlu M., Antihyperglycemic and antioxidative potential of Matricaria chamomilla L. in streptozotocin-induced diabetic rats, JOURNAL OF NATURAL MEDICINES, (2007), 62(8), 284-293, .
 84. KONUK M., Afyon A., Yağız D., Minor element and heavy metal contents of wild growing and edible mushrooms from western Black sea region of Turkey, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, (2007), (), 16(11a):1359-1362, .
 85. KONUK M., Özkara A., Ocak İ., korcan S., Determination of Fungal air spora in Afyonkarahisar, Mycotaxon, (2007), (), 102:199-202, .
 86. KONUK M., Yağız D., Afyon A., Helfer S., Contributions to the macrofungi of Bolu and Düzce Provinces, Mycotaxon, (2006), (), 95: 331-334, .
 87. KONUK M., Yağız D., Afyon A., Helfer S., Contributions to the macrofungi of Kastamonu province, Mycotaxon, (2006), (), 98:177-180, .
 88. KONUK M., Yağız D., Helfer S., A study of wood decaying macrofungi of western Black Sea Region, MYCOTAXON, (2005), (), 93:319-322, .
 89. KONUK M., Kaya M. A., Bunch T., On Konya wildsheep, Ovis orientalis anatolica, in Bozdag protected area, Mammalia, (2004), (), 68(2-3):229-232, .
 90. KONUK M., Kutluay T., Yılmaz K., Yıldırımkaya M., Kılınç C., Clin , Influence of physical exercise on serum apolipoprotein A-I containing lipoproteins, CHEM, (1997), (), 43(6): 694, .
 91. KONUK M., Brown E., Biosynthesis of nebularine (Purine-9-β-D-Ribofuranoside) involves enzymic release of hydroxylamine from adenosine, Phytochemistry, (1995), (), 38 (1):61-71, .
 92. KONUK M., Brown E., Plant cytotoxicity of nebularine (Purine riboside), Phytochemistry, (1994), (), (6):1589-1592, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Taşkıran A., Kaşıkçı E. S., Şahin K. F., Çevreli B., Gözler T., Konuk M., Effects of highbush cranberry (Viburnum opulus) on hyperglycemia and oxidative damage in the kideny of sterptozotocin-induced diabetic rats, Journal of Neurobehavioral Sciences, (2020), 7(2), 61-65, .
 2. KAŞIKÇI E. S., DOĞAN C. S., KONUK M., Zelka M. K., Kapıcı S., Ulucan K., Heterozygous Genotype Of Monocarboxyl Transferase 1 (Rs1049434) Polymorphısm Commons In A Turkısh Athlete Cohort, Journal of Neurobehavioural Sciences, (2019), (), 129-132, .
 3. Konuk M., Yılmaz Ö., Kapıcı S., Sercan C., önal H., Akgün A., Ulucan K., DİYETE DEVAM EDEN OTİZMLİ ÇOCUKLARDA METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ (MTHFR) GENİ C677T POLİMORFİZMİNİN BELİRLENMESİ, THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES, (2019), 6(2), 133-137, https://doi.org/10.5455/jnbs.1549566985.
 4. KONUK M., Öztürk M., Bulduk İ., Korcan S. E., Liman R., Çoban F. K., Kargıoğlu M., Total Phenolics, Flavonoids Contents, Antioxidant Activity and DNA Protective Effect of Lenten Rose (Helleborus orientalis), Asian Journal of Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, (2019), 1(4), 1-12, .
 5. Kaşıkçı E. S., Çevreli B., Cengiz K., Coşkun U., Gözler T., Tanhan B., Konuk M., PENTİLENTETRAZOL İLE UYARILMIŞ EPİLEPSİ MODELİNDE HESPERİDİN VE VALPROİK ASİT KOMBİNE UYGULAMASININ OKSİDAN-ANTİOKSİDAN SAVUNMA ÜZERİNE ETKİSİ, ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ C- YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ, (2019), 8(1), 106-120, https://doi.org/10.18036/aubtdc.440606.
 6. YILANCIOĞLU K., KONUK M., Sylvain B., Mohamed A., SokSiya B., CenzonSalvayre C., HAKKI C. İ., CloarecQuillon A., Corbineau R., Robles A. A. D., Durand A., Jemli M. E., Fernandez X., Genin D., Ghanmi M., MUHSİN K., Maguer S. L., RECEP L., Marmouzi I., Mazuy A., Ollivier D., Ollivier E., Regert M., Satrani B., Des ressources naturelles à la santéApproche interdisciplinaire de la production des goudronsde conifères et de leur usage médicinal en Méditerranéesur la longue durée, Les Nouvelles de l’archéologie, (2018), 152(), 62-69, .
 7. Tekin H., Erguzel T., Karahan M., Konuk M., Tarhan N., Radiation attenuatoin properties of human brain regions according to elemental composition in radiological energy range: A monte carlo simulation, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2018), 5(1), 8-12, https://doi.org/10.5455/jnbs.1521311225.
 8. KONUK M., Korcan S., Erdogmus S., Document Beneficial usages of halophilic microorganisms, Halophiles: Biodiversity and Sustainable Exploitation, (2015), (), 261-276,, .
 9. Yilancioglu K., Konuk M., Classification of Schizophrenia Patients by Using Genomic Data: A Data Mining Approach, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2015), (), 2(3): 102- 104, https://doi.org/10.5455/jnbs.1446109872.
 10. KONUK M., Bulut S., Kanber G., Tirindaz C., Kara H., Mert R., Investigation of fatty acids of milk from different cow breeds, Journal of Food Safety and Food Quality, (2015), (), 66 (6), .
 11. KONUK M., Erişmiş U., Ağyar P., Yoldaş T., Korcan S., Yumuk D., Batrachochytrium dendrobatidis infection of amphibians in the innerWest part of Turkey, Disease of Aquatic Organisms, (2014), (), M.K., .
 12. KONUK M., Ulucan K., Akcay A., Aksoy B., Boyraz M., Kirac D., Ergec D., Ozcelebiler O., Akcay T., Guney A., Coding Regions of MSX1 do not Contribute to Non-Syndromic Cleft Lip With/Without Palate in Turkish Patients, International Journal of Clinical Pediatrics,, (2014), (), 3(1):12-15, .
 13. KONUK M., Bulut S., Mert R., Algan B., Özbek M., Ünal B., Several Growth Characteristics of an Invasive Cyprinid Fish (Carassius gibelio Bloch, 1782)., Notulae Scientia Biologicae, (2013), (), 5 (2), 133-138., .
 14. Ulucan K., Akcay A., Taskin N., Akcay T., Konuk M., MSX1 Intronic CA Repeat Polymorphism Is Associated with NonSyndromic Cleft Lip with/without Palate in A Turkish Family, Disease and Mol Med, (2013), (), M.K., https://doi.org/10.5455/dmm.20131024011602.
 15. Erkoc F., Dincel A. S., Kayrin L., Ozkan Y., Eksioglu S., Yuksel M., Haklar G., Yavuz O., Celik H., Konuk M., Biyokimya laboratuvar eğitimine çok disiplinli yaklaşım [The multidisciplinary approach to biochemistry laboratory education], Türk Biyokimya Dergisi [Turk J Biochem], (2013), (), 38(4):506–512, https://doi.org/10.5505/tjb.2013.02360.
 16. KONUK M., Bulut S., Mert R., Algan B., Özbek M., Ünal B., Several growth characteristics of an invasive Cyprinid Fish (Carassius gibelio Bloch, 1782), Notulae Scientia Biologicae, (2013), (), 5(2):133-138, .
 17. KONUK M., Liman R., Gökçe U. G., Akyıl D., Eren Y., Genotoxic and Mutagenic Effects of Aqueous Extract from Aerial Parts of Linaria genistifolia (Linnaeus) Miller subsp. genistifolia, Revista Brasileira de Farmacognosia, (2012), (), 22(3):541-548, .
 18. KONUK M., Bulut S., Mert R., Algan B., Alaş A., Solak K., The Variation of Several Biological Characteristics of the Chub, Squalius cephalus (L., 1758), in the Orenler Dam Lake, Northwest Anatolia, Not Sci Biol, (2012), (), 4(3):27-32, .
 19. KONUK M., Bulut S., Mert R., Solak K., Selevir Baraj Gölü'nün Bazı Limnolojik Özellikleri, Ekoloji, (2011), (), 20(80):13-22, .
 20. KONUK M., Şen S., Ciğerci İ., Çelik S., Deneysel Endoplazmik retikulum (ER) stres modeli oluşturulan pankreatik beta hücre kültüründe çörek otu (Nigella sativa) ekstrelerinin DNA hasarı üzerine etkisi, Türkiye Klinikleri Tıp Bil. Derg, (2011), (), 31(Suppl):249, .
 21. KONUK M., Şahin D., Ceylan Ö., The Effects of Industry Waste Left to Dokuzsele Stream (Ulubey-Uşak) on the Germination and Growth of Some Culture Plants, BİBAD-Research Journal of Biological Sciences, (2011), (), 4(2):157-163,, .
 22. KONUK M., Bulut S., Erdoğmuş S. F., Cemek M., Organochlorine pesticide residues in drinking waters of Afyonkarahisar, Turkey, Ekoloji, (2010), (), 19(74):24-31, https://doi.org/10.5053/ekoloji.2010.744.
 23. Cigerci İ. H., Konuk M., Kutlu M., Lead toxicity and biochemical characterization of δ-ALAD on endemic prawn, Palaemonetes turcorum, Ekoloji, (2010), (), 19(77):16-22, https://doi.org/10.5053/ekoloji.2010.773.
 24. KONUK M., Ciğerci İ., Fidan A., şahin T., Korcan S., Subkronik tiner inhalasyonuna maruz kalmış ratlarda α-Lipoik asitin DNA hasarı, protein oksidasyonu, lipid peroksidasyonu ile bazı antioksidan parametrelere etkileri, Türk Biyokimya Dergisi(T J Biochem), (2008), (), 33:91-92, .
 25. KONUK M., Liman R., Ciğerci a. İ., Determination of genotoxic effect of boron on Allium cepa root meristematic cells, Pak. J. Bot, (2007), (), 39(1): 73-79, .
 26. KONUK M., Cemek M., Akaya L., Birdane O., Comp J. F., Nitrate and Nitrite levels in fruity and natural mineral waters marketed in western, Anal, (2007), (), 20:236-240, .
 27. KONUK M., Korcan E., Dülgerbaki S., Altındiş M., Isolation and identification of mycobacteria from raw milk samples in Afyonkarahisar, Turkey, Int. J. Food Microbiol, (2007), (), 115(3):347-351, .
 28. KONUK M., Korcan S., Ciğerci İ., Screening of δ-Aminolevulinic Acid Dehydratase from Pseudomonas strains as biosensor for Lead and some other metals contamination, Env. Monit. Assess, (2007), (), 134(1-3):263-269, .
 29. KONUK M., Cenkci S., Kargıoğlu M., Dayan S., Endangered status and propagation of an endemic plant species, Thermopsis turcica (Fabaceae), Asian J Plant Sci, (2007), (), Asian J Plant Sci, .
 30. KONUK M., M.A Köroğlu, Erol İ., Korcan E., Macromol J., Synthesis and characterization of novel methacrylate monomers having pendant oxime esters and their copolymerization with styrene, Sci. Part A: Pure and Applied Chem, (2007), (), 44(8):817-830, .
 31. KONUK M., Orman A., Korcan E., Kurt E., Toprak D., Ay A., Med S., Determination of fungal frequency in two separate buildings of Afyon Highschool and comparison of allergic symptoms related with buildings and fungi in Afyon, Turkey, Journal, (2006), (), 27(8):1146-1151, .
 32. KONUK M., Afyon A., Yağız D., Chemical composition of some naturally growing edible mushrooms, Pak. J. Bot, (2006), (), 38(3):799-804, .
 33. KONUK M., Cemek M., akaya L., Bulut S., Birdane Y., Anim J., Histamine, nitrate and nitrite content of meat products marketed in western anatolia, Vet. Adv, (2006), (), 5(12):1109-1112, .
 34. KONUK M., Yağız D., Afyon A., The macrofungi of Karabük province, Tr J Bot, (2005), (), 29(5):345-353, .
 35. KONUK M., Orman A., Fıçıcı S. E., Ay A., Ellidokuz H., Sıvacı R. G., Aller A. P. J., Detection of Fungi Spectrum in Industrial and Home Bakeries and Determinated Fungal Allergy with Skin Prick Test, Immun, (2005), (), 23:79-85, .
 36. KONUK M., Afyon A., Yağız D., Macrofungi of Sinop Province, Tr J. Bot, (2004), (), 28(4):351-360, .
 37. KONUK M., Özgür L., Certain antibiotics having inhibitory effect on Xanthine oxidase (E.C.1.2.3.2) activity, Acta Pharm. Turcica, (2003), (), 45: 1721, .
 38. KONUK M., Afyon A., Zonguldak yöresi makrofungusları üzerine bir araştırma, Ot Sist. Bot. Derg, (2002), (), 9(1):121-128, .
 39. KONUK M., Turan Y., Turan Y., The effect of Uracil on the germination and growth of some leguminous plants, Tr J Botany, (1999), (), 23: 241-244, .
 40. KONUK M., Yıldırımkaya M., Yılmaz K., Yıldız O., Özata M., Kutluay T., Effect of L-carnitine on activity of liver alcohol dehydrogenase in diabetic rats, Tr. J Medical Sciences, (1997), (), 27(4):345-348, .
 41. KONUK M., Yıldırımkaya M., Yılmaz K., Kılınç C., Kutluay T., ''Influence of physical exercise on serum apolipoprotein A-I containing lipoproteins, Tr. J. Medical Sciences, (1997), (), 27(1):21-25, .
 42. KONUK M., Y. Turan, Tr. J, Lepista (Clitocybe) nebularis (Batsch:Fr.) Kummer'de [8-14C]adenozin ve [8-14C]inozin metabolizması, Biology, (1996), (), 20:1925, .
 43. KONUK M., Streptomyces yokosukanensis ATCC 25520'de [8-14C]inozin metabolizması, Biology, (1996), (), 20:235-239, .
 44. KONUK M., Tr. J, Streptomyces yokosukanensis ATCC 25520'de sıcaklığa bağlı bazı değişiklikler, Biology, (1996), (), 20:257-262, .
 45. KONUK M., Yıldırımkaya M., Akyol Ö., Nazaroğlu N., Yılmaz K., Kısa Ü., Kutluay T., Blocking of the inhibitory effect of nebularine on xanthine oxidase, Türk Biyokimya Dergisi, (1996), (), XXI (1):9-16, .
 46. KONUK M., Milton J., Brown E., Lepista nebularis-Producer of nebularine, The Mycologist, (1992), (), 6:44-45, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Burri S. ., M. Haddad , H. Hoste, K. Bourrier , B. Satrani, M. Ghanmi , Robles A. D., A. . Durand, M. Alifriqui, M. Regert, X. Fernandez, Konuk M. ., Ciğerci I. H., R. Liman, A. Mazuy, Genin D. ., Maguer S. L., J. Kotarba, Saragaglia V. ., -Salvayre C. . C., Cloarec A. ., , Sante humaine et animale dans le passe, (10.12.2021), Nice-FR
 2. Konuk M., Kaşıkçı E. S., Çevreli B., , MESMAP 7, (18.11.2021), İZMİR-TR
 3. Kaşıkçı E. S., Şahbaz İ., Çevreli B., Öztaş A., Şahin K. F., Gözler T., Konuk M., , Uluslararası Biyokimya Kongresi 2021, (27.10.2021), Gaziantep
 4. Konuk M., , Bilimsenol Uluslararası İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi, (12.03.2021), istanbul-Türkiye
 5. - , , COVID-19: Pandemic scenario and health challenges, (21.07.2020), Pakistan
 6. KAŞIKÇI E. S., KONUK M., Çeveli B., Gözler T., , 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, (19.12.2019),
 7. KAŞIKÇI E. S., KONUK M., şahin K., Çevreli B., zengin G., Gözler T., , 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, (19.12.2019),
 8. KONUK M., Khallef M., Benouraeth D., Özkara A., Akyıl D., Liman R., , 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, (18.12.2019),
 9. KONUK M., Güven K., Korcan S., Mutlu M., Ciğerci İ., , 6th Balkan Congress of Microbiology, (28.10.2019),
 10. KONUK M., , 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (8th CMAPSEEC), (19.05.2019),
 11. KONUK M., M M. K., Liman R., , ATEMii Conference “Microbes and Ecosystems: The Universal Hidden Force, (08.05.2019),
 12. OKTAY E. Ö., KONUK M., KARASAKAL Ö. F., KAMAN T., , 13th Balkan Congress of Human Genetics, (17.04.2019),
 13. KONUK M., , IV. International Congress on Applied Biological Sciences, (03.05.2018),
 14. KONUK M., , IV. ICABS 2018, (03.05.2018),
 15. KONUK M., Arı S., , ICAPS 2018, (25.04.2018), Saraybosna-Bosna Hersek
 16. KONUK M., , ICAPS 2018, (25.04.2018),
 17. KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 18. KONUK M., DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., YILANCIOĞLU K., KARAHAN M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 19. ULUCAN K., DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., YILANCIOĞLU K., KARAHAN M., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 20. DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., YILANCIOĞLU K., ULUCAN K., KARAHAN M., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 21. KARAHAN M., DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., YILANCIOĞLU K., ULUCAN K., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 22. ULUCAN K., DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., YILANCIOĞLU K., KARAHAN M., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 23. YILANCIOĞLU K., DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., ULUCAN K., KARAHAN M., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 24. YILANCIOĞLU K., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., ULUCAN K., KARAHAN M., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 25. KONUK M., Messaouda K., Dilek A., Arzu Ö., , ATEMii Conference “Microbes and Ecosystems: The Universal Hidden Force, (08.05.2014),
 26. KONUK M., Yıldırım H., Kargıoğlu M., , 1st MEDITERRANEAN SYMPOSIUM on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS, (17.04.2013),
 27. KONUK M., Bulut S., Mert R., , VI. International Symposiom on Ecology and Environmental Problems (ISEEP-2011), (17.11.2011),
 28. KONUK M., Ciğerci İ., Yüksek Ş., , Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, (09.11.2011),
 29. KONUK M., Cenkci S., Serteser A., , Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, (09.11.2011),
 30. KONUK M., Serteser A., Kargıoğlu M., Deniz L., , Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, (09.11.2011),
 31. KONUK M., Kargıoğlu M., Cenkci S., Serteser A., , Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, (09.11.2011),
 32. KONUK M., Kargıoğlu M., Cenkci S., Serteser A., , Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, (09.11.2011),
 33. KONUK M., Korcan , Ciğerci İ., , II. Uluslararsı çevre koruma sempozyumu, (08.09.2005),
 34. KONUK M., Onrat S., , Uluslar arası Bor Sempozyumu, (23.09.2004),
 35. KONUK M., Onrat S., , Uluslar arası Bor Sempozyumu, (23.09.2004),
 36. KONUK M., Dülgerbaki S., Fıçıcı E. K., , International Dairy Symposium, (24.05.2004),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. Konuk K. U. a. M., Fundamentals of Modern Peptide Synthesis, (2021), ISBN: ISBN 9780367473280.
 2. Konuk M., Karahan M., Canbolat... F., Synthetic Peptide Vaccine Models Design, Synthesis, Purification and Characterization, (2021), ISBN: 9781003144533.
 3. Korcan S. E., KONUK M., Nanobiotechnology applcations in special reference to fungi, (2017), ISBN: 978-3-319-68424-6.
 4. Özkara A., Konuk D. A. a. M., Pesticides, Environmental Pollution, and Health, (2016), ISBN: eBook (PDF) ISBN: 978-953-51-5435-8.
 5. Korcan S. E., Konuk M., erdoğmuş S. F., benefical usages of Halophilic microorganism, (2015), ISBN: 978-3-319-14595-2.
 6. korcan S. E., Ciğerci İ. H., Konuk M., White-rot fungi in bioremediation, (2013), ISBN: 978-3-642-33811-3.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. OKTAY E. Ö., KAMAN T., KARASAKAL Ö. F., ULUCAN K., KONUK M., TARHAN N., Alzheimer Hastalığı ile İlişkilendirilen APH1A Genindeki Zararlı SNP’lerin In Silico Yöntemler ile Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019), 23(2), 196-204, https://doi.org/10.19113/sdufenbed.522738.

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Konuk M., , ÜÜ MBG Günleri, (14.03.2021), istanbul-TR
 2. KARASAKAL Ö. F., OKTAY E. Ö., ULUCAN K., KONUK M., KAMAN T., , TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi (26.10.2018 tarihinde kongre katılımı), (30.10.2019),
 3. KONUK M., , Alzheimer Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi, (17.05.2019),
 4. OKTAY E. Ö., KONUK M., KARASAKAL Ö. F., KAMAN T., , 13th Balkan Congress of Human Genetics, (17.04.2019),
 5. KONUK M., TARHAN K. N., ULUCAN K., , 17. Sinir Bilim Kongresi, (06.04.2019),
 6. KAMAN T., OKTAY E. Ö., ULUCAN K., KONUK M., KARASAKAL Ö. F., , TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi, (29.10.2018),
 7. KONUK M., Ciğerci İ., Liman R., , M.K., (21.10.2016),
 8. KONUK M., Cenkci S., Yıldız M., Dayan S., Kargıoğlu M., , 14. Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi, (31.08.2005),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

 1. Gelsin B., TAŞTAN C., KONUK M., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Cüce Cavendish'de Muz Çizgi Virüsüne karşı CRISPR/Cas9 uygulamaları ile muz bitkisinin etkinliğini ve direncini artırmaya yönelik araştırma, (Consultant), (Expire date :05.11.2022),
 2. KONUK M., Baran B., - , TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Bugdayın (Triticum vulgare), bugday cüce virüsü (WDV)'ne karsı direncini artırmak için CRISPR tabanlı modifikasyonların uygulanması, (Head), (Expire date :22.01.2022),
 3. Baran B., TAŞTAN C., KONUK M., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Buğdayın (Triticum vulgare), buğday cüce virüsü (WDV)’ne karşı direncini artırmak için CRISPR tabanlı modifikasyonların uygulanması, (Consultant), (Expire date :02.01.2022),
 4. IŞIK S., METİN B., DOĞAN C. S., BOZKURT İ., BARİPOĞLU S., GÖKTEN E. S., KONUK M., BAP projesi, Nörogenetik Hastalık Vakalarında Tanıya Yönelik Genetik Yatkınlık Paneli Çalışması, (Consultant), (Expire date :20.10.2022),
 5. KONUK M., ALBAYRAK İ. G., GÜLTEKİN S. K., BAP projesi, Melaleuca alternifolia’nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi, (Head), (Expire date :20.10.0001),
 6. KONUK M., ALBAYRAK İ. G., GÜLTEKİN S. K., BAP projesi, Melaleuca alternifolia’nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi, (Head), (Expire date :01.10.2021),
 7. KONUK M., ALBAYRAK İ. G., GÜLTEKİN S. K., BAP projesi, Melaleuca alternifolia'nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi, (Head), (Expire date :01.10.2021),
 8. IŞIK S., TARBIAT S., Neğiş Y., Avşar T., KONUK M., UZBAY İ. T., Yapıcıer Ö., TÜBİTAK, DNA Topoizomeraz IIβ’nın Nöroinflamasyondaki Rolünün Parkinson Hastalığı A53T α-Sinüklein Mutant Transgenik Fare Modelinde Araştırılması ve İlgili Moleküler Yolakların İn Vitro Aydınlatılması, (Consultant), (Expire date :01.07.2023),
 9. Uysal M., KONUK M., Sözen M., TÜBİTAK, Kumral Abdal Bilecikte Bilim Şenliğini Müjdeliyor, (Researcher), (Expire date :20.01.2019),
 10. KONUK M., Taştan C., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Cüce Cavendish'de Muz Çizgi Virüsüne karşı CRISPR/Cas9 uygulamaları ile muz bitkisinin etkinliğini ve direncini artırmaya yönelik araştırma, Danışman, (Tamamlanma Tarihi :05.11.2021),

9. Administrative Duties

 1. Yönetim / Management - Rektör Yardımcısı (2018-Continues)
 2. Yönetim / Management - Enstitü Müdürü (2018-2019)
 3. Koordinatör / Coordinator - ARGEYEP (2018-Continues)
 4. Koordinatör / Coordinator - Bilim ve Fikir Festivali Koordinatörlüğü (2018-Continues)
 5. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Ortak Bölümler Başkanlığı (2020-Continues)
 6. Kurul Başkanlığı / Head of Board - Pandemi Kurulu Başkanlığı (2020-Continues)
 7. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (2018-2022)
 8. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Moleküler Nörobilim (2018-Continues)
 9. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - BİYOTEKMER (2018-Continues)
 10. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Engelli Öğrenci Birimi (2020-Continues)
 11. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2020-Continues)
 12. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Nörogenetik Çalışma Grubu (2019-Continues)
 13. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları (2018-2019)
 14. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Kurulu Üyeliği (2018-2020)
 15. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 16. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 17. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyon Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü) (2018-Continues)
 18. Kurul Üyeliği / Board Member - Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 19. Kurul Üyeliği / Board Member - Diğer Fakültelerde Kurul Üyeliği (2020-Continues)
 20. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Fakülte Disiplin Komisyonu (2018-2019)
 21. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Enstitü Disiplin Komisyonu (2018-2019)
 22. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - Moleküler Biyoloji Genetik Kulubü (2020-Continues)
 23. TBHD Yönetim Kurulu üyeliği (2021-Continues)

10. Scientific Memberships

 1. Asian Council of Science Editors(2021)

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Seminer (Master) - Group 1 0 0 20
İleri Moleküler Genetik (Master) - Group 1 3 0 29
Nanobiyoteknoloji (Master) - Group 1 3 0 17
General Biology II (Undergraduate) - Group 1 3 0 144
Graduation Thesis (Undergraduate) - Group 1 0 0 12
Mezuniyet Tezi (Undergraduate) - Group 1 0 0 2
Fall Nörodejenerasyon ve Genetik Bilimi (Doctorate) - 1 Group 3 0 5
Seminer (Doctorate) - 1 Group 0 0 8
Seminer (Master) - Group 1 1 0 23
Seminer (Master) - Group 4 1 0 180
Seminer (Master) - Group 1 1 0 3
Biyomoleküllerde Ayrıştırma ve Saflaştırma Teknikleri (Master) - Group 1 3 0 13
Plant Biology (Undergraduate) - Group 1 3 0 33
Current Developments in Molecular Biology (Undergraduate) - Group 1 0 2 100
Graduation Project (Undergraduate) - Group 1 0 0 12
2019-2020 Spring Moleküler Nörobilimde Güncel Gelişmeler I (Doctorate) - 1 Group 3 0 1
Nörogelişim (Doctorate) - 1 Group 3 0 3
Seminer (Doctorate) - 1 Group 1 0 2
Bellek (Doctorate) - 1 Group 3 0 1
Epigenetik (Doctorate) - 1 Group 3 0 1
Seminer (Master) - Group 7 1 0 69
Seminer (Master) - Group 1 1 0 27
Seminer (Master) - Group 1 1 0 6
Seminer (Master) - Group 1 3 0 16
Seminer (Master) - Group 1 1 0 13
Seminer (Master) - Group 1 0 0 6
Nanobiyoteknoloji (Master) - Group 1 3 0 6
General Biology II (Undergraduate) - Group 1 3 0 117
Molecular Genetics (Undergraduate) - Group 1 3 0 89
Graduation Thesis (Undergraduate) - Group 1 0 0 2
Fall Seminer (Doctorate) - 1 Group 1 0 3
Seminer (Doctorate) - 1 Group 1 0 10
Epigenetik (Doctorate) - 1 Group 3 0 10
Seminer (Master) - Group 1 1 0 13
Biyoteknolojiye Giriş (Master) - Group 1 2 2 0
Biyomoleküllerde Ayrıştırma ve Saflaştırma Teknikleri (Master) - Group 1 3 0 4
Seminer (Master) - Group 6 1 0 161
Seminer (Master) - Group 1 1 0 10
Plant Biology (Undergraduate) - Group 1 3 0 69
Current Developments in Molecular Biology (Undergraduate) - Group 1 0 2 58

Created: 20.01.2022