1. Name Surname

: Mesut KARAHAN

2. Date of Birth

: 20.08.1977

3. Title

: Doç. Dr.

Contact Information

: mesut.karahan@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Kimya Yıldız Teknik 1999
Graduate Kimya-Biyokimya Yıldız Teknik 2002
Doctorate Kimya-Biyokimya Yıldız Teknik 2007

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Associate Professor Kimya-Biyokimya Üsküdar Üniversitesi 2018

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Hazır yemek sektöründe çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliğine dair farkındalık araştırması, Ercan Akkurt, 2018.
 2. Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu iş sağlığı ve güvenliği programı için eski ve yeni müfredat karşılaştırılması (Bir vakıf üniversitesi örneği), Selcan Kaplanvural, 2018.
 3. Iso 14000 çevre yönetimine dair bir inceleme: İstanbul ili elektronik atık firmaları örneklemi, Büşra Sağlık, 2018.
 4. İnşaatta iş sağlığı ve güvenliği eğitim metotlarının incelenmesi, Esra Bayrak, 2019.
 5. Oto sanayi sitelerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, Olcay Tanyel, 2019.
 6. GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ KAZALARINA BAKIŞ AÇILARI, Filiz Yıldız, 2019.
 7. Endüstriyel yangınlara müdahale faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği çözümleri, MUSTAFA EMRE İMREL, 2019.
 8. Bir un fabrikasında TS en 60079-10-2 standardına göre toz kaynaklı patlayıcı ortam değerlendirilmesinin yapılması ve bu standardın ilgili nfpa standartları ile karşılaştırılması, AHMET ŞİMŞEK, 2019.
 9. Denim ağartma işlerinin teknolojik gelişmeler çerçevesinde çalışanlar üzerinde risklerinin azaltılması, GÜLGÜN GÖL FİL, 2019.
 10. MAKİNE BAŞINDA UYGULAMALI VERİLEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Murat Battal, 2019.
 11. Dopamin D2 reseptör taq A1 allelinin uzun ve kısa mesafe koşucular üzerine etkisi, ÖZNUR ÖZGE ÖZCAN, 2016.
 12. İtfaiyede kişisel koruyucu donanımlar, YILDIRIM DURSUN, 2016.
 13. Veteriner hekimliğinde Brucella abortus hastalığına karşı immunojen olarak kullanılabilen sentetik peptid-polimer konjugatlarının sentezlenmesi ve yapılarının incelenmesi, TAYFUN ACAR, 2015.
 14. Koruyucu yeni nesil peptid aşı modelleri: Viral kuduz hastalığı peptidlerinin çeşitli adjuvantlarla biyokonjugatlarının geliştirilmesi, PELİN PELİT ARAYICI, 2015.
 15. Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğinin yönetim sistemleri ile bütünleştirilmesi, inşaat sektöründe uygulama ve karşılaştırma, BÜŞRA AKSU, 2017.
 16. Gıda sektöründe çalışanların iş kazalarına bakış açıları, FİLİZ YILDIZ, 2019.
 17. POLİ (METİL VİNİL ETER-ko-MALEİK ANHİDRİT)-BAKIR (II)-SIĞIR SERUM ALBUMİN BİYOKOMPLEKSİNİN HAZIRLANMASI VE SULU ÇÖZELTİLERİNDEKİ KARARLILIĞI ÜZERİNE FARKLI pH VE TUZ KONSANTRASYONLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Rahime Bilge Börklü, 2020.
 18. İmmünojen özellikli nanopartiküler sistemlerin geliştirilmesi, HATİCE KÜBRA BÜYÜKBAYRAKTAR, 2020.
 19. Orta ve küçük ölçekli kimyasal üretimi yapan firmalarda kimyasal madde yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi, ALEV ARSLAN KILINÇ, 2020.
 20. Uçucu organik bileşiklerin ve bulgularının tekstil endüstrisinde değerlendirilmesi, YİĞİT KÖSEM, 2019.
 21. Özel Yetenekli 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerin Dijital Oyun Bağımlılığı ile Empati Beceleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sevgi Çınar, 2021.
 22. Baş Boyun Radyoterapisi Yapılan Hastalarda Adaptif uygulamaların Hedef ve Kritik Organlara Etkisinin İncelenmesi, Özlem Gören, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Zelka F. Z., Kocatürk R. R., Özcan Ö. Ö., Karahan M., Can Nutritional Supports Beneficial in Other Viral Diseases Be Supportive For SARS-COV-2?, korean journal of family medicine, (2021), (), 1-15, .
 2. Atak E. S., Yıldız D., Kocatürk R. R., Temizyürek A., Özcan Ö. Ö., Ergüzel T. T., Karahan M., Tarhan N., Effect of Probiotics on Parkinson's Disease Rating, Selected Gastrointestinal Measurements and Oxidative Stress Parameters in Parkinson’s Disease: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials, basic and clinical neuroscience, (2021), (), 1-20, .
 3. OKTAY E. Ö., TUNCAY S., KAMAN T., KARASAKAL Ö. F., ÖZCAN Ö. Ö., SOYLAMIŞ T., KARAHAN M., KONUK M., An update comprehensive review on the status of COVID-19: vaccines, drugs, variants and neurological symptoms, TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, (2021), 42(), 342-357, .
 4. Börklü R. B., Dasdan D. S., Karahan M., Investigation of Different pHs and Salt Concentration Effects on the Stability of Poly (methyl vinyl ether-co-maleic anhydride)- Bovine Serum Albumin) Bioconjugate and Poly (methyl vinyl ether-co-maleic anhydride)- Cu+2-Bovine Serum Albumin) Biocomplex in, Journal of the Indian Chemical Society, (2021), (), 100-104, .
 5. Arayici P. P., Acar T., Karahan M., Derman S., Mustafaeva Z., Toman R., DEVELOPMENT OF LIPOPOLYSACCHARIDE-POLYOXIDONIUM COMPLEXES AND CONJUGATES AGAINST THE Q FEVER DISEASE FOR APPLICATION PURPOSE OF VACCINE PROTOTYPE, Fresenius Environmental Bulletin, (2020), 29(12A), 11349-11357, .
 6. Okay S., Özcan Ö. Ö., Karahan M., Nanoparticle-based delivery platforms for mRNA vaccine development, AIMS Biophysics, (2020), 7(4), 323-338, .
 7. Tekin , (Tekin H., 1 H. O., Singh 2. ]. ;., (Singh V., Altunsoy V. P. 3. ]. ;., (Altunsoy E., 2 E. E., Karahan 4. ]. ;., (Karahan M., Sayyed M. 5. ]. ;., (Sayyed M., M. , Erguzel I. 6. ]. ;., (Erguzel T., Kasikci T. T. 7. ]. ;., (Kasikci E., Konuk E. S. 8. ]. ;., (Konuk M., Muhsin)[ , Gamma Shielding Properties of Erbium Zinc Tellurite Glass System Using Monte Carlo Method-printed version, JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, (2020), 48(2), 1252-1261, .
 8. Arayici P. P., Acar T., Ucar B., Karahan M., Arslan B. A., Mustafaeva Z., Rabies Virus 31D Peptide‐[P(VP‐co‐AA)] Conjugates: Synthesis, Characterization and Cytotoxicity Evaluation, CHEMISTRYSELECT, (2019), 4(32), 9483-9487, https://doi.org/10.1002/slct.201901375.
 9. Atalay V. E., Ölüç İ. B., M. Karahan, Modeling of BSA–Metal Ion-Acrylic Acid Complex by Theoretical Methods: Semi-Empirical PM6 and Docking Study, ACTA PHYSICA POLONICA A, (2018), 134(6), 1200-1203, https://doi.org/10.12693/aphyspola.134.1200.
 10. Tekin H. O., Singh V. P., Altunsoy E. E., Karahan M., M. I. Sayyed, Erguzel T. T., Kasikci E. S., Konuk M., Gamma Shielding Properties Of Erbium Zinc Tellurite Glass System Using Monte Carlo Method, Journal of Testing and Evaluation, (2018), 48(2), 1-11, https://doi.org/10.1520/jte20180123.
 11. Çalman F., Arayıcı P. P., Büyükbayraktar H. K., Karahan M., Mustafaeva Z., Katsarava R., Development of Vaccine Prototype Against Zika Virus Disease of Peptide-Loaded PLGA Nanoparticles and Evaluation of Cytotoxicity, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, (2018), 1(1), 1-7, https://doi.org/10.1007/s10989-018-9753-2.
 12. Tekin H. O., Sayyed M. I., Kilicoglu O., Karahan M., Erguzel T. T., Kara U., Konuk M., Calculation of Gamma-ray Attenuation Properties of Some Antioxidants using Monte Carlo Simulation Method, Biomedical Physics & Engineering Express, (2018), 4(5), 1-9, https://doi.org/10.1088/2057-1976/aad297.
 13. Acar T., Arayıcı P. P., Ucar B., Karahan M., Mustafaeva Z., Synthesis, Characterization and Lipophilicity Study of Brucella abortus’ Immunogenic Peptide Sequence That Can Be Used in the Future Vaccination Studies, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, (2018), 1(1), 1-8, https://doi.org/10.1007/s10989-018-9739-0.
 14. Tekin H. O., Karahan M., Erguzel T. T., Manici T., Konuk M., Radiation shielding parameters of some antioxidants using Monte Carlo method, Journal of biological physics, (2018), 44(4), 579-590, https://doi.org/10.1007/s10867-018-9507-6.
 15. TEKİN H. O., KARAHAN M., KILIÇOĞLU Ö., ERGÜZEL T. T., M.I. Sayyed A. Mesbahi, U. Kara, Investigation of Water Equivalance and Shielding Properties of Different Solid Phantoms using MCNPX Code, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, (2018), 13(2), 551-562, .
 16. Karakus G., Ece A., Yaglioglu A. S., Zengin H. B., Karahan M., Synthesis, structural characterization, and antiproliferative/cytotoxic effects of a novel modified poly (maleic anhydride-co-vinyl acetate)/doxorubicin conjugate, Polymer Bulletin, (2017), (), 2159-2184, https://doi.org/10.1007/s00289-016-1821-1.
 17. Karahan M., Mustafaeva Z., Özeroğlu C., The formation of polycomplexes of poly(methyl vinyl ether-CO-maleic anhydride) and bovine serum albumin in the presence of copper ions, Polish Journal of Chemical Technology, (2014), (), 97-105, https://doi.org/10.2478/pjct-2014-0058.
 18. Ulucan K., Karahan M., Saglam E., Biochemical and molecular effects of folic acid metabolism to Parkinson, Alzheimer, bipolar and schizophrenic diseases, ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, (2013), (), 378-382, https://doi.org/10.5455/apd.40636.
 19. Karahan M., Karakuş E., Bülbül D., Atacı N., Immobilization of glutaminase enzyme from Hypocria jecorina on polyacrylic acid: preparation and biochemical characterization, Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, (2013), (), 262-267, https://doi.org/10.3109/21691401.2013.808646.
 20. Karahan M., Tuğlu S., Mustafaeva Z., Synthesis of microwave-assisted poly (methyl vinyl ether-co-maleic anhydride)-bovine serum albumin bioconjugates, Journal Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology, (2012), (), 363-368, https://doi.org/10.3109/10731199.2012.678942.
 21. Karakus G., Polat Z. A., Yaglıoglu A. S., Karahan M., Yenidunya A. F., Synthesis, characterization, and assessment of cytotoxic, antiproliferative, and antiangiogenic effects of a novel procainamide hydrochloride-poly(maleic anhydride-co-styrene) conjugate, Journal of Biomaterials Science, (2012), (), 1260-1276, https://doi.org/10.1080/09205063.2012.750209.
 22. KARAHAN M., Mustafaeva Z., Özeroğlu C., Investigation of ternary complex formations of polyacrylic acid with bovine serum albumin in the presence of metal ions by fluorescence and dynamic light scattering measurements, The Protein Journal, (2010), (), 336-342, .
 23. Ozdemir Z. O., Characterization of foot-and-mouth disease virus's viral peptides with LC-ESI-MS, Journal of the Chemical Society of Pakistan, (2010), (), 531-536, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31423.30884.

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. ozkan A., Cayircioglu S., Karagoz I., Kocaturk R. R., Özcan Ö. Ö., Karahan M., Investigation of the relationship between eating attitudes, self-esteem, anxiety and depression levels of postmenopausal women, The Journal of Neurobehavioral Sciences (JNBS), (2021), (), 1-10, .
 2. Özcan Ö. Ö., Karahan M., CANCER DIAGNOSTICS, IMAGING AND TREATMENT BY NANOSCALE STRUCTURES TARGETING, Biotechnologia Acta, (2019), 12(6), 12-24, https://doi.org/10.15407/biotech12.06.012.
 3. KARAHAN M., Tekeli F. N., Daşdan D. Ş., Simşek G. G., Modeling particle size of polyacrylic acid-copper(II)-bovine serum albumin ternary complex in salt solution, Journal of the Indian Chemical Society, (2019), 96(), 1195-1198, .
 4. Konuk M., Yılmaz Ö., Kapıcı S., Sercan C., önal H., Akgün A., Ulucan K., DİYETE DEVAM EDEN OTİZMLİ ÇOCUKLARDA METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ (MTHFR) GENİ C677T POLİMORFİZMİNİN BELİRLENMESİ, THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES, (2019), 6(2), 133-137, https://doi.org/10.5455/jnbs.1549566985.
 5. G. Karakus, Polat Z. A., M. Karahan, Design, synthesis, structural characterization and cell cytotoxicity of a new derivative poly(maleic anhydride-co-vinyl acetate)/miltefosine polymer/drug conjugate, Bulgarian Chemical Communications, (2019), 51(2), 267-278, https://doi.org/10.34049/bcc.51.2.5053.
 6. DOĞAN C. S., ULUCAN K., KARAHAN M., özcan ö., Effect of Dopamine D2 Receptor TAQ A1 Allele on Sprinter and Endurance Athlete., world Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Sport and Health Sciences, (2018), 12(9), 9-12, .
 7. Özcan Ö. Ö., Sercan C., Kulaksız H., Karahan M., Ulucan K., The Effect of Dopamine D2 Receptor TAQ A1 Allele on Sprinter and Endurance Athlete, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Sport and Health Sciences, (2018), 12(9), 353-356, .
 8. Atalay V. E., Oluc I. B., Karahan M., A Docking Study: Modeling of BSA-Metal ion-polycomplexes of Poly (Methyl Vinyl Ether-co-Maleic Anhydride), Journal of Chemistry and Chemical Sciences, (2018), 8(6), 955-963, https://doi.org/10.29055/jccs/667.
 9. Atalay V. E., Oluc I. B., Karahan M., A Docking Study: Modeling of BSA-Metal Ion-Polycomplexes of Poly(Methyl Vinyl Ether-Co-Maleic Anhydride, Journal Of Chemistry And Chemical Sciences, (2018), 8(6), 1-6, https://doi.org/10.29055/jccs/667.
 10. Tekin H., Erguzel T., Karahan M., Konuk M., Tarhan N., Radiation attenuatoin properties of human brain regions according to elemental composition in radiological energy range: A monte carlo simulation, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2018), 5(1), 8-12, https://doi.org/10.5455/jnbs.1521311225.
 11. KARAHAN M., Synthesis and characterization of bioconjugates of antigenic rabies virus peptide epitope with polyacrylic acid, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, (2017), (), 2752-2758, .
 12. Karahan M., Mustafaeva Z., Koç R. Ç., Bağırova M., Allahverdiyev A. M., Antitumor activity of polyelectrolytes-metal complexes, Romanian Biotechnological Letters, (2013), (), 8447, https://doi.org/10.1177/0748233712457446.
 13. KARAHAN M., Polyelectrolytes And Ist Biological Properties, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, (2012), (), 85-106, .
 14. KARAHAN M., Polysaccharide-protein covalent conjugates and ternary metal complexes, Asian Journal Chemistry, (2006), (), 1837-1845, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Aydın C., Büyükbayraktar H. K., Özcan Ö. Ö., Arayıcı P. P., Karahan M., , International Joint Science Congress of Materials and Polymers (ISCMP), (29.09.2021), Türkiye-Burdur
 2. Karahan M., , International Joint Science Congress of Materials and Polymers (ISCMP), (29.09.2021), Türkiye-Burdur
 3. ATALAY V. E., KARAHAN M., , ICINSE 2019, (26.10.2019),
 4. Özcan Ö. Ö., Sercan C., Kulaksız H., Karahan M., Ulucan K., , 20th International Conference on Sport Medicine and Sport Science, (25.06.2018), France- Paris
 5. KONUK M., DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., YILANCIOĞLU K., KARAHAN M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 6. ULUCAN K., DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., YILANCIOĞLU K., KARAHAN M., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 7. DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., YILANCIOĞLU K., ULUCAN K., KARAHAN M., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 8. KARAHAN M., DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., YILANCIOĞLU K., ULUCAN K., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 9. ULUCAN K., DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., YILANCIOĞLU K., KARAHAN M., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 10. YILANCIOĞLU K., DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., ULUCAN K., KARAHAN M., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 11. YILANCIOĞLU K., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., ULUCAN K., KARAHAN M., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. ÇELIK F. N., DENIZ E., KOCATÜRK R. R., SOYLAMIŞ T., ÖZCAN Ö. Ö., ÖZAY M. E., KARAHAN M., COVID-19 ve SAĞLIK ARAŞTIRMALARI-4, (2022), ISBN: 978-625-8065-80-0.
 2. Konuk M., Karahan M., Canbolat... F., Synthetic Peptide Vaccine Models Design, Synthesis, Purification and Characterization, (2021), ISBN: 9781003144533.
 3. Karahan M., Synthetic Peptide Vaccine Models Designing, Synthesis, Purification and Characterization, (2021), ISBN: 9780367473280.
 4. ÇEVİK E., ÖZAY M. E., KARAHAN M., Sağlık Bilimlerinde Bütüncül Bakış: Sağlığın Korunması, (2021), ISBN: 978-625-7601-87-0.
 5. ÇEVİK E., ÖZAY M. E., KARAHAN M., Sağlığın Korunması: Katkı Maddeleri, Koruyucular, (2021), ISBN: 978-625-7601-87-0.
 6. KARAHAN M., Özcan Ö. Ö., Kumar P. V., Tan S. L., Yina T., New Generation Peptide-Based Vaccine Prototype, (2020), ISBN: 978-1-83880-102-1.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. YİLDİZ M. B., SARİKAYA S., TEMİRÇİN Ş., DENER B. G., KOCATÜRK R. R., Night Eating Syndrome and Sleep Quality among Turkish University Students in COVID‑19 Pandemic, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2021), 8(2), 135-141, .
 2. BAYRAK E., KARAN T. Y., KARAKAŞ İ., UÇAN R., BİNGÖL N., KARAHAN M., İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Olarak Uygulanan Eğitim Metodlarının Çalışan Davranışlarına Yansımasının İncelenmesi-, İSG Akademik, (2021), 3(1), 25-45, .
 3. BAYRAK E., KARAN T. Y., KARAKAŞ İ., UÇAN R., BİNGÖL N., KARAHAN M., İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Olarak Uygulanan Eğitim Metodlarının Çalışan Davranışlarına Yansımasının İncelenmesi., İSG Akademik, (2021), 3(1), 25-45, .
 4. BAYRAK E., KARAN T. Y., KARAKAŞ İ., UÇAN R., BİNGÖL N., KARAHAN M., İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Olarak Uygulanan Eğitim Metodlarının Çalışan Davranışlarına Yansımasının İncelenmesi, İSG Akademik, (2021), 3(1), 25-45, .
 5. BAYRAK E., KARAN T. Y., KARAKAŞ İ., UÇAN R., BİNGÖL N., KARAHAN M., İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Olarak Uygulanan Eğitim Metodlarının Çalışan Davranışlarına Yansımasının İncelenmesi.., İSG Akademik – OHS Academic, (2021), 3(1), 25-45, .
 6. BAYRAK E., KARAN T. Y., KARAKAŞ I., UÇAN R., BİNGÖL N., KARAHAN M., İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Olarak Uygulanan Eğitim Metodlarının Çalışan Davranışlarına Yansımasının İncelenmesi, İSG Akademik – OHS Academic, (2021), 3(1), 25-45, .
 7. Altinok E., Aydin E., Koval S., Şener B., Özbilgin A. İ., Özcan Ö. Ö., Çolak H., Sariyer E. T., Çevik E., Karahan M., Investigation of Nutrition Status In Patients Irritable Bowel Syndrome, Journal of Health Services and Education, (2021), 4(2), 53-59, .
 8. ALTINOK E., AYDIN E., KOVAL S., ÖZBİLGİN A. I., ŞENER B., ÖZCAN O. O., ÇOLAK H., SARIYER E. T., ÇEVİK E., KARAHAN M., Investigation of Nutrition Status in Patients with Irritable Bowel Syndrome, Journal of Health Services and Education, (2020), 4(2), 53-59, .
 9. ALTINOK E., AYDIN E., KOVAL S., ÖZBİLGİN A. İ., ŞENER B., ÖZCAN Ö. Ö., ÇOLAK H., SARIYER E. T., ÇEVİK E., KARAHAN M., İrritabl Bağırsak Sendromu Olan Hastalarda Beslenme Durumunun İncelenmesi, Journal of Health Services and Education, (2020), (), 53-59, .
 10. ÖZGÜL A. A., BOZAT C., SEZİŞ M., BADUR Y., ÖZCAN Ö. Ö., SARIYER E. T., ÇEVİK E., ÇOLAK H., KARAHAN M., Determination of Knowledge Level and Consumption Status of Individuals in Working Life about Probiotic Foods, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2020), 1(12), 365-378, .
 11. ÖZGÜL A. A., BOZAT C., SEZİŞ M., BADUR Y., Özcan Ö. Ö., SARIYER E. T., ÇEVİK E., ÇOLAK H., Karahan M., Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi, Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi, (2020), (12), 365-378, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

 1. KARAHAN M., BAP projesi, GAS5 Oligonükleotid konjuge edilmiş Silika Nanopartikülünün Meme Kanser Hücrelerinde Apoptotik Etkisinin in vitro İncelenmesi, (Head), (Expire date :01.10.2021),
 2. KARAHAN M., BAP projesi, Silika Nanopartiklü ile Ayrı Ayrı Enkapsüle Edilmiş Resveratrol ve Levofloxacin’in Meme Kanserinde Sitotoksik ve Apoptotik Etkisinin İncelenmesi, (Head), (Expire date :01.10.2021),
 3. Ünal P. D. S., KARAHAN M., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, COVID-19’A KARŞI PEPTİT TEMELLİ AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI, (Researcher), (Expire date :01.06.2022),
 4. KARAHAN M., (öğrenci) B. T., (öğrenci) C. A., (Öğrenci) O. K. T., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Asitretin Konjuge Edilmiş Silika Nanopartikülünün İmmün (İdiyopatik) Trombositopenik Purpura Hastalığında Sitotoksik Etkisinin İncelenmes, (Head), (Expire date :01.09.2020), -
 5. KARAHAN M., Deniz E., Çelik F. N., Pektaş E., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Kafein Metabolizmasiyla ilişkili CYP1A2 gen Polimorfizminin Alel Dağılımının Belirlenmesi, (Head), (Expire date :30.04.2020),
 6. KARAHAN M., Saraçoğlu P., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, METİMAZOL YÜKLÜ PLGA NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU, (Head), (Expire date :31.05.2019),
 7. KARAHAN M., Gül Ö., Özkaynak B., Çimen S., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, AMİNO ASİT BAZLI BİYOBOZUNUR (AABB) POLİMERİNE DAYALI KONTROLLÜ İLAÇ SALIM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, (Head), (Expire date :31.05.2019),
 8. KARAHAN M., Aydın C., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, METRONİDAZOL YÜKLÜ İNSAN SERUM ALBUMİN NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU, (Head), (Expire date :31.05.2019),
 9. KARAHAN M., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, COVID-19’A KARŞI PEPTİT TEMELLİ AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI, Araştırmacı, (Tamamlanma Tarihi :01.05.2022),

9. Administrative Duties

 1. Yönetim / Management - SHMYO Müdürü (2020-Continues)
 2. Yönetim / Management - Enstitü Müdürü (2019-Continues)
 3. - (2020-Continues)
 4. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Beslenme ve Diyetetik (2020-Continues)
 5. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Beslenme ve Diyetetik (2019-2020)
 6. Direktör / Director - Teknoloji Transfer Ofisi (2019-Continues)
 7. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - İş sağlığı ve Güvenliği Makale Grubu (2020-Continues)
 8. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2019-2020)
 9. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2018-2019)
 10. Kurul Üyeliği / Board Member - Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği (2017-Continues)
 11. Kurul Üyeliği / Board Member - Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği (2016-2019)
 12. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Biyolojik Aktiviteler Grubu (2020-Continues)
 13. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Farmakoloji ve Toksikoloji Grubu (2020-Continues)
 14. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Hesaplamalı Biyoloji ve In Silico Çalışmaları Grubu (2020-Continues)
 15. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Biyomalzeme Numerik Hesaplamalı Yaklaşımlar Grubu (2020-Continues)
 16. TÜSEB Danışma Kurul Üyesi (2020-Continues)
 17. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) - Değerlendirme Kurul Üyeliği (2020-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği (Master) - Group 2 3 0 116
Kalıtsal Metabolizma Hastalıklarında Beslenme (Master) - Group 1 3 0 36
Seminer (Master) - Group 1 0 0 29
Biyomalzemeler (Master) - Group 1 3 0 42
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 2 3 0 77
Medikal Ürünler (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 2 0 1
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 3 0 19
Beslenme Biyokimyası II (Undergraduate) - Group 1 2 0 84
Seminer II (Undergraduate) - Group 1 2 0 50
Uygulamalı Alan Araştırması II (Undergraduate) - Group 1 2 0 33
Biyomedikal Teknolojisine Giriş (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 2 0 1
Sosyal Sorumluluk Projesi (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 2 0 3
Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 99
Mezuniyet Tezi (Undergraduate) - Group 1 0 0 1
Sosyal Sorumluluk Projesi (Associate) - Group 1 2 0 46
Biyomedikal Teknoloji (Associate) - Group 1 2 0 44
Biyokimya (Associate) - Group 3 2 0 156
Fall Uygulamalı Proje Yönetimi II (Doctorate) - 1 Group 2 0 2
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği (Master) - Group 4 3 0 166
Biyokimya (Undergraduate) - Group 2 2 0 147
Proje (Undergraduate) - Group 1 0 0 4
Beslenme Biyokimyası I (Undergraduate) - Group 1 0 2 86
Seminer I (Undergraduate) - Group 1 2 0 45
Uygulamalı Alan Araştırması I (Undergraduate) - Group 1 0 2 33
Biyomedikal Teknolojisine Giriş (Associate) - Group 4 2 0 400
Sosyal Sorumluluk Projesi (Associate) - Group 1 2 0 29
2019-2020 Spring Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği (Master) - Group 2 3 0 229
Biyomalzemeler (Master) - Group 1 3 0 6
Nanobiyoteknoloji (Undergraduate) - Group 1 3 0 79
Mezuniyet Tezi (Undergraduate) - Group 1 0 0 5
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (Undergraduate) - Group 2 3 0 139
Beslenme Biyokimyası II (Undergraduate) - Group 1 3 0 100
Uygulamalı Alan Araştırması II (Undergraduate) - Group 1 0 2 27
Seminer II (Undergraduate) - Group 1 1 0 25
Biyokimya (Associate) - Group 2 2 0 112
Fall Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği (Master) - Group 7 3 0 247
Beslenme Biyokimyası I (Undergraduate) - Group 1 3 0 86
Temel Biyoloji (Undergraduate) - Group 1 2 0 26
Uygulamalı Alan Araştırması I (Undergraduate) - Group 1 0 2 23
Biyokimya (Undergraduate) - Group 3 2 0 224
Seminer I (Undergraduate) - Group 1 1 0 24
Biyomalzemeler ve İmplant Uygulamaları (Undergraduate) - Group 1 3 0 21
Biyoteknoloji (Undergraduate) - Group 1 3 0 80

Created: 20.01.2022