1. Name Surname

: MERVE YÜKSEL

2. Date of Birth

: 10.09.1993

3. Title

: Öğr. Gör.

Contact Information

: merve.yuksel@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Psikoloji Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2015
Graduate Genel Psikoloji Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2017
Doctorate Psikoloji Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

  1. Yüksel M., Coşkun P. D. H., , 4. Uluslararası PozitifPsikoloji Kongresi, (18.03.2022), İstanbul-Türkiye
  2. DEMİR P., YÜKSEL M., , II. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, (16.10.2020), İstanbul
  3. Yüksel M., Demir P., , II. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, (16.10.2020), İstanbul

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

  1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2020-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Risk Altındaki Çocuklar (Undergraduate) - Group 1 2 0 42
Gelişimsel Değerlendirme ve Gözlem Teknikleri (Undergraduate) - Group 1 2 2 107
Mezuniyet Projesi (Undergraduate) - Group 1 0 6 28
Bebeklik Döneminde Gelişim ve Destek Proramları (Undergraduate) - Group 1 2 2 122
Çocuk Psikolojisi (Undergraduate) - Group 1 2 0 72
Fall Erken Çocukluk Dönemınde Gelişim ve Destek Programları (Undergraduate) - Group 1 2 2 115
Adölesan Döneminde Gelişim ve Destek Programı (Undergraduate) - Group 1 2 2 112
Davranış Problemleri ve Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 0 96
Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması III (Undergraduate) - Group 2 0 16 156
Sosyal Sorumluluk Projesi (Undergraduate) - Group 1 0 4 78
2019-2020 Spring Çocuk Psikolojisi (Undergraduate) - Group 1 2 0 58
Risk Altındaki Çocuklar (Undergraduate) - Group 1 2 0 68
Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması IV (Undergraduate) - Group 1 0 8 105
Mezuniyet Projesi (Undergraduate) - Group 1 0 6 33
Bebeklik Döneminde Gelişim ve Destek Programları (Undergraduate) - Group 1 2 2 121
Gelişim Psikolojisi (Undergraduate) - Group 1 2 0 117
Fall Erken Çocukluk Dönemınde Gelişim ve Destek Programları (Undergraduate) - Group 1 2 2 112
Aile Yaşam Döngüsü ve Aile İçi İlişkiler (Undergraduate) - Group 1 2 0 88
Adölesan Döneminde Gelişim ve Destek Programı (Undergraduate) - Group 1 2 2 83
Davranış Problemleri ve Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 0 69

Created: 16.05.2022