1. Adı Soyadı

: Mert AKCANBAŞ

2. Doğum Tarihi

: 01.01.1963

3. Unvanı

: Dr. Öğr. Üyesi

İletişim Bilgileri

: mert.akcanbas@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. Kadınlarda Erken Dönem Bağlanma Stili ile Yetişkin Dönemde Anne ile Kurdukları ilişkinin İlişki İnançları Üzerine Etkisi, Gülcihan Bakır, 2023.
 2. Çocukluk travmalarının bağlanma stilleri ve eş seçim stratejileri üzerindeki etkisi, Özge Okçu, 2022.
 3. Kitle İletişim Araçları, Ergen Bireyler ve İstismar İlişkisinin İncelenmesi, Süheyla Tobi, 2022.
 4. Tek ebeveynli ailede yetişen bireylerin bağlanma stilleri ve aidiyet ilişkisinin incelenmesi, Şeyma Erbaş, 2022.
 5. ‘Esnaf ve İşçilerde Örgütsel Stres, Tükenmişlik ve Umutsuzluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’, Sude Miray Yardibi, 2022.
 6. Çocukluk Çağı Travmalarının Suçluluk Ve Utanç Duyguları İle İlişkilerinin İncelenmesi, Serap Yıldız, 2022.
 7. Aile Üyesinin Vefatından Sonra: Bireylerin (Geçmiş ve Güncel) Yas Yoğunlukları ile (Kayıp Öncesi ve Güncel) Aile İşlevselliği Arasındaki İlişkiler, Canan Baygora, 2022.
 8. Çocuk Gelişimi Uzmanlarının, Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yaratıcı Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Heval Özyıldız, 2022.
 9. Yetişkin Bireylerde Olumsuz Çocukluk Çağı Deneyimlerinin Somatizasyonla İlişkisi, Fatma Çoban, 2022.
 10. Yetişkinlerde Akıllı Telefon Kullanım Sıklığı İle Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İpek Türe, 2022.
 11. Esnaf ve İşçilerde Örgütsel Stres, Tükenmişlik ve Umutsuzluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’, Sude Miray Yardibi, 2022.
 12. Algılanan Aile Yaşam Doyumunun Maneviyat ve Psikolojik Esneklik Üzerindeki Etkisi, Nimet Kaşıtoğlu, 2022.
 13. Çocukluk Çağı Travmalarının Suçluluk Ve Utanç Duyguları İle İlişkilerinin İncelenmesi, Serap Yıldız, 2022.
 14. Tek ebeveynli ailede yetişen bireylerin bağlanma stilleri ve aidiyet ilişkisinin incelenmesi, Şeyma Erbaş, 2022.
 15. Kitle İletişim Araçları, Ergen Bireyler ve İstismar İlişkisinin İncelenmesi, Süheyla Tobi, 2022.
 16. ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ, İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Gülnur Ayşe Er, 2021.
 17. Yetişkinlerde Bağlanma Stillerinin Kişinin Öznel İyi oluş ,Yaşam Doyumu ve Biişsel Çarpıtmaları Üzerinde Etkisinin İncelenmesi, Meryem Merve Karakurum, 2021.
 18. Çocuk Sahibi Olan Bireylerin Sosyal Medya Bağımlılıkları İle Çocuk Yetiştirme Tutumu Arasındaki İlişki, Rüveyda Nur Yavuz, 2021.
 19. EVLİLİK UYUMU İLE BAĞLANMA STİLLERİ VE DUYGUSAL ZEKA ARASINDAKİ İLİŞKİ, Merve Ekinci Murat, 2021.
 20. Parçalanmış Ailede Büyümüş Yetişkinlerin Çocukluk Çağı Travmaları ile Benlik Saygısı ve Bağlanma Biçimlerinin İncelenmesi, Yonca Özten, 2021.
 21. BİPOLAR BOZUKLUKTA AİLE YÜKÜ, AİLE İŞLEVLERİ VE BAŞA ÇIKMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Betül Ekşi, 2021.
 22. TRAVMATİK YAŞAM OLAYLARININ; BENLİK FARKLILAŞMASI, YAŞAMDA ANLAM ve YAŞAM MAÇLARI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, Mehmet Akif Aydın, 2021.
 23. 15-18 Yaş Arası Ergenlerde Topluma Aidiyet ve Sosyal Kaygının Karşılaştırılması, Zeynep Karzaoğlu, 2021.
 24. PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK İLE DEĞER ODAKLI YAŞAM ARASINDAKİ İLİŞKİDE KIRSAL\KENTSEL ALANDA YAŞAMANIN MODERATÖR ETKİSİ, Şule Alpay, 2021.
 25. ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN ANNELERİN 3-6 YAŞ ÇOCUKLARININ ÖZ BAKIM BECERİLERİ İLE SOSYAL GELİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Deniz Paralı, 2021.
 26. ROMANTİK İLİŞKİLERDE İLİŞKİ DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK, DUYGUSAL ZEKA VE ÇATIŞMA ÇÖZME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ, Seher Nur Hasçelik, 2021.
 27. Ronatik İlişkisi Olan Bireylerin Çocukluk Çağı Küçük Travmaları İle Yakın İlişkileri Arasındaki İlişkide Çocukluk Çağı Küçük Travmalarının Aracı Rolü, Yasemin Çoban, 2021.
 28. Ebeveyn Tutumlarının Okul Öncesi Döenemdeki 36-69 Ay Aralığında Olan Çocukların Davranış Problemlerine Etkisi, Nurbanu Ünlü, 2021.
 29. ROMANTİK İLİŞKİLERDEKİ OLASI MANİPÜLASYON VEYA DUYGUSAL İSTİSMARIN İLİŞKİDEN ALINAN DOYUMA ETKİSİ, İrem kadakal, 2021.
 30. GÖRÜCÜ USULÜ EVLİLİK İLE ANLAŞARAK EVLİLİK YAPMIŞ KADIN BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİ DOYUMU VE İLİŞKİDE KISKANÇLIK DURUMLARININ İNCELENMESİ, Saniye İpek, 2021.
 31. ÇOCUK SAHİBİ OLAN BİREYLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARI İLE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ, Rüveyda Nur Tümsek, 2021.
 32. Görücü Usulü Evlilik ile Anlaşarak Evlilik Yapmış Kadın Bireyler Arasındaki İlişki Doyumu ve İlişkide Kıskançlık Durumlarının İncelenmesi, Saniye İpek, 2021.
 33. Gemi Adamlarında Stres, Tükenmişlik, Depresyon Düzeyleri ve İlişkilerinin İncelenmesi, Kübra Uslu, 2021.
 34. Türkiye'deki İtfaiyecilerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu İncelemesi, Vildan Zor, 2020.
 35. Türkiye'deki İtfaiyecilerin Algıladıkları Stres Düzeyinin Uyku ve Yeme Bozuklukları İle İlişkisi, Fatma Aydın, 2020.
 36. Normal Kilolu Ve Obez İnsanlarda Aile Yaşam Doyumunun Yeme Bağımlılığı Ve Duygusal Yemeyle Olan İlişkisi, Fatmanur Taner, 2020.
 37. Türkiye'deki İtfaiyecilerin Karşılaştıkları Travmatik Vakalarda Geliştirdikleri Depresyon Ve Anksiyete Düzeyinin Başa Çıkma Stratejileriyle İlişkisi, Seda Akkaya, 2020.
 38. 40 yaş Altı Erişkinlerde Şafak Vakti Uyanmanın Duygusal Zeka ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi, Merve Al, 2020.
 39. Z kuşağını çalışma hayatından beklentilerinin iş motivasyonu ve örgütsel bağlılığa etkisinin Y kuşağı ile karşılaştırılması, pınar özer, 2020.
 40. “Bağlanma Stillerinin Cinsel İşlev Bozuklukları Üzerindeki Etkisi ve Yordayıcı Olarak Öfke Duygusu ile İlişkisi Üzerine bir Araştırma”, Ayça Atila Öztürk, 2020.
 41. Yetişkinlerde Bağlanma Stillerinin Kişinin Öznel İyi oluş ,Yaşam Doyumu ve Biişsel Çarpıtmaları Üzerinde Etkisinin İncelenmesi, Meryem Merve Karakurum, 2020.
 42. Aile İçi Şiddet ve Cinsel İstismar Mağdurlarını Temsil Eden Avukatlarda İkincil Travmatik Stres Oluşumu, MURATCAN KESKİNER, 2020.
 43. '15-18 Yaş Aralığındaki Ergenlerin Topluma Aidiyeti ve Sosyal Kaygısının Karşılaştırılması, zeynep karzaoğlu şimşek, 2020.
 44. Çocuk Sahibi Olan Bireylerin Sosyal Medya Bağımlılıkları İle Çocuk Yetiştirme Tutumu Arasındaki İlişki, Rüveyda Nur Tümsek, 2020.
 45. Çalışan Ve Çalışmayan Annelerin 3-6 Yaş Çocuklarının Öz Bakım Becerileri İle Sosyal Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi, Deniz Karakaya, 2020.
 46. Özel gereksinimli çocuk sahibi anne ve babaların depresyon ve kaygı düzeyleri, NİHAL DEĞİRMENCİ, 2019.
 47. Sosyal hizmet alanında çalışan profesyonellerin ikincil travmatik stres düzeylerinin incelenmesi, Tolga Kranda, 2019.
 48. ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN ANNELERİN 3-6 YAŞ ÇOCUKLARININ ÖZ BAKIM BECERİLERİ İLE SOSYAL GELİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, DENİZ KARAKAYA, 2019.
 49. Ebeveyn Tutumlarının Okul Öncesi Dönemdeki 36-69 Ay Aralığında Olan Çocukların Davranış Problemlerine Etkisi, Nurbanu Ünlü, 2019.
 50. Yetişkin bireylerin başa çıkma stratejileri ile öz yeterlilikleri ve psikolojik iyi oluşları ile arasındaki ilişkisinin incelenmesi, Elif Aksu, 2019.
 51. Genç yetişkinlerde sosyal görünüş kaygısı, beden algısı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi, Merve ŞİMŞEK, 2019.
 52. Lise öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacı ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki, Ayşegül Yahşi, 2019.
 53. Finans alanlarındaki personellerin kişilik örgütlenmelerinin iş performansları ile ilişkisi, mehmet cankurtaran, 2018.
 54. Futboldaki cinsiyetçi söylem ve davranışların kadın taraftarlar üzerinde yarattığı sosyal kaygı ve erkek taraftarların toplumsal cinsiyet algısı düzeyi, Eğit Buldan, 2018.
 55. Algılanan ana baba tutumlarının duygusal empati üzerindeki etkisinin incelenmesi, Yeşim Yazıcı, 2018.
 56. Eşlerin duygusal zekalarının psikolojik iyi oluşları üzerine etkisi, Esma Kaplan, 2018.
 57. Ergenlerde sosyal görünüş kaygısının benlik saygısı ve otomatik düşünceler üzerine etkisi, Belma Doğru, 2018.
 58. Psikoloji yüksek lisans ögrencilerinin özyeterlilik algıları ile benlik saygılarının değerlendirilmesi, Serpil Yıldırım, 2018.
 59. Yetişkinlerin ölüm tutumlarının travma sonrası büyümeye etkileri: '15 Temmuz travması örneği', Büşra Dere, 2018.
 60. 1999 gölcük depremini çocukluğunda yaşamış kişilerin kaygı, depresyon ve TSSB düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, Büşra Baytar, 2018.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. AKCANBAS M., USLU K., Gemi Adamlarında Stres, Tükenmişlik, Depresyon Düzeyleri ve İlişkilerinin İncelenmesi, OHS ACADEMY, (2022), 5(1), 33-49, .
 2. AKCANBAS M., ZOR V., İstanbul'daki İtfaiyecilerde Travma Sonrası Stres Belirtilerinin İncelenmesi, OHS ACADEMY, (2021), 4(3), 37-47, .
 3. AKCANBAS M., KESKİNER M., TRAVMATİZE OLMUŞ MAĞDURLARI TEMSİL EDEN AVUKATLARDA İKİNCİL TRAVMATİK STRES OLUŞUMU, OHS ACADEMY, (2020), 3(3), 162-182, .
 4. AKCANBAŞ M., Kimyasal Kastrasyon Yönteminin Etik Analizi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019), 5(8), 115-149, .

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. akcanbas m., Türkiye'deki Çift ve Aile Danışmanlığı Uygulamalarında Etik Sorunlar, II International Ethics Congress, (06.02.2021), Ankara-Türkiye
 2. akcanbas m., Küresel Yalnızlık, II. Yalnızlık Sempozyumu, (05.12.2020), İstanbul-Türkiye
 3. Akgül Ö., Terör Sonrası Travmatik Stresi Belirleyen Önemli Faktörler, ICPESS, International Congress on Politic, Economic and Social Studies, (28.06.2018), Venedik - İtalya

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. akcanbas m., Major Determinants of Post Traumatic Stress after Terror: The 2016 Atatürk Airport Terror Attack, (2023), ISBN: 1-5275-4446-X.
 2. Akcanbaş M., Travma ve Psikolojisi, (2022), ISBN: 9786254178849.
 3. Akcanbas M., Akgul E., Akgül Ö., Major Determinants of Post Traumatic Stress After Terros, (2020), ISBN: 152754446.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. akcanbas m., Travmanın Şiddetini Arttıran Faktörler, Deprem ve Pandemi Sempozyumu, (21.12.2020), istanbul-Türkiye
 2. AKCANBAŞ M., İtfaiyecilerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu, TBB Meslek Hastalıkları Sempozyumu, (22.12.2018),

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

 1. AKCANBAŞ M., Afet ve Kurban Psikolojisi, (2010), ISBN: 978-6055635015.

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

9. İdari Görevler

 1. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Aile Danışmanlığı (2019-Devam Ediyor)
 2. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - ÜSEM (2021-Devam Ediyor)
 3. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - AİLEMER (2020-Devam Ediyor)
 4. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - AİLEMER (2018-2019)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2023-2024 Bahar Aktif yarıyıl dersleri, ilgili yarıyıl sonu itibariyle tabloya eklenmektedir.
Güz İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır.
2022-2023 Bahar İleri Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Doktora) - 1 Grup 3 0 6
Aile Kriz ve Travmalara Müdahale (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 87
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Lisans) - 2 Grup 3 0 166
Mezuniyet Projesi II (Lisans) - 1 Grup 0 6 14
Industrial and Organisational Psychology (Lisans) - 1 Grup 3 0 76
Ethics in Psychology (Lisans) - 1 Grup 3 0 76
Güz Aile Danışmanlığında Mesleki Etik (Yüksek Lisans) - 1 Grup 2 0 67
Afet ve Travma Psikolojisi (Lisans) - 2 Grup 3 0 150
Mezuniyet Projesi I (Lisans) - 1 Grup 0 6 15
Disaster and Trauma Psychology (Lisans) - 1 Grup 3 0 111
Economic Psychology (Lisans) - 1 Grup 3 0 60

Oluşturulma Tarihi: 15.07.2024