1. Name Surname

: Mehmet Emrah CANGİ

2. Date of Birth

: 21.04.1981

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: mehmetemrah.cangi@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hacettepe Üniversitesi 2003
Graduate Dil ve Konuşma Terapistliği Anadolu Üniversitesi 2009
Graduate Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Üsküdar Üniversitesi 2019
Doctorate Dil ve Konuşma Terapistliği Anadolu Üniversitesi 2015

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Lecturer Dil ve Konuşma Terapisi Üsküdar Üniversitesi 2015

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. İnatçı Kekemeliği Olan Çocuklar İle Kekemeliği İyileşen Çocukların Biliş, Dil Bilgisi ve Mizaç Özellikleri Açısından Karşılaştırılması, Gözde Malkoç, 2019.
 2. Farklı Ünlü Fonasyonlarına İlişkin Akustik ve Elektroglottografik Ölçüm Parametrelerinin Karşılaştırılması ve Bu Parametrelere Ait Özgüllük ve Duyarlılık Değerlerinin Belirlenmesi, Göksu Yılmaz, 2020.
 3. Özgül Dil Bozukluğu ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Pragmatik ve Zihin Kuramı Becerilerinin İncelenmesi, Gamze Ünözkan, 2019.
 4. Kekemelikte Akıcısızlıkları Öngören Durumlar Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Bedriye Kaygısız, 2021.
 5. Covid-19 Pandemisinde Okul Öncesi Çocuklara Tele-Terapi Hizmeti Sunan Dil ve Konuşma Terapistlerinin Bu Sunum Yöntemine İlişkin Deneyimleri ve Görüşleri, Büşra Selman, 2021.
 6. Kekemeliği Olan Yetişkinlerin İletişim Durumlarına İlişkin Duygusal Tepkileri ve Bu Tepkilerin Duygu Düzenleme ile İlişkisi, Ayşenur Koçak, 2021.
 7. Hızlı-Bozuk Konuşan ve Kekemeliği Olan Yetişkinlerin Konuşma Akıcısızlıklarının Karşılaştırılması, Sevde Burcu Saraydaroğlu, 2021.
 8. Online ve Yüz Yüze Ortamda Yapılan Sesletim Değerlendirmesinin Güvenirliğinin Karşılaştırılması, Şeyma Bartamay, 2021.
 9. Farklı Kariyer Dönemlerindeki Kekemeliği Olan Yetişkinlerin Kekemelik Şiddeti ve Kekemeliğe İlişkin Öz Değerlendirmeleri Açısından Karşılaştırılması, Şeymanur Ok, 2021.
 10. 9-13 Yaş Arası Kekemeliği Olan Çocukların Okullardaki Kekemelik Deneyimlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma, Edanur Kesin, 2021.
 11. Farklı Özellikteki Mikrofonlardan ve Akıllı Telefonlardan Elde Edilen Parametrelerin Sağlıklı ve Disfonik Sesi Ayırt Etmedeki Tanısal Performanslarının Karşılaştırılması, Muhammet Enes Ceylan, 2021.
 12. Silikon Tüp ve Maskeli Silikon Tüp Egzersizlerinde Farklı Uygulama Sürelerinin Çeşitli Zaman Noktalarında Ölçülen Akustik ve Elektroglottografik Parametrelere Etkisi, Serenay Tulunoğlu, 2021.
 13. Kekemeliği Olan Çocuklarda Mükemmeliyetçilik, Öz Şefkat, Bilinçli Farkındalık, Benlik Saygısı ve Algılanan Kekemelik Şiddeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Zeynep Küçükgüzel, 2021.
 14. İlkokul Çağı Çocuklarının Konuşma Akıcısızlıklarının Türleri ve Sıklıklarının İncelenmesi, Ayşenur Kabasakal, 2021.
 15. 65-85 Yaş Arası Türkçe Konuşan Bireylerin Konuşma Akıcısızlıklarının İncelenmesi, Merve Yılmaz, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Cangi M. E., Yılmaz G., Test-Retest Reliability of Electroglottography Measurement, Journal of Academic Research in Medicine, (2021), 11(2), 126-136, .
 2. Yılmaz G., Cangi M. E., Yelken K., Receiver operating characteristic analysis of acoustic and electroglottographic parameters with different sustained vowels, Logopedics Phoniatrics Vocology, (2021), (), x-x, .
 3. CANGİ M. E., IŞILDAR A., TEKİN A., SARAÇ A. B., Examining the Speech and Articulation Rates of Turkish Speaking University Students, ENT Updates, (2020), 10(3), 381-389, .
 4. Cangi M. E., Toğram B., Stuttering therapy through telepractice in Turkey: A mixed method study, Journal of Fluency Disorders, (2020), 66(), 1-22, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Cangi M. E., Erim A., Comparison of Children Who Do and Do Not Stutter Regarding Dimensions of Temperament, Aspects of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder and Anxiety Types, Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, (2021), 11(61), 263-279, .
 2. Cangi M. E., Alpay C., Turkish Individuals' Listener Reactions To The Person Who Stutters: A Cross-Cultural Comparative Study, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2021), 17(34), 831 - 854, .
 3. YILMAZ G., KAYA T., CANGİ M. E., NAZALANS SKORUN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNE GÖRE İNCELENMESİ, Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, (2020), 5(2), 173-181, .
 4. CANGİ M. E., Özel S. B., Türkçe Konuşan Hızlı Bozuk Konuşması Olan Yetişkinlerin Akıcısızlık Özelliklerinin ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi: Ön Çalışma, Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, (2019), 2(2), 121-145, .
 5. CANGİ M. E., Selman B., Işıldar A., Yıldırım G., Gecikmiş Dil ve Konuşma Vakalarının İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, (2018), 3(3), 55-74, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Şen , A. , Dikmen , İ. , Cangi , E. , Eyilikeder , E. , Akyıldız , P. , Bilge. , A. , Sat , Ş. , , 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association-ICPLA, (27.07.2008), İstanbul

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. Tanrıdağ O., Konrot A., Uzun D. E., Yılmaz Ş. S., Cangi E., Oğuz Ö., Duru Y. Y., Yeşilyurt M., Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları- Ortak Kavramlar ve Uygulamaları, (2020), ISBN: 978-605-335-529-8.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. Özkaraalp M. E. C. İ., Kekemeliği Olan ve Olmayan Ergenlerde Duygusal Reaktivite, Dürtüsellik ve Karar Verme Stratejilerinin Karşılaştırılması, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (EUJEF), (2021), 23(3), 814-834, .
 2. Cangi M. E., Işıldar A., Relationships Between Stuttering Behaviours, Physical Tension, Oral-Diadochokinetic Rates, and Unhelpful Thoughts and Beliefs About Stuttering in Adults Who Stutter, Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, (2021), 6(1), 11 - 25, .
 3. Durmuş F., Cangi M. E., Bilge A., Çocukluk Çağı Kekemeliğinde Yürütücü İşlevler: Sistematik Derleme, Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, (2020), 3(3), 357-382, .
 4. YILMAZ G., KAYA T., CANGİ M. E., KADINLARDA AKUSTİK VE ELEKTROGLOTTOGRAFİK PARAMETRELERİN VÜCUT KİTLE İNDEKSİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ, Turkish Journal of Diabetes and Obesity, (2020), 5(1), 7-18, .
 5. CANGİ M. E., Parsiyel Trizomi 8q ve Monozomi 21p olan Dudak-Damak Yarıklı Bir Olguya Dil ve Konuşma Girişimi: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu, DKYAD | Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, (2018), 1(1), 19-30, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Cangi M. E., Yaşa İ., Işıldar A., , VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, (01.09.2021), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 2. Cangi M. E., Selman B., , II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, (28.05.2021), İzmir
 3. CANGİ M. E., , 3. Nörobilim Kongresi, (15.12.2019),
 4. CANGİ M. E., Damar Ş., Bölümü Ü. D. v. K. T., yazar) Y. L. Ö. (., , 3. Nörobilim Kongresi, (14.12.2019),
 5. CANGİ M. E., Başaran A., Bölümü Ü. D. v. K. T., yazar) Y. L. Ö. (., , 3. Nörobilim Kongresi, (14.12.2019),
 6. CANGİ M. E., Özkaraalp İ., , 3. Nörobilim Kongresi, (14.12.2019),
 7. UZUN D. E., CANGİ M. E., Öğrencisi) İ. N. G. (. D. Y. L., , X. Ulusal DKT Kongresi, (28.04.2019),
 8. CANGİ M. E., Öğrencisi) G. Ç. (. D. Y. L., , X. Ulusal DKT Kongresi, (28.04.2019),
 9. CANGİ M. E., Öğrencisi) C. A. (. D. Y. L., , X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, (28.04.2019),
 10. CANGİ M. E., Öğrencisi) S. B. Ö. (. D. Y. L., , X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, (28.04.2019),
 11. CANGİ M. E., öğrencileri) A. I. (. D. l. m. i. B. S. v. A. T. (. D. l., , X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, (28.04.2019),
 12. CANGİ M. E., Mezunu) A. I. (. D. L., , X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, (28.04.2019),
 13. CANGİ M. E., , 1.Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, (08.03.2019),
 14. CANGİ M. E., Erdoğan S., Tamyaman A., öğrencileri) İ. B. K. (. D. l., , 1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, (08.03.2019),
 15. CANGİ M. E., , 1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, (08.03.2019),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

 1. Cangi M. E., Selman B., Çocuklarla Online Dil ve Konuşma Terapisi, (2021), ISBN: 978605486417.
 2. Cangi M. E., Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklar, (2018), ISBN: 978-975-2475-00-7.
 3. Cangi M. E., Dil ve Konuşma Bozuklukları Olan Çocuklar, (2011), ISBN: 0000.

8. Projects

 1. CANGİ M. E., Malkoç G., Üniversitesi A. B. S. (., Bölümü) D. v. K. T., BAP projesi, Sanal Gerçeklik Ortamları Kullanılarak Sunulan Duygusal Uyaranların Kekemeliği Olan Yetişkin Bireylerin Fizyolojik Yanıtları Üstündeki Etkisinin İncelenmesi, (Head), (Expire date :31.10.2021),

9. Administrative Duties

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 91-100 Öğrenci Danışmanlığı (2021-Continues)
 2. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department - Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkan Yardımcısı (2019-Continues)
 3. Koordinatör / Coordinator - Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü (2019-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

 1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, Kongre Düzenleme Kurulu, Ulusal DKT Öğrenci Kongresi, Sözel Bildiri Birinciliği, Fatma Zehra Turan, M. Emrah Cangi, (2019)

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği, Akademik Öğretim Becerileri ve Mentörlük II (Doctorate) - 1 Group 0 6 2
Kekemeliğin Yönetimi ve Terapisi (Master) - Group 1 3 0 31
Öğrenme Psikolojisi (Undergraduate) - Group 1 3 0 115
Akıcılık Bozuklukları I (Undergraduate) - Group 1 2 0 93
Fall İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği, Akademik Öğretim Becerileri ve Mentörlük I (Doctorate) - 1 Group 0 6 2
Tez Çalışması I (Doctorate) - 1 Group 0 0 0
Kekemeliğin Doğası (Master) - Group 1 3 0 11
Özel Alan İleri Klinik Uygulama I (Master) - Group 1 0 6 16
Akıcılık Bozuklukları II (Undergraduate) - Group 1 3 0 76
2019-2020 Spring İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği, Akademik Öğretim Becerileri ve Mentörlük II (Doctorate) - 1 Group 0 6 5
Kekemeliğin Yönetimi ve Terapisi (Master) - Group 1 3 0 8
Seminer (Master) - Group 1 0 0 4
Fall İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği, Akademik Öğretim Becerileri ve Mentörlük I (Doctorate) - 1 Group 0 6 4
Kekemeliğin Doğası (Master) - Group 1 3 0 12
Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları ve Erken Girişim (Undergraduate) - Group 1 3 0 42
Akıcılık Bozuklukları II (Undergraduate) - Group 1 3 0 40
İletişim, Dil ve Konuşma Bozukluklarına Genel Bakış (Undergraduate) - Group 1 2 0 50

Created: 20.01.2022