1. Name Surname

: Meftun AKGÜN

2. Date of Birth

: 14.02.1967

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: meftun.akgun@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1992
Graduate Hemşirelik Marmara Üniversitesi 1998
Doctorate Hemşirelik Marmara Üniversitesi 2007

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Lecturer Hemşirelik Üsküdar Üniversitesi 2014

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. YAŞLILARDA AROMATERAPİ MASAJININ UYKU KALİTESİ VE UYKULULUK DÜZEYİNE ETKİSİ, Müberra Öz, 2019.
 2. Kemoterapi alan hastalarda periferal nöropatiye bağlı ağrı ile ilgili faktörlerin ve ağrının günlük yaşam aktiviteleriyle ilişkisinin belirlenmesi, Ezgi Bıçakçı, 2017.
 3. Ankilozan spondilit hastalarında ağrı düzeyi ve ağrı ile baş etmede kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi, BAŞAK TÜRKMEN, 2019.
 4. HEMŞİRELERİN KAN TRANSFÜZYONUNA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYİ VE UYGULAMA BASAMAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, ASLIGÜL ARDIÇ, 2020.
 5. YOĞUM BAKIMDA NAZOGASTRİK TÜP İLE BESLENEN HASTALARA UYGULANAN ABDOMİNAL AROMATERAPİ MASAJININ GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLARA ETKİSİ, MERVE TURKAY, 2020.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Demirdağ H., Ekici E., Aydın B., Akgün M., Pekcan N., Determination of Senior Nursing Student's Perception of İndividualized Care and Empatic Tendencies, İnternational Journal of Caring Science, (2022), 14(3), 1643-1650, .
 2. Bicakci E., Akgün M., The effect of peripheral neuropathy on daily life activities in patients receiving chemotherapy, Clinical Nursing Studies, (2020), 8(3), 45-54, .
 3. Aydoğdu S., Akgün M., Determinationofknowledgelevelsofnursesandthe factorsaffectingthelevelofknowledgeincentral venouscathetercare, Clinical Nursing Studies, (2020), 8(2), 1-9, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Demirdağ H., Akgün M., Çelik N., Cengiz N., , 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, (13.01.2022), Antalya-Türkiye
 2. Demirdağ H., Aydın B., Ekici E., Pekcan N., Akgün M., , I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, (16.12.2021), Online
 3. Turkay M., Akgün M., , 4th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, (02.05.2021), Manhattan, New York City
 4. Öz M., Akgün M., , 2.uluslararası iç hastalıkları hemşireliği kongresi, (17.12.2020), İzmir-Türkiye (online)
 5. TÜRKMEN B., AKGÜN M., , EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-VII, (06.12.2020), Baku Eurasian University
 6. Aydoğdu S., Akgün M., , 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (19.12.2019), Ankara

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. , , HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3, (28.09.2021), İZMÜR/TÜRKİYE

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 71-80 Öğrenci Danışmanlığı (2021-Continues)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2020-Continues)
 3. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Mezuniyet Komisyonu Başkanı (Üniversite) (2020-Continues)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu (2020-Continues)
 5. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu (2021-Continues)
 6. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu (2021-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Cerrahi Hastalıklar ve Bakım (Undergraduate) - Group 1 2 4 71
Sağlığın Değerlendirilmesi (Undergraduate) - Group 1 2 0 143
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I (Undergraduate) - Group 1 8 8 97
Adli Hemşirelik (Undergraduate) - Group 1 2 0 112
İntörnlük Uygulaması (Undergraduate) - Group 1 3 30 87
İlaç Güvenliği ve Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 0 91
Fall Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III (Undergraduate) - Group 1 5 6 109
2019-2020 Spring Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Undergraduate) - Group 1 3 30 24
İlaç Güvenliği ve Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 0 93
Cerrahi Hastalıklar ve Bakım (Undergraduate) - Group 1 2 4 67
Sağlığın Değerlendirilmesi (Undergraduate) - Group 1 2 0 120
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I (Undergraduate) - Group 1 8 8 106
Fall Sağlığın Değerlendirmesi (Master) - Group 1 2 0 52
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III (Undergraduate) - Group 1 5 6 80
İlk Yardım ve Acil Bakım (Undergraduate) - Group 1 1 2 76

Created: 20.01.2022