1. Adı Soyadı

: Meftun AKGÜN

2. Doğum Tarihi

: 14.02.1967

3. Unvanı

: Dr. Öğr. Üyesi

İletişim Bilgileri

: meftun.akgun@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1992
Yüksek Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi 1998
Doktora Hemşirelik Marmara Üniversitesi 2007

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Dr. Öğretim Üyesi Hemşirelik Üsküdar Üniversitesi 2014

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

  1. YAŞLILARDA AROMATERAPİ MASAJININ UYKU KALİTESİ VE UYKULULUK DÜZEYİNE ETKİSİ, Müberra Öz, 2019.
  2. Kemoterapi alan hastalarda periferal nöropatiye bağlı ağrı ile ilgili faktörlerin ve ağrının günlük yaşam aktiviteleriyle ilişkisinin belirlenmesi, Ezgi Bıçakçı, 2017.
  3. Ankilozan spondilit hastalarında ağrı düzeyi ve ağrı ile baş etmede kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi, BAŞAK TÜRKMEN, 2019.
  4. HEMŞİRELERİN KAN TRANSFÜZYONUNA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYİ VE UYGULAMA BASAMAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, ASLIGÜL ARDIÇ, 2020.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  1. Bicakci E., Akgün M., The effect of peripheral neuropathy on daily life activities in patients receiving chemotherapy, Clinical Nursing Studies, (2020), 8(3), 45-54, .
  2. Aydoğdu S., Akgün M., Determinationofknowledgelevelsofnursesandthe factorsaffectingthelevelofknowledgeincentral venouscathetercare, Clinical Nursing Studies, (2020), 8(2), 1-9, .

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

  1. Turkay M., Akgün M., , 4th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, (02.05.2021), Manhattan, New York City
  2. Öz M., Akgün M., , 2.uluslararası iç hastalıkları hemşireliği kongresi, (17.12.2020), İzmir-Türkiye (online)
  3. TÜRKMEN B., AKGÜN M., , EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-VII, (06.12.2020), Baku Eurasian University
  4. Aydoğdu S., Akgün M., , 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (19.12.2019), Ankara

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

9. İdari Görevler

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2019-2020 Bahar Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Lisans) - 1 Grup 3 30 24
İlaç Güvenliği ve Yönetimi (Lisans) - 1 Grup 2 0 93
Cerrahi Hastalıklar ve Bakım (Lisans) - 1 Grup 2 4 67
Sağlığın Değerlendirilmesi (Lisans) - 1 Grup 2 0 120
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I (Lisans) - 1 Grup 8 8 106
Güz Sağlığın Değerlendirmesi (Yüksek Lisans) - 1 Grup 2 0 52
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III (Lisans) - 1 Grup 5 6 80
İlk Yardım ve Acil Bakım (Lisans) - 1 Grup 1 2 76
2018-2019 Bahar Sağlığın Değerlendirilmesi (Lisans) - 1 Grup 2 0 128
Cerrahi Hastalıklar ve Bakım (Lisans) - 1 Grup 2 4 71
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I (Lisans) - 1 Grup 8 8 94
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Lisans) - 1 Grup 3 24 19
İlaç Güvenliği ve Yönetimi (Lisans) - 1 Grup 2 0 93
Güz Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III (Lisans) - 1 Grup 5 6 96
İlk Yardım ve Acil Bakım (Lisans) - 1 Grup 1 0 89

Oluşturulma Tarihi: 24.07.2021