1. Name Surname

: Maral YEŞİLYURT

2. Date of Birth

: 27.01.1976

3. Title

: Dr.

Contact Information

: maral.yesilyurt@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
BSc
MSc
PhD

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Supervised Theses

7. Publications

7.1. Papers published in internationally refereed journals (Scopus Indexed)

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

7.4. International books or chapters

  1. YEŞİLYURT M., Ses Bozuklukları, (2020), ISBN: 978-605-335-529-8.
  2. Tanrıdağ O., Konrot A., Uzun D. E., Yılmaz Ş. S., Cangi E., Oğuz Ö., Duru Y. Y., Yeşilyurt M., Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları- Ortak Kavramlar ve Uygulamaları, (2020), ISBN: 978-605-335-529-8.

7.5. Papers published in national peer-reviewed journals

  1. Derin D., Yeşilyurt M., Konuşma Sesi Bozukluğu Olan Çocukların Fonolojik Farkındalık Becerilerinin ve Ev Erken Okuryazarlık Ortamlarının Karşılaştırılması, Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, (2023), 6(2), 150-177, .
  2. BEKTAŞOĞLU E. E., YEŞİLYURT M., Gelişimsel Dil Bozukluğu ve Yürütücü İşlev Becerileri: 4-7 Yaş Arası Çocuklarda Yürütücü İşlev Becerilerini Karşılaştıran Çalışmaların Sistematik Derlemesi, Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, (2023), 6(1), 72-95, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

  1. 1 M. Y., 1 Ö. A., Gecikmiş Dil ve Konuşma Konusunda Aile Hekimleri ve Çocuk Doktorlarının Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi, 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, (19.05.2023), İstanbul
  2. ÇETİN B. S., YEŞİLYURT M., AVCI H., COVİD-19 TANISIYLA HASTANEDE YATARAK TEDAVİ OLAN HASTALARDA SES VE YUTMA BOZUKLUKLARININ İNCELENMESİ, 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, (19.05.2023), İstanbul
  3. ÖZMEN S., YEŞİLYURT M., Türkiye'de Yaşayan Hristiyan ve Müslüman Din Görevlilerinin Ses Handikap Endeks-10 Skorlarının, Ses Hijyeni Alışkanlıklarının ve Ses Eğitimlerinin Karşılaştırılması, 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, (19.05.2023), İstanbul
  4. YEŞİLYURT M., Benign Vokla KOrd Lezyonları: Ne Zaman Cerrahi ? Ne Zaman Teraoi ?, 12. Ulusal Larengoloji Kongresi 2022, (28.05.2022), Karabük

7.7. Other publications

Books published by national publishers

Book chapters published by national publishers

8. Projects

9. Administrative Duties

  1. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department - Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkan Yardımcısı (2023-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. Coourses recently given

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2023-2024 Spring  
Fall  
2022-2023 Spring İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği, Akademik Öğretim Becerileri ve Mentörlük II (Doctorate) - 1 Group 0 6 11
İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği, Akademik Öğretim Becerileri ve Mentörlük IV (Doctorate) - 1 Group 0 6 9
Klinik Ses Bozukluklarında İleri Araştırmalar (Doctorate) - 1 Group 3 0 10
Ses ve Yutma Araştırmaları (Master) - Group 1 3 0 32
Seminer (Master) - Group 1 0 0 25
Öğrenme Psikolojisi (Undergraduate) - Group 1 3 0 102
İşitme Bilimi (Undergraduate) - Group 1 2 0 106
Nöro-Dilbilim (Undergraduate) - Group 1 2 0 118
Fall İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği, Akademik Öğretim Becerileri ve Mentörlük I (Doctorate) - 1 Group 0 6 9
İleri Dil-Konuşma Terapisi Kliniği, Akademik Öğretim Becerileri ve Mentörlük III (Doctorate) - 1 Group 0 6 7
Ses ve Yutma Bozukluklarının Temelleri (Master) - Group 1 3 0 30
Seminer (Master) - Group 1 0 0 16
Dil Bozukluklarının Sınıflandırılması ve Temelleri (Master) - Group 1 3 0 30
Psikodilbilim, Kuramlar, Dil Edinimi ve Gecikmiş Konuşma (Undergraduate) - Group 1 2 0 119
Ses Bozuklukları: Değerlendirme ve Terapi (Undergraduate) - Group 1 2 2 116
İleri Klinik Beceriler ve İnternlik Uygulamaları I (Undergraduate) - Group 1 0 4 73
İleri Klinik Uygulama: Ses Bozuklukları (Undergraduate) - Group 1 0 2 92

Created: 15.07.2024