1. Name Surname

: İsmail BARIŞ

2. Date of Birth

: 03.10.1956

3. Title

: Prof. Dr.

Contact Information

: ismail.baris@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
BSc İlahiyat Uludağ 1989
MSc Sosyal Yapı Sosyal Değişme İstanbul 1992
PhD İktisat İstanbul 2008

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Professor Sosyal Hizmet Üsküdar Üniversitesi 2021
Associate Professor Sosyal Hizmet Üsküdar 2016
Assistant Professor Sosyal Hizmet Üsküdar 2014

6. Supervised Theses

6.1. Master's Theses

 1. Özel gereksinimli olan bireylerin ebeveynlerinin aldıkları aile desteği ile umutsuzluk ve depresyon arasındaki ilişki; Diyarbakır örneği, Özlem Alınak, 2022.
 2. Huzurevine kayıt için sıra bekleyen yaşlı bireylerin hayatta kalma stratejileri üzerine nitel bir araştırma, Seçkin Bilici, 2022.
 3. Okul terki deneyimlerinin okul sosyal hizmeti açısından değerlendirilmesi: Özel akşam liseleri (Antalya örneği), Deniz Huriye Kulga, 2022.
 4. Korunmaya İhtiyacı Olan Çocukların Koruma ve Bakım Altına Alınma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli/Gebze İlçesi Örneği, Muhammet Sait Türk, 2021.
 5. SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNDE VE ÇALIŞANLARINDA AİLE İÇİ ŞİDDET VE ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ, Muhammet Günay, 2021.
 6. TÜRKİYE'DE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇOCUKLARININ EĞİTİM SORUNU, HEBUN SAĞIR, 2020.

6.2. Doctorate Theses

 1. SOSYAL YARDIMLAR VE İSTİHDAMA KATILIMIN YOKSULLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YALNIZ ANNELİ AİLELERE YÖNELİK BİR İNCELEME, Melike Boztilki, 2020.

7. Publications

7.1. Papers published in internationally refereed journals (Scopus Indexed)

 1. Karacan R., Mukhtarov S., Barış İ., İşleyen A., Yardımcı M. E., The Impact of Oil Price on Transition Toward Renewable Energy Consumption? Evidence from Russia, Energies, (2021), (), 2947, .

7.2. Papers published in other internationally peer-reviewed journals

 1. Karacan R., Barış İ., Yardımcı M. E., Cengiz V., How Accurate is it to Define Biofuels as Renewable Energy? A Theoretical and Empirical Analysis, International Journal of Energy Economics and Policy, (2021), 11(6), 250-255, .
 2. Karacan R., Barış İ., “NEOLİBERALİZM VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ SORUNU. İSLAMİ MODEL ÇÖZÜM OLUR MU? (HİNDİSTAN, ARJANTİN, PAKİSTAN ÖRNEĞİ)”, International Journal Of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, (2020), (), 524-537, .
 3. barış i., Karacan R., YEŞİL BÜYÜMENİN SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (TÜRKİYE ÖRNEĞİ), ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN, (2020), (), 299-314, .
 4. BARIŞ İ., öztürk e., Sosyal Sermaye Ürünü Olarak Taziye Kültürü ve Kurumsal Bir Hizmet Olarak Yas Danışmanlığı: Türkiye-Almanya Örneği, Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019), (), 93-112, .
 5. BARIŞ İ., ataman e., Sosyal Çalışma Disiplininde Sosyolojik Bakış Açısının Değerlendirilmesi, Toplum ve Sosyal Hizmet, (2019), (), 22-46, .
 6. BARIŞ İ., Ataman E., KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKiYE-ALMANYA ÖRNEĞi, Avrasya Sosyal ve Ekonomi AraĢtırmaları Dergisi (ASEAD), (2018), (), 86-100, .
 7. BARIŞ İ., A A., Bakım Rehabilitasyon Merkezlerinde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerle Çalışan Bakım Elemanlarının Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Ulıslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (2018), 5(16), 68-96, .
 8. , ENFLASYONUN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2015), (9), 81 - 97, .
 9. , YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM KURUMSAL BAKIM YERİNE EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2015), (10), 36 - 57, .
 10. , SOSYAL HİZMETLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YERİNDEN YÖNETİMİN İŞLEVSELLİĞİ, The Journal of Academic Social Science Studies, (2015), (32), 95 - 117, .
 11. , Muhafazakar Düşüncenin Temel Değerleri Çerçevesinde Ak Parti, Muhafazakar Düşünce, (2014), (41-42), 237 - 255, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. BARIŞ İ., BOZTİLKİ M., , The Future of Islamic Spiritual Care, (14.12.2018),

7.4. International books or chapters

 1. BEKİ A., BEKİ F., BARIŞ İ., Manevi/Spıritüel Korunma, (2022), ISBN: 9786258037623.
 2. Barış İ., Solmaz U., Sokakta Yaşayan Çocuklar ve Aileleri, (2021), ISBN: 978-625-417-002-7.
 3. Barış İ., Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK 1983-2011), (2021), ISBN: 978-625-8496-12-3.
 4. BARIŞ İ., BOZTİLKİ M., Refakatsiz Göçmen Çocuklar, (2018), ISBN: 978-1-910781-56-2.
 5. BARIŞ İ., Karacan R., Current Researches on Islam Economics- “Evaluation of Income Distribution in Terms of the the Islamic Model And The Capitalist System”, (2018), ISBN: 978-1-64204-029-6.
 6. Taylan H. H., Barış İ., MIGRATION AND CHILDREN- Göç Sürecindeki Diyarbakır’da Çocuklarda Madde Kullanım Eğilimleri, (2017), ISBN: 978-1-910781-56-2.

7.5. Papers published in national peer-reviewed journals

 1. TAYLAN H. H., BARIŞ İ., PRESENTATION OF STEREOTYPES AND PREJUDICES AGAINST THE ROMANI IN THE MEDIA, Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (2023), 4(1), 89-100, .
 2. barış i., taylan h. h., Küresel Salgın Sürecinde Aile İçi Sorunlar, Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi, (2020), (), 13-32, .
 3. GENÇ Y., ROMAN ÇOCUKLARININ EĞİTİM SÜRECİ VE AKADEMİK BAŞARILARINDA SOSYAL DIŞLANMA ALGIS, The Journal of Academic Social Science Studies, (2017), (), 211-231, .
 4. Barış İ., Sokakta Yaşayan Çocuklar ve Aileleri (İstanbul Örneği), Sosyoloji Konferansları, (2009), (), 87-114, .
 5. Barış İ., İlkokul Eğitiminde Çocukların Şahsiyet Gelişimi, Sosyoloji Konferansları, (1993), (), 91-97, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Barış İ., , Kızılay Projesi, (07.06.2023), İstanbul
 2. Barış İ., , Otizmde Güncel Yaklaşımlar Paneli, (12.12.2022), İstanbul
 3. BARIŞ İ., , Din, Gelenek ve Modernite Bağlamında Bir Değer Olarak Aile, (26.11.2010),

7.7. Other publications

Books published by national publishers

 1. MUSTAFA E. Y., EMİN B. M., HÜSEYİN T. H., FATİH Y., HASAN T., VAHAP Ö., NURTEN S., İSMAİL B., HACER T., METİN I., YUSUF G., ERDAL Y., HAYDAR Ş. A., Nurettin K., ŞÜKRÜ A., Malatya Sosyal Analiz Çalışması, (2017), ISBN: 978-975-2489-02-8.
 2. BARIŞ İ., ELAZIĞ İLİ SOSYAL ANALİZ ÇALIŞMASI, (2017), ISBN: 978-975-2489-00-4.
 3. Taylan H. H., Barış İ., Romanlar ve Sosyal Dışlanma 1, (2015), ISBN: 9786059108485.
 4. BARIŞ İ., IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, (2012), ISBN: 978-975-19-5346-9.

Book chapters published by national publishers

 1. BARIŞ İ., Sosyal Hizmetin Temel Konuları - Korunma İhtiyacındaki Çocuklar, (2020), ISBN: 978-605-2233-76-4.
 2. BARIŞ İ., Gedikli P. D. S. E. -. D. D. A., AZERBAYCAN’DA İSLAMİ BANKACILIK VE İSLAMİ FİNANS UYGULAMALARI- KATILIM BANKACILIĞI AÇISINDAN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE DENEYİMLERİ, (2018), ISBN: ISBN: 978-605-2012-88-8.
 3. BARIŞ İ., BOZTİLKİ M., Sağlık Kurumlarında Sosyal Çalışmacılar ve İletişim, (2017), ISBN: 978-975-2133-8.

8. Projects

 1. BOZTİLKİ M., KAĞAN G., BARIŞ İ., TÜBİTAK, Afet Sonrası Kendiliğinden Gelişen Gönüllülüğün Kaynaklarının, Potansiyellerinin ve Etkisinin Araştırılması, (Consultant), (Expire date :30.04.2023),
 2. BOZTİLKİ M., KAĞAN G., Küçük A. G. D. M., Yıldırım D. Ç., BARIŞ İ., TÜBİTAK, “Afet Sonrası Kendiliğinden Gelişen Gönüllülüğün Kaynaklarının, Potansiyellerinin ve Etkisinin Araştırılması”, (Consultant), (Expire date :15.03.2023),
 3. TURAN F., BARIŞ İ., TARHAN K. N., YAŞAR N., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Gönüllülük Elçileri-Sessiz İyilikler Platformu, (Consultant), (Expire date :23.06.2023),
 4. TURAN F., BARIŞ İ., TARHAN K. N., YAŞAR N., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Gönüllülük Elçileri-Sessiz İyilikler Platformu, (Consultant), (Expire date :31.07.2023),
 5. SUR H., BARIŞ İ., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Bilinçli Anne-Güvenli Çocuk Eğitim Programı, (Consultant), (Expire date :19.05.2019),
 6. Taylan H. H., BARIŞ İ., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Malatya İli Sosyal Analiz Projesi, (Researcher), (Expire date :03.01.2016),
 7. BARIŞ İ., TAYLAN H. H., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Çocuk Evlerinde Kalan Çocukların Psiko Sosyal Durumları ve Sorunları İstanbul Kocaeli ve Sakarya Karşılaştırması, (Head), (Expire date :06.01.2015),
 8. Taylan H. H., BARIŞ İ., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Hayata bağımlı ol özgür ol, (Consultant), (Expire date :04.01.2015),
 9. Taylan H. H., BARIŞ İ., Kalkınma Bakanlığı, Elazığ İli Sosyal Profil Geliştirme Projes, (Researcher), (Expire date :04.01.2016),
 10. BARIŞ İ., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Bağımlılığın Etkisindeki Gençler Araştırması, (Head), (Expire date :11.01.2016),
 11. BARIŞ İ., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Çocuk ve Suç: Suça Sürüklenen, Risk Altındaki, Korunma İhtiyacındaki, Sokakta Çalışan/Çalıştırılan ve Suç Mağduru Çocuklar Projesi – Faz 1 Ankara, Danışman, (Tamamlanma Tarihi :22.11.2021),

9. Administrative Duties

 1. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Sosyal Hizmet (2017-Continues)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Sosyal Hizmet (2016-Continues)
 3. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - KÜGEMER (2017-Continues)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Kurulu Üyeliği (2018-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. Coourses recently given

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2022-2023 Spring Sivil Toplum Örgütlerinde Sosyal Hizmet (Master) - Group 1 3 0 41
Sosyal Hizmet Kuruluşları (Undergraduate) - Group 1 3 0 39
Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet (Undergraduate) - Group 1 2 2 29
Sosyal Hizmet Mevzuatı (Undergraduate) - Group 1 3 0 59
Alan Uygulaması (Undergraduate) - Group 1 3 32 20
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 2 2 20
Sosyal Hizmet Kuruluşları (Associate) - Group 2 2 2 75
Sosyal Hizmet Mevzuatı (Associate) - Group 2 3 0 59
Fall Seminer (Master) - Group 1 0 0 15
Sosyal Hizmet Uygulamalarında İlke ve Yöntemler (Master) - Group 1 3 0 35
Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri (Undergraduate) - Group 1 3 0 27
Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet (Undergraduate) - Group 1 3 0 57
Adli Sosyal Hizmet (Undergraduate) - Group 1 3 0 82
Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet (Associate) - Group 2 3 0 62
2021-2022 Spring Seminer (Master) - Group 1 1 0 12
Sivil Toplum Örgütlerinde Sosyal Hizmet (Master) - Group 1 3 0 29
Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 22
Sosyal Hizmet Kuruluşları (Undergraduate) - Group 1 3 0 33
Sosyal Hizmet Mevzuatı (Undergraduate) - Group 1 3 0 78
Alan Uygulaması (Undergraduate) - Group 1 3 32 4
Sosyal Hizmet Kuruluşları (Associate) - Group 2 2 2 63
Sosyal Hizmet Mevzuatı (Associate) - Group 2 3 0 66
Fall Seminer (Master) - Group 1 1 0 14
Sosyal Hizmet Uygulamalarında İlke ve Yöntemler (Master) - Group 1 3 0 32
Psikoloji (Undergraduate) - Group 1 3 0 232
Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri (Undergraduate) - Group 1 3 0 66
Çocuk Adalet Sistemi (Undergraduate) - Group 1 2 2 35
Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet (Undergraduate) - Group 1 3 0 76
Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet (Associate) - Group 2 3 0 60

Created: 03.10.2023