1. Name Surname

: İlknur BOZKURT

2. Date of Birth

: 06.05.1975

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: ilknur.bozkurt@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1998
Graduate
Doctorate Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Ege Üniversitesi 2003

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Lecturer Tıbbi Biyokimya Üsküdar Üniversitesi 2019

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. BOZKURT İ., , Uluslararası Laboratuvar Tıbbi ve 19. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, (27.04.2019),

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Bozkurt1 İ., Ulucan K., Doğan C. S., , Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, (25.12.2020), online kongre
 2. Bozkurt İ., Tanrıdağ O., Sercan C., Gözler T., Ulucan K., K.Nevzat Tarhan, , Ulusal Biyokimya Kongresi, (18.12.2020), online kongre

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

 1. TARHAN K. N., BOZKURT İ., ULUCAN K., Çiftçi E., Gözler T., Gözler İ. Y., Sağlam N., KONUK M., BAP projesi, Nöropsikiyatrik Hastalıklardan Olan Otizm ve Bipolar Bozukluk’ta genotip- fenotip ilişkisinin değerlendirilmesi, (Researcher), (Expire date :26.04.2022),
 2. IŞIK S., METİN B., DOĞAN C. S., BOZKURT İ., BARİPOĞLU S., GÖKTEN E. S., KONUK M., BAP projesi, Nörogenetik Hastalık Vakalarında Tanıya Yönelik Genetik Yatkınlık Paneli Çalışması, (Researcher), (Expire date :20.10.2022),
 3. Yertutanol F. D. K., ŞENÖZ A. Ö., Çevreli B., ÖZ P., BOZKURT İ., Uysalol F., UZBAY İ. T., BAP projesi, Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, (Researcher), (Expire date :20.07.2021),
 4. Yertutanol F. D. K., YANGIN D., Çevreli B., ÖZ P., ŞENÖZ A. Ö., BOZKURT İ., UZBAY İ. T., BAP projesi, Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, (Researcher), (Expire date :20.07.2021),
 5. BOZKURT İ., DOĞAN C. S., ULUCAN K., BARİPOĞLU S., TARHAN K. N., BAP projesi, Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Genotip- Fenotip İlişkisinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Genotype - Phenotype Relationship in Neuropsychiatric Diseases), (Head), (Expire date :02.02.2022),
 6. IŞIK S., METİN B., BOZKURT İ., CANBORA M. K., SOYARSLAN M., Parmaksızoğlu A. F., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, 2020-BT-01 BİREYSEL VE DÖNÜŞÜMSEL TIP ALANINDA UYGULAMALI İŞ BİRLİĞİ PROJESİ, (Researcher), (Expire date :04.02.2022),

9. Administrative Duties

10. Scientific Memberships

 1. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Üyeliği(2019)
 2. İstanbul Tabip Odası(2004)
 3. Türk Klinik Biyokimya Derneği(2001)

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Solunum Sistemi Kurulu (Kurul V) (Undergraduate) - Group 1 5 0 132
Hücre ve Doku Kurulu (Kurul I) (Undergraduate) - Group 1 7 0 163
Fall Kas-İskelet Sistemi Kurulu (Kurul II) (Undergraduate) - Group 1 5 0 133
Dolaşım Sistemi Kurulu (Kurul IV) (Undergraduate) - Group 1 5 0 132
2019-2020 Spring  
Fall  

Created: 07.07.2022