1. Adı Soyadı

: İlknur BOZKURT

2. Doğum Tarihi

: 06.05.1975

3. Unvanı

: Dr. Öğr. Üyesi

İletişim Bilgileri

: ilknur.bozkurt@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1998
Yüksek Lisans
Doktora Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Ege Üniversitesi 2003

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Dr. Öğretim Üyesi Tıbbi Biyokimya Üsküdar Üniversitesi 2019

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. BOZKURT İ., , Uluslararası Laboratuvar Tıbbi ve 19. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, (27.04.2019),

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Bozkurt1 İ., Ulucan K., Doğan C. S., , Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, (25.12.2020), online kongre
 2. Bozkurt İ., Tanrıdağ O., Sercan C., Gözler T., Ulucan K., K.Nevzat Tarhan, , Ulusal Biyokimya Kongresi, (18.12.2020), online kongre

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

 1. IŞIK S., METİN B., DOĞAN C. S., BOZKURT İ., BARİPOĞLU S., GÖKTEN E. S., KONUK M., BAP projesi, Nörogenetik Hastalık Vakalarında Tanıya Yönelik Genetik Yatkınlık Paneli Çalışması, (Araştırmacı), (Tamamlanma Tarihi :20.10.2022),
 2. Yertutanol F. D. K., ŞENÖZ A. Ö., Çevreli B., ÖZ P., BOZKURT İ., Uysalol F., UZBAY İ. T., BAP projesi, Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, (Araştırmacı), (Tamamlanma Tarihi :20.07.2021),
 3. Yertutanol F. D. K., YANGIN D., Çevreli B., ÖZ P., ŞENÖZ A. Ö., BOZKURT İ., UZBAY İ. T., BAP projesi, Sıçanlarda Uzun Dönem Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Davranışsal ve Fizyolojik Etkileri, (Araştırmacı), (Tamamlanma Tarihi :20.07.2021),
 4. BOZKURT İ., DOĞAN C. S., ULUCAN K., BARİPOĞLU S., TARHAN K. N., BAP projesi, Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Genotip- Fenotip İlişkisinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Genotype - Phenotype Relationship in Neuropsychiatric Diseases), (Yürütücü), (Tamamlanma Tarihi :02.02.2022),
 5. IŞIK S., METİN B., BOZKURT İ., CANBORA M. K., SOYARSLAN M., Parmaksızoğlu A. F., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, 2020-BT-01 BİREYSEL VE DÖNÜŞÜMSEL TIP ALANINDA UYGULAMALI İŞ BİRLİĞİ PROJESİ, (Araştırmacı), (Tamamlanma Tarihi :04.02.2022),

9. İdari Görevler

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 1. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Üyeliği(2019)
 2. İstanbul Tabip Odası(2004)
 3. Türk Klinik Biyokimya Derneği(2001)

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2019-2020 Bahar Aktif yarıyıl dersleri, ilgili yarıyıl sonu itibariyle tabloya eklenmektedir.
Güz İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır.
2018-2019 Bahar İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır.
Güz İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır.

Oluşturulma Tarihi: 24.07.2021