1. Name Surname

: İbrahim ARSLAN

2. Date of Birth

: 03.10.1961

3. Title

: Doç. Dr.

Contact Information

: ibrahim.arslan@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Kara Harp Okulu Kara Harp Okulu 1984
Graduate Kara Harp Akademisi Kara Harp Akademisi 1997
Doctorate Uluslararası İlişkiler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2014

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Associate Professor Uluslararası İlişkiler Üsküdar Üniversitesi 2020
Lecturer Uluslararası İlişkiler Üsküdar Üniversitesi 2014

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Orta Doğu'da Hibrit Terör Yapılanması Örneği Olarak DEAŞ, Aygün Aslı Selefin, 2019.

6.2. Doctorate Theses

 1. Sahra-altındaki Çatışmaların Çözümünde/Çözümsüzlüğünde Komşu Ülkelerin Rolü: Somali, Fildişi Sahili ve Zimbabwe Örnekleri, Belma Engin Güder, 2019.
 2. Sahra-altındaki Çatışmaların Çözümünde/Çözümsüzlüğünde Komşu Ülkelerin Rolü: Somali, Fildişi Sahili ve Zimbabwe Örnekleri, Belma Engin Güder, 2020.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Arıboğan D. Ü., Arslan İ., Rethinking of Turkey’s Geopolitics together with Eastern Mediterranean. Turkish Perspective, Kvartalnik Bellona, (2021), 705(2), 45-66, .
 2. , Küresel Bir Tehdit (COVID-19 Salgını) ve Değişime Yolculuk, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020), (10), 1 - 36, .
 3. Arslan İ., Şanghay İş Birliği Örgütü : Çıkarlar/Öncelikler ve Bölgesel İş Birliği Arasında Bir Denge Arayışı, Güvenlik Stratejileri Dergisi, (2019), 15(30), 289-330, https://doi.org/10.17752/guvenlikstrtj.620949.
 4. ARSLAN İ., 21. Yüzyıl Afrika’sında ABD’nin Askeri Varlığı Üzerine Bir İnceleme, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, (2018), 5(9), 289-313, .
 5. ARSLAN İ., Bir Ülke-Bir Kıta İlişkileri: Çin-Afrika Örneği, Yönetim Bilimleri Dergisi (Journal of Administrative Sciences), (2018), 16(31), 125-142, .
 6. , Iran’s Middle East Policy, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017), (26), 225 - 241, .
 7. , Yemen İstikrarsızlaştırılan Bir Ülkede Bölgesel Küresel Güç Mücadelesi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2015), (1), 17 - 48, .
 8. , Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulamaya Yardım Merkezinin Balkanların Avrupa’ya Entegrasyon Sürecine Katkısı, Yeni Türkiye, (2015), 5(70), 6090 - 6100, .
 9. , 21. Yüzyılda Afrika-Avrupa Birliği İlişkileri: İki Birlik, Tek Vizyon, MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, (2015), 23(1), 109 - 135, .
 10. , Afrika’da Barış ve Güvenliğin İnşasında Kıtasal Yaklaşım Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi, Güvenlik Stratejileri Dergisi, (2014), (19), 57 - 98, .
 11. , Türkiye’nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, StratejikOrtaklık ve Geleceği, Uluslararası Hukuk ve Politika, (2013), 9(35), 21 - 55, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. ARSLAN İ., , 6th Istanbul Security Conference, (05.11.2020), İstanbul
 2. ARSLAN İ., , Al-Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, (05.05.2019),
 3. ARSLAN İ., , 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (4th International Scientific Research Congress), (15.02.2019),
 4. ARSLAN İ., , X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, (10.10.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. Arslan İ., 2011 Sonrası Libya Siyaseti veSonrası Yönetimler ve Etki Alanları, (2020), ISBN: 978-625-406-930-7.
 2. Arslan İ., Kızıldeniz Enerji Güvenliği ve Ege Denizi, (2020), ISBN: 978-605-033-215-5.
 3. ARSLAN İ., Restrictions on a Possible Rapprochement between Turkey, Russia, and Iran, (2018), ISBN: 1498553230.
 4. ARSLAN İ., A Proposal for Sustainable Peace in the Sykes-Picot Agreement’s Hundredth Year: The Middle East Peace and Stability Pact, (2018), ISBN: 1498553230.
 5. Kara C. Ö. D., Çiçekçi C., Çiçekçi C., Bilezikçi Ç., Arslan İ., Tuna İ. K., Japon Dış Politikası Sistemik ve Bölgesel Aktörlerle İlişkiler, (2013), ISBN: 978-605-133-562-9.

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. Arslan İ., Ahmednoor M. S., Sahillerin Dili Svahili Birlikte Öğrenelim, (2020), ISBN: 978-625-44388-8-2.
 2. Karagül S., Arslan İ., Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları İdeal-Gerçek İkilemi, (2015), ISBN: 9786053271840.
 3. , Didem Yaman Anı Kitabı, (2012), ISBN: 978-605-4222-17-9.

Book chapters published by national publisher

 1. Arslan İ., Siyah Afrikalı-Arap İlişkilerinden Afrika Birliği-Arap Devletleri Ligi Ortaklığına, (2020), ISBN: 978-625-7059-32-9.
 2. Arslan i., Afrika’nın Güvenliğine Sivil Toplum Kuruluşlarının Katkısı, Türk Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yeni Bir Alan: Barış ve Güvenlik”, Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika, (2015), ISBN: 9786053271840.

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Dekan Yardımcısı / Vice Dean - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (2015-2016)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (2018-2021)
 3. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor) - Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı (2015-Continues)
 4. Bölüm Başkanı (Regional Arms Control, Verification and Assistance Centre-Zagreb) (2004-2007)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Ortadoğu'nun Güncel Sorunları (Master) - Group 1 3 0 23
Graduation Project II (Undergraduate) - Group 1 0 6 4
Siyasi Tarih II (Undergraduate) - Group 1 3 0 54
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 0 6 5
Afrika'nın Siyasal ve Toplumsal Yapısı (Undergraduate) - Group 1 3 0 67
Fall Çin Dış Politikası (Master) - Group 1 3 0 17
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 0 6 5
Uluslararası Savaş ve Barış (Undergraduate) - Group 1 3 0 44
International Relations I (Undergraduate) - Group 1 3 0 93
Political History I (Undergraduate) - Group 1 3 0 69
Graduation Project I (Undergraduate) - Group 1 0 6 4
2019-2020 Spring International Relations II (Undergraduate) - Group 1 3 0 78
Siyasal Modernleşme (Undergraduate) - Group 1 3 0 5
Political History II (Undergraduate) - Group 1 3 0 54
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 0 6 2
Graduation Project II (Undergraduate) - Group 1 0 6 1
Afrika'nın Siyasal ve Toplumsal Yapısı (Undergraduate) - Group 1 3 0 28
Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 61
Fall Ortadoğunun Siyasal ve Toplumsal Yapıları (Undergraduate) - Group 1 3 0 34
International Relations I (Undergraduate) - Group 1 3 0 74
Political History I (Undergraduate) - Group 1 3 0 71
Politics and Societies in the Middle East (Undergraduate) - Group 1 3 0 34

Created: 20.01.2022