1. Adı Soyadı

: İbrahim ARSLAN

2. Doğum Tarihi

: 03.10.1961

3. Unvanı

: Doç. Dr.

İletişim Bilgileri

: ibrahim.arslan@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Kara Harp Okulu Kara Harp Okulu 1984
Yüksek Lisans Kara Harp Akademisi Kara Harp Akademisi 1997
Doktora Uluslararası İlişkiler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2014

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Doçentlik Uluslararası İlişkiler Üsküdar Üniversitesi 2020
Dr. Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Üsküdar Üniversitesi 2014

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. Orta Doğu'da Hibrit Terör Yapılanması Örneği Olarak DEAŞ, Aygün Aslı Selefin, 2019.

6.2. Doktora Tezleri

 1. Sahra-altındaki Çatışmaların Çözümünde/Çözümsüzlüğünde Komşu Ülkelerin Rolü: Somali, Fildişi Sahili ve Zimbabwe Örnekleri, Belma Engin Güder, 2019.
 2. Sahra-altındaki Çatışmaların Çözümünde/Çözümsüzlüğünde Komşu Ülkelerin Rolü: Somali, Fildişi Sahili ve Zimbabwe Örnekleri, Belma Engin Güder, 2020.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. , Küresel Bir Tehdit (COVID-19 Salgını) ve Değişime Yolculuk, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020), (10), 1 - 36, .
 2. Arslan İ., Şanghay İş Birliği Örgütü : Çıkarlar/Öncelikler ve Bölgesel İş Birliği Arasında Bir Denge Arayışı, Güvenlik Stratejileri Dergisi, (2019), 15(30), 289-330, https://doi.org/10.17752/guvenlikstrtj.620949.
 3. ARSLAN İ., 21. Yüzyıl Afrika’sında ABD’nin Askeri Varlığı Üzerine Bir İnceleme, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, (2018), 5(9), 289-313, .
 4. ARSLAN İ., Bir Ülke-Bir Kıta İlişkileri: Çin-Afrika Örneği, Yönetim Bilimleri Dergisi (Journal of Administrative Sciences), (2018), 16(31), 125-142, .
 5. , Iran’s Middle East Policy, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017), (26), 225 - 241, .
 6. , Yemen İstikrarsızlaştırılan Bir Ülkede Bölgesel Küresel Güç Mücadelesi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2015), (1), 17 - 48, .
 7. , Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulamaya Yardım Merkezinin Balkanların Avrupa’ya Entegrasyon Sürecine Katkısı, Yeni Türkiye, (2015), 5(70), 6090 - 6100, .
 8. , 21. Yüzyılda Afrika-Avrupa Birliği İlişkileri: İki Birlik, Tek Vizyon, MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, (2015), 23(1), 109 - 135, .
 9. , Afrika’da Barış ve Güvenliğin İnşasında Kıtasal Yaklaşım Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi, Güvenlik Stratejileri Dergisi, (2014), (19), 57 - 98, .
 10. , Türkiye’nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, StratejikOrtaklık ve Geleceği, Uluslararası Hukuk ve Politika, (2013), 9(35), 21 - 55, .

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. ARSLAN İ., , 6th Istanbul Security Conference, (05.11.2020), İstanbul
 2. ARSLAN İ., , Al-Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, (05.05.2019),
 3. ARSLAN İ., , 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (4th International Scientific Research Congress), (15.02.2019),
 4. ARSLAN İ., , X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, (10.10.2018),

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Arslan İ., 2011 Sonrası Libya Siyaseti veSonrası Yönetimler ve Etki Alanları, (2020), ISBN: 978-625-406-930-7.
 2. Arslan İ., Kızıldeniz Enerji Güvenliği ve Ege Denizi, (2020), ISBN: 978-605-033-215-5.
 3. ARSLAN İ., Restrictions on a Possible Rapprochement between Turkey, Russia, and Iran, (2018), ISBN: 1498553230.
 4. ARSLAN İ., A Proposal for Sustainable Peace in the Sykes-Picot Agreement’s Hundredth Year: The Middle East Peace and Stability Pact, (2018), ISBN: 1498553230.
 5. Kara C. Ö. D., Çiçekçi C., Çiçekçi C., Bilezikçi Ç., Arslan İ., Tuna İ. K., Japon Dış Politikası Sistemik ve Bölgesel Aktörlerle İlişkiler, (2013), ISBN: 978-605-133-562-9.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

 1. Arslan İ., Ahmednoor M. S., Sahillerin Dili Svahili Birlikte Öğrenelim, (2020), ISBN: 978-625-44388-8-2.
 2. Karagül S., Arslan İ., Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları İdeal-Gerçek İkilemi, (2015), ISBN: 9786053271840.
 3. , Didem Yaman Anı Kitabı, (2012), ISBN: 978-605-4222-17-9.

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

 1. Arslan İ., Siyah Afrikalı-Arap İlişkilerinden Afrika Birliği-Arap Devletleri Ligi Ortaklığına, (2020), ISBN: 978-625-7059-32-9.
 2. Arslan i., Afrika’nın Güvenliğine Sivil Toplum Kuruluşlarının Katkısı, Türk Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yeni Bir Alan: Barış ve Güvenlik”, Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika, (2015), ISBN: 9786053271840.

8. Projeler

9. İdari Görevler

 1. Dekan Yardımcısı / Vice Dean - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (2015-2016)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (2018-2021)
 3. Ü.Ü. Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor) - Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı (2015-Devam Ediyor)
 4. Bölüm Başkanı (Regional Arms Control, Verification and Assistance Centre-Zagreb) (2004-2007)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2019-2020 Bahar International Relations II (Lisans) - 1 Grup 3 0 78
Siyasal Modernleşme (Lisans) - 1 Grup 3 0 5
Political History II (Lisans) - 1 Grup 3 0 54
Mezuniyet Projesi II (Lisans) - 1 Grup 0 6 2
Graduation Project II (Lisans) - 1 Grup 0 6 1
Afrika'nın Siyasal ve Toplumsal Yapısı (Lisans) - 1 Grup 3 0 28
Üniversite Kültürü II (Lisans) - 1 Grup 0 2 61
Güz Ortadoğunun Siyasal ve Toplumsal Yapıları (Lisans) - 1 Grup 3 0 34
International Relations I (Lisans) - 1 Grup 3 0 74
Political History I (Lisans) - 1 Grup 3 0 71
Politics and Societies in the Middle East (Lisans) - 1 Grup 3 0 34
2018-2019 Bahar Siyasal Modernleşme (Lisans) - 1 Grup 3 0 42
International Relations II (Lisans) - 1 Grup 3 0 83
20th Century Political History (Lisans) - 1 Grup 3 0 58
Güz Doğu Avrupa ve Balkanlar (Lisans) - 1 Grup 3 0 4
Ortadoğu'nun Siyasal ve Toplumsal Yapıları (Lisans) - 1 Grup 3 0 27
Uluslararası Savaş ve Barış (Lisans) - 1 Grup 2 0 65
International Relations I (Lisans) - 1 Grup 3 0 89
Political History(1789-1914) (Lisans) - 1 Grup 3 0 47

Oluşturulma Tarihi: 24.07.2021