1. Name Surname

: Hüseyin ÜNÜBOL

2. Date of Birth

: 18.03.1983

3. Title

: Doç. Dr.

Contact Information

: huseyin.unubol@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 2008
Graduate
Doctorate Psikiyatri Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2014

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Associate Professor Psikiyatri Üsküdar Üniversitesi 2021
Lecturer Psikiyatri Üsküdar Üniversitesi 2014

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Üniversite öğrencilerinde sosyal görünüş kaygısı ve yeme tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi, İLAYDA ERDOĞAN, 2018.
 2. Üniversite öğrencilerinde duygusal ve bilişsel zihin kuramı özelliklerinin duygusal şemalarla olan ilişkinin incelenmesi, Fatih Yurttaş, 2018.
 3. Yaşanan travmatik olaya bağlı alkol/madde kullanımı olan tutuklu/hükümlü bireylerde travma sonrası stres belirtileri ile travma sonrası bilişlerin incelenmesi, İrfan Şimşek, 2018.
 4. Sigara içen ve içmeyen bireylerde duygu düzenleme becerilerinin ve duygu durumunun duygusal şemalarla olan ilişkisi, CEYLAN BAŞKAN SARIKAYA, 2018.
 5. Ergenlerde pozitif psikoloji eğitiminin yaşam doyumu ve kimlik gelişimi üzerine etkileri, AYSU BAYRAKÇI, 2018.
 6. Dikkat eksikliği ve dürtüselliğin sosyal medya kullanımı ve gelişmeleri kaçırma korkusu ile olan ilişkisinin incelenmesi, ÜMMÜHAN ASLAN, 2018.
 7. Yeme tutumunun cinsiyet değişkenine göre duygusal ve bilişsel şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi, Burcu Yıldız, 2018.
 8. Öğrencilerin sınav kaygısı ile sosyal kaygı ve mükemmeliyetçilikleri arasındaki ilişkiler, AYDAN AYRIK, 2018.
 9. Kaygılı ve Kaçınan bağlanma örüntülerinin duygusal ve bilişsel şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi, SAİME SERPİL ÖZGÜL, 2018.
 10. Duygusal zeka ve duygusal şemaların sosyal medya kullanımı, gelişmeleri kaçırma korkusu ve sigara bağımlılığı ile ilişkisinin incelenmesi, SİMGE BULUNMAZ, 2018.
 11. Üniversite öğrencilerinde duygusal ve bilişsel zihin kuramı özelliklerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla ilişkisinin incelenmesi, GİZEM BADEM, 2018.
 12. Üniversite öğrencilerinde duygusal ve bilişsel zihin kuramı özelliklerinin sosyal zeka ile olan ilişkinin incelenmesi, BUKET FAZLIOĞLU, 2018.
 13. Üniversite öğrencilerinde empatik eğilim düzeyi ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, ANIL YETİŞEN, 2018.
 14. Lise öğrencilerinin ruhsal gelişimi ve ergenliğe bağlı negatif etkilerin giderilmesinde müziğin rolü, GAMZE UZUN, 2018.
 15. Sosyal medya platformlarının kullanımı ile gelişmeleri kaçırma korkusunun duygusal şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi, İREM ÖZKAYNAR BEŞENK, 2018.
 16. Ölüm ve ölmek ile ilgili çok yönlü değerlendirme envanteri'nin (ÖÇDE-F) Türkiye geçerlilik ve güvenirlik çalışması, FULYA ZORBA, 2018.
 17. Okul öncesi dönemde çocukların bağlanma biçimi ile sosyal beceri ve problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi, İMREN YILMAZ, 2018.
 18. Engelli çocuğu olan anne-babaların kaygı düzeyi ve başa çıkma stratejilerinin değerlendirilmesi, ZEYNEP ÖZ, 2018.
 19. Profesyonel futbolcuların antrenman öncesi ve sonrası performans değerlendirmeleri ile benlik saygısı, sporda güdülenme ve sürekli optimal performans duygu durum arasındaki ilişkinin incelenmesi., YÜCEL SİRKECİ, 2018.
 20. Karadeniz Bölgesinde Madde Bagımlılıgı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, METEHAN SENOCAK, 2019.
 21. Istanbul'da Sigara Bagımlılıgının Baglanma ve Psikolojik Belirtilerle olan Iliskisi, TANER GÜLER, 2019.
 22. KARADENIZ BÖLGESI'NDE SIGARA BAGIMLILIGI BULUNAN BIREYLERIN PSIKOLOJIK SEMPTOMLARIYLA VE ALEKSITIMI DÜZEYLERI ARASINDAKI ILISKININ INCELENMESI, ZEYNEP KIR, 2019.
 23. Batı Karadeniz Bölgesinde Oyun Bagımlılıgı ve Baglanma Stilleri arasındaki Iliskinin Incelenmesi, ENISE ÖZIÇ, 2019.
 24. Akdeniz Bölgesi'nde Alkol Kullanan Bireylerde Aleksitimi ile Pozitif ve Negatif Duygudurum Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, ISIL TOKA, 2019.
 25. Marmara Bölgesinde Sigara Bagımlılıgı Olan Bireylerde Aleksitimi ve Psikolojik Semptomlar Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, KÜBRA TEHCI, 2019.
 26. Batı Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bagımlılıgı ile Aleksitimi Iliskisinin Incelenmesi, GÜLÇIN METE, 2019.
 27. Dogu Karadeniz Bölgesi'nde Yeme Bagımlılıgı ile Baglanma Iliskisinin Incelenmesi, MERVE GÖREN, 2019.
 28. Üniversite ögrencilerinde sosyal görünüs kaygısı ve yeme tutumu arasındaki iliskinin incelenmesi, ILAYDA ERDOGAN, 2019.
 29. 0-15 YAS OTIZMLI ÇOCUGU OLAN ANNELERIN DUYGUSAL ZEKA VE ZIHIN YAPILARININ OTIZM DISI ENGELE SAHIP ÇOCUGU OLAN ANNELERLE KARSILASTIRILMASI, ECE HAZAL BEKTASOGLU, 2019.
 30. Batı Karadeniz Bölgesinde Alkol Kullanan Bireylerin Baglanma ve Kisisel Iyi Olusları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, SEDEF ÇEVIK CEYLAN, 2019.
 31. Batı Marmara Bölgesi'nde Madde Kullanımı Olan Bireylerin Psikolojik Semptomları ve Kisisel Iyi Olusları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, SEBNEM GEYLANI, 2019.
 32. ANADOLU BOLGESINDE SOSYAL MEDYA BAGIMLILIGI ILE PSIKOLOJIK SEMPTOMLARIN ILISKISININ INCELENMESI, ZELIHA SAHIN, 2019.
 33. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde Alkol Kullananların Psikolojik Semptomları ve Pozitif ve Negatif Duygudurumları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, KORAY ACAR, 2019.
 34. AKDENIZ VE EGE BÖLGESI'NDE CINSEL VE PORNO BAGIMLILIGININ PSIKOLOJIK SEMPTOMLARLA OLAN ILISKISININ INCELENMESI, NIDA BOGA, 2019.
 35. Dogu Anadolu Bölgesinde Yeme Bagımlılıgı ile Kisisel Iyi Olus Iliskisinin Incelenmesi, BEDRIYE EGE, 2019.
 36. Istanbul'da Sigara Bagımlılıgı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomları ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, GIZEM YILDIRIM BERIKA, 2019.
 37. ISTANBUL' DA YEME BAGIMLILIGI ILE ALEKSITIMI ILISKISININ INCELENMESI, Burak İyidir, 2019.
 38. Dogu Karadeniz Bölgesinde Sigara Bagımlılıgı Bulunan Bireylerin Aleksitimi Ve Kisisel Iyi Olusları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi, Zeynep Kahveci, 2019.
 39. SOSYAL MEDYA KULLANIMININ PSIKOPATOLOJIK VE PSIKOSOSYAL DEGISKENLER AÇISINDAN DEGERLENDIRILMESI: MARMARA BÖLGESI, AYSE NAZ HAZAL SEZEN, 2019.
 40. İç Anadolu Bölgesinde sosyal medya bağımlılığı ile pozitif ve negatif duygudurum ilişkisinin incelenmesi, AYÇA GÜL AKBABA, 2019.
 41. Batı Karadeniz Bölgesinde Sosyal Medya Bağımlılığının Pozitif-Negatif Duygudurum ile İlişkisi, AYLİN FURUN, 2019.
 42. Evli Bireylerde Yaşam Doyumu, Cinsel Doyum ve Evlilik Uyumunun Sosyodemografik Değişkenlerle Olan İlişkisinin İncelenmesi, AYŞE KARALI, 2019.
 43. Üsküdar Üniversitesi psikolojik danışmanlık birimine son 2 yılda başvuran öğrencilerin, depresyon, anksiyete ve psikolojik semptomlarının sosyodemografik verilere göre değerlendirilmesi, AYŞE NİHAN TEKDAĞ, 2019.
 44. İstanbul'daki yeme bağımlılığı bulunan bireylerin pozitif ve negatif duygu durumlarının incelenmesi, AYŞEGÜL ÖZKULA, 2019.
 45. İç Anadolu Bölgesinde yeme bağımlılığı ve aleksitimi arasındaki ilişkinin incelenmesi, AYŞENUR YILMAZ, 2019.
 46. MARMARA BÖLGESİNDE MADDE BAĞIMLILIĞI OLAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI VE ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, BERAT SENA VARLIK, 2019.
 47. Akdeniz Bölgesinde sosyal medya bağımlılığı ve kişisel iyi oluş ilişkisinin incelenmesi, BERFİN DEMİR, 2019.
 48. İstanbul'da sigara bağımlılığı bulunan bireylerin psikolojik semptomları ve aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, BERİKA GİZEM YILDIRIM, 2019.
 49. Investigation of the relationship between individuals using alcohol in the West Marmara Region and their good well-being, BESTE KARA, 2019.
 50. İstanbul'da sosyal medya bağımlılığı olan bireylerin pozitif ve negatif duygu durumlarının incelenmesi, BETÜL NUR KONUK, 2019.
 51. Hataya bağlı utanç ve suçluluk duygusu ile duygusal yeme arasındaki ilişki, BETÜL TETİK, 2019.
 52. ANADOLU BÖLGESİNDE ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞI İLE PSİKOLOJİK SEMPTOMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, BEYZA ARIDURU AYAZOĞLU, 2019.
 53. AKDENİZ BÖLGESİ'NDE YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERDE, BÜŞRA BOZ, 2019.
 54. Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık arasındaki ilişki, CANSU TAYFUR, 2019.
 55. Batı Marmara Bölgesi'nde oyun bağımlılığı ile bağlanma arasındaki ilişkinin incelenmesi, CANSU YILMAZ, 2019.
 56. Anadolu bölgesi'nde cinsel ve porno bağımlılığının psikolojik semptomlarla olan ilişkisinin incelenmesi, CEMİLE BÜŞRA KONUK, 2019.
 57. Sosyal Destek ve Aile İlişkilerinin Ergenlerin Mental Sağlıklarındaki Rollerinin İncelenmesi, ÇİSEM BİLDİK, 2019.
 58. İstanbul'da madde kullanan bireylerin psikolojik semptomları ve aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, DENİZ DERYA SARI, 2019.
 59. KARADENİZ BÖLGESİ'NDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, DERYA ZAİMOĞLU, 2019.
 60. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı bulunan bireylerin psikolojik semptomlarının incelenmesi, EDA ÇAĞLA ZENGÜL, 2019.
 61. Sosyal Medya Bağımlılarındaki Psikolojk Semptomlar, EGE KAYHAN, 2019.
 62. Batı Marmara bölgesi'nde alkol kullanan bireylerin psikolojik semptomları ile kişisel iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi, EKİN ALAN, 2019.
 63. Doğu marmara bölgesinde sosyal medya bağımlılığı ile aleksitimi ilişkisinin incelenmesi, GİZEM ÖZTÜRK, 2019.
 64. Marmara Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı bulunan bireylerin psikolojik semptomlarının incelenmesi, HANDAN MACİT, 2019.
 65. Batı marmara bölgesinde sigara bağımlılığı bulunan bireylerin bağlanma ve kişisel iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi, HANDE SU KÖKÇÜ, 2019.
 66. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı ile pozitif-negatif duygu durum arasındaki ilişkinin incelenmesi, HASRETNUR ENGİNYURT, 2019.
 67. Akdeniz Bölgesinde yeme bozukluklarının duygudurum bozuklukları ve somatizasyon ile ilişkisinin incelenmesi, HATİCE YILDIZ, 2019.
 68. BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ KİŞİSEL İYİ OLUŞ İLE İLİŞKİSİ, HİLAL CİVELEK, 2019.
 69. İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN, İNCİ NUR ÜLKÜ, 2019.
 70. MARMARA BÖLGESİNDE CİNSEL BAĞIMLILIĞIN ALEKSİTİMİ VE BAĞLANMA İLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, MELİS ASENA YILDIZ ŞİMŞEK, 2019.
 71. Anadolu bölgesi'nde sigara bağımlılığı olan bireylerde psikolojik semptomlar ve kişisel iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi, MERVE AKÇİL, 2019.
 72. Doğu Marmara Bölgesinde yeme bağımlılığı ile kişisel iyi oluş ilişkisinin incelenmesi, MERVE ERTEN, 2019.
 73. Anadolu Bölgesinde Madde Kullanımı Olan Bireylerin Psikolojik Semptomları ile Kişisel İyi Oluşları arasındaki İlişkinin İncelenmesi, NARİN ÖZER, 2019.
 74. Batı Kardeniz Bölgesi'nde Dijital Oyun Bağımlılığı ile Psikolojik Semptomlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, NURAY YILMAZ, 2019.
 75. Tüketicilerin Online Satın Alma Davranışını Etkileyen Alışveriş Unsurları Ve Motivasyonları, ÖNDER BAKAL, 2019.
 76. İstanbul ilinde yaşayan kişilerin geçmişinde cinsel istismara uğramaları üzerine kesitsel bir çalışma, SEDA AYDOĞDU, 2019.
 77. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sosyal medya bağımlılığı ve aleksitimi ilişkisinin incelenmesi, SEDA BAY, 2019.
 78. ANADOLU BÖLGESİ'NDE ALKOL KULLANAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARIYLA VE KİŞİSEL İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, SEHER TUNÇER, 2019.
 79. Akdeniz ve ege bölgesinde oyun bağımlılığı ve psikolojik belirtilerin ilişkisi, SEVBAN ÖZÇELİK, 2019.
 80. Çocukluk Çağı Travmasına Maruz Kalmış Gençlerin Başa Çıkma Becerileri ile Aleksitimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, SEVGİ MELİS AKYÜREK, 2019.
 81. Klinik psikoloji eğitimi alan yüksek lisans öğrencilerinin iletişim becerileri ve empati düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi, SEZİL TOMBUL, 2019.
 82. EGE BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAGIMLILIGININ POZİTİF NEGATİF DUYGUDURUM İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, ŞAHİKA TURAL, 2019.
 83. DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE BAĞLANMA STİLLERİNİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, TUĞBA BAKAR BENLİ, 2019.
 84. Akdeniz Bölgesinde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Kişisel İyi Oluşları ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, ZEHRA AYDINOL, 2019.
 85. Covid 19 hakkındaki inançların sağlık anksiyetesi ile ilişkisinin incelenmesi, AYSEL SARI, 2021.
 86. BÜYÜKŞEHİRLERDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ DAVRANIŞSAL İNHİBİSYON/AKTİVASYON SİSTEMİ İLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, DENİZ VARCI ÖZDEMİR, 2021.
 87. ÖĞRENCİLERDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ İLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, AHMET KARA, 2021.
 88. Evlilerde Pornografi Bağımlılığının Dürtüsellikle Olan İlişkisinin İncelenmesi, ESER BABATAŞ, 2021.
 89. Kadınlarda Sigara Bağımlılığının Dürtsellik ve Çocukluk Çağı Yaşantılarıyla Olan İlişkisinin İncelenmesi, FATMA ÇADIRCI, 2021.
 90. Genç, Orta ve Erken Yaşlılarda Covid 19 Korkusu ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, AYŞE MERVE BULGUMAN, 2021.
 91. BÜYÜKŞEHİRLERDE EGZERSİZ BAĞIMLILIĞININ ÇOCUKLUK ÇAĞI YAŞANTILARIYLA OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, BEYZA TÜZLEN, 2021.
 92. Öğrencilerde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Davranışsal İnhibisyon Sistemi ve Davranışsal Akitivasyon Sistemi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, ZEYNEP ÇAKMAKTAŞ, 2021.
 93. Erkeklerde Alkol Bağımlılığının Dürtüsellik ve Davranışsal İnhibisyon/Aktivasyon Sistemiyle Olan İlişkisinin İncelenmesi, DİLARA AKMANTAR, 2021.
 94. Alkol Bağımlılığının Duygu Düzenleme Güçlüğü ve  Davranışsal İnhibisyon/Aktivasyon Sistemiyle Olan İlişkisinin İncelenmesi, İREM ERSAY, 2021.
 95. ÇALIŞMAYAN BİREYLERDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ DÜRTÜSELLİKLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, SEDA KAZDAL, 2021.
 96. Kadınlarda Alkol Bağımlılığının Dürtüsellik ve Davranışsal inhibisyon/Aktivasyon Sistemiyle olan ilişkisinin incelenmesi, PINAR ESER, 2021.
 97. İşitsel Uyaranların Endişe Üzerindeki Etkisi, SİNAN UĞUR, 2021.
 98. Evlilerde Çalışma Bağımlılığının Çocukluk Çağı Yaşantılarıyla Olan İlişkisinin İncelenmesi, HELİN YAĞMUR İÇEN, 2021.
 99. Büyükşehirlerde pornografi bağımlılığının dürtüsellik ile olan ilişkisinin incelenmesi, EYLEM ÖNLER, 2021.
 100. Sigara Bağımlısı Bireylerde Sosyal Medya Bağımlılığının Duygu Düzenleme Güçlüğü İle İlişkisinin İncelenmesi, SILA ERGÜN, 2021.
 101. Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımı, Depresif Belirti Düzeyi ve Benlik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, GÜLSÜM BİLEN MANKAN, 2021.
 102. COVID-19 Pandemi Sürecinde İstanbul İlinde Yaşayan Kişilerin Koronafobi, Anksiyete, Depresyon Düzeyleri Ve Başa Çıkma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, ESMA UYGUN, 2021.
 103. Duygu düzenleme güçlüğü, çocukluk çağı yaşantıları ile alkol bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi, DİDEM PUL, 2021.
 104. Büyükşehirlerde sigara bağımlılığının dürtüsellik ve çocukluk çağı travmaları ile olan ilişkisinin incelenmesi, MERAL GÖLBAŞI, 2021.
 105. Öğrencilerde sigara bağımlılığının dürtüsellik ve çocukluk çağı travmaları ile olan ilişkisinin incelenmesi, ŞEYMA AYYILDIZ, 2021.
 106. ÇALILŞMA BAĞIMLILIĞI İLE DÜRTÜSELLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, SEMİHA USTA, 2021.
 107. Sigara Bağımlılığının Çocukluk Travmaları ve Davranışsal Aktivasyon İnhibisyon Sistemleri ile İlişkisi, DİDEM KİTAPÇI, 2021.
 108. Davranışsal İnhibisyon ve Aktivasyon Sistemi ile Pornografi Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, ALİHAYDAR CELEP, 2021.
 109. KADINLARDA EVLENME YAŞINA GÖRE BAĞLANMA TARZI VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, BETÜL KAYNAK, 2021.
 110. Sigara Bağımlılığının Dürtüsellik Ve Davranışsal İnhibisyon/Aktivasyon Sistemiyle Olan İlişkisinin İncelenmesi, PINAR KÜÇÜKERDİREN, 2021.
 111. Öğrencilerde Sigara Bağımlılığının Çocukluk Çağı Travmaları Ve Duygu Düzenleme Güçlüğü İle Olan İlişkisinin İncelenmesi, MERVENUR YÜCE, 2021.
 112. Üniversite Öğrencilerinde Alkol Bağımlılığının Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Çocukluk Çağı Travmalarıyla Olan İlişkisinin İncelenmesi, SILA GÖK, 2021.
 113. ÖĞRENCİLERDE PORNOGRAFİ BAĞIMLILIĞININ DÜRTÜSELLİK İLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, AYYÜCE EVRANOS, 2021.
 114. EGZERSİZ BAĞIMLILIĞI İLE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, ERVA KÜRTÜL, 2021.
 115. Çiftlerde sosyal medya bağımlılığının depresyon ve ilişki doyumuyla ilişkisi, SENA BOZKURT, 2021.
 116. Egzersiz bağımlılığı ve duygu düzenleme güçlüğü arasındaki ilişkinin incelenmesi, ÖZLEM DEMİR, 2021.
 117. Öğrencilerde Sanal Mağduriyetin Dürtüsellikle İlişkisi, GÜLİZ ŞAŞMAZ, 2021.
 118. Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alanlarda Sosyal Medya Bağımlılığı İle Dürtüsellik Arasındaki İlişki, NURSELİ BÜŞRA POLAT, 2021.
 119. BÜYÜKŞEHİRLERDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, CANSEL ÇELİK, 2021.
 120. Pornografi Bağımlılığının Çocukluk Çağı Yaşantılarıyla Olan İlişkisinin İncelenmesi, BATIN SEVVAL BEZİK, 2021.
 121. İSTANBUL'DA YAŞAYAN BİREYLERDE EGZERSİZ BAĞIMLILIĞININ DAVRANIŞSAL İNHİBİSYON/AKTİVASYON SİSTEMİYLE OLAN İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, FERHUNDE UZUN BEKTAŞ, 2021.
 122. Ergenlerde Akran İlişkisi Sosyal Medya Kullanımı ve Yalnızlığın Cinsiyet Farkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, EDA ÇAVUŞ, 2021.
 123. Evlilerde sigara bağımlılığının çocukluk çağı yaşantıları ve duygu düzenleme güçlüğü ile olan ilişkisinin incelenmesi, MİNA MERAL KURTULUŞ, 2021.
 124. GENÇ YETİŞKİNLERDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ DÜRTÜSELLİKLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, GÜLRU KATRE İZER, 2021.
 125. YEME BAĞIMLILIĞININ DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ ÖLÇEĞİ ile OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, MELİS SAYGISEVER, 2021.
 126. Covid 19 hakkındaki inançların sağlık anksiyetesi ile ilişkisinin incelenmesi, AYSEL SARI, 2021.
 127. ÖĞRENCİLERDE PORNOGRAFİ BAĞIMLILIĞININ DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ İLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, CEM CEYLAN, 2021.
 128. Egzersiz Bağımlılığının Dürtüsellikle ilişkisi, TUĞÇE ERDOĞDU, 2021.
 129. YETİŞKİN BAĞLANMA STİLLERİNİN OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK VE YALNIZLIK ÜZERİNDE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, İREMNUR BALANDI, 2021.
 130. Çalışma bağımlılığının davranışsal inhibisyon/aktivasyon sistemiyle olan ilişkinin incelenmesi, HACER BETÜL BASATEMÜR, 2021.
 131. Mültecilere Psikososyal Destek Hizmeti Sunan Profesyonel ve Gönüllülerde İkincil Travmatik Stres, Dini Başa Çıkma ve Travma Sonrası Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, SEBAHAT ÇAKMAK, 2021.
 132. Evlilerde Pornografi Bağımlılığının Duygu Düzenleme Güçlüğü ile Olan İlişkisi, ECE SOYSAL, 2021.
 133. Suriyeli Mülteci Çocuklarda Post-Travmatik Stres Bozukluğu İçin Theraplay Grup Oyun Terapisi Etkinliğinin Araştırılması, BÜŞRA İŞCAN KUZUCU, 2021.
 134. Çalışmayan Bireylerde Pornografi Bağımlılığının Dürtüsellikle Olan İlişkisinin İncelenmesi, İLAYDA ÖZGÜRBÜZ, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Ünübol B., Ünsalver B. Ö., Ünübol H., Sayar G. H., The prevalence and psychological relation of problem shopping: data from a large-scale sample from Turkey., BMC Psychology, (2022), 2022(10), 1-10, .
 2. Ünübol H., Sayar G. H., Prevalence and Sociodemographic Determinants of Substance Use in Turkey, European Addiction Research, (2021), (), 1-10, .
 3. Kircaburun K., Ünübol H., Sayar G. H., Çarkçı J., Griffiths M. D., Sex addiction in Turkey: A large-scale survey with a national community sample, Current Psychology, (2021), 2021(), 1-6, .
 4. Kircaburun K., Ünübol H., Sayar G. H., Stavropoulos V., Griffiths M. D., Measurement, prevalence, and psychological risk factors associated with addictive food consumption: Development of a new food addiction scale and evidence from a national largescale sample, Journal of Behavioral Addictions, (2020), 9(), 1-18, .
 5. Şen O., Ünübol H., Türkçapar A. G., Yerdel M. A., Risk of Alcohol Use Disorder After Sleeve Gastrectomy, Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, (2020), (), 1-5, .
 6. Ünübol H., Sayar G. H., Substance use and its risk factors in Turkey: a nationally representative sample study, Journal of Ethnicity in Substance Abuse, (2020), 2020(), 1-23, .
 7. Uyulan Ç., Ergüzel T. T., Ünübol H., Sayar G. H., Çebi M., Asad M., Tarhan N., Major Depressive Disorder Classification Based on Different Convolutional Neural Network Models: Deep Learning Approach, Clinical EEG and Neuroscience, (2020), (), 1-9, .
 8. Ünübol H., Koç A. Ş., Sayar G. H., Stavropoulos V., Kircaburun K., Griffiths M. D., Measurement, Profiles, Prevalence, and Psychological Risk Factors of Problematic Gaming Among the Turkish Community: A Large-scale National Study, International Journal of Mental Health and Addiction, (2020), (), 1-21, .
 9. ÜNÜBOL H., Topaloğlu M., Gestalt contact styles in OCD patients: a controlled study, Archives of Clinical Psychiatry / Revista de Psiquiatria Clinica, (2020), 47(1), 1-6, .
 10. Ünübol H., Sayar G. H., Psychological factors associated with smoking and quitting: addiction map of Turkey study, neuropsychiatric disease and treatment, (2019), 15(), 1971-1982, https://doi.org/10.2147/ndt.s204167.
 11. nübol B., nübol H., Bilici R., Kadın bağımlılarda içselleştirilmiş damgalanmanın bağımlılık özelliklerine ve algılanan sosyal desteğe olan etkisinin incelenme, Anadolu Psikiyatri Dergisi, (2019), (), xx, https://doi.org/10.5455/apd.15950.
 12. nübol H., Zorlu F., The Multidimensional Orientation toward Dying and Death Inventory: validity and reliability in a Turkey sample, Anatolian Journal of Psychiatry, (2018), 19(Supplement 2), 39-46, https://doi.org/10.5455/apd.300390.
 13. Çoban A., Küçükali C. İ., Bilgiç B., Yalçınkaya N., Haytural H., Ulusoy C., Turan S., Çakır S., Üçok A., Ünübol H., Hanagasi H. A., Gürvit H., Tüzün E., Evaluation of Incidence and Clinical Features of Antibody-Associated Autoimmune Encephalitis Mimicking Dementia, BEHAVIOURAL NEUROLOGY, (2014), (), 1-4, https://doi.org/10.1155/2014/935379.

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. EREZ R., ÖZDOĞAN B., ÜNÜBOL H., HIZLI G., Stigma Tendency in Society and Factors Related to Social Distancing for Convicts, Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, (2022), 6(1), 1-17, .
 2. Sayar G. H., Ünübol H., Examination of the Predictability of Psychological and Sociodemographic Variables among Early Emerging Adulthood and Late Emerging Adulthood Seeking Mental Health Treatment, International Journal of Social Science And Human Research, (2021), 04(12), 3697-3703, .
 3. Kampeyas R. K., Ünübol H., Özdoğan B., Keskin R., Doğan İ. A., Sayar G. H., Depression, anxiety and anger levels in spouses of hemodialysis patients, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2021), 2021(4), 217-221, .
 4. Sayar G. H., Ünal A. T., Ünübol H., Arıboğan D. Ü., Tarhan N., Validity and Reliability Studies of the Psycho‑Political Safety Scale, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2021), 2021(4), 209-217, .
 5. Kalkanlı Z. G., Ünübol H., Sayar G. H., Prevalence and Psychosocial Determinants of Body Mass Index in Adult Population within a National Community Sample, International Journal of Social Science And Human Research, (2021), 4(9), 2322-2332, .
 6. Yeşil H., Özdoğan B., Ünübol H., Sayar G. H., Examining the Relationship between Attachment, Somatization, and Expressing Emotions, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2021), 8(2), 119-125, .
 7. SARIKAYA C. B., Koç H., Sayar F. G. H., Ünübol H., SİGARA İÇEN VE İÇMEYEN BİREYLERDE DUYGU DURUMUNUN DUYGUSAL ŞEMALARLA OLAN İLİŞKİSİ, Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, (2020), 4(4), 391-406, .
 8. Ünübol H., Sayar G. H., Investigation of The Association of The Fear of Missing Out with Attention Deficit and Impulsivity in Terms of Age, Gender, and Tobacco Dependence, Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, (2020), 5(1), 260-270, .
 9. Sayar G. H., Ünübol H., Arıboğan D. Ü., Tarhan N., Turkey’s Map of Emotions and Its Political Reflections, New England Journal of Public Policy, (2020), (), 1-15, .
 10. Ünübol H., Sunar M., Sayar G. H., Kadınlarda Çocuk Sayısı ile Pozitif Negatif Duygular Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, (2020), 2(1), 35-40, .
 11. Demirtaş F., Günay G., Doğan İ., Özdoğan B., Unübol H., Sayar G., The relationship between attachment styles of preschool children and the attachment styles and adult separation anxiety levels of their parents, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2020), 7(1), 8-15, .
 12. Öcal A., Bulut H., nübol H., Sayar G., Depression and Somatization in Immigrant Women, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2020), 7(1), 32 - 36, .
 13. Demir V., Yıldız B., Ünübol H., Yeme tutumunun cinsiyet değişkenine göre duygusal şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi, International Journal of Social Sciences and Education Research, (2019), 5(4), 405-417, https://doi.org/10.24289/ijsser.617684.
 14. BAŞ M., AKSU M., Ünübol H., SAYAR G. H., Akademisyenlerde İş Doyumunun Algılanan Sosyal Destekle İlişkisinin İncelenmesi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019), 2019(9), 345-375, https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.5.9.62.
 15. ÜNÜBOL H., Özgül V. D. S. S., Kaygılı ve Kaçıngan Bağlanma Örüntülerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Duygusal Şemalarla Olan İlişkisinin İncelenmesi, Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, (2019), 1(3), 173-179, https://doi.org/10.35365/ctjpp.19.1.22.
 16. ÜNÜBOL H., SAYAR F. G. H., AKSU M., Alışveriş Bağımlılığıı, Etkileşim, (2019), 2(4), 44-64, .
 17. ÜNÜBOL H., Erdoğan İ., Eryürek S., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE YEME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, İnternational Journal of Social Sciences, (2019), 2(2), 85-94, .
 18. ÜNÜBOL H., Altun K., Demir V., GELİŞİMSEL OYUN TERAPİSİNİN ÇOCUK EVLERİNDE KALMAKTA OLAN 4-8 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TRAVMA SONRASI DUYGUSAL STRESLERİNE OLAN ETKİLERİ, International Journal of Social Sciences, (2019), 2(2), 35-46, .
 19. Ünübol H., Kaya M. B. Y., An examination of the relationship between alexithymia and somatic complaints of mothers and obsessive-compulsive features of children, Çağdaş Tıp Dergisi, (2019), 9(2), 1-7, https://doi.org/10.16899/jcm.559584.
 20. nübol H., Özen H., Metacognitions of substance-addicted patients compared to individuals without a diagnosis of a psychiatric disorder, Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, (2019), 8(2), 107-116, https://doi.org/10.5455/jcbpr.5384.
 21. , Nükleer Tıp Teknisyen/Teknikerlerinin Mesleki Bilgi Seviyeleri ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2019), 6(3), 181 - 186, .
 22. , Relationship Between Professional Knowledge, Work Satisfaction, Unemployment and Depression Levels in Radiology Employees, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2019), 6(2), 102 - 107, .
 23. , Ebeveyn-çocuk internet kullanımı, aile içi iletişim, çocukların uyku kalitesi ve sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2019), 6(2), 94 - 101, .
 24. , RELATIONSHIP BETWEEN RADIOTHERAPY TECHNICIANS AND VOCATIONAL LEVEL AND WORKING CONDITIONS AND DEPRESSION, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2019), 6(3), 187-191, .
 25. nübol H., Güleç H., Relationship between theory of mind functions with attachment styles and alexithymia in Somatoform Pain Disorder, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2018), 5(2), 82 - 91, https://doi.org/10.5455/jnbs.1527469376.
 26. nübol H., Sayar G., Ekşi K., Avşaroğlu Z., Barış B., Günaydın Ş., Dolu F., Yıldız E., Tarhan N., Positive Psychology Course and Its effect on Well-Being, Social, and Emotional intelligence, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2018), 5(3), 156 - 164, https://doi.org/10.5455/jnbs.1538465211.
 27. Çakmak B., Sayar G., nübol H., Bulut H., Özten E., ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE YETİŞKİN AYRILMA ANKSİYETESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES, (2018), 5(3), 150-155, https://doi.org/10.5455/jnbs.1535643410.
 28. Sayar G., Ünübol H., Omay O., Tarhan N., Successful administration of repetitive transcranial magnetic stimulation in a woman with Bulimia Nervosa comorbid with depressive disorder., The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2018), 5(2), 124-126, https://doi.org/10.5455/jnbs.1523202016.
 29. Ünübol H., Sayar F. G. H., Kanbolat S., Investigation of the relationship between alexithymia and eating attitude, self-esteem and anger in women who applied to psychological counseling center, The European Research Journal, (2018), 4(4), 280 - 288, https://doi.org/10.18621/eurj.350423.
 30. nübol H., Demirhan E., ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ERGENLERİN BENLİK SAYGILARI, DEPRESYON DÜZEYLERİ VE FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2018), 5(1), 62 - 66, https://doi.org/10.5455/jnbs.1518724394.
 31. nübol H., Sayar G., Gül E., Examination of the Relationship Between Adolescents Social Anxiety, Cognitions, and Attitudes, Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, (2018), 7(2), 1, https://doi.org/10.5455/jcbpr.277193.
 32. Korkmaz N., Sayar G., nübol H., Tarhan N., İnternet Bağımlılığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Zihin Kuramı Yönünden Karşılaştırılması / Comparison of college students with and without internet addiction in terms of the Theory of Mind, Current Addiction, (2018), 2(1), 17-21, https://doi.org/10.5455/car.105-1526826750.
 33. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., ezer s. a. s., Yaşlı hastalara bakım verenlerin bakım verme yükleri ve başa çıkma biçimleri ile depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım, (2017), 2(3), 38-44, .
 34. Özveren Ö., nübol H., Sayar G., Relation of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms and Increased Accidents in Airport Workers, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2017), 4(1), 1-7, https://doi.org/10.5455/jnbs.1493200580.
 35. Kesebir S., Ünübol B., Yaylacı E. T., Gündoğar D., Ünübol H., Impact of childhood trauma and affective temperament on resilience in bipolar disorder, International Journal of Bipolar Disorders, (2015), 3(1), 23 - 26, https://doi.org/10.1186/s40345-015-0023-3.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Sayın F., Doğan İ. A., Keskin R., Sayar G. H., Ünübol H., , 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, (03.11.2021), Online
 2. Özdoğan B., Sayar G. H., Ünübol H., , 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, (03.11.2021), Online
 3. Doğan İ. A., Ünübol H., Sayar G. H., , Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, (27.06.2020), İstanbul - Türkiye
 4. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., Gül E., , 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, (21.03.2020),
 5. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Demirci O. O., Arslan F. S., , 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, (21.03.2020),
 6. ÜNÜBOL H., SAYAR F. G. H., , Şiddetin Önlenmesi Uluslararası Çalıştayı, (15.11.2019),
 7. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TEMİZ M., , 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), (08.11.2019),
 8. KANSU A. F., SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÖKSÜZ F., , 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), (08.11.2019),
 9. DOĞAN İ. A., KANSU A. F., SAYAR G. H., ÜNÜBOL H., , Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, (06.11.2019), Budapeşte-Macaristan
 10. SAYAR F. G. H., ARIBOĞAN D. Ü., ÜNÜBOL H., , Annual Conference of Centre for the Resolution of Intractable Conflict, (02.10.2019),
 11. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., , 3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi 2019, (12.04.2019),
 12. ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Er M., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 13. ÜNÜBOL H., Ünübol B., , 2018 Psikiyatri Akademisi - İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi (İPEK), (15.10.2018),
 14. ÜNÜBOL H., , 2018 Psikiyatri Akademisi-İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi (İPEK), (15.10.2018),
 15. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., ezer s. a. s., , 26th European Congress of Psychiatry, (21.03.2018),
 16. KONUK M., DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., YILANCIOĞLU K., KARAHAN M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 17. ULUCAN K., DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., YILANCIOĞLU K., KARAHAN M., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 18. DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., YILANCIOĞLU K., ULUCAN K., KARAHAN M., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 19. KARAHAN M., DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., YILANCIOĞLU K., ULUCAN K., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 20. ULUCAN K., DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., YILANCIOĞLU K., KARAHAN M., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 21. YILANCIOĞLU K., DOĞAN C. S., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., ULUCAN K., KARAHAN M., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),
 22. YILANCIOĞLU K., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., ULUCAN K., KARAHAN M., KONUK M., , 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, (27.11.2015),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. Sayar G. H., Ünübol H., Peptides in Brain Disorders, (2021), ISBN: 9780367473280.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. DEMİR F. Ü., ASLAN E. A., BATMAZ S., ÇELİKBAŞ Z., HIZLI G., ÜNÜBOL H., Sigara, Alkol veya Madde Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Bağımlılığa Yönelik Farkındalık, Olumsuz Tutum Ve Damgalama Düzeyleri, Bağımlılık Dergisi, (2022), 23(1), 86-94, .
 2. Yıldız E., Aksu M., Ünübol H., Sayare G. H., Akademisyenlerdeki İş Doyumunun, Empati Becerisi ve Sosyal Beceriyle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme, Etkileşim, (2020), 3(5), 84-99, .
 3. Ünübol H., Sayar G. H., Türkiye'de hostilitenin sosyodemografik özelliklere göre incelenmesi, İslam Medeniyeti Dergisi, (2020), 1(45), 18-34, .
 4. Yaz B., Unübol H., Sayar G., COMPARISON OF THE ATTACHMENT STYLES OF CIGARETTE SMOKERS AND NONSMOKERS, Current Addiction Research, (2020), 3(1), 11-15, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. ÜNÜBOL H., SAYAR G. H., ÇARKÇI J., , 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, (02.04.2021), İstanbul Türkiye
 2. DOĞAN İ. A., SAYAR G. H., ÜNÜBOL H., , Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, (27.06.2020), İstanbul, Türkiye
 3. ÜNÜBOL H., KESKİN R., DOĞAN İ. A., GÖZLER T., ÖZDOĞAN B., SAYAR G. H., , Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, (27.06.2020), İstanbul - Türkiye
 4. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Çarkçı J., , 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, (26.03.2020),
 5. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Özyurt D., , 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, (18.03.2020),
 6. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., , 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, (17.03.2020),
 7. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., , 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, (17.03.2020),
 8. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERYÜREK S., AGHAYEVA C., , 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, (17.03.2020),
 9. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., , Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi, (13.03.2020),
 10. ÜNÜBOL H., , Üçüncü Nörobilim Kongresi, (14.12.2019),
 11. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., , Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı, (15.11.2019),
 12. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Yazıcı T. N., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (26.10.2019),
 13. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Bostancı B., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (26.10.2019),
 14. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 15. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖNCÜ M. N., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 16. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Yavuz K. E., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 17. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Uzun Ç., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 18. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Koç A. Ş., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 19. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Dursun B., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 20. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KALKANLI Z. G., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 21. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Arslan F. S., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 22. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Tunçer S., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 23. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Koçyiğit G., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 24. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., UZ İ., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 25. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., İlsan N. A., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (24.10.2019),
 26. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KAVAK S., , 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (24.10.2019),
 27. ÜNÜBOL H., SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., , 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, (13.04.2019),
 28. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KARATAŞ A., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.03.2019),
 29. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., EGE B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.03.2019),
 30. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖZLER T., Aydın M., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 31. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖZLER T., Ata R., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 32. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖZLER T., Çalın S., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 33. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖZLER T., Işıktaş A., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 34. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., Alır B. N., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 35. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., Baydil B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 36. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., Dursun O., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 37. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., Yaz B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 38. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Terzi A. Y., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 39. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Korkmaz A., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 40. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., YÜKSEL B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 41. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., SUNKUR B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 42. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., BOZ B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 43. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KELEŞ B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 44. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., SARGIN C., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 45. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇEVİK C. H., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 46. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., DİRİN D., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 47. GÖKLÜ G., SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 48. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KEŞEN H., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 49. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., METE K., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 50. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇAPKIN M., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 51. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖREN M., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 52. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., PAÇACI M., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 53. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ŞENOCAK M., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 54. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TAŞPINAR M., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 55. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., AYVALIOĞLU N. D., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 56. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., İCİL O., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 57. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÜÇEŞ R., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 58. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÜÇEŞ R., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 59. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., AYDIN R., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 60. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KUYUMCUOĞLU S., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 61. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., YAŞA S., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 62. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., DAYAN Ş., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 63. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., AYGÜN Z., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 64. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖZLER T., YILMAZ A., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 65. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖZLER T., KARA B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 66. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖZLER T., YILMAZ N., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 67. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖZLER T., ŞAHİN Z., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 68. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., ÖZKULA A., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 69. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., ARIDURU B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 70. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., TURAL Ş., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 71. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., GEYLANİ Ş., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 72. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TOKA I., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 73. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., AKBABA A. G., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 74. SEZEN A. N. H., SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 75. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., VARLIK B. S., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 76. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., DEMİR B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 77. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., YILDIRIM B. G., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 78. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., İYİDİR B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 79. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇEVİK S. C., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 80. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., SARI D. D., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 81. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ZAİMOĞLU D., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 82. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ZENGÜL E. Ç., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 83. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KAYHAN E., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 84. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ALAN E., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 85. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÖZİÇ E., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 86. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KÖKÇÜ H. S., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 87. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ENGİNYURT H., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 88. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., YILDIZ H., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 89. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TEBEROĞLU H., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 90. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÜLKÜ İ. N., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 91. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ACAR K., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 92. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TEHÇİ K., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 93. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., AKÇİL M., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 94. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÖZER N., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 95. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., MACİT N. H., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 96. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., BOĞA N., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 97. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., BAY S., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 98. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TUNÇER S., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 99. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., YILMAZ Ş., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 100. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÜLER T., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 101. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., BAKAR T., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 102. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., AYDINOL Z., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 103. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KAHVECİ Z., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 104. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KIR Z., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 105. KONUK B. N., SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 106. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÖZÇELİK S., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 107. ÜNÜBOL H., OMAY O., TEFENLİLİ B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 108. ÜNÜBOL H., OMAY O., BEYLER B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 109. ÜNÜBOL H., OMAY O., KEYİK B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 110. ÜNÜBOL H., OMAY O., BULDUK C., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 111. ÜNÜBOL H., OMAY O., KOCAMAN E., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 112. ÜNÜBOL H., OMAY O., ELİTAŞ E., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 113. ÜNÜBOL H., OMAY O., AKYEL E., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 114. ÜNÜBOL H., OMAY O., EROL E. D., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 115. ÜNÜBOL H., OMAY O., SÜMBÜL F., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 116. ÜNÜBOL H., OMAY O., ZORLU G., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 117. ÜNÜBOL H., OMAY O., BİRCAN G., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 118. ÜNÜBOL H., OMAY O., AYDIN H., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 119. ÜNÜBOL H., OMAY O., YILMAZ K., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 120. ÜNÜBOL H., OMAY O., SÖNMEZ N., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 121. ÜNÜBOL H., OMAY O., ENGİN Ö., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 122. ÜNÜBOL H., OMAY O., SARITABAK S., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 123. ÜNÜBOL H., OMAY O., KAYA Ş. H., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 124. ÜNÜBOL H., OMAY O., YERLİ Y., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 125. ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Mete G., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 126. ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Onar H. M., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 127. ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Özgür H., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 128. ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Bakırcı K., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 129. ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Yamangil R., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 130. ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Çoban S., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 131. ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Yüksel S., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 132. ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Ak Ş., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 133. ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Bilgin T., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 134. ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Evlice Y. S., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 135. ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Yazar Y., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 136. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Tefenlili B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 137. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Er M., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 138. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Sönmez N., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 139. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Engin Ö., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 140. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Yamangil R., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 141. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Çoban S., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 142. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Sarıtabak S., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 143. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Ak Ş., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 144. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Kaya Ş. H., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 145. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Bilgin T., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 146. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Yazar Y., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 147. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Yerli Y., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 148. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Evlice Y. S., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 149. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Beyler B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 150. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Keyik B., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 151. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Bulduk C., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 152. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Kocaman E., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 153. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Elitaş E., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 154. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Akyel E., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 155. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Erol E. D., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 156. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Sümbül F., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 157. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Zorlu G., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 158. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Mete G., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 159. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Bircan G., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 160. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Onar H. M., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 161. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Aydın H., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 162. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Özgür H., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 163. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Bakırcı K., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 164. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Yılmaz K., , Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 165. ÜNÜBOL H., Ünübol B., , 22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, (11.04.2018),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. G H. S., H Ü., Özdoğan B., Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, (2020), ISBN: 978-605-9596-31-2.
 2. Sayar G. H., Ünübol H., Tarhan N., COVID-19: KORKULAR, KAYGILAR, OLGUNLAŞMA, (2020), ISBN: 978-605-9596-32-9.
 3. ÜNÜBOL H., SAYAR F. G. H., Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sonuç Raporu, (2019), ISBN: 978-605-9596-21-3.

Book chapters published by national publisher

 1. Sayar G. H., Ünübol H., GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU- Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi., (2021), ISBN: 978-605-74838-5-0.

8. Projects

 1. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., BARİPOĞLU S., YAŞAR N., TARHAN K. N., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Biz Geleceğiz, (Researcher), (Expire date :06.06.2022),
 2. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Türkiye Koronafobi Haritası ve Salgınla İlişkili Duygular Araştırması, (Researcher), (Expire date :25.05.2020),
 3. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., BAP projesi, Türkiye Koronafobi Haritası, Korkular, Kaygılar, olgunlaşma (Map of Coronaphobia in Turkey, Fears, Anxieties, Maturation), (Consultant), (Expire date :02.06.2020),
 4. ARIBOĞAN D. Ü., SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., BAP projesi, İstanbul Politik Psikolojik Güvendelik Çalışması (Istanbul Political Psychological Security Study), (Researcher), (Expire date :06.10.2019), -
 5. ÜNÜBOL H., SAYAR F. G. H., BAP projesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası, (Head), (Expire date :31.03.2019),
 6. ÜNÜBOL H., YILANCIOĞLU K., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Hedef Gelecek Projesi, (Head), (Expire date :12.06.2019), 1111
 7. ÜNÜBOL H., Kalkınma Ajansı destekli ulusal Ar-Ge projeleri, Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Projesi, (Head), (Expire date :14.01.2018), TR10/16/ÇGE/0159
 8. ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., Kalkınma Ajansı destekli ulusal Ar-Ge projeleri, Ulusal Yetenek ve Mentör Ağı (National R&D projects supported by Development Agency), (Head), (Expire date :14.01.2018), TR10/16/ÇGE/0159

9. Administrative Duties

 1. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute - Sosyal Bilimler Enstitüsü (2018-Continues)
 2. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Uygulamalı Psikoloji (2018-Continues)
 3. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - ÜSBDT (2021-Continues)
 4. Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department - Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı Koordinatörü (2018-Continues)
 5. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center - ÖYEMER Müdür Yardımcısı (2018-Continues)
 6. Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department - Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Koordinatörü (2018-Continues)
 7. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2020-Continues)
 8. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2020-Continues)
 9. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-2019)
 10. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Kalite Komisyonu Başkanı (Enstitü) (2018-2019)
 11. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-2019)
 12. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-2019)
 13. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 14. Koordinatör / Coordinator - Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Continues)
 15. Koordinatör / Coordinator - Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Continues)
 16. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Muafiyet Komisyonu (2020-Continues)
 17. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-Continues)
 18. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Continues)
 19. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Continues)
 20. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Continues)
 21. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Enstitü Disiplin Komisyonu (2018-Continues)
 22. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Continues)
 23. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu (2018-Continues)
 24. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - TOPLUMSAL KİMLİK ATÖLYESİ KULÜBÜ (2020-Continues)
 25. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu (2020-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

 1. Türkiye Psikiyatri Derneği, Araştırma Bildiri Ödülü kapsamında 2.cilik, (2019)

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Bilişsel Davranışçı Tedaviler (Master) - Group 2 3 0 96
Klinik Süpervizyon (Master) - Group 2 1 4 46
Fall Kişilik Kuramları ve Nöropazarlama (Master) - Group 1 3 0 24
İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin) (Master) - Group 2 3 0 84
Bilişsel Davranışçı Tedaviler (Master) - Group 2 3 0 115
Bağımlılıkta BDT Uygulamaları (Undergraduate) - Group 2 3 0 152
2019-2020 Spring Psikolojide Uygulamalı Proje Yönetimi 2* (Doctorate) - 1 Group 3 0 17
Psikolojide Uygulamalı Proje Yönetimi 3* (Doctorate) - 1 Group 3 0 5
Psikodiagnostik Testler (Master) - Group 2 3 0 210
Klinik Süpervizyon (Master) - Group 2 1 4 85
İleri Gözlem ve Görüşme Teknikleri (Master) - Group 1 3 0 38
Uygulamalı Psikolojide Güncel Konular (Spor,Sağlık ve Adli Psikoloji) (Master) - Group 1 3 0 41
Kişilik Kuramları ve Nöropazarlama (Master) - Group 1 3 0 37
İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin) (Master) - Group 2 3 0 416
Fall Psikolojide Uygulamalı Proje Yönetimi 2* (Doctorate) - 1 Group 3 0 10
Psikolojide Uygulamalı Proje Yönetimi 3* (Doctorate) - 1 Group 3 0 19
İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin) (Master) - Group 1 3 0 35
Davranışın Psikofizyolojik Temelleri (Master) - Group 2 3 0 121
Kişilik Kuramları ve Nöropazarlama (Master) - Group 1 3 0 18
Aile ve Çift Terapisi (Master) - Group 1 3 0 45
Pozitif Psikoloji (Master) - Group 1 3 0 50
Psikoeğitim Teknikleri (Master) - Group 1 2 0 39
Psikolojinin Nörobiyolojik Temelleri (Master) - Group 1 3 0 42

Created: 07.07.2022