1. Name Surname

: Haydar SUR

2. Date of Birth

: 05.03.1961

3. Title

: Prof. Dr.

Contact Information

: haydar.sur@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Tıp İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 1986
Graduate Public Health London University School of Hygiene and Tropical Medicine 1993
Doctorate Halk Sağlığı İstanbul Üniversitesi 1996

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Prof. Halk Sağlığı /Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003
Associate Professor Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 1998

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. İnovasyonda Yeni Yaklaşım “Tutumlu İnovasyon” Ve Faydalı Bir Model Çalışması, Yusuf Sanamer, 2018.
 2. Özel Sağlık Sigortacılığında Aşırı Kullanımların Boyutu ve Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü- Sigortacılık Anabilim Dalı, Hakkı Atlı, 2019.
 3. Juint Commission International Akreditasyonu Almış Bir Hastanede Hasta Güvenliği Kültürünün ve Buna Yönelik Eğitimin Değerlendirilmesi, Tuğçe Bezaz, 2019.
 4. Hasta Güvenliği Açısından Sağlık Okuryazarlığının Önemi- Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Bir Araştırma, Eda Nur Mayuncur, 2019.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Mercan R., Mercan S., Durmaz B., Sur H., Kilciksiz C. M., Kacar A. S., Apaydin Z., Ayhan C., Ata B., Sexual Dysfunction in Women with Human Papilloma Virus Infection in th Turkish Population, Journal of Obstetrics and Gynaecology, (2019), (), 1-5, https://doi.org/10.1080/01443615.2018.1547694.

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. ÇALIK S. Ş., HARBİ İ. A., BAKTIR Y., SUR H., ÖZŞAHİN A., SAĞLIK 4.0 GÜNCEL UYGULAMALAR VE GELECEKTEKİ YERİ, Social Sciences Studies Journal, (2021), (), 4481-4492, .
 2. Palteki T., Evaluation of Patients’ Attitudes and Behaviors in Terms of Patient Safety, Southern Clinics of Istanbul Eurasia, (2020), 31(1), 69-74, .
 3. SUR H., YILMAZ S., Burhan T. M., Türkiye’deki Sağlık Turizmi Çeşitliliğini Artırmak İçin Yeni Bir Model Önerisi: Sağlıklı Yaşam Kampüsü (SAYKA), Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), (2019), 6(11), 118 - 138, .
 4. ALACAHAN E., Sağlık Harcamalarının Hane Halkı Gelirleri Üzerinde Katastrofik Etkisi, Social Sciences Studies Journal, (2019), 5(42), 4581 - 4586, https://doi.org/10.26449/sssj.1704.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. ŞEVVAL Ç. S., ALPTUĞ H. İ., YUSUF B., AYHAN Ö., HAYDAR S., , 6. International Health Sciences and Management Conference, (20.05.2021), Isparta - TÜRKİYE
 2. FULYA S., YUSUF B., ABİDİN K. Z., AYHAN Ö., HAYDAR S., , 6. International Health Sciences and Management Conference, (20.05.2021), Isparta - TÜRKİYE
 3. ALACAHAN E., BAKTIR Y., SUR H., YILMAZ S., , 5. International Health Sciences and Management Conference, (10.07.2020), Kırşehir-TÜRKİYE
 4. ARSLANOĞLU A., AKDAĞ F. N., , 5. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ, (09.07.2020), TÜRKİYE-KIRŞEHİR
 5. Özşahin A., Sur H., , 9. International Trakya Family Medicine Congress, (05.03.2020),
 6. DIRVAR S. U., BAKTIR Y., SUR H., , 4. International Health Sciences and Management Conference, (20.06.2019), İstanbul-TÜRKİYE
 7. EKİCİ E., SUR H., Özbir s. G., , 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, (13.11.2018),
 8. UZUN S., BAKTIR Y., SUR H., , 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, (11.10.2018), Muğla-TÜRKİYE
 9. BAKTIR Y., SUR H., ERİŞ H. Ö., , 3rd International Health Sciences and Management Conference, (03.10.2018),
 10. BAKTIR Y., SUR H., PALTEKİ T., , 3rd International Health Sciences and Management Conference, (03.10.2018),
 11. YILDIRIM H., SUR H., CEYHAN K., , 3rd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES AND MANAGEMENT CONFERENCE, THE FUTURE of HEALTH SERVICES AND HEALTH SYSTEMS, (03.10.2018),
 12. KARAOĞLU Ö. Y., ERTEMİZ B. D., SUR H., Aksu İ., , 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, (03.10.2018),
 13. SUR H., HARBİ İ. A., Köse S., , 3rd International Health Sciences and Management Conference, (03.10.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. SUR H., PALTEKİ T., İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: İLKELER VE İŞLEVLER, (2012), ISBN: 9789754209501.

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Bodur S. D., Kocadağ Z. A., Harbi İ. A., Sur H., Özşahin A., , 6. International Health Sciences and Management Conference, (20.05.2021), Isparta-Türkiye
 2. KARABAŞ M. A., SUR H., , 15. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, (02.03.2020),
 3. KARABAŞ M. A., SUR H., , 15. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, (02.03.2020),
 4. SUR H., DERNEĞİ İ. S. Y., , SAĞLIK ÇALIŞANLARI KONGRESİ VE İSTANBUL SAĞLIK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ TANITIM TOPLANTISI, (26.12.2019),
 5. SUR H., , Sağlıkta Değişen Paradigmalar Sürdürülebilirlik, Digitalleşme ve Yapay Zeka, (18.12.2019),
 6. SUR H., ÜNİVERSİTESİ) (., , SAĞLIKTA DEĞİŞEN PARADİGMALAR, (18.12.2019),
 7. SUR H., , SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI PANELİ, (10.12.2019),
 8. BAKTIR Y., SUR H., Didin G., , 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, (11.10.2018),
 9. ERDENİZ E., SUR H., Özdemir Ş., , 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, (11.10.2018),
 10. SUR H., DOĞAN R., Karaerdemir H., , 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, (11.10.2018),
 11. EKİCİ E., SUR H., Özbir S. G., , 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, (11.10.2018),
 12. SUR H., HARBİ İ. A., İlhan S. G., , 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, (11.10.2018),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. yılmaz r. e. s. b. a., sağlık iletişimi, (2020), ISBN: 978-625-402-937-0.
 2. , Sağlıkta Etik ”Güncel Konular ve Yaklaşımlar”, (2020), ISBN: 978-625-402-026-1.
 3. SUR H., Palteki T., Yazıcı G., Hasta Güvenliği, (2019), ISBN: 9786052822968.
 4. , Hasta Güvenliği, (2019), ISBN: 9786052822968.

Book chapters published by national publisher

 1. SUR H., Dikmetaş P. D. E., Sağlık Kurumlarında Stratejik Bilinç ve Stratejist Seçme, (2019), ISBN: 9786050330045.
 2. SUR H., Dikmetaş P. D. E., Sağlık Kurumlarında Stratejik Analiz, (2019), ISBN: 9786050330045.
 3. SUR H., PALTEKİ T., YAZICI G., HASTA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN LİDERLİĞİN VE SİSTEM YAKLAŞIMININ ÖNEMİ, (2019), ISBN: 9786056011733.
 4. SUR H., PALTEKİ T., YAZICI G., HASTA GÜVENLİĞİ VE İLİŞKİLİ KAVRAMLARIN ORTAYA ÇIKIŞI, (2019), ISBN: 9786056011733.
 5. SUR H., Eker P. D. H. H., Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, (2018), ISBN: 9786051840338.
 6. SUR H., Eker P. D. H. H., Konuşma Becerileri, (2018), ISBN: 9786051840338.
 7. SUR H., EKER P. D. H. H., Hazırlıklı Konuşmaları, (2018), ISBN: 9786051840338.
 8. SUR H., EKER P. D. H. H., Etkili Dinleme, (2018), ISBN: 9786051840338.
 9. SUR H., SAĞLIK KURUMLARINDA KANTİTATİF YÖNETİM, (2018), ISBN: 4.
 10. SUR H., SAĞLIK EKONOMİSİ, (2018), ISBN: 978-975-06-1840-6.
 11. SUR H., Özen O., Sağlık Sistemleri, (2017), ISBN: 9786054797134.
 12. SUR H., Özen O., Stratejik Yönetim, (2017), ISBN: 9786054797134.
 13. SUR H., Özen O., Epidemiyolojik Göstergeler, (2017), ISBN: 9786054797134.
 14. SUR H., SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, (2017), ISBN: 1.
 15. SUR H., SAĞLIKTA ARZ VE TALEP, (2017), ISBN: 2.
 16. SUR H., VERİLERİN ÖZETLENMESİ SUNUMU VE ANALİZİ, (2017), ISBN: 3.
 17. SUR H., Özen O., Hizmet Sunumunda Dünya Modelleri, (2016), ISBN: 9786054797134.
 18. SUR H., PALTEKİ T., İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE TEDARİĞİ, (2012), ISBN: 9789754209501.
 19. SUR H., PALTEKİ T., ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞ DOYUMU, (2012), ISBN: 9789754209501.
 20. SUR H., PALTEKİ T., VERİYE DAYALI YÖNETİM, (2012), ISBN: 9789754209501.
 21. SUR H., HAYRAN O., SAĞLIK HİZMETLERİNİN GEÇMİŞİ VE GELİŞİMİ, (1998), ISBN: 9754111227.
 22. SUR H., HAYRAN O., SAĞLIK BAKANLIĞI VE HİZMETLERİ, (1998), ISBN: 9754111227.
 23. SUR H., HAYRAN O., ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI, (1998), ISBN: 9754111227.

8. Projects

 1. SUR H., BARIŞ İ., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Bilinçli Anne-Güvenli Çocuk Eğitim Programı, (Head), (Expire date :19.05.2019),

9. Administrative Duties

 1. Yönetim / Management - Dekan / Dean (2020-Continues)
 2. Yönetim / Management - Dekan / Dean (2019-2020)
 3. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Sağlık Yönetimi (2019-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri (Doctorate) - 2 Group 2 0 6
Sağlık Politikaları ve Analizi (Doctorate) - 1 Group 2 0 7
Sağlık Politikaları ve Planlaması (Master) - Group 1 3 0 26
Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Kurulu (Kurul XIV) (Undergraduate) - Group 1 5 2 30
Tıpta İnsani Bilimler (Undergraduate) - Group 1 2 0 211
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri (Undergraduate) - Group 1 3 0 53
Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 61
Fall Halk Sağlığı (Doctorate) - 1 Group 2 0 6
Sağlık Kuruluşlarında Kantitatif Yönetimi (Doctorate) - 1 Group 2 0 5
Seminer (Doctorate) - 1 Group 0 1 5
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği (Master) - Group 1 3 0 22
Sağlık Politikaları (Undergraduate) - Group 1 2 0 82
Üniversite Kültürü I (Undergraduate) - Group 1 0 2 58
Halk Sağlığına Giriş (Undergraduate) - Group 1 3 0 177
Sağlık Politikası ve Planlaması (Undergraduate) - Group 1 3 0 51
Yaz Stajı (20 gün) (Undergraduate) - Group 1 0 0 71
2019-2020 Spring Sağlık Politikaları ve Analizi (Doctorate) - 1 Group 2 0 3
Sağlık Kuruluşlarında Kantitatif Yönetimi (Doctorate) - 1 Group 2 0 2
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri (Doctorate) - 1 Group 2 0 8
Sağlık Politikaları ve Planlaması (Master) - Group 1 3 0 23
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri (Undergraduate) - Group 1 3 0 84
Sağlık Yönetiminde Alan Çalışması (Undergraduate) - Group 1 0 24 74
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (Undergraduate) - Group 1 3 0 52
Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 63
Tıpta İnsani Bilimler (Undergraduate) - Group 1 2 0 91
Fall Halk Sağlığı (Doctorate) - 1 Group 2 0 6
Sağlık Kuruluşlarında Kantitatif Yönetimi (Doctorate) - 1 Group 2 0 15
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri (Doctorate) - 1 Group 2 0 2
Seminer (Doctorate) - 1 Group 0 0 6
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri (Master) - Group 1 3 0 1
Uygulamalı İstatistik (Master) - Group 1 2 2 39
Sağlık Politikası ve Planlaması (Undergraduate) - Group 1 3 0 81
Halk Sağlığına Giriş (Undergraduate) - Group 1 3 0 88
Sağlık Politikaları (Undergraduate) - Group 1 2 0 87

Created: 16.05.2022