1. Name Surname

: Hatice DEMİRDAĞ

2. Date of Birth

: 03.06.1984

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: hatice.demirdag@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Hemşirelil KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2001
Graduate CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2009
Doctorate CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2018

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Lecturer CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2019

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Demirdağ H., Ekici E., Aydın B., Akgün M., Pekcan N., Determination of Senior Nursing Student's Perception of İndividualized Care and Empatic Tendencies, İnternational Journal of Caring Science, (2022), 14(3), 1643-1650, .
 2. DEMİRDAĞ H., YILMAZ M., GÜNDÜZ O., Bir Devlet Hastanesinde Kesici Delici Alet Yaralanmalarında Öğrencilerin Yaralanma Sıklığı Ve Kök Neden Analizi., Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, (2018), 34(2), 23-29, .
 3. GÜNDÜZ O., DEMİRDAĞ H., GÜLEÇ C., Primer Enürezis Nokturnada Hipnoterapi ve Psikoterapi, J Tradit Complem Med, (2017), 1(1), 35-38, https://doi.org/10.5336/jtracom.2017-58397.
 4. DEMİRDAĞ H., ÖNER H., KANAN N., AKYOLCU N., Nanoteknoloji'nin Tedavi ve Bakım Girişimlerine Yansıması, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, (2016), 24(2), 118-126, .
 5. DEMİRDAĞ H., ÖNER H., Karaciğer Transplantasyonu Planlanan Bir Hastanın Hemşirelik Bakımında Roy’un Adaptasyon Modeli’nin Kullanımı, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, (2015), 23(3), 231-242, .
 6. DEMİRDAĞ H., KARAÖZ S., Ameliyat Öncesi Besin/Sıvı Kısıtlamasına İlişkin Hastaların Deneyimleri ve Hemşirelerin Konu ile İlgili Bilgi ve Uygulamaları, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, (2014), 23(1), 1-10, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Demirdağ H., Akgün M., Çelik N., Cengiz N., , 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, (13.01.2022), Antalya-Türkiye
 2. Demirdağ H., Aydın B., Ekici E., Pekcan N., Akgün M., , I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, (16.12.2021), Online
 3. UYSAL N., DEMİRDAĞ H., ÜSTÜN B., BABAOĞLU E., , The Trihd International Clinical Nursing Research Congress, (09.12.2020), İstanbul

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. Demirdağ H., Cerrahi hastalarında müzikle tedavi, SAĞLIK VE YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ, (2021), 3(2), 133-139, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. , , Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3, (28.09.2021), İzmir
 2. , , HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3, (28.09.2021), İZMÜR/TÜRKİYE
 3. , , HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU, (28.09.2021), İZMİR/İSTANBUL
 4. DEMİRDAĞ H., UYSAL N., , İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ulusal Hemşirelik Kongesi - 1, (14.06.2021), İstanbul
 5. ÜSTÜN B., , T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I, (14.06.2021), İSTANBUl/TÜRKİYE

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 61-70 Öğrenci Danışmanlığı (2021-Continues)
 2. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 3. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu (2021-Continues)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 31-40 Öğrenci Danışmanlığı (2020-2021)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu (2021-Continues)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akreditasyon Komisyonu (2021-Continues)
 7. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 11-20 Öğrenci Danışmanlığı (2019-2020)
 8. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu (2021-Continues)

10. Scientific Memberships

 1. HEMŞİRELİK EĞİTİMİ DERNEĞİ(2021)

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Fizyopatoloji (Master) - Group 1 3 0 22
Sağlığın Değerlendirilmesi (Undergraduate) - Group 1 2 0 143
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I (Undergraduate) - Group 1 8 8 97
Adli Hemşirelik (Undergraduate) - Group 1 2 0 112
İntörnlük Uygulaması (Undergraduate) - Group 1 3 30 87
İlaç Güvenliği ve Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 0 91
Fall Sağlığın Değerlendirmesi (Master) - Group 1 2 0 20
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III (Undergraduate) - Group 1 5 6 109
Sağlıkta Kalite Standartları ve Hasta Güvenliği (Undergraduate) - Group 1 2 0 20
2019-2020 Spring Fizyopatoloji (Master) - Group 1 3 0 37
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Undergraduate) - Group 1 3 30 24
İlaç Güvenliği ve Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 0 93
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I (Undergraduate) - Group 1 8 8 106
Fall Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III (Undergraduate) - Group 1 5 6 80
İlk Yardım ve Acil Bakım (Undergraduate) - Group 1 1 2 76

Created: 20.01.2022