1. Adı Soyadı

: Hatice DEMİRDAĞ

2. Doğum Tarihi

: 03.06.1984

3. Unvanı

: Dr. Öğr. Üyesi

İletişim Bilgileri

: hatice.demirdag@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Hemşirelik KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2001
Yüksek Lisans CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2009
Doktora CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2018

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Dr. Öğretim Üyesi CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2019

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. TEKRARLI MİYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇİREN HASTALARDA ÖZ BAKIM YÖNETİMİ VE İLAÇ UYUMU, ZEHRA KAMBER, 2023.
 2. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN ALGILADIKLARI ÇEVRESEL STRESÖRLER VE UYKU KALİTESİNİN İNCELENMESİ, BEYZANUR ABBASOĞLU, 2022.
 3. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE ENGELLERİNİN BELİRLENMESİ, YAĞMUR BARMAN, 2022.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Demirdağ H., Akyüz N., The Role of Music on Pain and Vital Signs in Patients with Knee Prosthesis: Quasi-Experimental Controlled Study, Archives of Health Science and Research, (2023), (), 38-43, .
 2. Uysal N., Demirdağ H., The image of nursing perceived by the society in the Covid‐19 pandemic: A cross‐sectional study, Nursing Forum, (2022), (), 1-7, .

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. AKGÜN M., PEKCAN N., DEMİRDAĞ H., AYDIN B., EKİCİ E., Türkiye’de Covid-19 Pandemisinde Kullanılan Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tedavi Uygulamaları: Kesitsel Bir Araştırma, TURKISH JOURNAL OF HEALTH AND SPORT (TJHS), (2023), 4(2), 47-55, .
 2. DEMİRDAĞ H., UYSAL N., Problems experienced by nursing students in clinical training during the COVID-19 pandemic: a descriptive study, Progress in Health Science, (2022), 12(2), 1-7, .
 3. Nurcan U., Hatice D., Elcin B., Besti U., Experiences of Nurses During the Fight Against COVID-19: A Qualitative Study., International Journal of Caring Sciences May-August 2022 Volume 15 | Issue 2| Page1374, (2022), 15(2), 1374-1383, .
 4. Demirdağ H., Ekici E., Aydın B., Akgün M., Pekcan N., Determination of Senior Nursing Student's Perception of İndividualized Care and Empatic Tendencies, İnternational Journal of Caring Science, (2022), 14(3), 1643-1650, .
 5. DEMİRDAĞ H., YILMAZ M., GÜNDÜZ O., Bir Devlet Hastanesinde Kesici Delici Alet Yaralanmalarında Öğrencilerin Yaralanma Sıklığı Ve Kök Neden Analizi., Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, (2018), 34(2), 23-29, .
 6. DEMİRDAĞ H., ÖNER H., KANAN N., AKYOLCU N., Nanoteknoloji'nin Tedavi ve Bakım Girişimlerine Yansıması, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, (2016), 24(2), 118-126, .
 7. DEMİRDAĞ H., ÖNER H., Karaciğer Transplantasyonu Planlanan Bir Hastanın Hemşirelik Bakımında Roy’un Adaptasyon Modeli’nin Kullanımı, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, (2015), 23(3), 231-242, .
 8. , Ameliyat Öncesi Besin/Sıvı Kısıtlamasına: İlişkin Hastaların Deneyimleri ve Hemşirelerin Konu ile İlgili Bilgi ve Uygulamaları, FLORENCE NİGHTİNGALE JOURNAL OF NURSİNG, (2015), 23(1), 1 - 10, .

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. DEMİRDAĞ H., DOĞAN R., , 1. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Kongresi, (21.09.2023), İzmir-Türkiye
 2. KAMBER Z., DEMİRDAĞ H., , 3. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (IGSCONG`23), (17.06.2023), Online
 3. ABBASOĞLU B., DEMİRDAĞ H., , 3. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (IGSCONG`23), (17.06.2023), Online
 4. BARMAN Y., DEMİRDAĞ H., , 3. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (IGSCONG`23), (17.06.2023), Online
 5. Demirdağ H., Altın A., , XII. Ulusal & I. Uluslararası Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, (18.05.2023), ANTALYA/TÜRKİYE
 6. CENGİZ H. Ö., DEMİRDAĞ H., , The 6th Global Public Health Conference (GLOBEHEAL 2023), (23.02.2023), Colomco-SriLanka
 7. CENGİZ H. Ö., DEMİRDAĞ H., , The 6th Global Public Health Conference (GLOBEHEAL 2023), (23.02.2023), Colombo-Sri Lanka
 8. Akgün M., Şekerci N., Demirdağ H., Doğan R., , 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi, (12.10.2022), Online
 9. Demirdağ H., Akgün M., , 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi (ICOHER`22), (12.10.2022), İstanbul /Türkiye
 10. SOYTÜRK E. S., ERDOĞAN B., KURT B., DEMİRKOL V., DEMİRDAĞ H., AKGÜN M., , Maltepe University International Student Congress-, (12.05.2022), İSTANBUL
 11. Demirdağ H., Akgün M., Çelik N., Cengiz N., , 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, (13.01.2022), Antalya-Türkiye
 12. Demirdağ H., Aydın B., Ekici E., Pekcan N., Akgün M., , I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, (16.12.2021), Online
 13. UYSAL N., DEMİRDAĞ H., ÜSTÜN B., BABAOĞLU E., , The Trihd International Clinical Nursing Research Congress, (09.12.2020), İstanbul
 14. SAY B., DEMİRDAĞ H., DEMİR E., , VII. Uluslaraarsı Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, (10.01.2018), ANTALYA
 15. YILMAZ M., ŞİMŞEK Ö., DEMİRDAĞ H., DEMİR E., , VII. Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, (10.01.2018), ANTALYA
 16. DEMİRDAĞ H., GÜNDÜZ O., , IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, (06.11.2016), MANİSA
 17. DEMİRDAĞ H., AKYÜZ N., , IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, (06.11.2016), MANİSA

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. DEMİRDAĞ H., Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi, (2022), ISBN: 978-625-401-822-0.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Demirdağ H., Cerrahi hastalarında müzikle tedavi, SAĞLIK VE YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ, (2021), 3(2), 133-139, .

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. CENGİZ H. Ö., DEMİRDAĞ H., , 16. Nöroşirurji Hemşireliği kongrrsi, (25.11.2022), ANTALYA
 2. , , Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3, (28.09.2021), İzmir
 3. , , HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3, (28.09.2021), İZMÜR/TÜRKİYE
 4. , , HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU, (28.09.2021), İZMİR/İSTANBUL
 5. DEMİRDAĞ H., UYSAL N., , İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ulusal Hemşirelik Kongesi - 1, (14.06.2021), İstanbul
 6. ÜSTÜN B., , T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I, (14.06.2021), İSTANBUl/TÜRKİYE
 7. DEMİRDAĞ H., GÜNDÜZ O., TIRAŞ B., , 53. Ulusal Diyabet Kongresi., (19.04.2017), KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

 1. MACİT B., DALCALI Ş. İ., CAN Ş., DEMİRDAĞ H., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Hastane Polikliniklerine Başvuran Bireylerin Kanser Taramalarına Karşı Tutumu, (Danışman), (Tamamlanma Tarihi :20.04.2024),
 2. ERGÜL Ö., DEMİRDAĞ H., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, CERRAHİ HASTALARINDA AMELİYAT ÖNCESİ AĞRI İNANÇLARI VE CERRAHİ KORKUNUN AMELİYAT SONRASI AĞRI İLE İLİŞKİSİ, (Danışman), (Tamamlanma Tarihi :19.04.2024),

9. İdari Görevler

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 61-70 Öğrenci Danışmanlığı (2021-Devam Ediyor)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 51-60 Öğrenci Danışmanlığı (2022-Devam Ediyor)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member - Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği (2022-Devam Ediyor)
 4. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Devam Ediyor)
 5. Koordinatör / Coordinator - ARGEYEP Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Devam Ediyor)
 6. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu (2021-Devam Ediyor)
 7. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 31-40 Öğrenci Danışmanlığı (2020-2021)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akreditasyon Komisyonu (2021-Devam Ediyor)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu (2021-Devam Ediyor)
 10. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 11-20 Öğrenci Danışmanlığı (2019-2020)
 11. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu (2021-Devam Ediyor)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 1. BİLİŞİM HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ(2023)
 2. TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ(2023)
 3. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği(2023)
 4. HEMŞİRELİK EĞİTİMİ DERNEĞİ(2021)

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2022-2023 Bahar Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I (Lisans) - 1 Grup 7 8 125
Hemşirelikte Bilişim (Lisans) - 1 Grup 2 0 148
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Lisans) - 1 Grup 2 30 26
Güz Sağlığın Değerlendirmesi (Yüksek Lisans) - 1 Grup 2 0 37
Mezuniyet Projesi (Proje) (Lisans) - 1 Grup 0 2 26
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III (Lisans) - 1 Grup 4 8 143
Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik (Lisans) - 1 Grup 3 0 98
2021-2022 Bahar Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I (Lisans) - 2 Grup 8 8 133
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Lisans) - 1 Grup 3 30 18
Güz Sağlığın Değerlendirmesi (Yüksek Lisans) - 1 Grup 2 0 35
İlk Yardım ve Acil Bakım (Lisans) - 1 Grup 1 2 95
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III (Lisans) - 1 Grup 5 6 102
Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik (Lisans) - 1 Grup 3 0 109

Oluşturulma Tarihi: 03.10.2023