1. Name Surname

: Hadiye YILMAZ ODABAŞI

2. Date of Birth

: 26.03.1975

3. Title

: Doç. Dr.

Contact Information

: hadiye.yilmazodabasi@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Sanat Tarihi Hacettepe Üniversitesi 1999
Graduate Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 2008
Graduate Uygulamalı Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Üsküdar Üniversitesi 2020
Doctorate Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 2014

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Associate Professor Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Üsküdar Üniversitesi 2019
Lecturer Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Giresun Üniversitesi 2014

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Boşboğaz ile Güllabi Mizah Gazetesi, Tarık Aydın, 2017.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Odabaşı H. Y., Psikotarihin Tarihi: Yaklaşımlar ve Tartışmalar, Universal Journal of History and Culture, (2020), 2(2), 131-152, .
 2. ODABAŞI H. Y., Türkiye-Polonya İlişkilerinin Tesisinde Başlıca Dış Dinamiklerin Fonksiyonu, Journal of Universal History Studies, (2019), (), -----, .
 3. ODABAŞI H. Y., Avrupa Emperyalizmi ve Suriye Direnişi (1919-1922): Türk Millî Mücadelesiyle Ortaklıklar ve Ayrılıklar, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018), (7), 173-209, https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.4.7.50.
 4. ODABAŞI H. Y., TC Devlet Salnamesine Göre Harf Inkılabinin Arifesinde Basının Genel Durumu, Turkish Studies, (2017), (), 135-158, .
 5. ODABAŞI H. Y., The First Yearbook of the Republican Era: Milli Nevsal [The National Yearbook], International Journal of Turcologia, (2016), Vol:XI(22), 33-54, .
 6. ODABAŞI H. Y., Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnâmelerinde Ordu Vilayeti (1925-1927), Black Sea – Chornoye More, (2016), (31), 118-138, .
 7. ODABAŞI H. Y., TC Devlet Salnamesi 1928’e Göre Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Giresun Vilayetinin Ekonomik ve Sosyal Varlığı, Turkish Studies, (2016), (11/16), 156-173, .
 8. ODABAŞI H. Y., Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnâmesi 1925-1926’da Giresun Vilayeti, The Black Sea Journal Of Social Sciences, (2016), (Sonbahar 2016), 33-53, .
 9. ODABAŞI H. Y., - , “1923 Yılı Mizah Basınında Kadınların Seçme-Seçilme Hakkı ve Kadınlar Halk Fırkası”, Atatürk Yolu, (2016), (), 263-296, .
 10. ODABAŞI H. Y., Hâkimiyet-i Milliye Gazetesinde Bolşevizm Algısı ve İslam Dünyasına Bakış (1920-1921), TC Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, (2015), Süreli Yayınlar Özel Sayısı(Kış 2015), 23-41, .
 11. YEDEK Ş., Mustafa Kemal Paşa-Emir Faysal Anlaşması ve Millî Mücadele Döneminde Suriye ve Irak, Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, (2014), (), 289-306, https://doi.org/10.14225/joh1191.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Odabaşı H. Y., , Milli Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyumu-TÜBA&FSMVÜ, (23.10.2021), Gaziantep
 2. ODABAŞI H. Y., , International Conference “Poland and Turkic World”, (13.05.2019),
 3. ODABAŞI H. Y., , Culture and Communication in Anatolia Past, Present and Future Atılım University, (12.06.2016),
 4. ODABAŞI H. Y., , TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi 90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumu, (04.06.2009),
 5. ODABAŞI H. Y., , Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, (01.05.2008),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. Odabaşı H. Y., Arıboğan D. Ü., PANDEMİNİN PSİKOPOLİTİĞİ / Erken Cumhuriyet Döneminde Ulus Kimliğin İnşası ve “Salgın Hastalıklarla Topyekûn Mücadele” Söylemi, (2021), ISBN: 978-975-10-4191-3.
 2. vd , Toplumsal Travma ve Posttravmatik Büyüme Perspektifinden Balkan Savaşı ve Türk Milliyetçiliğinin Kitleselleşmesi/TRAVMALARIN GÖLGESİNDE POLİTİK PSİKOLOJİ, (2020), ISBN: 978-975-10-4097-8.
 3. Arıboğan D. Ü., Odabaşı H. Y., KOÇ M., Yavuz K. E., Hatipoğlu A., Odabaşı İ. A., Kaynak B., Koçyiğit G., Koç A. Ş., Narter M., Osmanoğlu Ö., Avşar B., Kansu A. F., Çalışır V., Platon’un Toplum ve Devlet Teorilerinin Psikopolitik Karakteri, (2020), ISBN: 9789751040978.
 4. ODABAŞI H. Y., YAKIN DÖNEM TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI, (2019), ISBN: 9789753536011.
 5. ODABAŞI H. Y., - , ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA PONTUS MESELESİ, (2010), ISBN: 978-975-16-2281-5.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. Odabaşı H. Y., Vurun Antepliler Namus Günüdür !, Kübbiye, (2021), (), 25-27, .
 2. Odabaşı H. Y., İlk Psikobiyografi Çalışması Freud’un Leonardo da Vinci Eseri ve Psikotarih Üzerine, Sosyal Bilimler Dergisi, (2020), (), 301-334, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Odabaşı H. Y., , 100. Yılında Ankara Anlaşması ve Türk-Fransız İlişkileri- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, (21.10.2021), İstanbul
 2. Odabaşı H. Y., , 4. Psikoloji Günleri-ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, (13.03.2021), İstanbul
 3. ODABAŞI H. Y., - , , 100. Yılında Milli Mücadele, (25.04.2019),
 4. ODABAŞI H. Y., , Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü Unutulan Zafer: Kutü’l-Ammare 100'üncü Yılında Yeniden Anlamak Konulu Ulusal Sempozyum, (08.03.2017),
 5. ODABAŞI H. Y., , Giresun Üniversitesi I. Ulusal Kadın Sempozyumu, (08.03.2016),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. ODABAŞI H. Y., SURİYE'DE İŞGAL VE DİRENİŞ (1919-1922), (2017), ISBN: 9789759958633.
 2. ODABAŞI H. Y., DÜNDEN BUGÜNE PONTUS MACERASI, (2016), ISBN: 9759956899.
 3. ODABAŞI H. Y., KURTULUŞ SAVAŞIMIZ VE ASYA-AFRİKA'NIN UYANIŞI, (2008), ISBN: 753435192.

Book chapters published by national publisher

 1. ODABAŞI H. Y., Ertaş H. . M. Y., Kılıçaslan H., KUTÜ'L AMARE 1916 OLAYLAR, HATIRALAR, RAPORLAR, (2018), ISBN: 789752430044.
 2. ODABAŞI H. Y., Alemdar K., TÜRKİYE'DE KİTLE İLETİŞİMİ DÜN, BUGÜN, YARIN, (2017), ISBN: 978-975-8211-18-0.
 3. ODABAŞI H. Y., PEYAM-SABAH ve ALİ KEMAL, (2017), ISBN: 978-975-8211-18-0.
 4. ODABAŞI H. Y., MODERN TÜRKİYE TARİHİ / Cumhuriyet’ten Günümüze Kadın Hakları ve Kadın Hareketi, (2014), ISBN: -.
 5. ODABAŞI H. Y., MODERN TÜRKİYE TARİHİ / Cumhuriyet’ten Günümüze Kültür ve Sanat Alanında Yaşanan Gelişmeler, (2014), ISBN: -.
 6. ODABAŞI H. Y., ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ / Adım Adım Birinci Paylaşım Savaşı’na Doğru, (2011), ISBN: 9786056153310.

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Dekan Yardımcısı / Vice Dean - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (2019-Continues)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Tarih (2018-2019)
 3. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department - Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı (2021-Continues)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member - Yayın Kurulu Üyeliği (2020-Continues)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-Continues)
 6. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte) (2018-Continues)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-Continues)
 8. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 31-40 Öğrenci Danışmanlığı (2020-Continues)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu (2020-Continues)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2019-Continues)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu (2018-Continues)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-2019)
 13. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 21-30 Öğrenci Danışmanlığı (2018-2019)
 14. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Haber ve Duyuru Komisyonu (2018-Continues)
 15. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu (2021-Continues)
 16. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akreditasyon Komisyonu (2018-Continues)
 17. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Politik Psikoloji Uygulama Çalışma Grubu (2019-Continues)
 18. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Politik Psikoloji Araştırma Çalışma Grubu (2019-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Tarih Araştırmalarında Kuram ve Yöntem II (Undergraduate) - Group 1 3 0 30
Tarihsel Malzemeye Ulaşım ve Kullanımı (Undergraduate) - Group 1 1 2 26
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Basın Tarihi (Undergraduate) - Group 1 3 0 41
Modern Ortadoğu Tarihi II (Undergraduate) - Group 1 3 0 26
Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 29
Fall Tarih Araştırmalarında Kuram ve Yöntem I (Undergraduate) - Group 1 3 0 29
Mesleki İngilizce (Undergraduate) - Group 1 3 0 29
Anadolu Uygarlıkları Tarihi (Undergraduate) - Group 1 3 0 31
Modern Ortadoğu Tarihi I (Undergraduate) - Group 1 3 0 26
Üniversite Kültürü I (Undergraduate) - Group 1 0 2 29
2019-2020 Spring Tarih Araştırmalarında Kuram ve Yöntem II (Undergraduate) - Group 1 3 0 42
Tarihsel Malzemeye Ulaşım ve Kullanımı (Undergraduate) - Group 1 1 2 43
Osmanlı'dan Cumhurtiyet'e Basın Tarihi (Undergraduate) - Group 1 3 0 29
Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 1 0 2 44
Fall Tarih Araştırmalarında Kuram ve Yöntem I (Undergraduate) - Group 1 3 0 36
Mesleki İngilizce (Undergraduate) - Group 1 3 0 22
Anadolu Uygarlıkları Tarihi (Undergraduate) - Group 1 3 0 18
Medeniyet, Kültür Şehri İstanbul (Undergraduate) - Group 1 3 0 47

Created: 21.01.2022