1. Name Surname

: Günay ARSLAN

2. Date of Birth

:

3. Title

: Öğr. Gör.

Contact Information

: gunay.arslan@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Hemşirelik Maltepe Üniversitesi 2012
Graduate Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Maltepe Üniversitesi 2015
Doctorate Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Marmara Üniversitesi

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. ARSLAN G., EKİCİ B., Nonpharmacological Inventions Practiced by Neonatal Nurses: The Example of Two Hospitals in Turkey, International Journal of Caring Sciences, (2020), 13(2), 1333-1338, .
 2. Ekici B., Arslan G., Donyağı N., Şahin S., Çocukların Günlük Yaşam Etkinlikleri: İstanbul ili Örneği, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, (2017), 10(51), 10, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Arslan G., Eren Ö., Özçelik Ç. Ç., , 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, (17.02.2022), Bolu
 2. ARSLAN G., EREN Ö., ÖZÇELİK Ç. Ç., , 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, (17.02.2022), Bolu
 3. EREN Ö., ARSLAN G., ÖZÇELİK Ç. Ç., , 5. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, (17.02.2022), Bolu
 4. Arslan , G. , Evğün M., Eroğlu , D. , Altıner M., Gül , N. , Öztürk , E. Aynacı, A. , Dülegöz , B. , Laçin G., Çağlayan , S. , Aydın E., , 6. Ulusal 5. Uluslararası Ebelik Kongresi, (11.11.2021), Online
 5. Arslan G., Ekici B., , 5. Ulusal Ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, (18.11.2015), Ankara
 6. Arslan G., Ekici B., , 5. Ulusal Ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, (18.11.2015), Ankara

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. Arslan , G. , Evğün , M. , Aynacı , A. , Eroğlu , D. , Dülegöz , B. , Altıner , M. , Gül , N. , Laçin , G. , Çağlayan , S. , Aydın , Öztürk E. &., E. , Ebelik Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi: Bir Üniversitesi Örneği, Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Fenerbahce University Journal of Health Science, (2022), 2(1), 312-320, .
 2. ARSLAN G., Güncel Veriler Işığında Çocuklarda Covid-19 ve Bakım, Fenerbahçe Sağlık Bilimleri Dergisi / Fenerbahce University Journal of Health Science, (2021), 1(2), 15-27, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Eren Ö., Arslan G., , İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 1. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (15.06.2021), İstanbul
 2. , , Sürdürülebilir Gelecek İçin: Ebeler Her Yerde, (05.05.2021), İstanbul

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Laboratuvar - Laboratuvar Sorumlusu (2022-Continues)
 2. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - İnsan Sağlığına Yönelik AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu (2021-Continues)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2019-Continues)
 4. Koordinatör / Coordinator - Bologna Bölüm Koordinatörlüğü (2020-Continues)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-Continues)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Muafiyet Komisyonu (2019-Continues)
 7. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Ebelik ve Güncel Gelişmeler Makale Çalışma Grubu (2021-Continues)
 8. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Ebelikte İnovasyon ve AR-GE Çalışma Grubu (2021-Continues)
 9. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Yenidoğan, Çocuk ve Adölesan Bakımı Çalışmaları Grubu (2021-Continues)
 10. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - İnsan Sağlığına Yönelik AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu (2021-Continues)
 11. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Ebelik Araştırmaları ve Yayın Grubu (2021-Continues)

10. Scientific Memberships

 1. "EBELERE ODAKLAN" TEMALI ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KURULU(2021)
 2. Türk Hemşireler Derneği(2013)
 3. Çocuk Hemşireleri Derneği(2013)

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar (Undergraduate) - Group 1 3 0 91
Cerrahi Hastalıklar ve Bakım (Undergraduate) - Group 1 2 4 71
Toplum Sağlığı Hizmetleri (Undergraduate) - Group 1 3 4 67
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 0 65
Fall Sağlığın Değerlendirilmesi (Undergraduate) - Group 1 2 0 72
Yenidoğan Bakımı (Undergraduate) - Group 1 2 4 67
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Undergraduate) - Group 1 2 4 67
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 1 0 66
2019-2020 Spring Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar (Undergraduate) - Group 1 3 0 77
Cerrahi Hastalıklar ve Bakım (Undergraduate) - Group 1 2 4 67
Fall Yenidoğan Bakımı (Undergraduate) - Group 1 2 4 66
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Undergraduate) - Group 1 2 4 66

Created: 08.10.2022